1. Home
  2. Bybelkarakters
  3. Johannes Die Doper
  4. Johannes Die Doper – Deel 12
  1. Home
  2. Bybelkarakters
  3. Johannes Die Doper – Deel 12

Johannes Die Doper – Deel 12

Skriftuur: Lukas 7:18-23

Dink u die gedagte aan tronkstraf met die gepaardgaande skande en vernedering het ooit by Johannes die Doper opgekom? Nee. Ek glo nie.

Hy het vas geglo dat die volk hulle sou bekeer, Jesus  koning sou word en dan die Romeine juk verbreek. Maar…

Ontnugtering en pyn kom soms ongevraag en onverwags.

HOOP VIR HERODUS DIE VIERVOERS

Johannes die Doper stap hierdie spesifieke oggend met groot ywer na die wagtende skare by die Jordaanrivier. Hy dank die Here vir nog ‘n geleentheid om Israel tot bekering te roep.

Die Bybel gee vir ons die rede waarom Johannes hoop gehad het dat selfs Herodus moontlik eendag tot bekering kon kom:

Markus 6:20 Tog het hy (Herodus) graag na hom geluister.

Herodias het nooit saam met Herodus na woestynprofeet kom luister nie. Ek glo Johannes het gehoop en gebid dat hy hierdie slegte vrou binnekort sou los.

Min het die man met die kameelhaarklere en die leerband om sy heupe gedroom dat hy daardie selfde dag nog in ‘n tronk sou beland.

Die vorige nag het Herodus en sy broer se vrou Herodias tot baie laat gesels. Sy het hom voor ‘n keuse gestel: Of  hulle breek die verhouding op sy gaan terug Rome toe, of hy arresteer Johannes en maak ‘n einde aan sy geprekery.

Aan die een kant pleit die Heilige Gees met Herodus die Viervors en moedig hom aan om met sonde te breek.

Aan die anderkant dring sy gevalle sondige natuur op selfbevreding aan.

Selfsugtige drange wil altyd bevredig word maar bring altyd die dood voort. Die Heilige Gees roep ons gedurigdeur tot ‘n lewe van selfverloëning en bring altyd nuwe lewe voort. Ons ewige lotsbestemming word deur ons keuse bepaal.

ARRESTASIE

Markus 6:17 Vroeër het Herodus self gestuur en Johannes laat vang. Hy het hom in die tronk opgesluit op aandrang van Herodias die vrou van sy broer Filipppus.

Johannes se diens langs die Jordaan word skielik onderbreek toe soldate hom in hegtenis neem.

Hulle lei hom al langs die dooie see tot by die vesting van Mukawir waar Johannes in ‘n tronk toegeluit word.

TRONK ERVARING

Elke keer wanneer wanneer ek tussen die ruïnes van Herodus se vesting deurloop, dink ek aan Johannes die Doper wat vir ‘n jaar lank daar opgesluit was.

Ek sit op een van die gerestoureerde mure en ek kyk ver oor die dooie see en ek dink:

Die vorige dag het groot skares mense aan die woestynprofeet se lippe gehang, hulle sondes bely en hulle in die Jordaanrivier laat doop.

Die een oomblik werk hy aan ‘n droom om sy volk vir die Here te bekeer. Die volgende oomblik sit hy met ‘n verpletterde droom in twee  donker tronkke.

Het iets soortgelyks met jou gebeur? Die een oomblik maak die lewe vir jou sin. Die een oomblik het jy iets om voor te lewe. Die volgende oomblik sit jy in ‘n donker sel van  sinloosheid en totale verlies?

Die een oomblik was daar ‘n droom en ‘n mooi verhouding. Die volgende oomblik sit jy in ‘n donker sel sonder ‘n droom, sonder ‘n verhouding. Al geselskap is die pyn wat baie vrae vra.

Die een oomblik het jy ‘n werk, status en ‘n droom. Die volgende oomblik druk die tronkmure van sekwestrasie jou vas en doof jou drome uit.

Die een oomblik help jou gesondheid jou om te droom. Die volgende oomblik sit jy in die tronksel van siekte sonder ‘n droom en sonder gesondheid.

Op ‘n keer het ek ‘n motor aan ‘n vrou verkoop wat nagelaat het om die kar op haar naam oor te plaas. Sy het ‘n paar ernstige verkeersoortredings begaan en nooit die boete betaal nie.

Op ‘n dag het die gereg by my opgedaag en my in die polisieselle toegesluit. Ek dink ek het baie slegter as die ander kriminele in die sel gevoel want ek was onskuldig. ‘n Tronkondervinding weet hoe om jou menswaardigheid baie vinnig  te verwoes. Dis wat met Johannes gebeur het.

HOOP IN DIE TRONSEL

Na ‘n ruk in ‘n donker plek, maak die pupille van jou oë groter oop en jy begin dinge sien wat jy nog nie voorheen gesien het nie. Johannes het weer begin hoop.

Ook die pupille van ons geestelike oë vergroot wanneer  ons in lewensdonkertes beland. Ons begin hoop omdat ons dinge raaksien wat ons nie voorheen raakgesien het nie.

In Johannes se dubbel tronk het hy weer begin hoop. Sy geestesoë het dwarsdeur die depressiewe duisternis gepenetreer. In sy geestesoog het hy gesien hoe die Messias hom uit sy donker sel sou kom red.

“Miskien gaan Jesus more kom om my uit hierdie Mukawirtronk te kom verlos,” dink Johannes. “Miskien gaan Hy oormore kom.”

Baie mores het gekom en baie mores het gegaan – maar niks het gebeur nie. Dis ‘n baie groot toets vir ‘n mens se geloof wanneer jy bid en bid en die Here antwoord nie.

Miskien sit jy ook soos Johannes die Doper in ‘n tronksel van baie moeilike omstandighede. Jy het die Here vir uitkoms gebid, maar tot nou toe het Hy nog niks aan jou saak gedoen nie. Het Hy miskien van ons vergeet?

DIE OPWEKKING VAN DIE WEDUWEE SE SEUN

Op ‘n dag het Johannes se dissipels vir hom van die opwekking van die weduwee van Nain se seun kom vertel:

Lukas 7:14-17 Hy gaan toe nader en vat aan die baar. Die dreaers gaan staan toe, en Hy sê: “Jongman, Ek sê vir jou, staan op!” Die dooie het regop gaan sit en begin praat. En Jesus het hom aan sy ma teruggegee. Almal is met ontsag vervul en het God geprys deur te sê: “’n Groot profeet het onder ons opgestaan,” en “God het na sy volk omgesien.” Die berig oor wat Hy gedoen het, het deur die hele Joodse land en die omliggende gebied versprei.

Wanneer iets groots gebeur wil ‘n mens dit moes graag met iemand deel. En dis presies wat hierdie manne gedoen het.

Lukas 7:18 Die volgelinge van Johannes het hom van al hierdie dinge vertel.

NEGATIEWE EFFEK VAN DISIPPELS SE GESPREK OP JOHANNES

In my geestesoog sien ek hoe Johannes by die tronktralies na die verslag van Jesus se wonderwerke luister. Behalwe vir die opwekking van die dooie seun van Nain vertel hulle van nog baie ander wonderwerke.

Hulle vertel vir Johannes hoe duisende mense na Jesus stroom en aan Sy lippe hang.

“Johannes,” vra een van sy dissipels “waarom laat Jesus toe dat jy so lank in hierdie tronk opgesluit bly. As Hy regtig die Messias is waarom breek Hy nie die Romeinse juk en verlos jou uit hierdie donker sel waarin jy kripeer nie?”

Nadat die dissipels daar weg is, het Johannes maar weer in die hoek van die donker tronksel gaan sit. Die vraag  oor waarom Jesus hom nie kom verlos nie, was nie sonder effek nie.

Dit maal deur sy kop. “Waarom, as Hy regtig die Messias is, kom verlos Hy my nie uit my ellende nie?”

Een van die beste maniere om jouself geestelik te verwoes, is om die Here se optrede in jou lewe te bevraagteken.

Twyfel wat andersins nooit by Johannes sou opkom nie, het nou ewe skielik sy verskyning gemaak.

Die duiwel was in sy noppies toe hy die woorde van hierdie dissipels hoor. Hy was nog meer verheugd toe hy sien hoe die verbryselde siel van Johannes nog verder verbrysel word.

BESTE VRIENDE KAN DIKWELS DIE GROOTSTE SKADE AANRIG

Het u al ontdek hoe jou goeie welmenende vriende met tye jou grootste vyande kan word?

Die suster sê vir my: “Jy doen so ‘n groot werk, hoekom loop ouderling X agter jou rug en skinder.”

Sy moes dit nooit gesê het. Negatiewe gevoelens wat vroeër nie daar was nie, was nou daar.

Moenie vir jou goeie vriende van die negatiewe dinge vertel wat oor hom of haar gesê word nie. Dit  versterk hulle nie en dit vertroos hulle ook nie. Dit maak hulle net moedeloos.

Die vraag wat sy dissipels hom gevra het, maal deur Johannes se kop. “As Hy die Messias is, waarom verlos Hy jou nie uit hierdie tronk nie?”

Hy jy al ‘n soortgelyke vraag gevra?

“As die Here regtig vir my omgee, waarom gaan dit dan so swaar met my?

“As Hy ‘n God van liefde is waarom moet my kind so ly?

“As Hy ‘n God van deernis is, waarom laat Hy toe dat mense my so seermaak?”

“As Hy ‘n God is wat wonderwerke kan verrig, waarom maak Hy my nie gesond nie? Waarom bid ek en Hy hoor nie my gebed nie?”

VERKEERDE VERWAGTING

Met watter soort Godsbeeld loop ek en jy deur die lewe? Watter verwagtings koester ons van die Here?

Johannes het verkeerdelik geglo, gebid en verwag dat Jesus die troon van Dawid sou bestyg. Kon die Here sy gebede beantwoord? Nee.

Hy dink aan die preke wat hy langs die Jordaanrivier gegee het:

Matteus 3:10-12 Die byl lê klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water omdat julle julle bekeer het, maar Hy wat na my kom, is my meerdere, en ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Hy het sy skop in sy hand en Hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak. Sy koring sal hy na die skuur toe bring, maar die kaf sal Hy met ‘n onblusbare vuur verbrand.

Johannes stap na die tralies van sy tronksel. Terwyl hy met die Here praat gryp hy hulle styf vas.

“Ag Here. U het my gestuur om in die gees en die krag van Elia te kom preek. Ek het my werk met al die toewyding en energie van my wese gedoen. Gaan U Uself nie weer soos op Karmel van ouds met vuur openbaar nie?”

Daar is geen antwoord op sy gebed nie.

Laat die middag bring die bewaarder vir Johannes ‘n bord kos. Terwyl hy in die hoek gaan sit en eet, maal daar nog meer gedagtes deur sy kop.

“Terwille van die saak van die Here,” dink hy by homself, “het ek vreesloos die sondes in die lewe van elke mens bestraf.

“En asgevolg van die feit dat ek my werk gedoen het en Herodus oor sy owerspel bestraf het, sit ek nou in hierdie tronk.

“Nou wag ek vir die Leeu van Juda om op te staan en die  trots van die verdrukkers te vernietig. Nou wag ek dat Jesus vir my en al die ander armes van die land moet kom verlos.

“Wat my onstel,” dink Johannes in sy enigheid, “is die feit dat Jesus net al hoe meer volgelinge om Hom vergader en selfs by hoere en tollenaars tuisgaan. En dit nogal terwyl die Romeinse juk al hoe swaarder op ons volk rus.”

TWYFEL

Nadat Johannes sy kos geëet het, gaan hy met ‘n onbeskryflike moedelose seer op sy strooibed in die hoek van die sel lê. Soos wat dit donkerder en donkerder in die sel word, so word dit ook donkerder in sy gmoed.

Ek wil vir u ‘n baie interessante setaat lees wat ek in die boek “Die Koning van die Eeue” bl. 180 raakgeloop het:

“Al hierdie dinge was vir die woestynprofeet ‘n onverstaanbare raaisel. (Die skybare vertraging waarom Jesus Homself nog nie as die Verlosser-koning van Israel uitgeroep het nie.) Daar was ure wanneer die gefluister van duiwels sy gees gefolter het en die skaduwee van ‘n verskriklike vrees oor hom gekruip het. Kon dit wees dat die lank verwagte Verlosser nog nie opgedaag het nie?”

Soos wat duiwels negatiewe gedagtes in die oor van die voorloper van Jesus se eerste koms gefluister het, so fluister hy ook vandag nog negatiewe gedagtes in die ore van die Adventvolk.

Het u al agtergekom dat die een negatiewe gedagte die volgende negatiewe gedagte oproep? Naderhand word dit so donker dat ‘n mens in ‘n diepe depressie verval.

MISLUKKING VAN SY WERK

Dan was Johannes ook nog teleurgesteld in die resultate van sy bediening. Hy het gehoop dat sy prediking dieselfde effek op die volk sou hê as toe die wet in die dae van Josia en Ezra voorgelees is.

2 Kronieke 34:31,32 Toe het die koning op sy plek gaan staan en ‘n verbond met die Here gesluit en beloof om die Here te volg en sy gebooie, verordeninge en voorskrifte met sy hele hart en siel te gehoorsaam en om die bepalings van die verbond soos dit in hierdie boek vasgelê is, na te kom. Hy het almal wat in Jerusalem en Benjamin was, in die verbond ingesluit. Die inwoners van Jerusalem het gedoen wat die verbond van God, die God van hulle voorvaders, vereis.

Toe Johannes hierdie boodskap in sy woestynjare gelees het, het hy gebid dat die Sanhedrin Josia en Ezra se voorbeeld moet volg.

Hy het so gehoop dat hierdie godsmanne se voorbeeld die volk tot herlewing sou inspireer.

Maar nou sit hy in ‘n tronk en die Sanhedrin en die meerderheid van die volk is meer verlore as ooit van te vore.

Johannes het die boeke van Ezra en Nehemia en uit sy kop geken. Hy het so vuriglik gepreek en gebid dat hy dieselfde sukses as hulle sou hê.

Die voorlees van die gebooie van die Here het destyds so ‘n effek op die volk gehad dat hulle onder die oortuiging van die Heilige Gees net begin huil het.

Nehemia 8:10 Nehemia die goewerneur, die skrifgeleerde priester Esra en die Leviete wat die gemeente onderrig het, het vir die hele gemeente gesê: “Hierdie dag word gewy aan die Here julle God. Moenie treurig wees nie, moenie huil nie.” Dit was omdat dat hele gemeente gehuil het by die aanhoor van die wet.

VERGELYKINGS MAAK MOEDELOOS

Johannes kan nie aan die slaap raak nie. Baie donker gedagtes maal deur sy kop. Hy het sy hele lewe vir die sukses van die Here se saak opgeôffer. Was dit alles tevergeefs?

DIE DISSIPELS VAN JOHANNES KOESTER ONGELOOF TEENOOR JESUS

Johannes draai op sy linkersy. Die twyfel wat sy dissipels nou teenoor Jesus openbaar, hinder hom. Hy kan nie slaap nie. Het hy ook in hierdie opsig gefaal?

Argeoloë het op ‘n groot kelder afgekom. Toe ek daarin afkyk, het ek gewonder of dit miskien die plek was waar Johannes die Doper in opgesluit was. Hoe sal mens weet.

Ek raak bewoë. Hier iewers op Mukawir het die woestynprofeet van die oop ruimte in ‘n donker tronksel geknak.

Matteus 11:2,3 Johannes het in die tronk gehoor wat Christus alles gedoen het, en het toe deur sy volgelinge ‘n boodskap aan Hom gestuur om te vra: Is U die Een wat sou kom, of moet ons ‘n ander een verwag.”

‘n Paar maande gelede het Johannes met bomenslike oortuiging uitgeroep: “Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!”

Het jy, het ek, soos Johannes die voorloper van die Messias, miskien daardie vroeëre vertroue en houvas op die Here verloor?

Moenie die volgende preek misloop nie. U gaan ‘n nuwe dimensie van Jesus se liefde vir die geknakte mense  met groot waaroms ontdek. Nuwe dimensies van God se plan met mense wat opgehou droom het. Ek sluit af met een van die tekse wat Johannes dikwels gelees het:

Jesaja 42:3  ‘n Geknakte riet sal hy nie afbreek nie, ‘n lamppit wat dof brand, sal hy nie uitdoof nie. Hy sal my wil bekend maak soos dit is.

Was this article helpful?

Related Articles