1. Home
  2. Bybelkarakters
  3. Josef (Deel 6) – Jesus Se Godheid Flits Deur Sy Mensheid
  1. Home
  2. Josef
  3. Josef (Deel 6) – Jesus Se Godheid Flits Deur Sy Mensheid

Josef (Deel 6) – Jesus Se Godheid Flits Deur Sy Mensheid

JESUS SE GODHEID FLITS DEUR SY MENSHEID
Alhoewel die paasfees vir baie mense net ‘n gewone ritueel geword het, het Jesus al die gebeure met die grootste belangstelling dopgehou.
Die rituele het dag vir dag vir Hom persoonlike betekenis begin kry. Die misterie van Sy sending is aan Hom geopenbaar.
Jesus se bepeinsing oor die verlossingsplan was vir Hom so aangrypend dat Hy Homself afgesonder het. Ek wens jy kon by gewees het toe Hy hierdie gewaarwording ervaar het. Ek sal daardie uitdrukking nooit vergeet nie. Hy besef Hy is die Messias, Hy is die Offerlam, Hy is die Verlosser van die mensdom.
Nadat die paasfees teneinde geloop het en ons almal Jerusalem verlaat het, het Jesus agtergebly.
ONS WENS VIR JESUS
Tydens die fees wou ons Jesus in kontak met die groot meesters van Israel in kontak bring. Kom ek vertel jou hoekom:
Alhoewel Jesus stiptelik alles onderhou het wat in die Bybel gestaan het, het Hy Homself nie aan al die voorskrifte van die rabbis gesteur nie.
Ons het later besef dat Sy hemelse Vader Hom onderrig het en dat Hy hierdie kennis aan die geestelikes moes oorgedra het.
In een van die vertrekke van die tempel was daar ‘n skool wat op die beginsels van die profeteskool bedryf is. Jesus is daarheen waar Hy vrae oor die rol van die komende Messias gevra het.
Terwyl hulle oor die luisterryke koms van die Messias gepraat het, wou Jesus weet waarom die profeet Jesaja Sy lyding voospel het.
Die doktors het Hom toe begin uitvra en Hy het in nederigheid hulle met tekse geantwoord wat Hy uit Sy kop geken het. As hulle maar net die inligting ter harte geneem het so hulle Hom as die Messias herken het wanneer Hy later met Sy bediening sou begin.

OP SOEK NA JESUS
Toe ek en Maria die tempel verlaat het, het ons aangeneem dat Jesus iewers agter ons aangekom het. Ons het so lekker met vriende gesels dat ons eers daardie aand agterkom het dat Jesus weg is.
Ons het Sy bedagsame hulp gemis en toe paniekerig begin raak. Ons het Hom tussen die ander mense begin soek, maar Hy was nêrens te vinde nie.
‘n Vrees het ons harte aangegryp toe ons onthou het hoe Herodus hom wou doodmaak. Terwyl ons terugdraai en na Jerusalem begin stap, het ons onsself bitterlik verwyt.
Eers na drie lang dae se gesoek tussen die aanbidders by die tempel het ons Sy pragtige stem gehoor. So ernstig, so opreg en so vol melodie.
Ons het by die deur ingeloer en net gesien hoe verbaas die mense oor Sy kennis was.
Maria het Hom aangespreek en vir hom vertel hoe onstel ek en sy was toe ons agtergekom het dat Hy nie by ons was nie.
GLANS OP JESUS SE GESIG
Daar was ‘n nuwe glans op Jesus se gesig toe Hy met groot kalmte maar groot erns ons geantwoord het:
“Maar waarom het julle na My gesoei. Het julle nie geweet dat Ek in die huis van My Vader moet wees nie?”
Toe Jesus op ons gesigte sien dat ons nie mooi verstaan wat Hy presies bedoel het nie het Hy het Sy vinger na Bo gewys. Op Sy gesig was daar ‘n hemelse lig wat ons verstom het.
Sy godheid het deur Sy mensheid geflits.
TERUG NA NASARET
Terwyl ek en Maria na Nasaret teruggestap het, het ons baie gehad om oor te dink. Jesus het die stem van Sy Vader gehoorsaam en met die geestelike oor Sy Vader gesels.
Maar ek en Maria het ons plig versuim. Groot verantwoordelikheid is aan ons opgedra en ons het dit skandelik verontagsaam. Waarom het ons nie seker gemaak dat Jesus by ons was toe ons teruggekeer nie Nasaret nie?
Ons het Jesus vir ‘n volle dag verwaarloos en toe ons Hom uiteindelik vind, was daar verwyt in ons harte. Ons was te blameer nie Hy nie.
In baie opsigte was Hy net soos ander kinders en dit was nie maklik vir my en Maria om te besef dat Hy ook die Seun van God was nie.
Jesus was gehoorsaam en het saam met ons Nasaret toe geloop. By die huis aangekom het hy Maria met die huishoudelike pligte gehelp en ook vir my in die timmermanswinkel.
Net soos voor Sy bewuswording, het Hy nou ook al Sy verpligtinge as seun, as broer, as vriend en as inwoner van Nasaret nagekom.
OPROEP
My dierbare vriende, Josef die timmerman met die baie eelte wil ‘n gedagte by julle laat. Deur Jesus te verwaarloos, het ek en Maria vir drie dae na Jesus gesoek.
Ek het my les op ‘n duur manier geleer. Moenie nalaat om die Seun van God daagliks te bepeins nie. Daar is soveel mooi dinge wat jou gedagtes sal bevredig wanneer jy Hom elke dag ‘n plekkie in jou gedagtes gee.
Hier op my sterfbed wou ek net hierdie paar woorde met julle deel. Ek het my lewe met die Here reggemaak en ek vertrou dat wanneer Jesus eendag op die wolke van die hemel gaan verskyn, ek uit die graf sal opstaan.
Ek gaan Jesus wees sien. Nie as die nederige Seun wat my in die timmermanswinkel gehelp het nie, maar as die magtige God van hemel en aarde.
As daar iets in jou lewe is wat jy moet regmaak, moenie uitstel nie. Die hele is kort en onseker.
Wanneer ons mekaar binnekort in die land sonder trane, misverstande, pyn en dood gaan ontmoet, wil ek vir julle nog baie meer van Jesus die Seun van Nasaret, die Seun van God vertel.

Was this article helpful?

Related Articles