• Salmon 5 – Misverstand

  SALMON – DEEL 5 MISVERSTAND Twee van die stamme van Israel, God en Ruben, met die helfte van die stam van Manasse, het hulle erfnis ontvang voordat hulle oor die Jordaan getrek het. Vir ‘n volk wat hom op veeteeld toegelê het, het die wye vlaktes en die vrugbare woude…

 • Salmon 4 – Vrystede

  VRYSTEDE Ses van die stede wat aan die Leviete toegesê is – aan weerskante van die Jordaan drie – is as vrystede aangewys. Die doodslaner kon na hierdie stede vir beskerming vlug. Moses het beveel dat hierdie stede aangewys moes word: Núm 35:10  Spreek met die kinders van Israel en…

 • Salmon 3 – Verdeling Van Kanaän

  SALMON – DEEL 3 Verdeling van Kanaän Die oorwinning  by Bet-Horon is net daarna deur die verowering van die hele Suid-Kanaän gevolg: Jos 10:40  So het Josua dan die hele land verslaan, die Gebergte en die Suidland en die Laeveld en die Hange met al hulle konings sonder om iemand…

 • Salmon 2

  SALMON DEEL 2 In hierdie gedeelte gaan ons kyk na ‘n baie gevaarlike iets in die Christelike wedloop. Dit gaan oor selfvertroue. Die heidense filosofie van ons dag  moedig ‘n mens aan om groter selfvertroue te beoefen. Sommige van ons konings het selfs so ver gegaan om hulle as gode…

 • Salmon 1 – Sy Verhaal

  SALMON – DEEL 1 SY VERHAAL Ek brand om my verhaal met jou te deel. Net so ‘n bietjie agtergrond voor ek begin. Ek kom uit die stam van Juda. My ouers het albei in die woestyn gesterf nadat hulle uit Egipte onder leiding van Moses uit Egipte verlos is….

 • Amytis 5 – Die Skrif Teen Die Muur

  5. AMYTIS – DIE SKRIF TEEN DIE MUUR In een van die profesieë wat Daniël vir ons verduidelik het, het hy vir ons die presiese datum van die val van Babilon vertel. Dit sou 70 jaar na die ballingskap van die Jode gebeur. Hy het ook vir ons uit sy…

 • Amytis 4 – My Man Eet Gras

  4. AMYTIS – MY MAN EET GRAS Nebukadnesar het begin lelik raak. Nie net my nie maar ook met sy amptenare. Dis baie sleg as ‘n mens ‘n grootkop begin kry en mense onder jou begin verag. Op ‘n dag vertel hy my dat Daniël met hom oor sy onmenslike…

 • Amytis 3 – My Man Se Goue Beeld

  AMYSTIS – MY MAN SE GOUE BEELD Ek kon agterkom dat my man baie gespanne is. Hy en sy raadgewers het ure sit en beraadslaag oor die muitery wat in die weermag sy kop uitgesteek het. Op ‘n dag toe hy ‘n blaaskansie gekry het, vry ek hom: “Nebukadnesar, koning…

 • Amytis 2 – My man Se Droom

  AMYTIS DEEL 2 – MY MAN SE DROOM Daar is een insident at ek nooit sal vergeet nie. My man het een oggend wakker geword maar hy was nie sy ouself nie. Hy wees meer bekommerd as wat ek hom nog ooit voorheen gesien het. “My skat praat met my….

 • Amytis 1 – Agtergrond

  AMYSTIS – AMUHYA – VROU VAN NEBUKADNESAR Ek het die voorreg gehad om met die man van my keuse te kon trou nie. My pa het besluit om vir my ‘n man te kies. En wat meer is, die huwelik sou politieke voordeel vir sy koninkryk inhou. Maar as ek…