1. Home
  2. Bybelkarakters
  3. Johannes Die Doper
  4. Johannes Die Doper – Deel 7
  1. Home
  2. Bybelkarakters
  3. Johannes Die Doper – Deel 7

Johannes Die Doper – Deel 7

Skrituur: Lukas 1:80

Aangesien Johannes die Doper se ouers bejaard was, het hy nie die voorreg gehad om hulle lank by hom te hê nie. As jong seun het hy by beide sy ma en sy pa se grafte gestaan.

Baie kinders raak verbitterd teenoor die Here wanneer hulle albei ouers verloor. Dit het nie met Johannes die Doper gebeur nie.

Inteendeel. Die dood van albei sy ouers het hom  aangespoor om die Here met nog groter toewyding te dien.

Lukas 1:80 Die kindjie het opgegroei en sterk geword deur die Gees en het in die woestyn gebly tot op die dag van sy openbare verskyning in Israel.

Terwyl Sagaria en Elisabet nog geleef het, het hulle Johannes die Doper ‘n gebalanseerde opvoeding gegee. Hulle het nie net sy verstandjie ontwikkel nie. Sy handjies moes van kleins af leer om werkies te doen.

En saam met die ontwikkelling van die hoof en die hand, het hulle alles gedoen om ook sy geestelike lewe te ontwikkel.

Die gebalanseerde ontwikkelling van die kind se intellektuele, fisiese en geestelike vermoëns is ouers se grootste uitdaging.

Neem baie tyd om jou kind intellektueel te stimuleer. Dis ‘n goddelike plig om ‘n mens se verstand te ontwikkel.

Maar jou kind kan ook nie net heeldag voor die boeke sit nie. Sorg dat hy fisies besig gehou word. Die brein kan nie behoorlik ontwikkel as die liggaam nie saam met hom ontwikkel nie.

Sonder ‘n verhouding met die Here, is die gevaar daar dat die vermoëns van ‘n briljante brein en ‘n gesonde liggaam vir selfsugtige doeleindes aangewend word.

Ouers. Praat met jou kind oor die dinge van die Here. Ouers. Maak tyd vir huisgodsdiens. En maak dit die aangenaamste oomblik van die dag.

Ouers. Julle kind moet hoor hoe julle vir hom of haar bid en julle moet hoor hoe julle kind vir julle bid.

Ek hou van die Engelse spreekwoord wat sê:

The family that prays together, stays together.

Ek bring hulde aan Hanna en Elkana wat vir klein Samuel in die vrese van die Here grootgemaak het. In hierdie laat uur van die wêreld se geskiedenis het ons ‘n ontsettende  behoefte aan geestelike leiers soos Samuel.

Ek bring hulde aan Sagaria en Elisabet wat vir Johannes  van die dinge geleer het wat regtig saakmaak –  die dinge van die Here.

Ouers. Soos Johannes die Doper die eerste koms van Jesus verkondig het, so gaan julle kinders die wederkoms van Jesus verkondig. Julle taak is formidabel maar die Here sal julle bystaan.

DIE WOESTYN

Wanneer ‘n mens Jerusalem verlaat en in ‘n oostelike rigting ry, kom jy in die Judese woestyn. Dis bar. Baie, baie bar.

Ewe skielik is jy weg van die geraas van busse wat dreun en toeters wat gehoor word. Jy is weg van smouse wat die pryse van hulle produkte uitbasuin.

Wanneer ek hierdie unieke woestynstilte binnery, gaan my gedagtes na die groot geskiedenis wat hier afgespeel het.

Lukas 1:80 Die kindjie het opgegroei en sterk geword deur die Gees en het in die woestyn gebly tot op die dag van sy openbare verskyning in Israel.

Lukas sê nie vir ons watter woestyn dit is nie. Ons kry die antwoord in Matteus 3:1

Matteus 3:1 In daardie tyd het Johannes die Doper in die woestyn van Judea begin preek.

JUDESE WOESTYN

Wanneer mens na ‘n kaart van Israel kyk, sien jy dat die Dooie See so ongeveer 80 kilometer lank is. Alles wes van hierdie klomp sout water, is woestyn waarvan die Judese woestyn ‘n groot deel uitmaak.

Die Jordaan vloei vir ongeveer ‘n 100 kilometers vanaf die See van Galilea, verby Jerigo tot in die Dooie See.

Hierdie diep breuk in die aardkors word die Araba genoem en lê baie meters onder seespieël.

GEBIED WAAR JOHANNES DIE DOPER RONDBEWEEG HET

Johannes die Doper het nie net aan die weste kant van die Jordaanrivier gewerk nie, hy het ook in Perea aan die ooste kant van die Jordaanrivier gewerk.

Dit was juis aan hierdie kant van die Jordaanrivier waar hy later deur Herodus die Viervors in hegtenis geneem is.

Eeue van te vore het Elia oor hierdie selfde terrein gestap net voordat hy lewendig hemeltoe is.

Dis ook in hierdie barre omgewing dat Paulus ‘n paar jaar later kom woon het. Volgens sommige Bybelkenners was dit by Petra in die suide.

Dit was ook in hierdie omgewing waar Moses gesterf en later weer opgewek is.

JOHANNES VERTREK NA DIE WOESTYN

Ons weet nie presies hoe oud Johannes die Doper was toe hy na die woestyn toe getrek het nie. Die Bybel sê ook nie vir ons presies waar hy gaan bly het nie.

Al wat ons weet is dat hy dit nodig geag het om in die stilte van die woestyn baie intens met die God van Israel te verkeer.

DIE TYDSASPEK

Kom ons hoor wat die Bybel aangaande die tydsaspek van Johannes se verskyning skryf:

Lukas 3:1 Dit was die vyftiende regeringsjaar van keiser Tiberius. Pontius Pilatus was goewerneur van Judea, en Herodus heerser van Galilea. Sy broer Filippus was heerser van Iturea en Tragonitis, en Lisanias heerser van Abilene. Annas en Kajafas was die hoëpriesters.

Sommige van hierdie name klink baie bekend. Pontius Pilatus, Annas, Kajafas. Ons gaan later ‘n bietjie meer aangaande Herodus hoor. Jesus het hom ‘n jakkals genoem.

Volgens Lukas het Johannes in die lente van die jaar 27 nC. met sy openbaring bediening begin.

POLITIEKE ONRUS

Wanneer jy die geskiedenis van daardie tyd lees, ontdek jy dat dit ‘n tydperk van groot politieke onstabiliteit was.

Omdat die Romeine so baie Jode om die lewe gebring het, was hulle gereed om enige sterk leier te volg.

Toe die groot profetiese horlosie van Jesaja 40:1-3 slaan, is daar ‘n stem in die woestyn gehoor.

Lukas 3:2 In daardie tyd het die woord van God tot Johannes, die seun van Sagaria, in die woestyn gekom.

Ek wonder hoe dit gebeur het. Het ‘n engel vir Johannes gesê om met sy openbaring bediening te begin, of het die Here self met hom gepraat.

Hy was nou ‘n man van 30 jaar. Hy het al die voorbereiding van sy taak voltooi.

Hy was nie die heeltyd ‘n kluisenaar in die woestyn nie. Van tyd tot tyd het hy mense gaan besoek en homself van die wêreldgebeure vergewis.

“Met ‘n oog wat deur die Gees van God verlig is, het hy die karakters van die mense bestudeer, sodat hy kon weet hoe om hulle harte met die hemelse boodskap te bereik. Die las van sy roeping het swaar op hom gerus. In stilte, deur oorpeinsing en gebed, het hy sy siel vir die lewenstaak voor hom versterk.” Die Koning van die Eeue, bl. 70

BESOEK AAN JERUSALEM

In my geestesoog kan ek sien hoe Johannes die besige straatjies van Jerusalem besoek. Hy bestudeer die mense se eet gewoontes en kyk watter soort klere hulle koop.

By een van die eetplekkies hoor hy hoe hulle oor die ekonomie praat en van die Sanhedrin skinner. Hy sien die woede op hulle gesigte wanneer hulle van die Romeinse oorheersing praat.

TERUG NA DIE WOESTYN

Nadat Johannes die mense fyn waargeneem het, het hy die indrukke in sy brein gebêre en teruggegaan na sy blyplek in die woestyn.

Hier het hy sy waarneming neergeskryf sodat hy dit later in sy preke kan gebruik. In my geestesoog sien en hoor ek hom bid:

“Ag Here. Help my om die harte van die mensdom met die pragtige boodskappe van U liefde te bereik. Gee my die moed om hulle sondes vir hulle uit te wys. Help my terwyl ek dit doen, om rein en vlekkeloos voor U aangesig te leef. Ek bid dit alles in die Naam van die komende Messias. Amen.”

DIE NATUUR PRAAT MET JOHANNES

Kom saam met my na die Judese woestyn waar die grootste van alle profete homself vir sy groot taak moes voorberei.

Wanneer Johannes na die ooste gekyk het, het hy die indrukwekkende berge van Moab gesien. Dit het sy gedagtes na die God van Israel geneem wat hierdie reuse deur Sy almag gegrondves het. Hoor hoe bid hy:

“Here. Maak my so standvastig soos die berge hier voor my. Mag niks my uit my verhouding met U losruk nie.”

Met kere het donderwolke oor hierdie lelike woestyn, so tipies van Israel se sondige toestand, saamgepak. En dan, na die stortbui reën sien Johannes hoe die pragtige reënboog met sy boodskap van belofte verskyn. Wat ‘n gesig!

Johannes sien uit na die koms van die Messias tussen die wolke van onweer en storm soos ‘n reënboog gaan verskyn om die mensdom nuwe hoop te gee. Hy bid:

“O Heer. Help my om die komende Messias in al Sy goddelike reënboogglorie van genade aan die mensdom te verkondig.”

In een van die grotte in die Judese woestyn, steek Johannes sy olielampie op. Hy blaai deur die Ou Testament

en lees aangaande God se beloftes aan Abraham met betrekking tot ‘n geestelike nageslag:

Genesis 22:17 “Ek sal jou vrugbaar maak en jou nageslag so baie maak soos die sterre aan die hemel.”

Dis ‘n windlose nag. In die verte hoor hy ‘n jakkals huil. Hy bid:

“Here. Ek gaan binnekort vir die mensdom vertel dat die Messias op pad is. Wat ‘n grootse boodskap. Mag dit  harte sodanig aangryp dat hulle soos blink sterre in die donker nag van sonde sal begin skyn.”

Dis ‘n groot belewenis om onder die Judese sterre aan die slaap te raak. Dis aangrypend om die oggend wakker te word en te sien hoe die groot rooi son agter die berge van Moab stil stil uitstyg en die hele omgewing in ‘n goue glans verander.

Dit wat ek net eenkeer in my lewe gesien het, het Johannes die Doper daagliks gesien.

Net voor Dawid se dood het hy die volgende woorde oor die betekenis van ‘n sonsopkoms geskryf:

2 Samuel 23:3,4 God is soos die môrelig as die son opkom op ‘n oggend sonder wolke.

Johannes kyk die natuurwonder van ‘n sonsopkoms wat hier voor sy oë afspeel. Hy bid:

“Ag Heer. Soos die son die nag in ‘n nuwe glorie omskep het, omskep ook so my donker lewe in die glorie van U genade.”

STUDIE VAN DIE BOEK JESAJA

Die grootste argeologiese ontdekking in die geskiedenis is by Kirbet Quram in 1929 langs die Dooie See gemaak. Fragmente van al die Bybelboeke is hier gevind, behalwe die boek van Ester.

In een van die grotte het argeoloë die volledige boekrol van Jesaja ontdek. Ek het die voorreg gehad om hierdie kosbare manuskrip met my eie oë te kon aanskou.

Mens wonder of Johannes nie miskien uit daardie einste  boekrol aangaande die komende Messias studeer het.

Hoor wat sê Jesaja 11 aangaande die komende Messias:

Vers 4 Hy sal die armes billik verhoor en die ootmoediges in die land regverdig oordeel.

Wat ’n heerlike belofte aan arme sondaars. Hoe meer Johannes aangaande die komende Messias studeer, hoe meer opgewonde raak hy. Dit gaan die beste nuus wees wat Israel nog ooit gehoor het.

In Jesaja 32 lees hy aangaande die Messias wat as hemelse Koning reg sal laat geskied. Luister na hierdie pragtige Messiaanse beeldspraak:

Jesaja 32:2 Soos ‘n skerm teen die wind, soos ‘n skuiling teen die stortreën…soos strome water in ‘n dor land, soos die skaduwee van ‘n groot rots in ‘n kaal wêreld.

In my verbeelding sien ek hoe Johannes aan sy preke werk.

“Julle weet almal hoe die warm woestynwind fyn klippertjies teen ‘n mens se vel waai.

“So ook waai die warm krisiswind sy fyn klippertjies van pyn teen ons aan. Die komende Messias wil vir seer stukkende mense ‘n skuiling wees.”

Johannes oefen sy preke. “Wie is hier vandag wat so ‘n skuiling nodig het? Bely julle sondes. Laat staan dit en laat julle doop.”

STROME WATER IN ‘N DOR LAND

Johannes werk aan sy preek: “Julle het gesien wanneer dit in hierdie woestyn reent hoe vinnig die woestynblomme hulle verskyning maak.

“Verlang julle na lewensblomme van vreugde? Die komende Messias wil soos ‘n lieflike stroom water deur die dorheid van julle lewe vloei en julle lewens verlieflik. Is daar iemand hier vandag wat ‘n behoefte aan so ‘n ondervinding het?”

SKADUWEE VAN ‘N GROOT ROTS IN ‘N KAAL WOESTYN

Een van die beskrywings van die komende Messias wat my baie getref het, is die een van ‘n

“Groot rots in ‘n kaal wêreld.”

Verder suid van waar Johannes gewoon het, staan daar ‘n reuse rots wat soos ‘n paddastoel lyk. Wanneer jy onder hom staan, is dit heerlik koel.

Dit mag wees dat hierdie Messiaanse teks na hierdie besondere rots verwys het. Johannes berei sy preek voor:

“Brand die lewensson jou? Soek jy die koelte van vergifnis en vrede? Die komende Messias wil vir jou ‘n groot rots met koel skaduwee wees. Kom asseblief na Sy koelte van rus en vergifnis.”

Diep in die nag gryp die volgende pragtige Messiaanse beloftes van Jesaja 62 hom aan:

Jesaja 62:4 Jy sal nie meer die verstote vrou genoem word nie, en jou land nie meer die een wat verlate lê nie. Jy sal genmoem word: “Die een vir wie die Here liefhet,” en jou land: “Die een wat aan die Here behoort.” Die Here het jou lief, en jou land behoort aan Hom.

BOODSKAP VAN HOOP

Johannes het hom vir een groot taak beywer. Hy gaan  sondaars vertel dat die Messias se koms voor die deur is.

Hy gaan vir hulle die goeie nuus vertel dat die Messias hulle droewige lewenstoestande kan verander. Hy gaan hulle vra om hulle lewens in order te bring sodat hulle gereed sal wees om Hom in vrede te kan ontvang.

DIE EEFEK VAN JOHANNES SE VOORBEREIDING OP SY EIE LEWE

Watter effek het Johannes se Bybelstudie aangaande die komende Messias op sy lewe gehad?

Watter effek kan ‘n studie van Jesus se wederkoms op ons lewens hê? Ek lees vir u die antwoord uit Die Koning van die Eeue, bl. 72:

Hy het die Koning in sy heerlikheid aanskou, en homself vergeet. Hy het die majesteit van heiligheid aanskou en homself onbekwaam en onwaardig geag. Hy was gereed om uit te gaan as die booskapper van die hemel, onbevrees vir die mens, want hy het die Goddelike aanskou. Hy kon fier en onverskrokke voor aardse konings staan, want hy het homself laag voor die Koning van die konings neergebuig.

Volgende keer gaan ons saam met Johannes na die Jordaanrivier stap waar hy sy eerste preek gegee het.

Mag die Here met ons wees terwyl ons sy onbaatsugtige lewe bestudeer. Nog nooit was daar so ‘n profeet soos hy nie.

Mag dieselfde vuur van toewyding ook in ons harte brand. Mag ek en jy die tweede koms van Jesus met meer ywer verkondig. Die wêreld wag vir die boodskap.

Was this article helpful?

Related Articles