1. Home
  2. Bybelkarakters
  3. Saggéüs Deel 1 – Rentmeesterskap

Saggéüs Deel 1 – Rentmeesterskap

SAGGEUS – RENTMEESTERSKAP

Skriftuur: Lukas 19:1-10

Kom ek vertel vir jou wat vir my een van die mooiste verhale in die Bybel is. Miskien gaan hierdie spesifieke verhaal ook vir jou ook een van die mooistes van alle verhale wees.

Dis die rare verhaal van ‘n selfsugtige mens, ‘n egosentriese mens wat verander en tot bekering kom. Nou is hy nie meer ‘n selftige mens nie. Nou het hy ‘n hart wat aan die behoeftes van mense om hom dink.

In die volgende modules kyk ons na die aangrypende verhaal van die selfsugtige Saggeus wat ‘n bekeerde onselfsugtige mense geword het.

Lukas 19:1,2 Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. Daar was ‘n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, ‘n ryk man

JERIGO

Watter gedagtes kom by u op wanneer u aan Jerigo dink?

Miskien sal dit goed wees om net so ‘n paar interessante feite aangaande Jerigo te noem.

Die naam kan een van twee dinge beteken: “Die stad van die maangod”, of “Die welriekende plek.”

Wanneer ‘n mens Israel vanaf Jordanië oor die Jordaanrivier ry, lê die Palmstad 8 kilometers wes van die rivier.

Vanaf die bopunt van die dooie see tot by Jerigo is dit 13 kilometers. En soos die kraai vlieg is dit 24 kilometers na Jerusalem.

Hierdie pragtige dorpie aan die voet van die Judese berge lê 250 meters onder seevlak. Jy sak nog so ‘n 140 meters voordat jy by die Jordaanrivier uitkom. Wanneer ek Israel besoek, maak ek seker dat ek vir my ‘n vruggie in hierdie subtropiese smagragstad gaan koop.

RUÏNES

Wanneer ‘n mens tussen die ruïnes van antieke Jerigo rondstap, dink jy terug aan Josua se leër wat vir ses dae een keer om die stad masjeer het. Op die sewende dag moes hulle dit sewe keer doen.

Dit mag wees dat Jesus vir Sy dissipels ‘n paar vrae gevra het toe hulle Jerigo genader het:

“Kan julle nog onthou wat gebeur het nadat Josua op die sewende dag, die sewende keer sewe keer om die stad gemasjeer het?”

Miskien het Petrus die antwoord uit die Bybel kwoteer:

Josua 6:20 Toe skreeu die manskappe en die ramshoring blaas. Net toe die manskappe die ramshoring hoor, het hulle die aanvalskreet hard uitgeskreeu. Toe stort die mure inmekaar en die manskappe gaan oor, die stad in.

Dit mag wees dat Jesus gevra het of hulle enige lesse uit die verowering van die stad geleer het. Miskien het Petrus weer eerste gepaar:

“Meester dit beteken dat geen muur vir God te groot is om om te gooi nie. Hy is almagtig.”

DIE SKELM AGAN

Ek wonder of Jesus met hulle oor die selfsugtige, geldgierige Akan gepraat het? Ek dink so. Gierigheid is een van die lelikste sondes wat daar is.

Soos wat gierigheid destyds vir Agan en sy hele huis verwoes het, so verwoes gierigheid nog steeds die lewens van duisende mense.

DIE NEERLAAG BY AI

Nadat Israel die glorieryke oorwinning oor Jerigo behaal het, het hulle vol selfvertroue teen die stad van Ai opgeruk.

Terwyl ek by Jerigo besoek het, het ek aan die verskriklike neerlaag gedink wat Israel gely het. Waarom het hulle die oorlog verloor?

Verloor ek geestelike oorloë omdat ek myself aan dieselfde sonde skuldig maak? Wat se lesse kan ek leer?

Josua was so moedeloos oor die neerlaag dat hy sommer met sy gesig op die grond gaan lê het. Het jy al so gevoel?

Maar die Here los Sy kinders wanneer hulle in moedeloos-heid met hulle gesigte op die grond lê nie. Luister wat sê Hy vir Josua:

Josua 7:10,11 Toe sê die Here vir Josua: “Staan op. Hoekom lê jy met jou gesig in die grond? 11 Israel het gesondig en my verbond wat Ek hulle opgelê het, verbreek

Die rede waarom Israel verloor het, was omdat hulle gesondig het, ‘n verbond, ‘n ooreenkoms, verbreek het.

Dis onmoontlik om oorwinnend te leef terwyl ons sondes in ons lewe koester.

Wat presies het hulle gesondig? Kom ons lees verder:

Vers 11 Hulle het van die goed wat aan My gewy is, gevat, hulle het gesteel, hulle het gelieg en van die goed by hulle s’n gesit.

Dis ‘n vreeslike sonde in die oë van die Here wanneer ek dit wat aan Hom behoort vir my vat. Die woord wat gebruik word, is diefstal.

Kan jy nog onthou watter persentasie van ons inkomste aan die Here behoort?

Tydens die teokrasie, die godsregering, het die Here mense onmiddellik gestraf. Tans gebeur dit nie meer nie omdat die straf tydens die oordeel uitgedeel word.

OORSAAK VAN NEERLAAG

Elkeen van ons wil graag oorwinnend lewe. Maar ongelukkig kan die Here nie vir ons die oorwinning gee solank as wat ons dit wat aan Hom behoort, vir onsself neem nie.

Josua 7:12 Daarom kan die Israeliete nie teen hulle vyande staande bly nie; hulle vlug vir hulle vyande omdat hulle nou self mense geword het wat vernietig moet word. As julle nie al die gewyde goed tussen julle verwyder nie, sal Ek nie meer by julle bly nie.

BERG VAN VERSOEKING

Wanneer ‘n mens Jerigo besoek, sien jy ‘n baie interessante klooster. Dit is opgerig ter herinnering aan die versoekings wat Jesus in hierdie barre omgewing deurgemaak het.

Terwyl ek hier besoek het, het ek aan die subtiliteit van versoekings gedink. Die duiwel en ons gevalle natuur los ons nie vir ‘n oomblik in vrede nie.

Ons moet so te sê momenteel teen versoekings waak. Ons moet momenteel die Here se beskerming teen die vyand afsmeek.

GOEIE RAAD

Jesus was die grootste Leermeester van alle tye. Dis heelwaarskynlik dat Hy die vroeëre geskiedenis van Jerigo met Sy dissipels gedeel het.

Ek is daarvan oortuig dat Hy met hulle oor die gevaar van hebsug gepraat het.

Ek glo Hy het na Akan se geval verwys en vir Sy dissipels gesê dat hierdie soort sonde ‘n mens se ewige dood kan veroorsaak.

Die opdrag wat die Here destyds vir Josua gegee het om met die sonde van selfsug te breek, gee Hy nog steeds vir jou en my. Kom ons lees daaroor:

Josua 7:13 Staan op, reinig die volk, sê vir hulle: Reinig julle vir môre, want so sê die Here die God van Israel: Daar is gewyde goed tussen julle, Israel. Julle kan nie teen julle vyande staande bly as julle nie die gewyde goed tussen julle verwyder nie.

Indien ek en jy wil staande bly, sal ons dit wat aan die Here behoort aan Hom moet terug gee.

Die Here het vir Akan tyd gegee om die gewyde items uit sy tent te gaan haal en dit aan die Here terug te gee. Ongelukkig het hy dit nie gedoen nie.

Die Here gee ook aan jou en my genoeg tyd om dit wat verkeerd is in ons lewens reg te maak. Kom ons reageer dringend op die influistering van die Heilige Gees.

Terwyl ek oor hierdie onderwerp nagevors het, het ek op ‘n baie interessante sitaat oor Akan afgekom:

“Begeerlikheid is ‘n kwaad wat stadig ontwikkel. Akan het inhaligheid gekoester totdat dit ‘n gewoonte geword het wat hom met byna onbreekbare bande gebind het. As hy maar net besef het in watter ramp hierdie gekoesterde euwel Israel sou dompel, sou dit hom met afsku vervul het. MAAR SY BEGRIPSVERMOË IS DEUR DIE SONDE VERSTOMP EN TOE DIE VERSOEKING KOM, HET HY SONDER WEERSTAND DAARAAN TOEGEGEE.” Patriarge en Profete, bl 519.

Wat ‘n skokkende gedagte! Wanneer ons toelaat dat hebsug ons lewens oorheers, verstomp dit ons vermoë om tussen goed en kwaad te onskei.

Die versoeking van hebsug is nie net tot sekere mense beperk nie. Sowel ryk as arm het hierdie probleem.

Selfsug is die moeder van alle sondes. Ons moet voortdurend teen die vernietigende sonde van selfsug waak.

Die gekoesterde begeerte om iets te besit wat nie aan jou behoort nie, is baie subtiel. Dit groei net so ongemerk soos ‘n kanker. En op ‘n dag kom jy agter dat jou hele wese terminaal besmet is.

WAARSKUWINGS

Miskien moet ons net vlugtig na ‘n paar ernstige waarskuwings uit die Skrif oor selfsug kyk:

Kolossense 3:5 Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is: onsedelikheid, onreinheid, wellus, slegte begeertes, en gierigheid, wat afgodery is.

‘n Studie van antieke afgodery bring een duidelike boodskap: Afgodery het individue en beskawings vernietig.

En omdat die Here ons so lief het, waarsku Hy ons teen hierdie verwoestende sonde van hebsug.

Matteus 6:25 “Julle kan nie God en Mammon dien nie!” Lukas 12:15 “Pas op en wees op julle hoede vir die hebsug.” Efesiërs 5:3 “Hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie.”

Deur die jare het ek baie bitter mense, gierige mense, moedelose mense, slegte mense besoek. Negatiewe selfsugtige gedagtes  lewer ‘n skrikwekkende oes op.

Wanneer ek na die ellende van mense luister, wens ek ek kon hulle, liefdevol, dog ernstig voor die tyd gewaarsku het voor hulle te vêr gegaan het.

VERSLAAFDES

Dan is daar mense wat deur verslawende gewoontes vasgevang is. Dis verskriklik om te sien hoe hierdie mense hulle self vernietig.

Dis vreeslik om te sien hoe ouers oor hulle kinders huil wat alkoliste geword het. Dis troumaties om te sien hoe kinders ly wanneer een of albei ouers alkoliste is.

Wanneer ek na mense kyk wat hulle self MET DRANK vernietig, wens ek ek was daar om met hulle te kon pleit toe hulle hulle eerste sopie wou neem.

Dit breek jou hart wanneer jy na die haglike toestand van dwelmslawe kyk.

Geen menslike mag kan daardie verslawingskettings breek nie. Geen sakdoek kan die trane van hulle dierbares afvee nie.

Ek wens ek kon hulle gewaarsku toe hulle die eerste “Ecstasy” of “Mandrax” wou neem. Die eerste trek aan ‘n sigaret of Daggazol wou vat. Ek wens ek kon vir hulle sê om nooit hulle aptyd ten koste van hulle gesondheid bevredig nie.

Sondeverslawing begin maklik, klein en onskuldig. Maar dit eindig in vernietiging, skande en die dood.

En dis omdat die Here weet watter vernietigende effek  sonde op ons het, dat Hy ons so ernstig, so pleitend daarteen waarsku. Kom ons volg die raad!

FAMILIE

My oom het ‘n alkolis geword en ‘n belowende loopbaan weggedrink. Hy het die vreeslikste skandes oor ons familie gebring. Ek onthou nog die kere toe hy ons slingerend kom besoek het.

Voordat my pa as jongman sy hart aan die Here gegee het, was  hy ‘n kettingroker en op pad om ‘n alkolis te word.

Hy het so dronk by die huis aangekom dat my ouma saans sy klere moes uittrek en hom in die bed moes inhelp.

DIE ROKERY

Toe ek ‘n jong seuntjie was het ek en ‘n paar maatjies skelmpies in ‘n ou toilet gaan rook.

My pa het dit agtergekom. Ek sal daardie pak slae nooit vergeet nie. Voor hy my gestraf het, het hy my vertel waarom hy my ‘n verskriklik pak slae gaan gee. Hy het my vertel hoe hy vir jare nadat met drank en rook gebreek het, nog die lus daarvoor gehad het.

En toe begin hy my slaan. En hy slaan en hy slaan en slaan. Die pyn van daardie pakslae is iewers op een van my assosiaselle op die kortikale vlak gebêre.

As ek te intensief na ‘n sigaret of na drank kyk, begin ek ‘n pyn op my agterstewe te voel. En hoor ek my pa se preek voor hy my die pak van my lewe gegee het.

Vandag, aan die einde van my lewe sê ek dankie vir my pa wat my ernstig gewaarsku en goed gestraf het. Ek kon ‘n kettingroker en ‘n alkolis geword het.

WAARSKUWINGS

Moenie kwaad wees wanneer jy deur iemand vermaan en gewaarsku word nie. Moenie opstandig raak wanneer die Woord van die Here jou aanspreek en waarsku nie.

Die Here doen dit omdat Hy die uiteindelike vernietigende gevolge van sonde en ongehoorsaamheid sien. Hy waarsku ons uit liefde.

Hebreërs 3:7,8 Luister daarom na wat die Heilige Gees sê: “Vandag, as julle sy stem hoor, 8 moet julle nie hardkoppig wees nie, soos julle voorvaders toe hulle in opstand gekom het en My in die woestyn op die proef gestel het.

VERLOSSING VAN GIERIGHEID

Die verhaal van Jesus se besoek aan Jerigo vertel vir ons dat Jesus selfs mense met ‘n gierigheidsprobleem kan verlos.

Lukas 19:1,2 Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. Daar was ‘n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, ‘n ryk man.

Die naam Saggeus beteken “rein, suiwer” maar hy was alles behalwe ‘n eerlike, deursigtige mense. Hy was ‘n deurtrapte skelm.

Hy was so sleg dat die samelewing hom afgeskryf het. Hy was so sleg dat hulle hom nie eers toegelaat het om op ‘n Sabbat kerk toe te gekom het nie.

Miskien was hulle bang dat hy van die kollekte sou steel of ‘n sieklike donkie aan die niksvermoedende hoofouderling sou verkoop.

VERSLAWING

Ek het ‘n man geken wat aan Borstelhoesmedisyne verslaaf was. Miskien was dit ook Saggeus se probleem want die balsem van Gilead is deur Jerigo na Jerusalem vervoer.

Lukas 19:10 “Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is.”

Jesus het destyds Jerigo spesiaal besoek om ‘n sondaar te red wat baie groot probleme gehad het.

Ek is so dankbaar dat Hy nog steeds op soek is na sondaars en dat Hy hulle nog steeds wil red.

Dit maak nie saak hoe groot my probleem of hoe groot jou probleem is nie. Wat wel saakmaak is die feit dat Jesus sondaars red as hulle Hom toelaat om dit vir hulle te doen.

Indien jy ‘n probleem met hebsug het, onthou, Jesus kan jou daarvan verlos.

Indien jy onder die tirannie van een of ander verslawing gebuk gaan, onthou net een ding. Jesus kan jou van sonde verlos.

Lukas 19:10 “Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is.”

Volgende keer gaan ons sien op watter meesterlike manier Jesus vir Sageus gered het. Ons gaan hoor watter soort lewe hierdie vet skelm Joodjie voortaan geleef het.

Kom ons laat die Here toe om die reddingswerk vir ons te doen wat Hy vir Saggeus gedoen het.

e-pos Navrae na questions@amazingdiscoveries.co.za

 

Was this article helpful?

Related Articles