• Hoofstuk 13 – Die Boek Van Rigters

  RIGTERS HOOFSTUK 13 1 Israel is in greep van die Filistyne. 2 ‘n Engel verskyn aan Manoag se vrou. 8 Die engel verskyn aan hom. 15 deur sy offer ontdek hy ‘n engel. 4 Simson word gebore. Verse 1 EN toe die kinders van Israel weer doen wat verkeerd is…

 • Hoofstuk 12 – Die Boek Van Rigters

  RIGTERS HOOFSTUK 12 1 Die Eframiete soek skoor – die uitspraak van sibbolet en sjibbolet. 7 Jefta se dood. 8 Ibsan wat 30 seuns en 30 dogters gehad en Elon en Abdon wat 40 seuns en 30 kleinseuns gehad het Vers 1 EN die manne van Efraim is saamgeroep en…

 • Hoofstuk 11 – Die Boek Van Rigters

  RIGTERS HOOFSTUK 11 Die ooreenkoms tussen Jefta en die Gileadiete. Die vredespogings tussen Jefta en die Ammoniete misluk. Sy eed en die oorwinning oor die Ammoniete. Hy voer sy eed ten opsigte van sy dogter uit. Vers 1 EN Jefta, die Gileadiet, was ’n dapper held, maar hy was die…

 • Hoofstuk 10 – Die Boek Van Rigters

  RIGTERS HOOFSTUK 10 1 Tola en Jajudges Israel in Shamir. 3 Jair, whose thirty sons had thirty cities. 6 The Philistines and Ammonites oppress Israel. 10 In their misery God sendeth them to their false gods. 15 Upon their repentance he pitieth them. Verse 1 EN ná Abiméleg het Tola,…

 • Hoofstuk 9 – Die Boek Van Rigters

  RIGTERS HOOFSTUK 9 1 Die trangiese verhaal van Abimeleg. ‘n Veerkeerde keuse lei tot ‘n ramp. Verse 1,2 EN Abiméleg, die seun van Jerúbbaäl, het heengegaan na Sigem, na die broers van sy moeder, en hy het met hulle en met die hele geslag van sy moeder se familie gespreek…

 • Hoofstuk 8 – Die Boek Van Rigters

  RIGTERS HOOFSTUK 8 1 Gideon se tragiese einde. Vers 1 TOE sê die manskappe van Efraim vir hom: Wat is dit wat u ons aangedoen het, dat u ons nie geroep het toe u weggetrek het om teen die Midianiete te veg nie? En hulle het heftig met hom getwis….

 • Hoofstuk 7 – Die Boek Van Rigters

  RIGTERS HOOFSTUK 7 Hierdie hoofstuk vertel ons hoe Gideon met 300 man pleks van 32,000 man die vyand verslaan het. Verse 1,2 DAARNA het Jerúbbaäl, dit is Gídeon, en al die manskappe wat by hom was, vroeg klaargemaak, en hulle het laer opgeslaan by die fontein Harod, terwyl die laer…

 • Hoofstuk 6 – Die Boek Van Rigters

  RIGTERS – HOOFSTUK 6 In hierdie hootstuk lees ons hoe Israel as gevolg van hulle sondes deur Midian onderdruk word. Hulle word bestraf en Gideon word die nuwe Rigters. Vers 1 MAAR toe die kinders van Israel gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here, het die…

 • Hoofstuk 5 – Die Boek Van Rigters

  RIGTERS – HOOFSTUK 5 Die lied van Debora en Barak. Vers 1 OP dié dag het Debóra en Barak, die seun van Abinóam, gesing en gesê: Hierdie lied word as die grootste militêre meesterstuk beskou. Die lied begin om God vir die oorwinning te loof (2–5), gevolg deur ‘n beskrywing…

 • Hoofstuk 4 – Die Boek Van Rigters

  RIGTERS HOOFSTUK 4 In hoofstuk 4 vind ons ‘n vrou wat ‘n Rigter word en die volk verlos. Ons gaan ook hoor hoe ‘n ander vrou met die naam van Jael Sisera om die lewe gebring het. Verse 1,2 MAAR ná die dood van Ehud het die kinders van Israel…