1. Home
  2. Bybelkarakters
  3. Die Besetene Van Gadara – Deel 1

Die Besetene Van Gadara – Deel 1

Skriftuur: Markus 5:15-20

Daar is baie bemoedigende, fasinerende fasette van Jesus se lewe wat ‘n mens kan studeer.  Elke keer wanneer ek iets aangaande Jesus lees, ervaar ek ‘n positiewe veranderende effek in my lewe.

Daar is niks wat met ‘n studie van die lewe van Jesus kan vergelyk nie.

Dit verhef jou van die vuilheid van hierdie lewe na die reinheid van die hemel. Dit verhef jou van wanhoop na hoop; van die onrus van skuldgevoelens na die vrede van vergifnis.

Ons kyk ons na die mees breedvoerige van al Jesus se wonderwerke. Die inhoud van hierdie wonderwerk daag elke breinsel van die mens uit om die dieptes van God se liefde te kom peil.

Markus 5:1 En hulle het aan die oorkant van die see gekom in die land van die Gadareners.

Waar het Jesus vandaan gekom en waarheen was Hy op pad?

Dis baie interessant.  Die vorige dag het Jesus vanaf Kapernaum se kant na die oorkant van die see van Galilea begin vaar.

Markus 4:35 Laat daardie middag sê Jesus vir sy dissipels: “Kom ons vaar oorkant toe.”

Saam met Jesus en Sy dissipels was daar nog ‘n paar ander bootjies wat oorgevaar het.  Van die bo punt tot die onderpunt is die meer 21 kilometers lank.  Sy breedte is 12 kilometers.

Nadat die son gesak het, en die sterre begin skitter het, het die weer skielik verander.  ‘n Verskriklike sterk wind het opgesteek en stromsterkte afmetings aangeneem.  Storms sê nie altyd vooraf dat hulle op pad is nie.

Markus 4:37 Skielik het daar ‘n groot storm losgebars, en die  golwe het in die skuit geslaan, sodat die skuit al begin vol word het.

Vir baie jare het ek gewonder hoe die bootjies gelyk het waarmee Jesus en Sy dissipels gevaar het.

My nuuskierig is bevredig toe die inwoners van ‘n kibbuts, Nof Kinakor onlangs so ‘n boot ontdek het.  Toe hulle toetse op die hout gedoen het, het hulle vasgestel dat hy uit die tydperk van Jesus kom.

Terwyl ek na die boot gekyk het, kon ek in my verbeelding vir  Jesus en Sy dissipels daarin sien. Dertien mense kon ook net net inpas.

Maar geen storm kon Jesus afgesit wanneer Hy op pad was om ‘n siel te gaan red nie.

In Sy gedagtes sien Hy twee patetiese heidense besetene wat van die mag die duiwel verlos wil word.  Net die gedagte aan die bevryding van hierdie mense, is vir Jesus soos ‘n kalmeerpil.

Hier agter in die ou skippie raak Jesus vaak.  Sy kop val op Sy skouers en Hy lê skuins teen die agterstewe.

Wat ‘n besondere toneel.  Ons Heiland is doodmoeg geswoeg om mense vir die koninkryk te red.

Die weerligte blits, die donderweer dreun, die wind loei, branders spoel in die ou skippie in, maar Jesus slaap.  Hy is te moeg om wakker te word.

Markus 4:38,39 Jesus het op die bank in die agterstewe gelê en slaap.  Hulle maak Hom wakker en sê vir Hom: “Meneer, gee U dan nie om dat ons vergaan nie?”  Toe staan Hy op, bestraf die wind en sê vir die see: “Hou op! Bedaar!” Die wind het gaan lê en daar het ‘n groot stilte gekom.

Dit mag wees dat Jesus op hierdie stadium vir Sy dissipels ‘n groot les geleer het.  Onthou Hy was op pad om besetenes te gaan genees.   Ek is seker Hy wou vir hulle die ooreekoms tussen ‘n bose mens en ‘n storm op see gewys het.

Jesaja 57:20,21 Maar die goddeloses is soos die omstuimige see wat nie tot rus kan kom nie en waarvan die golwe aanhou om sluk en modder uit te stoot.  Vir die goddeloses is daar geen vrede nie, sê my God.

Ek wens ek was daardie aand op die boot.  Skielik gaan lê die wind.  Die golwe bedaar.  Die wolke trek weg.  Die sterre begin te lag en die maan trek ‘n silwerstreep op die swart waters.

AANKOMS BY GADARA

Markus 5:1 Daarna het hulle oorkant die see in die land van die Geraseners aangekom.

Die geleerdes sê vir ons dat die woord “Geraseners” ‘n beter vertaling as “Gadara” is.  Maar dit maak nie saak watter naam u verkies nie.  Ek hou van Gadara.

Josefus sê vir ons Gadara was ‘n Griekse stad van die dekapolis. Dekapolis beteken 10 stede.

Eusebius sê vir ons die plek lê 9.5 kilometers suid-oos van die see van Galilea.

Dit was my voorreg om hier te besoek het.  Antieke Gadara word vandag Umm Qais genoem en lê in Jordaniese grondgebied.

Terwyl ek hier was het die Bybelse wonderwerk voor my geestesoog afgespeel.

DIE PRAGTIGE OGGEND

Die bootjies seil op ‘n seegladde stuk water tot by die land.  Die son steek sy koppie uit en gee die land en see ‘n goue soen. Die oggend is vars en die voëls begin te sing.

‘n Mens sou nie sê daar was die vorige nag so ‘n verskriklike storm op die see nie.

DIE TWEEDE STORM

Maar die disippels was nie die storm te wagte wat nou enige oomblik gaan losbars nie.

Geen aardse storm kan leliker wees as die onbeheersde storm wat in die hart van ‘n bose mens woed nie.  Dit kom ook net so onverwags.

Jesus en Sy geselskap het skaars aan wal gestap, toe hoor hulle die verskriklikste, demoniese, waansinnige geskreeu.

Die geskreeu van die twee maniakke verdryf al die vrede waarmee die geselskap aan wal gestap het binne ‘n sekond.  Die evangelie van Matteus praat van twee duiwelesetenes, Markus konsentreer net op een van hulle.

Markus 5:2-5 Net toe Jesus uit die skuit klim, het daar van die grafte af ‘n man met ‘n bose gees Hom tegemoet gekom. Die man het tussen die grafte gebly.  Niemand kon hom selfs met ‘n ketting vasbind nie, want hulle het hom al dikwels met voet- en handboeie vasgemaak, maar dan ruk hy die handboeie uitmekaar en skop die voetboeie stukkend.  Niemand kon hom baasraak nie.  Hy was dag en nag aan die skreeu tussen die grafte en in die berge, en dan kap hy homself met klippe.

Wat ‘n uiterste ellendige geval.  Terwyl ek Umm Qais besoek het, het ek aan hierdie man en aan Jesus gedink.

Daar was nie ‘n meer hopelose geval as hierdie maniak nie.  En Jesus kom soek hom op! Wat ‘n mooi vertoon van reddende liefde!

Ek het al ‘n hele paar antieke grafte in die midde ooste besoek. Dit lyk baie soos ‘n grot. Jy stap by ‘n ingang in en dan vertak
die gangetjies in verskillende rigtings na die uitgekapte grafte.

Dis hier waar die besetene van Gadara ondergronds tussen ‘n klompie doodsbeendere gekripeer het.

Kan jy hom in jou verbeelding sien?  Sy lang gekoekte hare hang wild en deurmekaar oor sy skouers.  Hulle is vuil en hulle stink.

Dis die soort mens na wie Jesus kom soek het.

Jy gril jou dood as jy na sy baard kyk.  Kos van gister en eergister kleef orals vas.

Jy hoef net eenkeer na daardie wilde demoniese oë te kyk om vir ‘n maand lank elke aand nagmerries te hê.

Dis die soort wrakke waarna Jesus kom soek het.

Terwyl ek Umm Qais besoek het, het ek myself probeer indink hoe hierdie besetene van Gadara te kere moes gaan.

Die Bybel sê hy het dag en nag tussen die grafte en die berge geskreeu.

Dit moes seker ‘n verskriklike vreesaanjaende geskreeu gewees het.  Dit was meer as net die geskreeu van ‘n bose mens wat uit sy rou keel gekom het.  As jy mooi geluister het, sou jy ook die geskreeu van duiwels gehoor het.

Jesus het van hierdie gevalle, demoonbeheerde man geweet.  Met ‘n hart wat van liefde en omgee oorloop, het Jesus hom gaan opsoek. Hy soek ook na jou en my.

VERSKRIKKING

Die besetene van Gadara was ‘n verskikking vir die mense in die omgewing.  Miskien was daar mammas wat hulle kinders met hierdie oom afgedreig het.

“Simon as jy nou weer ‘n keer jou sussie knyp gaan ek oom Mal Alex vra om jou te kom vang.”

Simon het nie weer sy sussie Anna geknyp nie.  Hy was verskriklik bang vir die mal oom.

OORSAAK VAN SY TOESTAND

Wanneer mens by die beskrywing van sy genesing kom, gebruik Markus ‘n woordjie wat ‘n mens ‘n leidraad gee dat hierdie man onbeheersd geleef het.

Hoe meer ons nalaat om die drange van ons gevalle natuur te beheer, hoe meer begin daardie drange om ons te beheer.  Dit gee die duiwel ‘n vastrap plek in ons lewe.

Dit mag miskien wees dat ou Mal Alex as jong seun nie selfbeheersing gebruik het wanneer dit by sy etes gekom het nie.  Hy mag miskien enige tyd van die dag geëet het.

Studies het getoon dat volgehoue masturbasie, die gebruik van sekere stimulante en dwelms ook ‘n vernietigende  effek op die mens se senuweestel het.

SONDE DIE OORSAAK

Deur die jare het ek verskillende inrigtings vir sielsiekes besoek. By een van hierdie ingrigtings het ek met die hoof sielkundige gepraat en vir hom gevra wat hy dink die oorsaak van al die passiënte se ellende was.

Ek sal sy antwoord nooit vergeet solank ek leef nie.  Hy het vir my gesê daar is net een oorsaak.  Kan u raai wat dit is?

Sonde!

Ou Mal Alex was self verantwoordelik vir die ellende waarin hy homself bevind het.

Hoe staan Jesus teenoor mense wat vir hulle eie ellende verantwoordelik is?  Hoe behandel Hy mense wat aan die prikkels van selfbevrediging verslaaf is.

Lukas 19:10 Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is.

Die genesing van die besetene van Gadara is een van die grootste openbarings van God die Vader se sondaarsliefde.

Hy stuur vir Jesus deur die storms van die nag om ‘n siel te kom red wat deur die storms van sy gevalle natuur geteister en verwoes is.

Daar is geen perke aan die Here se oneindige reddende mag nie.

Romeine 1:16 Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is ‘n krag van God tot redding van elkeen wat glo, in die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood.

Dit maak nie saak aan watter verslawing jy vanoggend ly nie.  Dit maak nie saak in watter mate die duiwel oor jou lewe beheer gekry het nie.

Die verhaal van die genesing van die besetene van Gadara gee vir jou en my die waarborg dat Jesus ons nie net van die mag van sondige gewoontes kan verlos nie, maar ook van die mag van ‘n legioen van duiwels.

DIE PROGRESSIE VAN ELLENDE

Toe Alex vir die eerste keer tekens van ongebalanseerdheid begin toon, het sy vrou hom dokter toe gestuur.  Die Valiums het nie gehelp nie.  Hy wou nie sy slegte gewoontes laat vaar nie.

Daarna is hy hospitaal toe maar die susters kon nie met hom huis hou nie.  Dit het ook nie veel beter in die senuweehospitaal gegaan nie.

Op ‘n dag het hy homself ontslaan.

Die sterk manne van Gadara het hom toe met voet- en handboeie vasgemaak.  Dit het ook nie gehelp nie want hy het dit uitmekaar geruk.

Geen aardse instansie kon meer vir Mal Alex help nie.  Daar tussen die grafte waar hy gewoon en geskreeu het was hy buite die bereik van mense.  Die samelewing het hom opgegee.  Dit kon meer slegter met hom gaan nie.  Heel moontlik het sy vrou ook opgehou om vir hom te bid.

Jesus het mense kom red vir wie daar geen hoop meer was nie – mense wat deur die samelewing opgegee en afgeskryf is.

SIEN VIR JESUS

‘n Totaal verlore mens, ‘n duiwelbesete mens het een oggend wakker geword.  Hy het soos gewoonlik begin gil en skreeu.  Toe hy ‘n rukkie later sy kop by die grafkelder uitsteek en na die see van Galilea kyk, sien hy mense.

Dis asof al die duiwels hom opnuut met al hulle sataniese woede vul.  Met ‘n verskriklike geskreeu peil hy reguit op Jesus af.

Markus 5:6 Hy het Jesus al van ver af gesien en nader gehardloop…

Die arme disippels het hulle boeglam geskrik toe hierdie gillende besetene met sy vreesaanjaende voorkoms op hulle afstorm.  Soos ‘n blits spat hulle in alle rigting.

Net voor die besetene van Gadara Jesus in repies verskeur, steek Jesus Sy hand op en die man val hier voor sy voete neer.

Kom ons hoor wat toe gebeur het.

Markus 5:6 … Hy het voor Hom neergeval en hard geskreeu: “Wat het U met my te doen, Jesus, Seun van God die Allerhoogste?  Ek smeek U: In Gods Naam, moet my nie pynig nie!” want Jesus het vir hom gesê: “Bose gees, gaan uit die man uit!”

Kan u die toneel sien. Dieselfde hand wat die storm gestil het, stuit die besetene.  Hierdie menslike wrak besef dat hy in die teenwoordigheid van ‘n Heilige Opperwese is wat hom kan help.
Maar toe hy sy mond oopmaak om vir genade en redding te pleit, het die bose gees deur hom begin praat.

Dieselfde Migael wat die oorhand oor die duiwel en sy engele in  die hemel gekry het, het weer ‘n keer die oorhand gekry.

Jesus het nie toegelaat dat die duiwels hierdie arme man ‘n sekond langer teister en hulle onmiddellik uitgedryf.

Markus 5:11-14 Daar naby teen die berg het ‘n groot trop varke geloop.  Die bose geeste het Hom toe gesmeek: “Stuur ons na die varke toe, sodat ons in hulle kan invaar!”  Hy het dit toegelaat, en hulle het uitgegaan en in die varke ingevaar.  Die hele trop van omtrent twee duisend het op loop gesit teen die hang af, die see in, en hulle het versuip.  Hulle wagters het weggehardloop en dit in die dorp en op die plase gaan vertel.  Die mense het kom kyk wat daar gebeur het.

Terwyl ek hier besoek het, het ek aan die wyse gedink waarop Jesus nie net hierdie besetene gereinig het nie, maar ook die land.

Deur die land van hierdie besoedelde diere te reinig het Jesus van Sy mag getuig wat binnekort die hele aarde van sonde besoedeling gaan reinig.

Ek wonder wat het die varkwagters gedink toe die varke na die water se kant begin hardloop.  Ek is seker hulle het probeer keer maar tevergeefs.  Die varke het hulle onderstebo gehardloop.

Die skokkende nuus is aan die eienaars oorgedra.  Op pad na die ongelukstoneel het hulle by Jesus en die geneesde besetene van Gadara uitgekom.

Kom ons lees wat hulle oë gesien het:

Markus 5:15,16 Toe hulle by Jesus kom en die besetene in wie die baie bose geeste was, daar sien sit met sy klere aan en by sy volle verstand, het hulle groot geskrik.  Die wat alles gesien het, het vir hulle vertel wat met die besetene gebeur het, en ook van die varke.

Kan u hom daar by die voete van Jesus sien sit?  Die disippels het van hulle klere vir hom gegee en met ‘n waslap die ergste vuilgeid op sy gesig afgevee.

Jesus het sy verstand verlig en sy oë het met nuwe intelligensie geglinser.  Sy harde gesig wat so lank die beeld van Satan weerkaats het, het skielik sag geword.  Daardie bloedbevlekte hande wat gedurigdeur mense wou verwoes, was nou vreedsaam.  Aanmekaar sê hy net: “Dankie, dankie, dankie dat U my verlos het.”

Toe die mense die besetene by die voete van Jesus sien, het hulle hulle self aan die verandering vergaap.  Die woord wat Markus gebruik, THEOREO, dui op ‘n intense ondersoek.  Dis ook die woord wat gebruik word wanneer ‘n generaal sy weermag inspekteer.

Hulle wou seker maak dat die demoniese moeilikheidmaker regtig verader het.

Die Afrikaanse teks sê die volgende van hulle waarneming:

Markus 5:15  Met sy klere aan en by sy volle verstand.

Wat beteken dit?  Ek het na die woord SOFRONEO in die grondteks gaan kyk en dit is wat die leksograwe sê die woord beteken.

Om selfbeheersing te beoefen; om jy drange te beheer – Wuest

Gewoontelike self-disipline wat al die drange en begeertes gedurigdeur in toom hou. Trench.

Om beheer oor jou vleeslike drange te hê. – Liddel en Scott.

Deur selfbevrediging,’n gebrek aan selfbeheersing, het die  besetene van Gadara ‘n slagoffer van sy eie gevalle natuur geword.  Dit het die bose geeste toegang in sy lewe gegee en hom later heeltemaal beheer.

Toe Jesus in sy lewe kom, verdryf hy nie net die bose geeste uit die man se lewe nie.  Hy gee hom ook die gawe van selfbeheersing wat hy vroeër verloor het.

Het jy swak geword omdat jy aan jou vleeslike drange toegegee het?  Het die bose ‘n vastrapplek in jou lewe gekry?  Dieselfde Jesus wat 2000 jaar gelede die duiwels uit ‘n sosiale wrak gejaag het, wil dit weer ‘n keer vanoggend in ons lewens doen.

Dieselfde Jesus wat destyds vir ‘n man die geskenk van selfbeheersing gegee het, wil dit vanoggend ook vir jou gee.

Geen aardse instansie kon meer vir Mal Alex help nie.  Daar tussen die grafte waar hy gewoon en geskreeu het was hy buite die bereik van mense.  Die samelewing het hom opgegee.  Dit kon meer slegter met hom gaan nie.  Heel moontlik het sy vrou ook opgehou om vir hom te bid.

Jesus het mense kom red vir wie daar geen hoop meer was nie – mense wat deur die samelewing opgegee en afgeskryf is.

SIEN VIR JESUS

‘n Totaal verlore mens, ‘n duiwelbesete mens het een oggend wakker geword.  Hy het soos gewoonlik begin gil en skreeu.  Toe hy ‘n rukkie later sy kop by die grafkelder uitsteek en na die see van Galilea kyk, sien hy mense.

Dis asof al die duiwels hom opnuut met al hulle sataniese woede vul.  Met ‘n verskriklike geskreeu peil hy reguit op Jesus af.

Markus 5:6 Hy het Jesus al van ver af gesien en nader gehardloop…

Die arme disippels het hulle boeglam geskrik toe hierdie gillende besetene met sy vreesaanjaende voorkoms op hulle afstorm.  Soos ‘n blits spat hulle in alle rigting.

Net voor die besetene van Gadara Jesus in repies verskeur, steek Jesus Sy hand op en die man val hier voor sy voete neer.

Kom ons hoor wat toe gebeur het.

Markus 5:6 … Hy het voor Hom neergeval en hard geskreeu: Wat het U met my te doen, Jesus, Seun van God die Allerhoogste?  Ek smeek U: In Gods Naam, moet my nie pynig nie! want Jesus het vir hom gesê: Bose gees, gaan uit die man uit!

Kan u die toneel sien. Dieselfde hand wat die storm gestil het, stuit die besetene.  Hierdie menslike wrak besef dat hy in die teenwoordigheid van ‘n Heilige Opperwese is wat hom kan help.

Maar toe hy sy mond oopmaak om vir genade en redding te pleit, het die bose gees deur hom begin praat.

Dieselfde Migael wat die oorhand oor die duiwel en sy engele in  die hemel gekry het, het weer ‘n keer die oorhand gekry.

Jesus het nie toegelaat dat die duiwels hierdie arme man ‘n sekond langer teister en hulle onmiddellik uitgedryf.

Markus 5:11-14 Daar naby teen die berg het n groot trop varke geloop.  Die bose geeste het Hom toe gesmeek: Stuur ons na die varke toe, sodat ons in hulle kan invaar!  Hy het dit toegelaat, en hulle het uitgegaan en in die varke ingevaar.  Die hele trop van omtrent twee duisend het op loop gesit teen die hang af, die see in, en hulle het versuip.  Hulle wagters het weggehardloop en dit in die dorp en op die plase gaan vertel.  Die mense het kom kyk wat daar gebeur het.

Terwyl ek hier besoek het, het ek aan die wyse gedink waarop Jesus nie net hierdie besetene gereinig het nie, maar ook die land.

Deur die land van hierdie besoedelde diere te reinig het Jesus van Sy mag getuig wat binnekort die hele aarde van sonde besoedeling gaan reinig.

Ek wonder wat het die varkwagters gedink toe die varke na die water se kant begin hardloop.  Ek is seker hulle het probeer keer maar tevergeefs.  Die varke het hulle onderstebo gehardloop.

Die skokkende nuus is aan die eienaars oorgedra.  Op pad na die ongelukstoneel het hulle by Jesus en die geneesde besetene van Gadara uitgekom.

Kom ons lees wat hulle oë gesien het:

Markus 5:15,16 Toe hulle by Jesus kom en die besetene in wie die baie bose geeste was, daar sien sit met sy klere aan en by sy volle verstand, het hulle groot geskrik.  Die wat alles gesien het, het vir hulle vertel wat met die besetene gebeur het, en ook van die varke.

Kan u hom daar by die voete van Jesus sien sit?  Die disippels het van hulle klere vir hom gegee en met ‘n waslap die ergste vuilgeid op sy gesig afgevee.

Jesus het sy verstand verlig en sy oë het met nuwe intelligensie geglinser.  Sy harde gesig wat so lank die beeld van Satan weerkaats het, het skielik sag geword.  Daardie bloedbevlekte hande wat gedurigdeur mense wou verwoes, was nou vreedsaam.  Aanmekaar sê hy net: Dankie, dankie, dankie dat U my verlos het.

Toe die mense die besetene by die voete van Jesus sien, het hulle hulle self aan die verandering vergaap.  Die woord wat Markus gebruik, THEOREO, dui op ‘n intense ondersoek.  Dis ook die woord wat gebruik word wanneer ‘n generaal sy weermag inspekteer.

Hulle wou seker maak dat die demoniese moeilikheidmaker regtig verader het.

Die Afrikaanse teks sê die volgende van hulle waarneming:

Markus 5:15  Met sy klere aan en by sy volle verstand.

Wat beteken dit?  Ek het na die woord SOFRONEO in die grondteks gaan kyk en dit is wat die leksograwe sê die woord beteken.

Om selfbeheersing te beoefen; om jy drange te beheer – Wuest

Gewoontelike self-disipline wat al die drange en begeertes gedurigdeur in toom hou. Trench.

Om beheer oor jou vleeslike drange te hê. – Liddel en Scott.

Deur selfbevrediging,’n gebrek aan selfbeheersing, het die  besetene van Gadara ‘n slagoffer van sy eie gevalle natuur geword.  Dit het die bose geeste toegang in sy lewe gegee en hom later heeltemaal beheer.

Toe Jesus in sy lewe kom, verdryf hy nie net die bose geeste uit die man se lewe nie.  Hy gee hom ook die gawe van selfbeheersing wat hy vroeër verloor het.

Het jy swak geword omdat jy aan jou vleeslike drange toegegee het?  Het die bose ‘n vastrapplek in jou lewe gekry?  Dieselfde Jesus wat 2000 jaar gelede die duiwels uit ‘n sosiale wrak gejaag het, wil dit weer ‘n keer vanoggend in ons lewens doen.

Dieselfde Jesus wat destyds vir ‘n man die geskenk van selfbeheersing gegee het, wil dit vanoggend ook vir jou gee.

e-pos Navrae na questions@amazingdiscoveries.co.za

Was this article helpful?

Related Articles