1. Home
  2. Bybelkarakters
  3. Johannes Die Doper Deel 1

Johannes Die Doper Deel 1

JOHANNES DIE DOPER DEEL 1

My naam is Johannes die Doper. Vir maande het ek gepreek dat die Messias binnekort souk om, en toe het Hy gekom.

Ek het sopas die grootste voorreg en eer gehad om die langverwagte Messias te gedoop het.

‘n Bietjie later gaan ek hierdie ongelooflike belewenis met julle bespreek. Ek het aan die Messias gevat. Ons het mekaar in die oë gekyk.

Ek wou Hom nie doop nie, maar Hy het daarop aangedring. Ek gaan julle vertel van die stem van God die Vader wat ek op daardie oomblik gehoor het. Julle gaan ook meer aangaande die betrokkenheid van die Heilige Gees by die geleentheid hoor.

MY OUERS

Kom ek vertel julle eers ‘n bietjie van my ouers. My pa was ‘n priester en sy naam was Sagaria. My ma se naam was Elisabeth.

Hulle was bejaarde mense wat hulle lewe lank vir ‘n ou seuntjie gebid het. Dit het toe nie nie gebeur nie, en die twee oumense het dit toe maar so aanvaar.

WONDERWERK

Maar toe gebeur ‘n wonderwerk. Die engel Gabriël verskyn aan my pa terwyl diens gedoen het in die tempel en sê vir hom dat

hy en my ma ‘n seuntjie gaan kry.

My pa wou hom nie glo nie want dit was fisies nie meer moontlik om voort te plant nie. My pa vra toe vir Gabriël wat se teken is daar dat hierdie wonderwerk sou gebeur?

Omdat my pa ongelowig was, sou hy stom wees totdat ek gebore word.

Toe ek nog ‘n klein seuntjie was het my pa vir my van ‘n profesie vertel wat hy gemaak het. Ek sou met die Heilige Gees gevul wees en ‘n profeet van die Allerhoogste genoem word.

‘n Engel het my ouers geleer hoe om my vir my taak op te voed.

EFFEK VAN DIE WOORDE

Daar woorde het ‘n baie diep indruk op my gemaak. Vroeg in my jongmens lewe het ek myself afgesonder en in die Judese woestyn gaan woon.

Ek wou my nie aan ‘n bose samelewing van vertoon, ydelheid, agterdog, ongeloof, selfsug, onsedelikheid en drank blootstel nie.

Asgevolg van die sondige lewe wat mense geleef het, het hulle hulle afsku vir sonde verloor.

Ek het myself gewantrou dat ek my afsku van die ontsettende sondigheid van sonde sou verloor.

Ek het besef dat my hart die tempel van die Gees van God moes wees voordat ek my sending kon vervul.

Ek moet fisies, verstandelik en geestelik gesond selfbeheerds wees.

Ek het besef dat ek so standvastig soos die rots hier om my moet wees sodat ten alle tye onwrikbaar sal staan.

LEWENSSTEIL

Juile sal nie weet hoe my klere gelyk het nie. My gordel was van gewone leer gemaak en my klere van kameelhare.

My kos – heuning en peule.

QUMRAN

Ek het ‘n afskrif van die boek van Jesaja by die Eseners van Qumran gekry en probeer om die hele inhoud te memoriseer.

Jesaja 40:3 ‘n Stem van een wat roep: Berei in die woestyn die weg van die HERE; maak gelyk in die wildernis ’n grootpad vir onse God!

Hierdie profesie aangaan my werk as die voorloper van Jesus de Messias, het my aangegryp.

Weet julle hoe ek gebid het dat die Here my moes onderskraag?

In die nag wanneer ek wakker gelê het en na die sterre gekyk het, het ek vir die Skepper van die sterre gebid om my kragtig te gebruik om die koms van die Messias in alle erns aan te kondig.

Ek het na die Koning in al sy skoonheid gekyk en self het in vergetelheid verdwyn.

Ek het na die Majesteid van heiligheid gekyk en my onwaardigheid en ontoereikend besef.

Ek was gereed om as die hemelse boodskapper op te tree sonder  om deur mense geintimideerd te voel want ek het God aanskou.

Ek kon vreesloos in die teenwoordigheid van aardse regeerders staan want ek het lag voor die Koning van die konings gebuig.

PLEK VAN VERKONDIGING

Die plek waar ek met hierdie verkondiging het, was ryk aan twee wonderwerke: die een was die opwekking van Moses uit die dood, en die ander een was Elia wat lewendig hemel toe geneem is.

Die Here het twee keer in die verlede in al Sy glorie na hierdie plek neergedaal.

Dit was my taak om vir die mense te verkondig dat Hy weer ‘n keer hierheen sou kom.

Volgende keer gaan ek van my prediking langs die Jordaanrivier vertel. Dan wil ek ook meer vertel van my ontmoeting met Jesus en hoe ek Hom gedoop het.

Was this article helpful?

Related Articles