Nataniel

Goeie dag. My naam is Nataneal. Dis ‘n transliterasie van die Hebreeus Netan’el, “God het gegee”. Ons noem dit ‘n teoforiese naam omdat God deel daarvan is.

My tuisdorp is Kana in Galilea.

Terloops. My van is Bartolomeus afkomstig van die Aramees Bar Talmy. Hierdie is ‘n ou Hurriaanse woord wat “Groot” beteken. Met ander woorde my van is Seun van Groot.

Die mense in Kana en Nasaret van so baie van Johannes die Doper gepraat, dat ek op ‘n dag die moeite gedoen het om na hom te gaan luister.

Hy het my met sy boodskap van die komende Messias beïndruk. Na die eerste dag het ek besluit om nog ‘n dag na hierdie godvresende prediker met sy eenvoudige woestynklere te luister.

Net sowel wat die volgende dag het Jesus geïdentifiseer. Ek was baie teleurgestel. Sy voorkoms en sy eenvoudige kleredrag het my glad nie beïndruk nie. Sy hande was vol eelte. Dit lyk of hy een of ander amagsman was. Miskien nog ‘n skryfwerker. Dit son het Hom ook kwaai bygekom

As dit die langverwagte Messias was het ek verwag dat Hy ons tenminste op fisiese gebied moes beïndruk. Dit lyk ook nie of Hy by die Universiteit van Gemaliël kon afstudeer het nie. Sy armoedige voorkoms het dit bevestig.

Ek is daar weg met botsende gedagtes. Alhoewel die magtige woestynprofeet my met sy boodskappe aangegyp het, het hy my ook nie juis met sy fisies voorkoms beïndruk nie. Wat het die profesieë aangaande die koms van die Messias voorspel?

Ek het besluit om onder die vyeboom te gaan sit. Dis ‘n uitdrukking wat ons gebruik om te sê iemand het die Tanak, die Ou Testament gaan bestudeer.

Ek het ernstig gebid dat as Johannes die Doper se aankondig dat Jesus die langverwagte Messias, die Here dit op ‘n spesiale wyse aan my sal openbaar.

Terwyl ek lees wat Moses in Deuteronomium aangaande die komende Verosser geskryf het, kom ‘n ou vriend van my op my plekkie tussen die bome af.

“Nataniël my goeie vriend. Ek het ongelooflike goeie nuus vir jou.”

Hoor hier, ou Flippie straal van blydskap soos ek hom nog nooit van te vore gesien het nie.

Ons het dikwels saam die Bybel bestudeer. Ons het albei na ‘n Verlosser verlang om ons uit ons ellende te kom verlos.

“Nataniël ons het die een ontdek waarvan Moses en die profete geskryf het.”

Ek spring reo pen vra hom wie dit is.

Met ‘n tikkie versigtigheid sê hy vir my dis Jesus van Nasaret, die seun van Josef die timmerman.

Flippie dit klink alles wonderlik. Ek het net een probleem. Nasaret het die grootste misdaadsyfer in ons land. Elke week hoor jy van die een of ander misdaad; van verkragting, na poging tot moord bloedige moorde.

“Flippie ek het ‘n vraag. Kan daar iets goed uit die goddelose stad van Nasaret kom?”

My arm vriend kon nie teen die feite stry nie my.

“Nee ek kan nie met jou stry nie,” sê hy vir my. “Al wat ek jou vra is om net om Hom te kom ontmoet.”

Ek het ingestem en die lang pad na Jesus teruggestap terwyl ek my vriend Flippie oor Johannes die Doper en Jesus gesels.

Toe ons Jesus se spasie binnestap, sê Hy iets wat my verstom het:

“Hier is waarlik ’n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie.”

Ek vra Hom toe hoe weet Hy van my. En weet jy wat sê hy vir my?

“Voordat Filippus jou geroep het toe jy onder die vyeboom was, het Ek jou gesien.”

‘n Oorweldigende oortuiging pak my beet en en roep uit:

“Rabbi, U is die Seun van God, U is die Koning van Israel!”

My liewe vriend, ek het ‘n groot les geleer.

Moenie dat vooroordeel jou van Jesus af weghou nie. Waarheid is nie altyd in ‘n gewaad geklee soos wat ons verwag dit moet wees nie.

Agter die eenvoudige klere en liggaam van Jesus het ek die almagtige Skepper van hemel en aarde bespeur. As hy in Sy goddelike glans gekom het, sou dit die ganse mense verdelg het.

Daar is baie skeptiese mense soos ek. Jy sal hulle nie met argumente oortuig nie. Al wat jy kan doen is om vir hulle te sê om net te kom kyk nie.

‘n Openbaring van Jesus se karakter is steker as die sterkste argument.Was this article helpful?

Related Articles