1. Home
  2. Boeke Van Die Bybel
  3. Matthéüs 24
  4. Matthéüs 24 (Deel 3) – Verwoesting Van Jerusalem Deur Generaal Titus in 70 n.C.

Matthéüs 24 (Deel 3) – Verwoesting Van Jerusalem Deur Generaal Titus in 70 n.C.

By die Forum in Rome is ‘n besluit geneem. Generaal Vespasianus en sy seun Titus sou vergeldingstappe neem en Jerusalem gaan verwoes. Hulle kon nie die vernedering wat die Jode hulle in 66 nC. toegedien het, maar net goedsmoeds laat verbygaan nie.

Dit was in die lente van 70 nC dat generaal Titus die stad beleër het. Derduisende Jode wat die pasga gevier het, was skielik vasgevang. Die maandelange beleëring het tot gevolg gehad dat moeders hulle eie babas geëet het. Die gewentenloses wat Jesus gekruisig het, het nou in drie faksies verdeel en mekaar verraai en vermoor.

Dis die tempelberg waar die pragtige tempel vroeër gestaan het. Omdat dit een van die sewe wonders van die antieke wêreld was, wou generaal Titus dit vir die nageslag bewaar.

Maar die selote het hulleself so gehate gemaak, dat die Romeinse soldate die generaal se bevel verontagsaam het. Een van hulle het ‘n brandende fakkel in die tempel geslinger en in ‘n ommesientjie was die pragtige tempel in ligtelaaie.

Die goud wat die mure bedek het, het gesmelt en tussen die skeure van die reuse klippe ingeloop. Die Romeine het elke steen in hulle soeke na goud omgekeer en sodoende ‘n merkwaardige profesie vervul.

Die Romeine het ‘n gedeelte van die muur gespaar wat die tempel omring het sodat hulle ‘n soort van ‘n skuiling kon hê.  Die Jode noem dit die klaagmuur of die westelike muur.
Stap gou saam met my na die Koteltonnel wat die Israelis langs die res van die klaagmuur gegrawe het.

55. Die totale lengte is 488 meters. Ons kyk hier na die grootste bousteen wat nog ooit in Israel ontdek is.  Een van hulle is 13.6 meter lank; tussen 3.5 en 4.5 meters breed en 3.5 meters hoog. Sy gewis is 570 ton.

Na 2000 jaar sien die menslik oog die luister van die tempelkompleks waarna Jesus en Sy dissipels gekyk het. G’n wonder dat hulle in ekstase na die tempel gewys het nie. Hierdie reuse muur wat die tempelkompleks omring het, het ongeveer 50 meters die lug ingetoring.

Die tempel het ‘n verdere 60 meters bo die muur uitgetoring. ‘n Argitektoniese wonder vir daardie tyd.

Met Sy profetiese oog sien Jesus hoe duisende Jode van honger sterf; hoe die pragtige tempel in puin gelê word en hoe mense bloed deur die strate vloei, en hy roep weemoedig uit:

“Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat!” Matteus 23:38
Wat ‘n dramatiese vervulling van die profesie van Daniël 9:24.

ANTITIEPSE VLUG

“As the decree issued by the various rulers of Christendom against commandment-keepers shall withdraw the protection of government, and abandon them to those who desire their destruction, the people of God will flee from the cities and villages, and associate
together in companies, dwelling in the most desolate and solitary places. Many will find refuge in the strongholds of the mountains. Like the Christians of the Piedmont valleys, they will make the high places of the earth their sanctuaries, and will thank God for the ‘munitions of rocks.’” ISA. 33

“The time is not far distant, when, like the early disciples, we shall be forced to seek a refuge in desolate and solitary places. As the siege of Jerusalem by the Roman armies was the signal for flight to the Judean Christians, so the assumption of power on the part of our nation [the United States] in the decree enforcing the papal sabbath will be a warning to us. It will then be time to leave the large cities, preparatory to leaving the smaller ones for retired homes in secluded places among the mountains.”  Mar 180

“Before the destruction of Sodom, God sent a message to Lot, ‘Escape for thy life; look not behind thee, neither stay thou in all the plain; escape to the mountain, lest thou be consumed.’ The same voice of warning was heard by the disciples of Christ before the destruction of Jerusalem: ‘When ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh. Then let them which are in Judea flee to the mountains.’ Luke 21:20, 21. They must not tarry to secure anything from their possessions, but must make the most of the opportunity to escape.”  PP 166

“There was a coming out, a decided separation from the wicked, an escape for life. So it was in the days of Noah; so with Lot; so with the disciples prior to the destruction of Jerusalem; and so it will be in the last days. Again the voice of God is heard in a message of warning, bidding His people separate themselves from the prevailing iniquity.

“When Jerusalem was to be destroyed, the followers of Christ were warned of its impending doom. Christ had told his disciples what they were to do when certain things should come to pass. He said, “When ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh. Then let them which are in Judea flee to the mountains; and let them which are in the midst of it depart out; and let not them that are in the countries enter thereinto. For these be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled.” All who believed in the warning of Christ, escaped from the city, and not one perished when Jerusalem was overthrown. By the destruction of Jerusalem is symbolized the last great judgment of God that is to come upon the world.”  RH, November 5, 1889 par. 6

VERVOLGING

Wanneer mens die geskiedenis oor die tydperk van die verwoesting van Jerusalem lees, ontdek jy dat daar ‘n bloedige vervolging teenoor die Christene losgebars het. Kom ons hoor of Jesus dit voorspel het.

Matteus 24:9 Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam.

Aanbid die keiser of sterf het die Romeinse wet gelui. Duisende Christene het geweier en vir hulle geloof in Jesus gesterf. Maar toe die duiwel sien dat vervolging die kerk eerder laat groei as vernietig, het hy sy taktiek verander.

Naby die Koliseum in Rome kan mens die Konstantynboog besoek. Dis ter ere van Keiser Konstantyn gebou wat hom tot die Christelike geloof bekeer het. En asgevolg van sy sogenaamde bekering het die vervolging geëindig.

Terwyl ek na hierdie boog kyk, het ek aan die kompromie gedink wat hy bewerkstellig het. Die heidendom en die Christelike geloof het in sy tyd vermeng geraak. Dit was rampspoedig.

En toe gebeur ‘n tragiese iets. God se getroue kinders wat nie met die bose kompromie wou saamgaan nie, word nou deur die nuwe staatskerk vervolg.

Die ou heidense Romeinse “gruwel wat verwoes” is nou deur pouslike Rome vervang. Voortaan is die vervolging deur pouslike Rome voortgesit en hy was nou die nuwe “gruwel wat verwoes” het.

In Parys Frankryk het ek die kerk van St. Germaine besoek. Toe hierdie einste klokke die nag van 24 Augustus begin lui, is 70,000 Hugenote uitgemoor. Hulle bloed het in die strate gevloei.

Kan die geskiedenis ons vertel wanneer die Roomse vervolging uiteindelik beëindig is? Ja, dit was in 1776 nadat bykans 150 miljoen Chistene om die lewe gebring is. (22 jaar na 1798)

69. Die vervolging waarvan Jesus in Matteus 24 praat, is die presiese vervolging waarvan Daniël 7:25 praat. Wanneer het dit begin en wanneer het dit geëindig? Die vervolging het in 538 begin en in 1798 geëindig.

En dis ook interessant om daarop te let dat hierdie einste vervolging tydens die vyfde seël van Openbaring genoem word. Dis fantasties om te sien hoe Jesus die boek Daniël met die boek Openbaring koppel.

ASTRONOMIESE TEKENS

Die dissipels luister aandagtig terwyl Jesus vir hulle van die lang tydperk van vervolging vertel. Miskien was dit Petrus wat by Hom aangedring het om te hoor wat na die vervolging sou gebeur.

DIE DONKER DAG

Matteus 24:29 En dadelik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word.

Was daar regtig ‘n sonsverduistering na 1776 toe die laaste Waldensiese vervolging gerapporteer is? Kan dit wees dat die Here Sy hand voor die son geplaas het om vir ons te waarsku dat Hy binnekort gaan kom?  Wat sê die geskiedenis?

“Die donker dag van Nuwe Engeland, waarmee oud en jonk bekend is, het op 19 Mei 1780 plaasgevind…Teen elfuur (die oggend) het dit begin donker word, asof die nag op hande was. Die mense het opgehou met werk; die beeste het al bulkende na die stalle gegaan, die blêrende skape het by die heinings saamgedrom, die wilde voëls het geskreeu en na hulle neste gevlieg, die hoenders het gaan slaap…Daardie nag was dit so gitswart dat ‘n mens nie jou hand voor jou oë kon sien nie, of selfs nie ‘n stuk wit papier nie.” – History of Weare, New Hampshire, 1735-1888.

Dit was my voorreg om ‘n sonsverduistering op 4 Desember 2002 te kon beleef. Ek moet vir u sê dit is iets wat jou op ‘n baie besondere wyse aangryp.

Daar is een iets wat die astronome tot vandag toe nie kan verklaar nie.  Ten einde ‘n sonsverduistering te kry, moet die maan presies tussen die son en die aarde wees. Maar die nag van 19 Mei 1780 was dit baie beslis nie die geval nie.

Markus 13:24 meld ook hierdie gebeurtenis. “Maar in daardie dae, na die verdrukking, sal die son verduister word…” Wat ‘n akkurate voorspelling. Onthou die datum, 19 Mei 1780.

Het jy geweet dat die boek Openbaring ook van hierdie presiese astronomiese tekens praat?

Hoofstuk 6:12 En ek het gesien toe Hy die sesde seël oopgemaak het, en kyk, daar was ‘n groot aardbewing; en die son het swart geword soos ‘n harige sak, en die maan het geword soos bloed.

Jesus het hierdie tekens voorspel en dit het alles net sou uitgekom. Kom ons hoor by Jesus aangaande die volgende teken wat gaan volg.

Matteus 24:29 En dadelik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word.

Kan die geskiedenis so ‘n verskynsel verifieer?  Ja. Net na die sonsverduistering was daar ‘n meteoriese reën soos nog nooit van te vore nie.

Die nag van 13 en 14 November 1833 sal vir altyd onthou word.  Net waar die oog kon kyk, het hierdie vlammende, verskietende vuurballe beweeg.

Matteus 24:29 is akkuraat vervul. Toe die groot profetiese horlosie slaan, het die sterre geval om vir die wêreld te sê dat Jesus se koms voor die deur is.

Ek was ‘n paar keer op 4 Julie in Amerika tydens hulle onafhanklikheidsviering. Wat ‘n skouspel wanneer die Amerikaners die lug aan die brand steek.

Terwyl ek in vervoering die vuurwerkvertoning gade slaan, het ek aan die teks in Openbaring 6:13 gedink wat sê: “En die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos ‘n vyeboom wat deur ‘n groot wind geskud word, sy navye laat afval.”

“Meester,” vra een van die dissipels. “Wat gaan na die sterre reent gebeur?” Onthou, ons trek nou by 1833. Kom ons hoor wat Jesus gaan sê.

Matteus 24:30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.

Wat ‘n verskriklike ernstige gedagte! Ons leef tussen vers 29 en 30 van Matteus 24. Ons leef tussen die sterre reën van 1833 en die wederkoms van Jesus. As daar een iets is wat elke mens in hierdie laat uur van die wêreld se geskiedenis moet doen, dan is dit om gereed te maak vir Jesus se wederkoms.

Kom ons lees net weer ‘n keer aangaande die heel laaste teken wat net voor Jesus se wederkoms in vervulling sal gaan:

Matteus 24:14 En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ‘n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom.

Jesus verwys hier na ‘n spesifieke evangelie boodskap wat in hierdie laat uur aan die hele wêreld verkondig gaan word. Oor die radio, die televisie en per satelliet word daar talle evangelies verkondig. Hoe weet ons watter een die regte is?

Ons hoef nie te spekuleer nie. In ‘n toekomstige lesing gaan ons die profetiese eindtyd evangelie baie versigtig bestudeer. Die boodskap is opgeteken in Openbaring 14:6-11.

Matteus 24:27 Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.

Dit gaan ‘n groot dag wees. Kom ons maak groot voorbereiding.

Was this article helpful?

Related Articles