1. Home
  2. Bybelkarakters
  3. Monoloog
  4. Johannes Kajafas, Petrus En Judas

Johannes Kajafas, Petrus En Judas

Verlede keer het ek genoem hoe ek toestemming gekry het om Petrus by Jesus se verhoor ingewerk het. Ek het toe genoem dat hy Jesus verloën.

Kyk my vriend Petrus het baie maklik gepraat voordat hy gedink het, en hy het ook baie gou gereageer voordat hy gedink het.

Jesus het probeer om vir Petrus te leer om nie op homself te vertrou nie, maar op God.

Voor ons Jesus se verhoor bygewoon het, het Jesus vir Petrus gewaarsku dat hy Hom gaan veroën. “Petrus voor die haan twee keer gaan kraai, sal jy my drie keer verloën.” Petrus het heftig beswaar gemaak dat dit nooit met hom sal gebeur nie.

Hy het nie eers agtergekom toe die haan die eerste keer gekraai het nie. Toe het hy reeds twee keer Jesus verloën.

Net voor die derde keer het ‘n vriend van Malgus wie se oor Petrus wou afkap, na hom gekom en vir hom gesê dat hy vir Petrus as een van Jesus se dissipels erken.

Sjoe, dit was iets vreesliks hoe Petrus gevloek het om sy identiteit te verberg. Ek kon nie glo dat Petrus al sy vistermannevloekwoorde so goed onthou het nie.

En toe gebeur dit. Skielik kraai daai hoenderhaand vir die tweede keer. Maar dit was hard dat dit bokant Petrus se vloeke gehoor is.

Op daardie selfde oomblik kry Jesus ‘n vreeslike harde klap deur Sy gesig, en op daardie selfde oomblik kyk Petrus na Jesus.

In Jesus se oë sien Petrus die pyn in Jesus se oë. Hy sien ook liefde in daardie oë. Die volgende moontlik sien ek net hoe my ou vriend die geregsaal uitstorm en verdwyn. Later het hy my sy hele storie vertel.

Hy het uiteindelik daar nag by dieselfde plek uitgekom waar Jesus met bloedsweet geworstel het. Hy was verpletter. Hy het vir altyd alle selfvetoue verloor. Petus kon nooit oor hierdie laakbare daad van hom gekom het nie.

Maar kom ek vertel jou van een van my ander kollegas wat die geregsaal binnekom het en wat ook soos Petrus daar uitgestorm het.

JUDAS

Judas het Jesus se verhoor baie fyn dopgehou. Hy het gehoop dat Jesus Sy goddelike mag sou vertoon en Homself as die koning van die Joodse volk sou aankondig. Maar hoe lange die gehoor aangehou het, hoe meer het Judas besef dat Jesus nie van plan was om dit te doen nie. Die eer wat Judas vir hierdie briljante plan van hom, sou nie gebeur nie. Hy sou nie as die nommer een in die nuwe koninkryk aangestel word nie.

Ek sal nooit vergeet hoe hierdie lang vriend met ‘n hees stem op Kajafas afgestorm het nie. Hy skreeu so hard as wat hy kan.

“Ek het ‘n onskuldige man verraai. Asseblief laat Hom los. Ek stel nie in my verraaiersfooi belang nie.”

En toe steek hy sy hand in die geldsak en gooi daai klomp geld voor Kajafas op die grond neer.

“Asseblief Kajafas. Asseblief laat Hom los.”

Kajafas het hom net so ‘n vuil kyk gegee en vir hom gesê hy wil niks met hom te doen hê nie.

Arm Judas. Hy het so ‘n gek van hom gemaak en nou verag Kajafas hom.

En die volgende ding wat hy gedoen het, was net so dramaties. Hy val voor Jesus se voete neer en bely sy verraad. Jesus het nie reageer nie want Judas was nie regtig beruvol nie. Hy was net spyt dat sy planne vir Jesus nie uitgewerk het.

As hy tog maar besef het dat Jesus gekom het om te sterf sodat Judas gered kon word.

Drie voorlopige verhore het Jesus skuldig bevind; eers voor Annas, toe voor Annas en Kajafas, en laastens voor die Sanhedrin. Die wet het egter voorgeskryf dat die Sanhedrin se skuldigbevinding nie in die nag geldig is nie. Jesus is toe vroeg die oggend weer voor die Sanhedrin gebing om veroordeel te word.

Volgende keer gaan ek dit met julle bespreek. Maar daar is net iets wat ek op hierdie stadium wil noem. In die Hoëpriester se paleis was daar ‘n sel waar beskuldigdes in opgesluit was.

Nadat hulle Jesus 26 katshoue oor sy bors geslaan het, het Hy  tot die volgende oggend in hierdie sel gely. Lank voor hierdie gebeurtenis het Psalm 88 dit voorspel.

Lees gerus hierdie Messiaanse psalm om te sien wat Jesus met ‘n stukkendgeslaan bors alles deurgemaak het. Net ‘n rukkie het Hy die pyn van Petrus se verloëning deurgemaak. In die sel het Hy dit verder gevoel.

En dan het Hy ook met die hartseer van Judas se optrede geworstel.

Maar my liewe vriend. Daardie Donderdagnag in die sel het Hy ook met die pyn geworstel wat ek en jy Hom aangedoen het.

My gebed is dat ons ons lewens met groter toewyding om sal wy wat vir ons verlossing so ‘n geweldige duur prys betaal het.

Was this article helpful?

Related Articles