1. Home
  2. Bybelkarakters
  3. Johannes Die Doper Word Onthoof

Johannes Die Doper Word Onthoof

JOHANNES DIE DOPER – NA 40 DAE

Terwyl ek na Jesus met trane in Sy oë op die Jordaanrivier se wal vir Sy Vader se goedkeuring gekyk het, was ek diep geraak.

Toe die glorie van die Vader Hom omring het, het ek geweet dis die teken wat aan my getoon is om Jesus as die Messias uit te ken.

Ek was net weereens diep oortuig dat ek die Verlosser van die wêreld gedoop het.

Terwyl die Heilige Gees oor my gekom het, het ek uit volle bors uitgeroep: “Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem.”

JOODSE AFVAARDIGING

Op ‘n dag het ‘n afvaardiging van die Sanhedrin my besoek en gevra waarom ek mense doop.

En terwyl hulle op ‘n antwoord wag en my oë oor die skare kyk, sien ek vir Jesus. Hy het van Sy 40 dae lange vas teruggekeer.

Ek kan nie vir julle beskryf watter emosies het deur my wese gespoel nie. Met uitgestrekte hande het ek uitgeroep:

“Ek doop julle met water maar in ons midde is daar iemand waarvan ek nie waardig is om sy skoenveters los te maak nie.”

JOHANNES SE VERAGTING STEL TELEUR

Ek het verwag dat Jesus deur ‘n kragtige teken sy sending bekend sou maak, maar Hy het nie. Hy het nederig tussen my dissiepels beweeg.

Die volgende dag het Jesus weer Sy verskyning gemaak. Die lig van die glorie van God het op Hom gerus.

Weer het ek uitgeroep: “Daar is die Lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem.”

JESUS SE VOORKOMS

Was dit regtig die christus? Met verwondering kyk die mense na die Een wat ek sopas as die Seun van God verklaar het.

Kan dit wees dink die mense dat die Een wat groter as Johannes die Doper is, terwyl hulle dit nie in Sy voorkoms kon sien nie.

Tydens Sy doop het Sy gesig met hemelse lig gestraal maar nou was Hy bleek en uitgeput. Dis net ek wat hom herken het.

Maar terwyl die mense stip na Hom kyk sien hulle ‘n goddelike meegevoel wat met mag geklee is.

Sy hele voorkoms het van nederigheid en onbeskryflike liefde getuig. Dit was asof Hy deur atmosfeer van geestelikheid omring was.

Die volgende dag terwyl twee van my dissiepels by my staan, het Jesus weer Sy verskyning gemaak. Weereens het ek in ekstase uitgeroep: “Aanskou die Lam van God.”

AANGEHOU PREEK

Toe my volgelinge vir my kom sê dat die skare nou vir Jesus begin volg end at Hy hulle doop, het ek baie sleg gevoel. Daar was jalousie in hulle harte pleks van blydskap.

Ek glo hulle sal my woorde altyd onthou tot ek vir hulle gesê “Ek moet minder word maar Hy moet meer word.”

ARRESTASIE

‘n Ruk later het koning Herodus my gearresteer en in die tronk gegooi.

Ek het so sleg gevoel. Hy het dikwels na my kom luister wanneer vanaf sy Mukawir vesting na Tiberias gereis het.

Hy het so intens na my geluister. Maar nadat ek met hom oor sy owerspel gepraat het, het sy nuwe vrou Herodias hom teen my opgemaak.

Na maande in hierdie tronk het my dissiepels my kom vra waarom Jesus nie Sy mag openbaar en my kom verlos nie.

Dit was vir my baie moeilik om te hanteer. Ek het hulle toe na Jesus gestuur om by Hom te hoor of Hy regtig die Een is wat gekom het en of ons ‘n ander Messias moes verwag.

Jesus het hulle nie dadelik geantwoord nie. Daardie hele dag het Hy wonderwerke verrig en eers teen die aand het Hy met my manne gepraat.

“Sê vir Johannes, salig is Hy wat nie aanstoot oor my neem nie.”

Ek het my amper dood gehuil. Vir die eerste keer het ek besef dat Jesus nie gekom het om Israel van die Romeinse juk kom verlos het nie. Hy het gekom om die gebrokenes van hart te troos. Om mense wat in die tronk van skuldgevoelens seerkry sit, te verlos.

Daar het ‘n rustigheid oor my gekom en ek het my lot aanvaar. Dit sou vir my ‘n eer wees om vir Hom die doodstraf te ontvang.

Die bewaarder het sopas vir my kom sê dat Salome die dogter van Herodias voor die koning en sy gaste gedans het. Die halfbesope Herodus Antipas was so beïndruk met haar vertoning dat hy haar ‘n vraag gevra het:

“Vra my enigiets, al is di took die helfte van my koninkryk, ek sal dit gee.”

Sy het toe vir haar ma gevra wat sy moet vra. Die sê toe vir haar sy moet Johannes se kop op ‘n skottel vir haar gee.

Ek gaan binne die volgende paar minute onthoof word.

Hier is my boodskap aan jou. As jy gewillig is om twee belangrike dinge te doen, mag jy ook tereggestel word soos ek.

Eerste moet jy die eise van die wet van God aan mense voor hou. As hulle berou het en vir jou vra wat om te doen, moet jy hulle na Jesus die Lam van God verwys wat ons sondes vergewe en ons red.

Ek is die eerste martelaar wat die hoogste tol vir my teologie betaal. Mag dit wees dat jy ook bereid sal wees om vir mense te vertel dat God se wet nog steeds geldig is en dat ons heil uitsluitlik by Jesus die Lam van God lê.

Was this article helpful?

Related Articles