Jakobus

My naam is Jakobus, die oudste seun van my pa Sebedeus. My broer se naam is Johannes.
Ons is in die vissersbedryf.
Omdat daar so baie Grieks spekenes hier in Bo-Galilea woon het ons ons besigheid Kalos Igthus genoem. Dit beteken goeie ons was taamlik welaf.

Op ‘n dag het Jesus Galilea besoek en vir Petrus en sy broer Andreas gevra om Hom te volg.
Net daarna terwyl ons saam met ons besig was om nette in die boot reg te maak, het Jesus ons ook geroep om Sy dissiepel te word.
Ek sal daardie oomblik nooit vergeet nie. Jesus het my in die oë gekyk. Hy het geglimlag en met my gepraat.
“Jakobus ek nooi jou uit om een van die my dissiepels te word. Wat is jou antwoord?”
Ek het nog nooit so ‘n reinheid uit ‘n mens sien straal nie. En saam met daardie reinheid het ‘n liefde en ‘n eerlikheid gekom wat ek nog nooit gesien het nie.
Hoe kan mens vir so Iemand nee sê. Ek het my ouers gegroet en Jesus gevolg.
Ek en my broer Johannes was ver regs en manne kort van draad. Jesus het ons die bynaam van Boanargenes gegee. Weet jy wat dit beteken? Seuns van die donder.
Ek is so dankbaar dat hy iemand met hierdie swakheid geroep het om sy volgeling te word.
Ons het interessante voorstelle een Hom gemaak.
Op ‘n keer toe ons op pad was Jerusalem toe, wou Jesus by ‘n Samaritaanse dorpie besoek aflê. Toe ons vir hulle die goeie nuus bring, het hulle ons baie onbeskof behandel en ons afgejak omdat ons pad na Jerusalem toe was.
Die donder in ons binneste het begin dreun. Hoe kan hulle so vermetel wees om die dierbare Heiland, die Groot Geneesheer weg te wys.
Ek en Johannes het toe ‘n voorstel gemaak.
“Jesus op ‘n keer het Elia gebid dat vuur uit die hemel neerdaal en sy vyande verteer en dit het gebeur. Ons sal nou op hierdie oomblik vir vuur bid om hulle te verteer.”
Ek onthou nog hoe Jesus ons aangespreek het. “Jakobus en Johannes ek neem eksepsie oor die lelike gesindheid wat jule openbaar. Julle moet net een ding onthou. Ek het nie gekom om mense te vernietig nie. Ek het gekom om hulle red.”
Ons het Hom nederig om verskoning gevra.
Ek onthou die keer toe Jesus Petrus se skoonma genees het. Hy het so liefdevol aan die ou tannie gevat en haar opgehelp.

Dan was daar die keer toe Hy Jairus se ‘n klein ou dogtertjie opgewek het wat gesterf.

Ek sal die blydskap in daardie twee ouers nooit vergeet nie.

Dan was daar die keer toe Johannes my broer en Petrus en ek saam met Jesus op die berg van verheerliking besoek het.

Sy gedaante ewe skielik geblink. Ons het Moses en Elia gesien wat van die hemel neergedaal het. Hulle het Jesus oor Sy komende kruisiging kom bemoedig.

Maar die ongelooflikste van alles was die Stem van God die Vader wat gesê het: “Dit is my geliefde Seun, luister na Hom.”

GETSEMANE
Vanaand tot ons Getsemane nader, het ons Held en Reus swak geword. Hy kon skaars regop loop.
Hy sê vir ons dat Hy so diep bedroef is dat Hy kan sterf.
Skielik neem Hy die hartseer van die ganse mensdom op Hom. Hy voel presies hoe ons seerste hartseer was.
Ek en my broer Johannes en Petrus het saam met Hom dieper in die tuin ingestap.
Hy het ons gevra om asb vir Hom baie ernstig te bid en toe stap Hy ‘n endjie verder in die tuin. Hy het geslinger en toe op die grond geval.
Ek onthou nog Sy hartseer stem wat die naglug deurpriem het het. Vader by U is alle dinge moontlik. As dit U wil is laat hierdie beker by my verbygaan.
Net nadat Hy die woorde: nogtans nie my wil nie maar U wil, het aldrie van ons aan die slaap geraak.
Na ‘n ruk het Hy by ons kom wakker maak. My liewe vriende kon julle nie eers een uur saam met gewaak het nie. Ek het julle ondersteuning so nodig.
Weer het Jesus weggestap. Hy het gewaggel en aan die olyfbome vasgehou. Ek sien hoe Hy weer ‘n keer op die grond neerval en dieselfde gebed bid. En toe raak ek weer aan die slaap.
Ek word wakker toe Jesus weer by ons kom bemoedigend soek. Hy wat ons bemoedig het, het nou bemoediging nodig. Ek het Hom so jammer gekry.
Ek hoor hoe Hy vir ‘n derde keer bid dat die Vader die beker by Hom moet laat verbygaan. Daar was ‘n helder lig by Hom maar ek kon nie mooi uitmaak wat dit was nie, want ek het weer aan die slaap geraak.
Ek het wakker geword toe Jesus die derde keer na ons toe kom. Sy gesig was vol bloed. Die klein aartjies in Sy gesig het van die ontsettende spanning gebars en soos sweetdruppels van Sy gesig gerol.
Ek het Hom so jammer gekry.
Net daarna het Judas met ‘n groot skare daar aangekom. Hy het Jesus gesoen en toe het hulle Hom gearesteer.
Ek het net verslae staan en kyk toe hulle my Here geboeid daar weggely het.
Die lig van die fakkels het dowwer en dower geword terwyl hulle Hom met die Kidronvallei na die paleis van KAJAFAS GELEI HET.
DIE DONKER HET EK ALLEEN MET MY GEDAGTES GEWORSTEL.
DIE GEDAGTE WAT MY GERUK HET WAS DIE FEIT DAT HY BESLUIT HET OM AL MY SONDES OP HOM TE NEEM EN DIT OP GOLGOTA TE GAAN ILLUSTREER.
EK HET ‘N PLEKKIE IN DIE TUIN GAAN SOEK EN GOD DIE VADER GEDANK DAT HY JESUS VIR ONS GESTUUR HET OM BEHANDEL TE WORD SOOS ONS VERDIEN HET.

Was this article helpful?

Related Articles