• Hoofstuk 21 – Die Boek Van Rigters

  Rigters Hoofstuk 21 1 Die volk betreur die uitmoor van Benjamin. 8 BToe hulle Jabesy the destruction of Jabesh-gilead they provide them four hundred wives. 16 They advise them to surprise the virgins that danced at Shiloh. Vers 1 MAAR die manne van Israel het al in Mispa gesweer en…

 • Hoofstuk 20 – Die Boek Van Rigters

  Rigters Hoofstuk 20 1 Die Leviet vertel in ‘n byeenkoms wat gebeur het. 8 Die vergaderng se besluit. 12 Die hardkoppige Benjamiete besluit om hulle self te verdedig pleks van die booswigte uit te lewer. 18 Tin twee oorloë verloor Israel 40 duisend man. 26. Deur stratgie wis hulle die…

 • Hoofstuk 19 – Die Boek Van Rigters

  Rigters Hoofstuk 19 1 ‘n Leviet gaan om sy vrou in Betlehem te gaan haal. 16 ‘n Ouman huisvs hom in Gibea.2 T Die Gibeoniete verwoes sy vrou tot haar dood. 29 Hy verdeel haar in 12 stukke en stuur dit na 12 stamme. Vers 1 EN in dié dae…

 • Hoofstuk 18 – Die Boek Van Rigters

  Rigters Hoofstuk 18 1 Die Daniete stuur vyf mans om vir hulle ‘n grondgebied te gaan soek. 3 By die huis van Miga praat hulle met Jonatan en word bemoedig oor hulle optrede. 7 Hulle soek na Lais en keer terug met goeie nuus. 11 Sehonderd man oorval hulle. 14…

 • Hoofstuk 17 – Die Boek Van Rigters

  Rigters Hoofstuk 17 1 Miga steel sy ma se geld, gee dit terug en sy maak ‘nafgodtje. 7 hy huur ‘n Leviet om as priester te dien. Vers 1 DAAR was ’n man van die gebergte van Efraim met die naam van Miga. In Hebreeus is sy naam mikayehu. Hierdie…

 • Hoofstuk 16 – Die Boek Van Rigters

  Rigters Hoofstuk 16 1 Simson ontsnap uit Gasa en neem die stadspoorte saam met hom. 4 Gemors met Delila 21 Filistyne steek sy oë uit. 22 Hy kry sy krag terug, stoot die pilare om en sterf saam met die Filistyne. Vers 1 EN Simson het na Gasa gegaan en…

 • Hoofstuk 15 – Die Boek Van Rigters

  Rigters Hoofstuk 15 1 Simson is sy vrou kwyt. 3 Hy verbrand die Filistyne se koring met jakkalse wat brandende fakkels aan hulle sterte vasgemaak is. 6 HDie Filistyne verbrand sy vrou en haar pa. 7 Simson slaan hulle dood. 9 HDie manne van Juda boei hom en lewer hom…

 • Hoofstuk 14 – Die Boek Van Rigters

  Rigters Hoofstuk 14 1 Simson soek ‘n Filistynse meisie om me te trou. 5  Op pad meek hy ‘n leeu dood. 8 Op die volgende reis ontdek hy heuning in die karkas. 10 Sy bruilofsfees. 12 Sy vrou verklap die geheim van sy raise.l 19 Hy hanteer 30 Filistyne. 20…

 • That is why we can

  That is why we can (and must) be perfect in OUR SPHERE, as God is perfect in His sphere.  When we surrender ALL our KNOWN choices we are perfect in our sphere… Is it possible for God to make ALL our choices KNOWN?  Had he done it before? Yes,  yes…

 • Salmon 6 – Josua Sterf

  SALMON – DEEL 6 Toe die veroweringoorloë verby was, het Josua in die rustinge Timnat-Serag gaan woon. Jos 23:1,2  ‘n Geruime tyd daarna, nadat die HERE aan Israel rus gegee het van al sy vyande rondom, en Josua oud en ver op sy dae was, het Josua die hele Israel…