Lasarus

My naam is Lasarus. Ek woon saam met my twee suster, Maria Magdalena en Marta in Betanië, naby Jerusalem.
Ons ons huisie is talle kere met ‘n besoek van Jesus vereer. Hy was tuis by ons en kon ontspan. Dit was anders by ons as wanneer Hy gepreek het want die Fariseër en Sadduseër het gedurig deur met Hom fout gesoek.
My suster Marta het gesorg dat Hy elke keer ‘n baie lekker ete gekry het. Maria Magdalena wou net alles by Hom hoor wat Hy van Sy wonderwerke en preke kon vertel.
Op ‘n keer het ek siek geword. Dit het erger geword. Marta het met my geraas.
“Lasarus my broer, jy moet by ‘n dokter uitkom. Ek is baie bekommerd oor jou. Luister wat jou suster vir jou sê.”
Ek het later my bewussyn verloor en hulle het Jesus laat roep. Hy was ongelukkig in Perae ander kant die Jordaanrivier.
Toe ek my asem uitblaas het ‘n salige gevoel oor my gekom.
My suster het my later vertel hoe hulle oor my gehuil het. Dit was ‘n baie hartseer begrafnis.
Toe hulle my in die graf gesit het, het veral Maria baie gehuil. Hulle sê sy het hardop in trane uitgeroep.
“As Jesus hier was, sou dit nooit gebeur het nie.”
Vier dae na my dood het Jesus by ons huis opgedaag. My susters was baie bly om Hom te sien maar terselfdertyd het hulle ontsettend baie begin huil.
Maria het dieselfde woord geuiter wat sy by my graf geuiter:
“Jesus as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie.”
Jesus het hulle toe gevra om vir Hom te gaan wys waar Lasarus begrawe is.
Toe hulle by die graf kom, het Jesus vir die simpatiseerders gesê om die steen voor die graf weg te rol.
Dit was Marta, my praktiese suster wat gekeer het en gesê hy dat sy lyk reeds begin ontbind het, en dat die stank iets verskrikliks is.
Toe Jesus voor my graf kom staan het, het Hy verskriklik begin huil. Dit was nie oor my dood nie, want Hy sou my binne die volgende paar minute opwek.
Waaroor dink jy het Hy so bitterlik gehuil? Sy trane was ‘n uitdrukking van Sy meegevoel met die diep seer van elke mens.
Dit was ‘n uitdrukking van Sy simpatie met die seer van miljoene mense wat geliefdes aan die dood afgegee het.
Hy het ook gehuil oor die mense wat daar gestaan het wat ‘n rukkie later in die vreeslike beleëring van Jerusalem gaan sterf.
My liewe vriend. Hy het gehuil omdat Hy jou pyn en jou hartseer ervaar het.
OPSTANDING
En toe die wonderwerk. Skielik woord ek die woorde: “Lasarus kom uit.” Ek het daardie liefdevolle dierbare stem herken. As Hy die dooie geroep het om op te staan kon geen aardse magte Hom keer nie.
Met ‘n gesukkel het ek tot by die ingang van die kruis met die klomp grafdoeke gesukkel. Jesus kon ‘n tweede worderwerk verrig het en die doeke in ‘n oomblik laat verdwyn het.
Maar Hy sê vir die familie en vriende wat daar staan om my van enorme klomp grafdoeke te bevry.
Kan jy jou voorstel hoe my susters tekere gegaan het toe hulle my lewendig sien.
Maria roep uit: “My broer Lasarus. Ek kan nie glo dis jy wat dood was en nou lewe nie.” En sy soen en soen en soen my. En hoe meer sy soen hoe meer vloei die trane.
Toe alles tot bedaring kom en die mense daar weg is om van die wonderwerk te vertel, kon ek en Jesus alleen bietjie gesels.
Hy verduidelik toe vir my dat as Hy net sou sê: “Ontwaak, staan op”. Sou al die gelowiges wat in die grafte was, opgestaan het.
En toe verduidelik Hy aan my wat met die groot opstanding gaan gebeur wanneer almal Sy stem gaan hoor en gaan opstaan.
“Maar Lasarus” sê Jesus vir my “dit gaan anders wees as hierdie opstanding van jou. Met die groot opstanding gaan ons nie meer ons gevalle natuur hê nie. Lasarus my dierbare vriend. Bly getrou aan My totdat jy die dag sterf. Ek wil jou in die groot opstanding weer sien.”
INTOG IN JERUSALEM
Dit was die Sondagoggend dat die volgende onvergeetlike ondervinding plaasgevind het. Die mense het gehoor dat Jesus in Betanië by Simon se fees was en hulle het Jesus kom opsoek.
Jesus het op ‘n donkie gery. Ek was die touleier. Die mense het saamgedrom en gehoop dat Jesus daardie dag Sy koningskap sou aankondig.
Kan jy raai watter soort mens was die naaste aan Hom terwyl Hy vanaf die kruis van die Olyfberg na die tempel gery het?
Mense wat uit die dood opgestaan het soos ek. Dan was daar die blindes wat deur Jesus genees was. Het het hulle wit kieries geswaai.
Daar was kreupeles wat hulle ou kieries rondgewswaai het.
DIE SANG
En toe begin daardie skare te sing: “Hosanna. Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here. Die Koning van Israel.”
En hoe verder ons stap hoe meer mense sluit by ons aan. Die loflied word luider en luider en luider. “Hosanna. Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here. Die koning van Israel.”
Dis ‘n dawerende applous wat deur die die mure van Jerusalem na ons terug ge-eggo word.
Dankbare geneesde wrakke sing en sing en sing.
My dierbare vriend. Hierdie gebeurtenis het my na die dag geneem wanneer ons met die wederkoms van Jesus ook gaan sing.
Hosanna. Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here. Die Koning van Israel.
Ek wil in daardie koor gaan sing. En nooi jou om gereed te maak om saam met my die lof van ons dierbare Meester, Jesus Christus te gaan sing.

Was this article helpful?

Related Articles