1. Home
  2. Bybelkarakters
  3. Johannes Die Doper Deel 2

Johannes Die Doper Deel 2

JOHANNES DIE DOPER DEEL 2 – JESUS SE DOOP

Die volk van Israel het hulle laagste geestelik vlak in hulle lang geskiedenis bereik.

Wat se soort boodskap dink julle het hierdie sondaars nodig gehad? Mooi woordjies wat hulle sou streel?

Nee. Die tyd het aangebreek dat die boodskap van bekering met volle vors verkondig moes word.

Die Here stuur nie boodskappe om die sondaar te vlei nie.

Hy bring nie vir die onheilige boodskappe van vrede om hom in sy valse sekuriteit te sus nie.

Hy lê ‘n swaar las op die gewete en verwond hulle siele met pyle van van oortuiging

Engele oortuig hulle van die vreesaanjaende oordele, en bewerk in hulle ‘n behoefte om uit te roep:

“Wat moet ek doen om gered te word?”

Dis dan wanneer daardie selfde Hand wat die sondaar tot in die stof verneder het, die berouvolle ophef.

Die stem wat sonde bestraf het en trots en ambisie tot skande gedryf het, praat dan met die teerste meegevoel en vra:

“Wat is daar wat ek vir jou kan doen?”

BEGIN VAN MY BEDIENING

Die Jode het ‘n man wat 30 jaar oud geword het, as ‘n volle volwassene beskou.

Hy was nou geskik om sy openbare verantwoordelikhede na te kom.

POLITIEKE LANDSKAP

Op hierdie stadium was die Romeinse onderdrukking van die Joodse nasie op sy hoogste piek. Hulle wou van al die Joodse simbole ontslae raak.

Die Jode het in opstand gekom en duisende van die dapperste van ons nasie het gesterf.

Nog nooit was daar so ‘n geweldige haat teen die Romeine nie, en nog nooit was daar so ‘n verlange na ‘n Verlosser nie.

Naby die plek waar Israel destyds deur die Jordaanrivier na die Beloofde Land gestap het, het ek begin preek.

“Bekeer julle, want die koninkryk van die hemelê het naby gekom.”

Dit was so wonderlik om te sien hoe die mense die boodskappe ingedrink het.

My kleredrag het die luisteraars aan die profeet Elia laat dink.

Met die gees en krag van Elia het ek die korrupsie en die sondige toestand van die volk aangespreek. My boodskappe was eenvoudige en duidelik. Baie mense het gedink dat ek een van die profete was wat uit die dode opgestaan het.

Die volk was diep geraak en al hoe meer mense het na woestyn gestroom waar ek langs die Jordaanrivier gedoop het.

DIE HEILIGE GEES OORTUIG

Dan was daar tye dat die Heilige Gees die huigelaars vir my uitgewys het. Hulle het net gekom om gedoop te word sodat die volk se guns kon wen.

In die krag van die Heilige Gees het ek hulle aangespreek: “Julle Addergeslag wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aan kom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas.

Ek het ook vir hulle gesê dat ‘n boom wat nie  vrugte dra nie, sal uitgekap word.

JESUS SE DOOP

Terwyl ek op ‘n keer in gebed geworstel het, het die Heilige Gees aan my geopenbaar dat die Messias, Jesus my gaan vra om Hom te doop.

Ek sou ook ‘n teken ontvang om Hom as die Messias uit te ken sodat ek Hom aan die mense kon voorstel.

En toe op ‘n dag, nadat ek ses maande lank gepreek het, het Jesus by die Jordaanrivier waar ek gepreek het, opgedaag.

Ek het ‘n reinheid van karakter by Hom opgemerk wat ek nog nooit vantevore by ‘n mens gesien het nie.

Die atmosfeer wat Hom omring het, was aanbiddingswaardig.

Die mense wat na my kom luister het het swaar onder die las van donker sondes geloof. Maar Jesus was so anders. Hy het ‘n ongelooflike goddelike invloed uitgestraal.

Jesus kyk my in die oë en Hy praat met my.

“Johannes ek het gekom om deur jou gedoop te word.”

Ek het voor hierdie Heilige Messias teruggedeins en uitgeroep:

“Ek is ‘n sondaar wat deur U gedoop moet en nou vra U my dat ek U moet doop.”

Hy antwoord my: “Johannes ek het gekom om alle geregtighede te vervul.”

Ons het saam die Jordaanwater binne gestap. Ek het daardie heilige Jesus saggies onder die water geplaas. En toe gebeur iets ongeloofliks.

Toe ek Hom uit die water lig het die hemele oopgegaan en die Heilige Gees het grasieus soos ‘n duif op Hom neergedaal.

Terwyl ons na die oewer van die rivier terugstap het Jesus op die wal op Sy knieë geval.

Die taak om die mensdom te kom red, het nou aangebreek. Hy was op die punt om vir veertig dae in die woestyn te gaan vas en bid.

‘n Konfrontasie tussen Hom en die Vyand sou binnekort plaasvind. Die toekoms van ons redding was in die weegskaal.

Voor Hy ‘n tree verder beweeg moet Hy eers die hand van Sy Vader se almagtige liefde aangryp.

Dit lyk of die uitdrukking op Jesus se gesig die hemel self binne dring.

Hy besef hoe gevalle die mensdom is en hoe moeilik dit vir hulle gaan wees om Sy sending na die aarde te verstaan en die geskenk van verlossing aan te neem.

Hy smeek die Vader vir krag om hulle ongeloof en die mag van die Satan in hulle lewens te breek.

Hy bid dat Hy namens hulle die Satan sal oorwin.

          

Hy smeek vir die bewys dat God die mensdom namens Sy Seun sal aanvaar.

Nog nooit tevore het die engele so ‘n gebed gehoor nie.

Die hemel gaan oop en op Jesus skyn die heiligste lig in die afbeelding van ‘n duif.

Die plegtige teenwoordigheid rus op die skare wat Jesus se doop aanskou het. Hy was deur die lig omhul wat die troon van God omring.

En toe gebeur die ongelooflike.

God praat en sê: “Dit is my geliefde Seun in wie ek ‘n welbehae het”

Volgende keer gaan ek nog meer aangaande daardie dag hier langs die Jordaanrivier vertel.

Was this article helpful?

Related Articles