1. Home
  2. Bybelkarakters
  3. Jakob Deel 2 – Trek Liewer Weg
  1. Home
  2. Jakob
  3. Jakob Deel 2 – Trek Liewer Weg

Jakob Deel 2 – Trek Liewer Weg

JAKOB – DEEL 2 TREK LIEWER WEG

Skriftuur: Genesis 25:29-33

In die vorige aanbieding het ons na die karakters van Esau en Jakob gekyk. Soos ons gesien het, was Esau nie ‘n mens wat baie in die geestelike dinge belang gestel het nie. Hy het vir die hede geleef. Die belangrikste mens in Esau se lewe was hyself.

Wanneer sy oupa en sy pa van die geestelike verantwoordelikhede van die eersgeborene gepraat het, het dit hom rebels gemaak. Hy het in die fisiese voordele van die eersgeboorte reg belanggestel, maar nie in die geestelike verantwoordelikhede wat daarmee gepaard gaan nie.

Ons moet onthou dat die Here voorspel het dat die twee seuns twee nasies voorstel. En dit is nie net fisiese nasies nie, dis ook twee geestelike nasies.

Die een maak uitsluitlik op Jesus se verdienste vir hulle saligheid staat. As gevolg van die feit dat hulle hulself geestelik wantrou, maak hulle net op die Heilige Gees staat vir oorwinning oor hul selfsugtige geaardhede.

Hierdie geestelike nasie, die nasie van Jakob, is nie foutloos nie. Maar dis mense wat met God worstel en oorwin. Dis ‘n nasie wat eerder die fout by hulself as by ander soek.

Dis ‘n geestelike nasie wat ongemaklik voel wanneer griewe en bitterheid in die kamers van hulle gedagtes intrek. Dis ‘n nasie wat bid en worstel totdat God hulle die oorwinning oor hulle verkeerde neigings en gesindhede gee.

Esau verteenwoordig mense wat nie die aanbod om deur genade gered te word, aanvaar nie. Dis mense wat nie omgee om selfsugtige motiewe, lewenslange verblyf in die kamers van hulle gedagtes te gee nie.

EERSGEBOORTE REG

Kom ons kyk vir ‘n oomblik na die voorregte en verantwoordelikhede van die eersgeboorte reg. So ‘n kind het ‘n dubbele erfporsie van sy pa geërf.

Maar die term eersgeborene het ook ‘n figuurlike betekenis gekry. Dit het op die belangrikheid van karakter en posisie gedui.

LOSKOOP

Daar is destyds van jou verwag dat jy ‘n som geld vir jou eersgeborene moes betaal:

Eksodus 13:13 “Julle moet ook al julle eersgebore seuns loskoop.”

Sodra die priester gehoor het dat jou eersgebore seuntjie gebore is, het hy na jou gekom en vir jou die pragtige verlossingsplan verduidelik. Kom ons lees daarvan:

Eksodus 13:14. “Met groot mag het die Here ons uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry, want toe die farao te hardkoppig was om ons te laat trek, het die Here al die eerstelinge van die Egiptenaars laat sterwe, mens en dier. Om hierdie rede …koop ons elke eersgebore seun los.”

Jy praat met die priester: “Met ander woorde priester Simon, omdat die Here al die eersgeborenes in Egipte se lewe gespaar het en hulle uit die land van slawerny verlos het, behoort hulle op ‘n besondere wyse aan Hom?”

“Dis heeltemal korrek. Die feit dat jy vandag betaal om jou kind terug te kry, beteken nie dat jy ‘n guns van God koop nie. Dit beteken net dat jy God as die Verlosser erken.”
Eksodus 13:16. Soos ‘n teken op die hand en ‘n merk op die voorkop moet dit julle daaraan herinner dat die Here ons met groot mag uit Egipte bevry het.”

Terwyl jy en die priester oor die verlossingsboodskap van die eersgeborene praat, het hy die geestelike verantwoordelikhede van jou kindjie aan jou verduidelik. Daarna het die priester jou kindjie ingeseën en ‘n gebed gedoen.

Soos wat jy die ou seuntjie met geld losgekoop het, so het die Here Sy kinders uit Egipte losgekoop en verlos.

DIE STAM VAN LEVI

Later het die stam van Levi die spesiale geestelike posisie van die eersgeborene ingeneem.

Numeri 3:12. “Kyk, Ek het die Leviete uit die volk vir my geneem in die plek van al Israel se eersgeborenes; hulle behoort aan My.”

Die Leviete was die mense wat die pragtige verlossingsplan aan die volk van Israel moes verduidelik. Elke boetvaardige Israeliet wat na die tabernakel gekom het, het ‘n boodskap van onverdiende vergifnis en verlossing gehoor. Hy het gehoor dat omdat die komende Messias in sy plek gaan sterf, hy hoop op die ewige lewe het.

EERSGEBORENE – DIE BOODSKAP VAN VERLOSSING

Toe Esau groot genoeg was om die verlossingsboodskap van sy eersgeboorte reg te begryp, moes hy ‘n keuse maak. In die eerste plek moes hy persoonlik die verlossing van die Here aanneem. En in die tweede plek moes hy hierdie goeie nuus aan ander mense oordra. Ongelukkig het Esau dit verwerp.

DIE BOODSKAP VAN DIE NUWE TESTAMENT

Kom ons lees wat die Nuwe Testament oor “eersgeboorte reg” sê:

Hebreërs 12:22,23. “Maar julle het wel gekom by Sionsberg en die stad van die lewende God, dit is die hemelse Jerusalem met sy miljoene engele, by die feestelike samekoms, die vergadering van die eersgeborenes wie se name in die hemel opgeteken is.”

Wie is hierdie eersgeborenes? Dis elke mens wie se naam in die boek van die lewe opgeskrywe is. En wanneer word my naam in hierdie boek geskrywe? Wanneer ek my ontsettende gevallenheid besef en met my verlorenheid aan die voet van die kruis neerval en uitroep: “Ag Here red my!”

MODEL EERSGEBORENE

Is jy ‘n model eersgeborene? Voldoen jy aan die vereistes wat die Here aan jou stel? Maak die duiwel jou partykeer moedeloos deur jou op al jou foute te wys? Luister na hierdie pragtige bemoedigende teks:

Kolossense 1:15. “Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping.”

Ek is so dankbaar vir Jesus, die Model Eersgeborene. God die Vader kyk na Sy prestasies. En wanneer ek deur geloof Sy prestasies my prestasies maak, sien die Vader my in die volmaaktheid van Jesus aan.

Ons bly gered deur onophoudelik, voortdurend, net op Jesus vir ons verlossing staat te maak.

DIE POT LENSIESOP

Kom ons draai die horlosie 3700 jaar terug en ons gaan kyk wat op ‘n keer tussen Esau en Jakob gebeur het.

Genesis 25:29,30. “Op ‘n dag, terwyl Jakob lensiesop aan die kook was, kom Esau doodmoeg uit die veld daar aan en sê vir Jakob: Laat my gou van die rooi goed wegsluk, van daardie rooi goed. Ek is doodmoeg! Daarom is hy Edom genoem.”

Kan jy vir Esau sien? Hy lyk baie omgekrap. Ek glo nie hy het daardie dag ‘n bok geskiet nie. Daar is ‘n groot frons op sy rooi voorkop. Die hare wat sy hele lyf bedek, skyn so ‘n bietjie rooier waar hy voor die groot pot lensiesop staan.

Esau was deur die jare gewoond om dadelik te kry wat hy gevra het. Die woord SELFBEHEERSING was nie in sy woordeskat nie.

Jakob roer die groot pot stomende lensies met ‘n groot houtlepel en die gemengde reuk van uie, knoffel en olyfolie trek in Esau se neusgate op.

Die jongmense gebruik ‘n baie interessante uitdrukking. Hulle praat van iemand wat ‘n “gap” gesien het, met ander woorde iemand wat ‘n gulde geleentheid gesien het. En dis presies wat Jakob gesien het.

Genesis 25:31. “Toe sê Jakob vir hom: Verkoop eers jou reg as eersgeborene aan my.”

Ons ware karakters word dikwels geopenbaar wanneer ons sekere besluite moet neem.

Esau moes die belangrikste besluit van sy hele lewe neem. Hy moes kies of hy die geestelike voorregte van die eersgeboorte reg gaan behou en ewig lewe, en of hy dit vir vleeslike bevrediging gaan verruil en ewig sterwe.

Kom ons luister na Esau se besluit:

In vers 32 antwoord Esau: “Ek gaan tog sterf. Wat baat dit my om die eersgeborene te wees? Jakob sê toe vir hom: Beloof my nou met ‘n eed dat jy jou reg as eersgeborene aan my oormaak. Esau het dit gedoen en so sy reg as eersgeborene aan Jakob verkoop.”

Hoe dink u het Esau gevoel toe hy hierdie besluit geneem het? Dit was vir hom ‘n verligting. Nou kon hy sy lewe ten volle uitleef en doen net waarvoor hy lus was.

Ek praat op ‘n keer met iemand wat die kerk verlaat het. Hy sê vir my hy het nog nooit so verlig en so lekker gevoel nie. Hy is nou van al die moets en moenies ontslae.

Sondaars sal eendag baie meer tuis voel in die hel as in die hemel. Dis verskriklik ongemaklik vir ‘n slegte mens om in goeie geselskap vasgevang te wees.

Terwyl ek onlangs by Petra besoek het, het ek aan die lewe van Esau gedink. Hy het vir homself die mooiste plek in die hele Midde-Ooste gekry en daar gaan woon.

Esau was ‘n man vir die hede. As iets lekker gesmaak en mooi gelyk het, wou hy dit dadelik hê. Môre het nie vir hom saak gemaak nie, solank hy die plesiere van vandag kon geniet.

Genesis 25:34. “Daarna het hy vir Esau brood en lensiesop gegee, en hy het geëet. Toe hy klaar was, het hy uitgestap. Dis hoe min Esau gedink het van sy reg as eersgeborene.”

“Dankie Jakes. Dit was lekker. Ek moet tog later die resep by jy kom kry. Ek kon seker vyf minute gewag het en by pa-hulle gaan eet het, maar ek was nie lus om my honger langer uit te hou nie.”

In die boek Hebreërs kry ons die volgende vermaning:

Hebreërs 12:15,16. “Sorg ook dat niemand van die genade van God afvallig word nie. Sorg dat daar nie verbittering soos ‘n wortel uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie. Sorg ook dat niemand sedeloos en goddeloos lewe nie, soos Esau wat vir een maaltyd sy eersgeboortereg verkoop het.”

DROOGTE – LEUENS – PUTTE

Ons weet nie hoe lank Isak-hulle ná hierdie gebeurtenis nog in Hebron gebly het voor hulle weggetrek het nie.

Genesis 26:1. “Na die eerste hongersnood vroeër in Abraham se tyd was daar weer ‘n hongersnood in die land. Isak het toe na Gerar toe getrek, na koning Abimelek van die Filistyne.”

“Esau, Jakob, ek wil met julle praat. Die droogte het soveel afmetings aangeneem dat ons sal moet trek. Ek het vir ons in Gerar ‘n stuk grond gekry.”

“Pa. Waar is die plek? Sal daar ‘n bokkie of twee wees wat ek sal kan plattrek?”

“Esau, my kind, ek dink jy sal meer wild in die Gerar-omgewing as hier kry. Dit lê naby Gaza en die groot see.”

Kom ons lees van ‘n verdere skandaal in die lewe van Isak-hulle:

Genesis 26:6. “Isak het toe in Gerar gebly. Die mense daar het oor sy vrou begin uitvra, en hy het gesê: Dit is my suster. Hy was te bang om te sê dis sy vrou, want dan sou hulle hom dalk doodmaak oor Rebekka wat ‘n baie mooi vrou was.”

Ek wonder hoe Jakob gereageer het toe hy hoor hoe sy pa vir die mense van Gerar lieg. Pa Isak het nie alleen ‘n witbroodjie gehad nie, hy het nou ook ‘n leuenaar geword.

Verkies jou ouers ‘n broer of suster bo jou? Het hulle iets gedoen wat jou geskok het? Hoe hanteer jy hierdie teleurstelling?

Ek is so dankbaar vir die eerlike biografiieë van die Bybel.

As jou ouers jou teleurgestel het, onthou, Isak het ook vir Jakob teleurgestel. En as Jakob oor sy teleurstelling gekom het, kan ek en jy ook oor ons teleurstellings kom. Kom ons vergewe hulle.

Vir ‘n tyd lank het Isak opgetree asof Rebekka net sy suster is. Maar ongelukkig kon hy dit nie te lank regkry. Sal jy dit regkry om vir ‘n onbepaalde tyd jou vrou soos jou suster te behandel?
Op ‘n dag het Abimelek gesien hoe Isak vir sy sogenaamde suster ‘n drukkie en ‘n soentjie by die Spur gegee het.

Isak het weer die seuns bymekaar geroep. “Manne ons trek. Abimelek het ons 30 dae kennis gegee om hier uit te wees. As ons dit nie doen nie, sit hy die prokureur op ons.”

“Hoekom pa?” vra Jakob.

“Ag my kind ek het in ‘n oomblik van swakheid vir hom gelieg en gesê dat julle ma my suster is. Ek was bang dat hulle my sou doodmaak om julle mooi ma in die hande te kry. Nou het hy agtergekom dat Ma wel my vrou is”.
Esau praat. “Pa, ek het soveel geld met wildsvleis gemaak dat ons die beste prokureur in Gerar kan kry om ons saak te beveg. Volgens die grondwet kan hy ons nie uitgooi nie.”

TREK LIEWER WEG

Wat sou jy doen as jy in Isak se skoene gestaan het? Kom ons lees daarvan:

Genesis 26:17. “Hy is toe daar weg en hy het by Gerarspruit kamp opgeslaan en daar gebly. Isak het toe die putte oopgegrawe wat in sy pa Abraham se tyd gegrawe is en wat na Abraham se dood deur die Filistyne toegegooi is. Isak het die name wat sy pa aan die putte gegee het, weer aan hulle gegee. Isak se slawe het ‘n put gegrawe in die spruit en sterk water gekry.”

Dis nie altyd maklik om van ‘n rusie af weg te trek nie. Daar is ‘n versoeking om nog so ‘n bietjie langer te baklei en te kyk of jy die argument kan wen.

Ek is so bly dat Isak weggetrek het. Dit was die beste voorbeeld wat hy sy kinders kon gee.

Maar as Isak gedink het hy is klaar met interpersoonlike konflik, het hy ‘n groot fout gemaak.

En as jy dink dat die konflik wat jy onlangs met iemand gehad het, die laaste groot konflik in jou lewe was, maak jy ‘n baie groot fout.

Ons grootste interpersoonlike konflikte kom nog. Ons sal baie vinnig hemelse lesse uit ons huidige konflikte moet leer.

Vers 20. “Toe stry die skaapwagters van Gerar met die van Isak en sê: Die water behoort aan ons. Isak het toe die put ‘Rusie’ genoem, omdat hulle daar met hom rusie gemaak het.”

Miskien het Rebekka hierdie keer gepraat. “Sakkie, daardie skelm skaapwagters het geen reg om te sê die water behoort net aan hulle nie. Ons het baie geld betaal om die put te laat grawe en ek gaan nie die saak hier laat nie. Ek kontak onmiddellik ons prokureur op Hebron.”

Ons het op ‘n keer op Upington gewoon. As jy interessante verhale oor die hofsake van die water van die Oranjerivier wil hoor, moet jy by daardie boere gaan kuier.

Byna al die prokureurs het vir hulle swembaddens gebou uit die verdienstes van hierdie hofsake.

Kom ons hoor watter opdrag Isak in hierdie konflik gegee het:

Vers 21. “Sy slawe het ‘n ander put gegrawe…”

Ek sit by ‘n man in Langkloof en hy vertel my van ‘n hofsaak wat hy oor water gehad het. Dit het hom so baie geld gekos dat hy ‘n plaas moes verkoop om die prokureurs en advokate te kon betaal.

Baie eeue later het Jesus die volgende woorde langs die waters van die see van Galilea gespreek:

Matteus 5:38. “Julle het gehoor dat daar gesê is: ‘n Oog vir ‘n oog en ‘n tand vir ‘n tand. Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle nie teen ‘n kwaadwillige mens verset nie…”

Dis Paulus wat vir ons sê dat ons nie kwaad met kwaad moet vergeld nie. Hy sê ook in Romeine 12:20 dat jy vir jou vyand kos en water moet gee as hy behoefte daaraan het.

Isak, Paulus en Jesus het interpersoonlike konflik reg hanteer. Hoe hanteer ek en jy dit? Kom ons hoor wat by hierdie tweede put gebeur het:

Vers 21. “Sy slawe het ‘n ander put gegrawe, en ook daaroor het die Filistyne klagtes gehad, en toe noem Isak dit ‘Klagte.’ ”

Wat sou jy gemaak het as die Filistyne ook oor die tweede put begin skoor soek het? Hoe maak mens as jy ‘n konflik met iemand opgelos het, en daardie persoon begin met ‘n volgende konflik?

Jakob luister hoe sy pa met die moeilikheidmakers praat: “Kêrels, ek is baie jammer dat julle nie lekker voel oor hierdie tweede put wat ek laat grawe het nie. Kom ek maak ‘n voorstel. Vat die put vir julle. Ek bedoel dit uit die diepte van hart. Ek hoop die water sal standhoudend wees en dat julle vee grootliks sal vermeerder. En onthou, ek dra geen kwessies teen julle nie.”

In my geestesoog kan ek die verbasing op die gesigte van die Filistyne en van Jakob sien. Is dit moontlik dat ‘n mens so absoluut onbaatsugtig kan optree?

Vers 22. “Van daar af het hy versit en ‘n ander put gegrawe, en hulle het nie daaroor gestry nie. Toe noem hy die put ‘Ruimte’, want, het hy gesê, nou het die Here vir ons ruimte gemaak en in die land sal ons voorspoedig wees.”

Miskien praat die Here vanoggend met jou en my oor kwessies wat ons met mense het. Dis nie belangrik om in ‘n konflik te bewys dat jy reg is nie. Maar dit is belangrik om die gesindheid van Isak en Jesus te openbaar.

Dit maak ‘n mens nie kleiner as hy somtyds die minste is nie.

Isak se onselfsugtige optrede het so ‘n geweldige indruk op die Filistyne gemaak dat hulle hom opgesoek het. En weet u wat het hulle vir hom gesê?

Vers 28. “Ons het baie duidelik gesien die Here is by jou…Ons wil ‘n verdrag met jou sluit.”

Isak is ‘n tipe van Jesus. Toe ‘n konflik oor die sonde-probleem ontstaan het, het Jesus weggetrek en ‘n put op ‘n heuwel net buite Jerusalem gaan grawe.

Hierdie heilsfontein word Golgota genoem. Die naam beteken “Ek sal die skuld vir al die sondes van die wêreld op my neem. Ek is skuldig en jy is onskuldig.”

Mag die Here ons help om ook ons putte by Golgota te gaan grawe. Mag ons deur Sy genade leer om die minste te wees. Mag ons deur Sy genade vredemakers genoem word.

Was this article helpful?

Related Articles