1. Home
  2. Bybelkarakters
  3. Jakob Deel 15 – Josef In Egipte
  1. Home
  2. Jakob
  3. Jakob Deel 15 – Josef In Egipte

Jakob Deel 15 – Josef In Egipte

15. JAKOB – JOSEF IN EGIPTE
Kan jy sien hoe Josef geboeid agter ‘n kameel aanloop. Van vryheid na slawerny. Van eer na oneer. Van rykdom na armoede.
Van die liefde van sy Vader na die haat van sy broers. Van ‘n koninklike gewaad met duur borduursels van goud, na toiïngs.
Is daar Iemand anders wat ook deur Sy broers verkoop is wat sy koninklike kleed vir die toiïngs van die mensheid.
Die karavaan stop vir ‘n rukkie by Sigem. Josef was ses jaar oud toe sy pa hulle hierheen getrek het. Hy onthou nog hoe hulle vinnig hier moes wegtrek omdat Simeon en Levi die mense wat hier gewoon het doodgemaak het.
Hy sien Simeon se kwaai gesig toe hulle hom in die put gegooi het. Josef bevind homself in ‘n ander put, die put van verwerping. Hy het na sy eie gekom maar sy eie het hom nie aangeneem nie. Iemand anders met wie dit gebeur het?
Johannes 1:11 Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het Hom nie aangeneem nie.

Josef loop verder agter die kameel. Hulle kom by Bet-el waar sy pa die droom van die leer gehad het wat die hemel en die aarde verbind het. Toe sy pa Jakob in die moeilikheid was het die Here hom gehelp. Sal die Here hom ook help? Sy moeiliheid was net baie groter as die van sy pa.
In die verte sien hy die heuwels van Hebron. Hy het die 120 kilometers nou vir ‘n tweede keer gestap. Hierdie keer was dit ‘n anderse stap, ‘n hartseer stap waar sy hande geboeid was.
Toe hy aan sy pa dink wat wag dat hy moet terugkom huistoe, bars Josef in trane uit. Hy dink aan die hartseer as die broers vir sy pa moes vertel dat Josef vermis is.
Maar in die voorsienigheid van God was selfs hierdie ondervinding ‘n seën. Agter daardie kameel met sy hande geboeid het hy lesse geleer wat hy nie jare van gemak en beskerming sou geleer het nie.
As jy op hierdie oomblik in ‘n soortgelyke situasie verkeer, moenie die duisternis vloek nie. Steek ‘n kers van nuwe selfondersoek aan en vra die Here om van jou ‘n beter mens te maak. Josef was gewoond aan sy vader die liefdevolle sorg. Die onbekende toekoms het hom so magteloos laat voel.
Maar dan dink hy aan die God van sy pa. As ‘n klein seuntjie het sy pa hom geleer om die Here lief te hê en Hom te eerbiedig. Sy pa het hom vertel hoe die Here met hom was toe hy gevlug het. Hy onthou hoe sy pa vertel het dat God al die beloftes wat hy aan hom gemaak het, nagekom het.
Maar die belangrikste iets wat sy pa vir hom vertel het, was hoe God vir die sondaar ‘n Verlosser voorsien het. Al hierdie dinge doem by hom op.
Daar agter die kameel het Josef besluit dat hy die God van pa ook sy God maak. Iewers op pad na ‘n lewe van skande en slawerny het hy homself geheel en al aan God oorgegee. Snikkend bid hy:
“O God van Abram Isak en Jakob wees asseblief met my terwyl ek op pad is na die vreemde, onbekend land van ballingskap.”
Die trane van hartseer wat ‘n rukkie vantevore oor sy slawe klere gerol het, rol nog steeds. Maar nou is dit vreugde trane van ‘n volle oorgawe aan God. ‘n Ongelooflike vreugde gryp hom aan nadat hy besluit het om elke krisis met die hulp van God sou aanpak en elke plig met getrouheid sal uitvoer.
As jy op pad is na ‘n vreemde land van pyn en skande en onsekerheid, kan jou donker toekoms so helder as die middagson word. Doen wat Josef gedoen. Besluit dat jy met die hulp van die Here die onbekende pyn en skande gaan hanteer en dat jy jou in jou pligte gaan verlekker.
Josef se grootste ramp het sy grootste vreugde en uitdaging geword. Sy ramp het hy met ‘n gedagte aan God, met vreugde aangepak. Die Here het sy gebed verhoor en vir Josef ‘n verlosser gemaak wat duisende der duisende mense van ‘n gewisse hongersnood gered het.
Die broer wat vir goedkoop verkoop is, het vir mense wat dit aan hom gedoen het, van armoede na rykdom geneem.
“His soul thrilled with the high resolve to prove himself true to God–under all circumstances to act as became a subject of the King of heaven. He would serve the Lord with undivided heart; he would meet the trials of his lot with fortitude and perform every duty with fidelity. One day’s experience had been the turning point in Joseph’s life. Its terrible calamity had transformed him from a petted child to a man, thoughtful, courageous, and self-possessed.” {PP 214.1}
Genesis 39:1 Josef is na Egipte toe gebring. Potifar, ’n amptenaar van die farao en hoof van die lyfwag, ’n Egiptenaar van geboorte, het vir Josef by die Ismaeliete gekoop wat hom Egipte toe gevat het.
Josef is na Egipte toe gebring. Die verhaal van Josef speel tydens die 17de dinastie af. Soos die voorsienigheid dit wou hê het ‘n vreemde moontheid Egipte destyds verower. Die Grieke verwys na hulle as die Hieksos.

Heqa’–cha’śut, “Heersers van vreemde lande.”

Volgens my persoonlike navorsing was hulle die magtige Ammoriete wat destyds groot dele van die antieke wêreld verower het.

Waar was hulle hoofstad? Argeoloë is dit eens dat dit Avaris was. Prof Bietak van Oostenryk het die plek geïdentifiseer, opgrawings gedoen en toe weer die ruïnes onder die sand begrawe.

Dit was vir my ‘n ongelooflike ondervinding toe ek vir die eerste keer saam met my kind oor hierdie grond gestap het. In my geestesoog kon ek Josef en die karavaan hier sien aankom. Met die Here in sy hart was hy gereed vir wat op hom gewag het.

Nou weet ons presies waar Josef met sy loopbaan in Egipte begin het. Dit was seker nie vir Josef maklik om op ‘n slawe vendusie opgefeil te geraak het nie.

Hy bid prewelend: “O God van Abraham, Isak en Jakob. Laat u wil met my geskied met betrekking tot die plek waar ek as slaaf gaan werk. Help my om in hierdie afgodediese nasie aan U getrou te bly.”

Genesis 39:1 Josef is na Egipte toe gebring. Potifar, ’n amptenaar van die farao en hoof van die lyfwag, ’n Egiptenaar van geboorte, het vir Josef by die Ismaeliete gekoop wat hom Egipte toe gevat het.

Waarom noem Moses die feit dat Potifar ‘n Egiptenaar was? Dit was ‘n uitsondering op die reël dat ‘n Egiptenaar deur die Hieksos farao in so ‘n belangrike pos aangestel is.

Josef sou vir die volgende tien jaar in die diens van Potifar wees. Die arme jong man is aan ontsettende versoekings in die politeïstiese beskawing blootgestel. Afgodsaanbidding is met die grootste koninklike prag en praal beöefen. Vertoon van rykdom en kultuur van die ontwikkelste land te wêreld het dit hipnoties aantreklik gemaak.

Op ‘n keer het ek ‘n mis bygewoon waar Pous Johannes II opgetree het. Die reuk van wirook; die onbeskryflike klanke van die beste kore ter wêreld; die akostiek in die mooiste basilika toor met jou emosies.

My Baälbek besoek waar die argitektuur jou roep om aan ‘n sintuiglike godsdiens te kom deelneem.

Josef het sy eenvoud behou en aan God getrou gebly. Die verlokste klank en die pragtigste beelde het hom omring, maar hy het opgetree asof hy dit nie gehoor of gesien het nie.

Hy het nie toegelaat dat sy gedagtes na verbode onderwerpe dwaal nie. Hoe beheer ons ons gedagtes? Is ons versigtig waarna ons kyk en waarna ons luister?

Sy strewe om vir Potifar net sy beste te gee, het nie sy beginsels negatief beïnvloed nie. Hulle het presies geweet waarvoor Josef gestaan het. As hy sy beginsels geheim gehou het, sou hy aan die versoekings toegegee het.

Gelukkig was hy nie skaam vir die godsdiens van voorvaders nie. Gelukkig was hy nie skaam vir die godsdiens van voorvaders nie.

Vers 2 Die Here was by Josef en dit het baie goed gegaan met hom. Hy het in die huis van sy eienaar, die Egiptenaar, gebly.

Ek wonder hoe daardie pragtige staatshuis na die eerste maand gelyk het? Nog nooit het Potifar so ‘n slaaf in sy diens gehad nie. Van die begin af het die Here deur Sy getroue volgelinge seëninge aan die wêreld gebring.

In Egipte het die Here vir Josef ‘n fontein van lewe gemaak. Deur sy integrteit is hulle lewens gespaar.

Deur Daniël se ballingskap is die lewens van al die wyse manne gespaar. Hierdie werk van verlossing is aanskouingslesse. Dit wys net watter geestelike en materiële seëninge Josef en Daniël se verhouding en aanbidding met God op mense gehad het.

Elke persoon in wie se hart die Here woon, elkeen wat Sy liefde openbaar, werk saam met God om ‘n seën vir die mensdom te wees. En wat is heerliker om mense gelukkig te maak?

Geluk is ‘n newe produk. Wanneer ons ander mense gelukkig maak, ervaar ons deur hulle geluk, ook geluk.

Verse 3,4 Toe Potifar, Josef se eienaar, sien dat die Here by Josef is en dat die Here alles wat Josef aanpak, laat slaag, 4was Potifar hom goedgesind. Hy het Potifar se persoonlike slaaf geword en Potifar het hom aangestel oor sy hele huishouding, en al sy besittings is onder Josef se sorg geplaas

Kan jy hoor hoe Josef ‘n vrolike deuntjie fluit? Dit was die moeite werd om die besluit te geneem het om sy hele lewe aan God te wei, en pligsgetrou te wees.

Vers 5 Van toe af het die Here die huis van die Egiptenaar geseën. Dit was oor Josef dat die Here dit gedoen het. Die seën van die Here het gerus op al Potifar se besittings, dié in sy huis en dié in die veld.

Vers 6 Hy het alles aan Josef oorgelaat en hom aan niks gesteur nie, behalwe aan sy kos. Josef was fris gebou en mooi.

Waar kry hy dit vandaan? Sy oorlede ma Ragel was ‘n beeldskone vrou. Moses noem hierdie feit ter voorbereiding van dit wat net hierna gebeur het.

Vers 7 Na sy bevordering in sy eienaar se huis het dié se vrou na Josef gekyk en vir hom gesê: “Kom slaap by my.”

Josef het lank gelede toe hy agter die kameel geloop het,besluit dat hy aan God getrou gaan bly. Niemand wat op verhewe hoogtes staan, is buite gevaar nie. Die storm wat die blomme in die vlei ongedeerd laat, ontwortel die boom op kruin van die berg.

Op soortgelyke wyse spring die eenvoudiges die velle versoekings vry wat die hoë suksevolle mense tref.

Josef het sowel die toets van ellende en voorspoed geslaag. Hy het later dieselfde pligsgetrouheid in die tronk openbaar as in die paleis van die farao. Deur gemeenskap met God deur die natuur, deur die waarhede wat sy pa hom geleer het, het Josef Josef geestelik ontwikkel en beginbsels gehandhaaf.

Verse 8,9 Maar hy wou nie en hy het vir sy eienaar se vrou gesê: “Meneer steur hom aan niks vandat ek hier is nie. Wat hy besit, het hy onder my sorg geplaas. 9Daar is niemand wat in hierdie huis meer gesag het as ek nie. Meneer het niks van my teruggehou nie, behalwe vir u, want u is sy vrou. Hoe kan ek so ’n verkeerde ding doen? Ek sal mos teen God sondig!”

Het hierdie dame gehoor wat Josef vir haar gesê het? Het sy opgehou met haar nonsens? Gaan sy more en oormore weer probeer om ‘n rein jong man te laat struikel?

Vers 10 Sy het dag vir dag by Josef aangehou, maar hy het bly weier om by haar te gaan slaap.

Josef het haar geselskap probeer vermy. Terwyl hy haar geweier het, het Josef opregtheid, wysheid en vasberadenheit geopenbaar.
Hoe sterker die versoeking hoe meer vasberade het hy geraak om nie toe te gee nie.

Vers 11 Op ’n dag toe Josef in die huis ingaan om sy werk te doen, was daar niemand van die ander slawe in die huis nie.

Vers 12 Toe gryp Potifar se vrou hom aan sy klere en sê: “Kom lê by my.” Maar Josef het buitentoe gevlug, terwyl sy ’n stuk van sy klere in haar hand bly hou.

Volgens die antieke paleiswette moes manlike werkers almal kamerlinge wees. So die huwelik tussen Potifar en sy vrou was nie eintlik hoe dit moes wees nie.

Potifar het miskien die hoë pos gekry nadat al reeds getroud was en is die operasie gedoen. Dit mag wees dat geld en status vir die egpaar belangriker as die huwelik was.

Egiptiese grafprente stel mans voor met ‘n wit kledingstuk wat van die skouers of hang en om die lyf gedrapeer is. Miskien was dit wat Potifar se vrou gegryp het toe Josef van haar weggevlug het.

Vers 13 Toe sy sien dat hy buitentoe gevlug het terwyl sy ’n stuk van sy klere in haar hand bly hou,

Vers 14 roep sy na haar huisgenote en sê aan hulle: Kyk, hy het vir ons ’n Hebreeuse man hier gebring om met ons gek te skeer; hy het na my gekom om met my gemeenskap te hê, en ek het hard geskreeu;
Hoe verwys sy na haar man? “Hy”. Nie ons heer nie. En wie blameer sy? En wie blameer ons gewoonlik behalwe onsself?
“Gek te skeer.”
Wat beteken hierdie uitdrukking? In Genesis 26:8 word dieselfde woord as “speel” OV en “liefkoos” NV gebruik
Vers 15 en toe hy hoor dat ek my stem verhef en skreeu, het hy sy kleed by my laat agterbly en gevlug en na buite geloop.
Potifar se vrou was baie vesigtig om te sê dat sy Josef se kleed in haar hand gehou het nie.

Vers 16 Sy het die stuk klere by haar gehou tot Josef se eienaar huis toe gekom het. 17Sy het alles vir hom vertel en vir hom gesê: “Die Hebreeuse slaaf wat jy hier by ons ingebring het, het by my kom aanlê, 18maar toe ek hard aanhou roep, het hy buitentoe gevlug en hierdie stuk klere by my gelos.

Verse 19,20 Toe sy heer die woorde hoor waarmee sy vrou hom aanspreek: So en so het jou kneg aan my gedoen—het hy baie kwaad geword;20 en die heer van Josef het hom laat vang en hom in die gevangenis gesit op die plek waar die gevangenes van die koning opgesluit was; en hy was daar in die gevangenis.

Arme Josef. Tien jaar gemors? Nee. Volgende keer kyk ons na ‘n nog groter vernedering en dan…

“Wanneer ‘n mens met God gemeenskap hou, sal daardie onwrikbare vasberadenheid wat Josef en Daniël te midde van die bodorwendheid van heidense howe beskerm het, sy lewe ook onbevlek en rein maak.” HH 137

Was this article helpful?

Related Articles