1. Home
  2. Bybelkarakters
  3. Weduwee van Nebukadnésar
  4. Amytis 5 – Die Skrif Teen Die Muur

Amytis 5 – Die Skrif Teen Die Muur

5. AMYTIS – DIE SKRIF TEEN DIE MUUR

In een van die profesieë wat Daniël vir ons verduidelik het, het hy vir ons die presiese datum van die val van Babilon vertel. Dit sou 70 jaar na die ballingskap van die Jode gebeur.

Hy het ook vir ons uit sy profete gelees wat iemand met die naam van Kores alles vir sy volk sou doen. Wat interessant is is die feit dat Jesaja en Jeremia die naam van Kores meer as ‘n honderd jaar gelede al genoem het.

Belsasar die nuwe koning van Babilon het ‘n baie groot fees gereël. Behalwe vir die vooraanstaande amptenare van Babilon is ek ook uitgenooi.

Ek kan nie verstaan dat Belsasser kon feesvier terwyl die Medo-Persies soldate besig was om teen Babilon op te ruk nie.

Terwyl die geselskap daardie aand ekstra vrolik van die alkohol geraak het, het daar skielik vlammende letters teen die paleismuur verskyn. ‘n Doodse stilte het oor die feesgangers toegesak.

Tevergeefs het die geleerdes die skrif probeer ontsyfer. En dis toe ek voorgestel het Daniël ingeroep word. Nadat hy die koning goed uitgetrap het omdat hy nie die lig uitgeleef het wat Nebukadnesar nagelaat het nie, het hy die skrif teen die muur ontleet:

En dit is die skrif wat geskrywe is: Mené, mené, tekél ufarsín.

Mené—God het u koningskap getel en daar ‘n einde aan gemaak;

tekél—u is op die weegskaal geweeg en te lig bevind;

perés—u koninkryk is verdeel en aan die Meders en Perse gegee.

Daniël het “mene” twee keer genoem wat beteken dat Belsasar en Nabonidus sy pa, se koningskap ge-eindig het. Hulle het vir ‘n ruk saam regeer.

TWEE NUWE KONINGS

En toe gebeur iets baie tragies maar terselfdertyd baie aangrypend.

Kores waarvan Daniël vir my en my man van vertel het, het die banketsaal binnegekom en ‘n einde aan Belsasar gemaak’.

Maar daar was iemand saam met hom, Cyageres II wat ‘n nuwe troonnaam aangeneem het, Darius die Meder.

FAMILIE-UITLEG

Kom ek vertel jou hoe ons familie is. Darius die Meder (Cyaxares II). Hy is die seun van Astyages die Meder, en hy was my broer. So ek is sy tannie. Ek was so bly om hom weer te gesien het.

En wat van Kores? Sy ma, Mandane was met Kambyses ‘n Pers getroud. Raai wie was Mandane se pa? My broer Astyges.

So sy oupa Astyages was my broer. Wat se bloed het in Kores se are geloop? Meders en Perse bloed.

Darius die Meder was 62 jaar oud toe hy koning van die Medo-Persiese Ryk geword het. Twee jaar later is hy oorlede en toe het Kores die leisels geneem.

Ek en my man Nebukadnesar het die boodskap van Daniël oor die koms van Sy God se koms na hierdie aarde aanvaar.

Ek wil jou uitnooi om ons voorbeeld te volg. Ek is seker jy wil vir ewig in God se teenwoordigheid gaan woon waar daar geen kwaad ooit weer sal wees nie. ‘n Land sonder siekte en dood waar ons vir ewig van Daniël se God gaan leer.

Was this article helpful?

Related Articles