1. Home
  2. Bybelkarakters
  3. Josef (Deel 4) – Josef Die Timmerman, Van Egipte Na Nasaret
  1. Home
  2. Josef
  3. Josef (Deel 4) – Josef Die Timmerman, Van Egipte Na Nasaret

Josef (Deel 4) – Josef Die Timmerman, Van Egipte Na Nasaret

JOSEF DIE TIMMERMAN. VAN EGIPTE NA NASARET

Ons het dieselfde nag wat die engel ons gewaarsku het om na Egipte te vlug, koers gevat na die suide. Ek het kort-kort gekyk of Maria en die baba Jesus gemaklik was. Dit was dagbreek toe ons by Berseeba aangekom het.

Omdat die roete na Egipte vol gevare was, het ons by een van die karavane aangesluit wat daarna op pad was.

BERSEBA

Wanneer mens plekke soos Berseba besoek, skiet daar baie gedagtes deur jou kop. Ek het gedink as Jesus bietjie ouer is, ek hom van Abraham en Isak en Jakob vertel wat altare hier gebou het.

Op die lang woestynpad na Egipte deur die Sinaiskiereiland het ek aan die volk Israel gedink het hier deurgetrek het. In my verbeelding kon ek sien hoe die mamma elke oggend wit op die woestynsand gelê het.

Wanneer Jesus groter word sou ek vir hom van die wonderwerkkos vertel.

Terwyl ons bedags die hitte van die woestyn moes trotseer, het ek aan die wolkkolom gedink wat vir hulle koelte verskaf het.
Hierdie wonderwerk het dit vir Israel makliker gemaak om in ‘n koel, vogbelaaide atmosfeer te kon stap.

Saans wanneer die temperatuur val, het ons onder die sterrehemel gaan slaap. Dit het, het my gedagtes na die vuurkolom geneem wat vir die twee miljoen Israeliete lig en hitte verskaf het.

Sal Jesus as die godmens verstaan wanneer ek hom vertel dat Hy wat Jesus is, in daardie wolk- en vuurkolom teenwoordig was?

Die vleeswording van Jesus is so ‘n groot misterie. Ek is net ‘n eenvoudige timmerman wat die Seun van God en terselfdertyd die Seun van die Mens moet grootmaak.

Die baie eelte in my hand is meer as die grysstof in my brein.

DIE BERG SINAI

Ons roete het nie te ver van Sinai verbygeloop nie. Dis hier waar God die heilige tien gebooie met Sy eie hand geskryf het.

Ek vat aan die pragtige ou klein handjie van Jesus en ek wonder of Hy iewers vorentoe gaan besef dat dit Hy was wat die wet geskryf het.

HELIOPOLIS

Arme Maria was stokflou moeg toe ons uiteindelik by Heliopolis in Egipte aangekom het waar daar ‘n kolonie Jode gewoon het.

Dis hier waar Jesus Sy eerste voetstappies gegee het. Ek sien nog daardie dierbare ou Seuntjie toe Hy met ‘n glimlaggie tot by Sy mamma geloop het.

Dit was hier in Egipte dat ek vir die eerste keer gehoor het hoe Hy vir my pappa gesê het. Later moes ek vir Hom verduidelik dat ek nie Sy biologiese vader is nie. God die Vader in die hemel was Sy Vader.

Jesus was ‘n ongelooflike soet, sondelose seuntjie. Sy gehoorsaamheid en respek for my en Maria was iets wat nog nooit op hierdie aarde gesien is nie.

Toe Hy groter geword het, het Hy baie vrae gevra wat ek of Maria nie kon antwoord nie.

VERHAAL VAN JOSEF EN MOSES

Dit was my voorreg om vir Hom te vertel hoe Josef hier in Egipte aangekom het. Hy sou later ontdek dat Josef ‘n tipe van Homself was.

Dit wat met Josef gebeur het, sou ook eendag met Hom gebeur. Josef se broers het hom verkoop, en een van Jesus se eie dissipels sou Hom ook verkoop.

Hy het aandagtig geluister toe ons Hom vertel het hoe Josef sy slegte broers vergewe het en hulle genooi het om in Egipte te kom bly.

Sy ou mondjie het oopgehang toe ons Hom vertel het hoe Josef en Jakob mekaar na 22 jaar se skeiding weer ontmoet het.

HERODUS SE DOOD

‘n Rukkie nadat ons in Egipte aangekom het, het ons gehoor dat Herodus die Grote wat Jesus wou doodmaak, al die seuntjies onder twee jaar laat doodmaak het. Hy is kort na hierdie wrede moord op onskuldige kindertjies dood.

DIE ENGEL SE BOODSKAP

Een van die grootste ondervindings van my hele lewe was engele wat vir my boodskappe gebring het. Ek onthou nog die eerste keer toe ek van Maria wou skei. Die engel het so mooi met my kom praat my en vertel wat gebeur het.

En toe die keer toe die engel vir my gesê het om Egipte toe vlug.

En in Egipte het ‘n engel weer vir my gesê om na Israel terug te keer. Ek het besluit om in Betlehem te gaan vestig waar ons voorouers gewoon het. Dit was natuurlik ook hier waar Jesus gebore was.

ARGELAOS

Jesus was nou bietjie groter en Hy het ‘n groot gedeelte van die pad self gestap. Ek het vir hom vertel van die dag toe Israel deur die Rooi See geloop het.

Hy was nou groot genoeg om van die Manna uit die hemel en die water uit die rots te hoor.

Toe ons naby Betlehem kom het ons verneem dat Herodus die Grote se seun Argelaos oor Juda geregeer het. Ek was ‘n bietjie skrikkelrig en het vir Maria gesê dat ons liewer Nasaret toe moet gaan.

Volgende keer gaan ek jou vertel van hoe Jesus groot geword en wat tydens die eerste paasfees gebeur het was Jesus byewoon het.

Ek wil net vir jou vertel dat die verhaal van Jesus die mooiste verhaal in die hele wêreld is. Ek het nie net die verhaal gehoor nie, ek het die verhaal gesien. Jy sal nooit besef wat dit was om ‘n kind sonder sondige neigings te sien grootword nie.

Jou lewe gaan dramaties verander as jy die Jesusverhaal lees.

Was this article helpful?

Related Articles