Eleaser

My naam is Eleaser. Ek is die derde oudse seun van my pa Aäron die huidige hoëpriester. My seun se naam is Pinehas.
Ek en my oom Moses is op pad na my pa se dood en sy begrafnis.
Dis taamlik styl hier teen die berg Hor op totdat jy by die kruin uitkom.
MY GEDAGTES
My oom Moses het my meegedeel dat ek as hoëpriester in my pa se plek aangestel gaan word. Wanneer ons heel bo kom, gaan my oom Moses my pa se hoëpriesterlik kleed uittrek. Dan gaan hy dit vir my aantrek.
Dis ‘n ontsettende gedagte. Dis ‘n baie heilige amp en sal baie toegewyd moet leef.
DOOD VAN NADAB EN ABIHU
Terwyl ek aan my pa se dood dink wat oor ‘n paar uur gaan plaasvind, gaan my gedagtes onwillekeurig na die dood van my twee broers – Nadab en Abihu.
Dit was iets vreesliks. My pa het ons nie baie streng groot gemaak nie. Hy was ‘n vreeslike saggeaarde mens wat ons omtrent nooit getugtig het nie.
Die gevolg is dat my twee broers hulle self dronk gedrink het en toe in die tabernakel gaan diens doen het. Pleks dat hulle heilige vuur gebruik het, het hulle sommer gewone vuur gebruik.
Mag die Here my help om Finehas strenger groot te maak. Dit mag nooit met hom gebeur nie.
DONKER KOLLE
Terwyl ons teen die steil berg uitstap gesels my oom Moses en my pa oor die gebeure van die afgelope 40 jaar.
Kan jy aan sommige van die hoogtepunte van hulle gesprek dink?
Die 10 plae en die verlossing uit Egipte
Die tog deur die Rooi See. Die twee bejaarde broers lag en juig oor die groot wonders wat hulle saam ervaar het.
My pa het vir oom Moses net weer ‘n keer om verskoning gevra oor die goue kalf wat hy by Sinai gemaak het.
Hy was ook jammer dat hy en tannie Miriam hom oor sy vrou Sipora gekritiseer het.
Hulle staan kort kort stil en tuur die verte in. Hulle groet die groot woestyn.
SONDE BY KADES-BARNEA
En voor ons heelbo kom, praat hulle oor Kades-Barnea.
Ek was teenwoordig die ramp my pa en Oom Moses getref het. Na 40 jaar het die volk dit nog nie reggekry om nie te kla nie.
Die Here het bekendgemaak dat hy hulle deur die land van Edomiete gaan lei. Daar is volop water wat hulle kan koop.
En toe hou die water op om uit die rots te vloei en die klagtes oor water begin.
Ek kon sien my pa en my Oom is nie dieselfde nie. Hulle het hulleself bloediglik vir die rebelle vererg.
Hulle skreeu op hulle en sê: “Julle rebelle. Moet ons vir julle water uit die rots laat kom.”
En pleks dat hulle met die rots praat, soos die Here vir hulle gesê het, slaan hulle die rots twee keer.
Hulle gaan staan weer stil en kyk noord in die rigting van Kades-Barnea.
Asgevolg van hierdie sonde om die eer vir hulle self te vat en nie die Here in die saak te geken het nie, is hulle verbied om die land binne te gaan.
“Ag my boetie”, sê Oom Moses. “Ek is so jammer dit het gebeur. Ek het die Here gebid om ons te vergewe en om ons asb toetelaat om die land binne te gaan. Hy het vir my gesê ek moenie weer met Hom oor die saak praat nie.”
Nou is ons heelbo. Ek begin ‘n graf te grawe. Dit was nie maklik nie. Om te dink ek gaan hom oor ‘n rukkie daarin begrawe.
Oom Moses begin om my pa se hoëpriesterlike klere uit te trek. Die twee broers is in trane. Afskeid is so moeilik. Ken jy daardie pyn?
Ons groet my pa.
Eleaser my kind. Mag die Here jou ‘n getroue, hardwerkende hoëpriester maak. Mag Hy jou seën in hierdie verantwoordelike taak.
Toe vat hy my in sy arms. Ons kon nie met mekaar praat nie. Die trane was die woordvoerders.
Vir oulaas omhels die twee broers mekaar. Terwyl die trane loop, sak my pa inmekaar.
Daar bo op die berg Hor het ek my pa begrawe. Daarna het oom Moses sy klere vir my aangetrek.
Ek en jy gaan iewers vorentoe ook sterf. Mag die Here gee dat ons al ons sondes bely het en in die hoop op die komende opstanding gaan rus.

Was this article helpful?

Related Articles