1. Home
  2. Bybelkarakters
  3. Jakob Deel 10 – Die Terpentynboom
  1. Home
  2. Jakob
  3. Jakob Deel 10 – Die Terpentynboom

Jakob Deel 10 – Die Terpentynboom

JAKOB – DEEL 10

Skriftuur: Genesis 35:1-4

Terwyl Jakob en sy mense by Sigem gewoon het, het ʼn paar dinge verkeerd geloop. Dina die tiener het maats gemaak met die meisies van die omgewing wat nie die Here gedien het nie.

Sy het haar soeke na plesier by mense gaan soek wat nie die Here gevrees het nie. Wanneer ons, ons plesier by mense gaan soek wat die Here nie vrees nie, begeef ons onsself op die gevaarlike terrein van die duiwel en die moontlikheid dat ons onder sy versoekings gaan swig, is baie sterk.

En toe gebeur dit. Dina raak met ʼn man deurmekaar en haar maagdelikheid word onteer. Toe Simeon en Levi hoor dat hulle sussie Dina, vir hulle baie lief was, skandelik onteer is, het hulle ʼn vreeslike sonde gepleeg. Hulle het nie net die man wat haar onteer het doodgemaak nie, maar ook elke liewe manspersoon wat in daardie stad gewoon het.

DAMES EN HULLE KLEREDRAG

Dan was daar ʼn ander gogga wat sy kop by Sigem onder die dames begin uit steek het. Dit het vir Jakob baie hoofbrekens besorg. Kan u dink wat dit was? Die ydelheid van vroue. Dit mag wees dat Dina by haar Kanaänitiese maatjies ʼn paar wenke oor kosmetiek, boetiek en ander soorte mooierige antieke’ gekry het.

Op ʼn dag kon sy vir haar ma Lea die volgende gesê het: “Ma, ek dink die rede waarom Pa meer van tannie Ragel hou, is omdat Ma sulke ou, lang, outydse, rokke aantrek. Kyk net na hierdie pragtige rokspatroon wat ek by my maatjie Sigamina gekry het. Ma sal sommer jare jonger in so ʼn rok lyk. Kyk net hoe bring dit ʼn mens se hals- en ʼn paar ander lyne uit. En kyk net na hierdie vrouetydskrif wat van Tirus af kom. Hier wys dit hoe ʼn vrou haar hare moet versorg. En kyk net na die ‘special’ vir hierdie maand. As jy by hierdie juwelier, ‘Earrings Deluxe’ gaatjies in jou ore laat maak, kry jy vyftig persent afslag op twee stelle oorbelle.”

ʼn Maand of twee later het Jakob amper nie vir Lea herken nie. Terwyl die plastiese chirurg van Sigem vir Lea ʼn “facelift” gegee het, het hy sommer haar krom neus ʼn bietjie kleiner gemaak.

Terwyl die vrouens in die laer begin mooier lyk het, het die bywoning van Jakob se oggend- en aanddienste begin afneem.

HANGERTJIES BY HASOR

ʼn Ruk gelede het ek die argeologiese museum by Hasor in die noorde van Israel besoek. En vir die eerste keer het ek na die klein afgodjies gekyk wat die Kanaäniete in hulle huise aangehou het.
Dit het my gedagtes na Jakob en sy huishouding geneem. Maar dit wat vir my baie interessant was, was die hangertjies met die kruismotief. Baie eeue voor dames heilige hangertjies met kruise gedra het, het die Kanaäniete dit reeds gedra.

Terwyl ek so na hierdie afgodjies en juwele gekyk het, het ek nie net aan Jakob en sy vrouens en slavinne gedink nie. Ek het ook aan die ydelheid van die vrouehart en my eie hart gedink. So dikwels wil ek my selfbeeld verbeter deur die dinge wat ek vertoon. My gebrekkige selfbeeld is so verlam dat ek gedurig na krukke soek om hom oor die weg te bring.

Terwyl ek na ʼn ander uitstalling van Egiptiese juwele in die Britse museum gekyk het, het ek aan ʼn teks gedink wat op vrouens toegepas word. Dit moet ook op mans toegepas word:

1 Petrus 3:3. “Julle skoonheid moet nie bestaan in uiterlike dinge soos haarkapsels, juwele en sierlike klere nie. Nee, julle skoonheid moet dié’ van die innerlike mens wees: blywende beskeidenheid en kalmte van gees. Dit het by God groot waarde.”

JAKBO SE BEKOMMERNIS

Die Bybel sê vir ons dat Josef dikwels ʼn klomp stories by sy pa kom aandra het. Soos byvoorbeeld: “Pa, ʼn mens sou dink dat Dina nou die dag haar les geleer het om nie so uitspattig aan te trek nie. Moenie glo nie. Pa moet net sien watter kort rokkies sy vir haarself gekoop het.

En pa moet die gate sien wat sy in haar ore gemaak het om oorbelle te dra. Ek het haar aangemoedig om die boek vir jongmense ‘Dink aan jou Skepper’ te lees, maar sy het vir my reguit gesê dat ek nie vir haar moet staan en preek nie.”

Die geestelike agteruitgang van Jakob se mense het hom baie diep bekommer. Terwyl hy een nag baie ernstig met die Here in gebed geworstel het, het die hy weer die bekende stem gehoor.

Genesis 35:1. “God het vir Jakob gesê: “Maak jou klaar en gaan na Bet-El toe en bly daar. Bou vir My daar ʼn altaar. Ek is die God wat daar aan jou verskyn het toe jy vir jou broer Esau gevlug het.”

TREK WEG

Verandering is ʼn baie belangrike dinamika. Daar is ʼn tyd om te bly, en daar is ʼn tyd om weg te gaan. Daar het te veel lelike dinge in Sigem gebeur om daar te kon aanbly. Jakob en sy huis moes wegkom van die mense, die omgewing en die negatiewe assosiasies. Dit mag ook net wees dat ek en jy al te lank met sekere verkeerde vriende maats is.

Dit mag ook net wees dat ek en jy al te lank in ʼn situasie is waar ons geestelik al hoe meer stagneer. Dit mag ook wees dat die mense wat ons probeer help, nie gehelp wil word nie en dat die tyd aangebreek het om weg te trek.

Daar is niks wat ʼn mens tot groter hoogtes uitdaag as ʼn verandering ten goede, van plek en geselskap nie. ʼn Nuwe begin daag ʼn mens uit tot nuwe heiligheid, nuwe voorneme en nuwe ontwikkeling.

TREK NA BET-EL

Die gedagte aan Bet-El het Jakob aan die engele herinner wat op en af met die leer na hom beweeg het. Bet-el het hom herinner aan die belofte dat die Here met hom sal wees. Dit was ook by Bet-El dat hy besluit het om voortaan die Here se heilige tiende aan Hom terug te besorg. Die gedagte aan Bet-El het Jakob met nuwe geestelike ywer geïnspireer. Die gedagte aan Bet-El, die huis van God, moet ons ook tot ʼn heiliger lewenswandel inspireer.

Kom ons luister na die preek wat hy een oggend gegee het terwyl die lam op die altaar gelê het:

Genesis 35:2. “Toe sê Jakob vir sy hele huis en vir almal by hom: Haal uit al die afgodsbeelde wat by julle is. Reinig julle en trek ander klere aan.”

Ragel word bloedrooi. Sy het destyds van haar pa Laban, se afgodsbeeldjies gesteel wat sy skelmpies weggesteek het. Sy dink by haarself: “Daar is seker baie groter sondes as hierdie ou sondetjie van my. Waarom preek Jakob nie oor die skynheiligheid van die mens nie.”

Terwyl Jakob preek, trek Lea haar minirok laer af ,maar dit skuif weer op. “Ag,” dink sy by haarself, “klere sal my tog nie uit die hemel hou nie. En wat is daarmee verkeerd as ek ʼn bietjie mooier vir my man wil lyk?”

Dina se hande speel senuweeagtig met die halssnoer om haar nek. Sy dink: “Ek sal kaal en onaangetrek sonder hierdie string pêrels voel. Vir my is dit meer as ornamente, dis sentimenteel, want my kêrel het dit vir my gegee. Pa kan maar preek tot hy blou is in die gesig, maar ek sal dit nie afhaal nie.”

Terwyl Jakob preek, gooi Bilha ʼn tjalie oor haar kaal skouers en Silpa maak ʼn paar knope vas. Hulle dink: “Kan Jakob nie liewer vanoggend oor die liefde van die Here preek nie. Ons is moeg vir die moets en die moenies van die godsdiens.”

Van die diensmeisies voel net so ongemaklik. ʼn Rukkie gelede het ʼn Egiptiese smous pragtige Babiloniese juwele teen ʼn afslagprys verkoop. Hulle voel ongemaklik oor dit wat aan hulle ore en om hulle halse hang. Hulle dink by hulleself: “Ons dra liewer onskuldige juwele as om met haat in ons harte, soos Simeon en Levi, rond te loop. Dis hoog tyd dat Jakob weer ʼn keer oor die sonde van onverdraagsaamheid preek. Niemand sal vir ons sê wat ons moet aantrek en wat ons nie mag aantrek nie.”

Jakob vat ʼn sluk water en sit toe sy rede met groter erns en dieper oortuiging voort.

Vers 3 “Ons moet klaarmaak en Bet-El toe gaan. Daar moet ek ʼn altaar gaan bou vir die God wat my gebed verhoor het toe ek in die moeilikheid was en wat by my was waar ek ook al gegaan het.”

Jakob was erg aangedaan toe hy sy mense van sy besoek aan Bet-El vertel het. “Geliefdes. Ek sal daardie eensame nag in Bet-El nooit vergeet nie. Met diepe skuldgevoelens het ek ʼn klip nadergetrek en dit as ʼn kussing gebruik. Ek het so ellendig gevoel oor die onreg wat ek my pa en broer aangedoen het, dat ek sommer net wou sterf.”

Jakob se gemoed skiet vol. Hy haal ʼn sakdoek uit sy sak en vee die trane van sy oë af. Oral in die gehoor hoor jy hoe mense begin snuif. Hier en daar vee die mans hulle trane met hulle voorarms af.

“Geliefdes”, gaan Jakob voort. “Daardie nag het ek die liefde van God soos nog nooit vantevore in my lewe ontdek nie. Daardie nag het Hy my in ʼn droom gewys dat Hy bereid is om die grootste en slegste sondaar volkome te vergewe. Terwyl ek met ʼn eensame, verlore, skuldbelaaide gemoed aan die slaap geraak het, het ek ʼn leer gesien. Hierdie leer het die komende Messias voorgestel wat eendag van God die Vader uit die hemel sou kom, en tot by ons geplant sou word. Dit maak nie saak hoe diep ons geval het nie, God se genade kan ons daar gaan haal.”

Simeon en Levi laat hulle koppe sak. ʼn Mens kan sien die preek raak hulle diep. Dis te pragtig om te sien hoedat groot mans se harte sag word en hulle skaam- skaam trane van hulle oë afvee.

“Maar geliefdes,” gaan Jakob voort, “God stuur ook Sy engele om ons op die gevaarlike lewenspad te bewaar. Terwyl ek na hierdie leër kyk, na die Messias, sien ek hoe engele van heel bo af kom en tot hier by my afdaal. Hulle het met boodskappe van troos en vergifnis vanaf die troon van Gods genade na my gekom en gesê: ‘Jakob, skep moed. God het nie van jou vergeet omdat jy gesondig het nie. Hy het ons na jou gestuur om jou teen die gevaar van toekomstige versoekings te red.’”

Terwyl Jakob met diepe oortuiging van die verlossing preek wat daar vir elke sondaar beskikbaar is, begin die Heilige Gees daadwerklik in die rebelse hart van Dina te werk. Sy begin so hard te snik dat haar ma Lea haar teen haar vasdruk en haar snikke smoor.

Jakob vertel sy gehoor hoe die engele vanaf die onderste sport van die leer tot in die hoogste hemele beweeg het. “Weet julle, my dierbare mense. Die engele neem ons hartseer, ons skuldgevoelens, ons hopeloosheid tot by die hart van God. En weet julle wat? Hy luister na ons behoeftes en ons verleentheid. Ons dien ʼn God wat altyd bereid is om na ons sondeprobleme te luister.”

Die pragtige boek, Patriarge en Profete (bl. 205) gee vir ons ʼn verslag van die effek wat hierdie preek op Jakob en op sy mense gehad het:

“Onder sy verhaal van die wonderbaarlike leiding van God het sy eie hart gesmelt en sy kinders is terselfdertyd ook diep aangedaan. Hy het die beste manier gekies om hulle gereed te maak om God saam met hom te aanbid wanneer hulle op Bet-El sou aankom.”

Dit was nie vir Jakob nodig om die gedeelte oor kerkstandaarde in die ‘Chruch Manual’ met ʼn ernstige stem te lees nie. Nee. Al wat nodig was vir Jakob, was om toe te laat dat die liefde en goedheid van die Here sy eie hart sag maak.

Hy moes eers weer opnuut besef watter groot sondaar hy was en watter groot Redder die Here is, voordat hy kon verwag dat sy mense sou hervorm.

RESULTATE

Kom ons lees tot watter optrede Jakob se gehoor oorgegaan het:
Vers 4. “Hulle het toe al die afgodsbeelde in hulle besit vir Jakob gegee en ook hulle oorringe. Hy het dit onder die groot boom, by Sigem, begrawe.”

Ek wens ek kon by daardie groot boom gestaan het toe die mense ʼn klompie items daar kom begrawe het.

Lea het ʼn lang rok gaan aantrek en die minirompie wat sy uit Tirus bestel het, in die gat onder die boom gegooi. Dina is kort op haar hakke met die sentimentele pêrelhalssnoer wat haar kêrel vir haar gekoop het. Die diensmeisies gooi snikkend hulle oorbelle in die gat onder die boom. Net daarna gooi Ragel haar afgodsbeeldjies ook in die gat.

Simeon en Levi gooi die swaarde waarmee hulle die Sigemiete doodgemaak het in die gat, onder die boom. Van die seuns gooi ʼn paar ‘Play Boy’- tydskrifte en verkeerde video’s wat hulle uit Ras Shamra bestel het, in die gat onder die boom.

JOU HART MOET AANGEDAAN WEES WANNEER JY MENSE BESTRAF

Ek het ʼn baie groot les uit die lewe van Jakob geleer. Wanneer jy met iemand oor ʼn verkeerde ding in sy lewe praat, moet daar nie aggressie in jou stem wees nie. Jakob het eers van die verlossende liefde van God gepraat , voordat hy met sy mense oor die verkeerde dinge in hulle lewe gepraat het. Eers toe sy eie hart deur die liefde van die Here aangeraak is, het die Heilige Gees die harte van sy toehoorders aangeraak.

DIE VERHAAL VAN PIERRE JACOBS

Dit was lank gelede: Voor die kerkraad begin het, het die mense gepraat. En toe kerkraad uitkom, het die mense nog meer gepraat. Hoe langer die mense oor hierdie vreeslike laakbare ding gepraat het wat die jongman aangevang het, hoe kwater het ons almal geword. Ek het mooi na die verskillende weergawes van die storie geluister.

“Leraar, hierdie man is besig om die huwelik van ʼn jong getroude paartjie op te breek. Die mense het maar onlangs by ons kerk aangesluit. Ek dink dis ʼn skande. Hy moet dadelik op sy plek gesit word.”

Een van die groot sterk broers op die kerkraad het met ʼn ander voorstel gekom. “Leraar, kom ek gaan saam met jou en dan gee ons hom ʼn vervlakste pakslae met ʼn rottang. Ons slaan al sy boosheid uit hom uit. Dit sal die laaste keer wees wat hy met ʼn ander man se vrou lol.”

ʼn Ander kwaai suster wat baie opgewerk was, het in ʼn hoë stemtoon met my gepraat: “Leraar, hoe kan jy as herder van hierdie gemeente toelaat dat so ʼn verskriklike sonde gepleeg word? Ek stel voor dat jy nog sommer vanaand hierdie skurk op sy plek gaan sit.”

BAIE OPGEWERK

Meer mense het met meer bewyse gekom. Hoe meer hulle gepraat het, hoe meer het ek opgewerk geraak. Dit is darem uiters swak en laakbaar van hierdie man. Hy was nie alleen besig om ʼn huwelik op te breek nie, hy was ook besig om die kerk se naam baie groot skade aan te doen.

Ek is so bly dat ek nie daardie Sondagaand ná kerkraad met hom oor sy sonde gaan praat het nie. Ek was te ontsteld. Ek het besluit om dit die Maandag te gaan doen.
Die Maandagoggend het ek nog te ontsteld gevoel. Die Dinsdag wou ek gaan. Maar die Heilige Gees het met my begin praat:

“Jy wil hierdie man gaan regsien, maar hoedanig is jou lewe?” Ek het besluit om maar liewer Woensdag met hom te gaan praat en eers diep in my eie hart in te kyk. Woensdag was ek nog te veroordelend.

Ek wou Donderdag die saak met hom gaan uitpraat het, maar my hart was nog baie lelik teenoor hom. Dit was eers teen Vrydag wat ek by hom uitgekom het. Ek sal daardie besoek nooit vergeet nie.

Twee sondaars het met mekaar begin gesels. Twee sondaars het naderhand saam gehuil. Twee sondaars het na die jong getroude paartjie gegaan. Een van hulle het om verskoning gevra en die verhouding verbreek. As ek veroordelend met hierdie jongman gaan praat het, sou hy rebels geword het. Die kerk sou nie net vir hom verloor het nie, maar ook ʼn pragtige jong Christenpaartjie.

Galasiërs 6:1. “Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in ʼn gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op: jy kan self ook in versoeking kom.”

Kom praat met my as jy by my iets verkeerds opmerk. Maar praat met my in ʼn gees van sagmoedigheid. Laat toe dat die Heilige Gees jou in die saak lei en mag die Here my help as ek met jou moet praat, dat ek sal besef dat ek ʼn mede-sondaar is en dat ek die Here ontsettend nodig het. Mag Hy my help om jou in ʼn gees van sagmoedigheid reg te help.

OPROEP

As daar op hierdie oomblik iets in ons lewens is wat onder die groot boom van hervorming begrawe moet word, mag die Here ons dan help om te doen wat reg is. Mag ʼn blik op die kruis ons die oorwinning gee oor die dinge wat ons vrede verniel.

Was this article helpful?

Related Articles