Op Jesus Se Skoot

Voordat ek vir jou van die keer vertel toe ek as seuntjie op Jesus se skoot gesit het, moet ek eers vir jou agtergrond gee.

Die priester van ons Sinagoge het ons gewaarsku om nie na Jesus te gaan luister nie. Hy het vir ons gesê dat Jesus ‘n duiwel het en dat Hy ook sommer ‘n Samaritaan was.

Maar my ma het gehoor hoe Jesus eenkeer in Petrus se huis ‘n kindjie op Sy skoot laat sit het en vir die dissipels gesê het dat hulle soos kinders moet word as hulle waarlike grootheid soek.

Hierdie spesifieke oggend het ek op my elmboog geval en baie seer gekry. Ons priester was daar naby en ek het hom gaan wys hoe ek geval het.

Hy het my verwilder en gesê hy is nie my dokter nie. En dis toe dat my ma en ‘n paar ander tannies met hulle kinders vir Jesus gaan opsoek het.

TELEURSTELLING

Maar die dissipels was net so kwaai soos ons priester. Hulle het my ma en die ander tannies weggejaag en gesê Jesus het nie tyd vir ‘n spul kinders nie.

Gelukkig het Jesus gesien wat gebeur en die dissipels streng maar liefdevol aangespreek:

“Petrus, Johannes, Jakobus wat maak julle. Wie gee vir julle die reg om moeders met kinders weg te wys wat na my toe wil kom. Hou dadelik op en bring hulle na My toe.”

Ag dit was so lekker om aan Jesus te gevat het. Ek sal daardie vriendelike oë nooit vergeet nie. Toe Hy vir my kyk het dit gevoel of Hy my sommer wil opeet van liefde.

Hy het my op Sy skoot getel en my ‘n drukkie gegee. Ek het Hom gewys hoe my ellemboog lyk nadat ek die oggend geval het. Hy het spoegies op die wond gesit en vir my gesê dit sal sommer gou gesond word.

Ek is vandag ‘n ou man maar daardie ondervinding op die skoot van die God wat die heelal gemaak het, sal ek nooit vergeet nie.

Die Magtige Skepper het my op Sy skoot laat sit. Kan jy dit in jou verbeelding sien?

DIE RYK JONGMAN

Daar was ‘n ander oompie daar naby. Hy het homself vergaap aan hoe Jesus met ons kinders gespeel het. Selfs as kind kon ek sien dat hy ‘n bietjie baie ryk was. Hy vreeslike mooi duur klere aangehad.

Hy het na Jesus gehardloop en voor Sy voete neergeval en gesê:

“Goeie Meester. Watter goeie ding moet ek moet ek doen dat ekm die ewige lewe kan hê?”

Jesus het toe vir hom gesê hy moet die gebooie onderhou.

Hy wou by Jesus hoor watter gebooie?

En toe noem Jesus die laaste ses op wat met jou naaste te doen het. Hy was baie selfversekerd en sê toe vir Jesus hy het van kleins af al die gebooie bewaar. Wat nog moes hy doen?

Maar hy het gejok. Hy het nie sy naaste liefgehad nie. Hy het selfsugtig net vir homself geleef.

Ek kon sien dat Jesus hom baie lief gekry het. Maar toe Jesus vir hom sê dat hy een ding kortkom nl. om al sy besitting te verkoop, dit vir die armes uit te deel en Jesus te kom volg, het hy hartseer daar weggestap.

Hy kyk na die armoedige klere wat Jesus dra. Die verbleikte klere van die dissipels en hulle goedkoop sandale en hy stap weg.

Ek het later ook uitgevind dat hy ‘n lid van die Sanhedrin was. As hy Jesus se volgeling sou word, was hy sy status kwyt.

Behalwe om arm te word, sou hy ook nog gestimatiseer word.

Ek kon ook die hartseer in Jesus oë sien. Die ryk jongman het ‘n persoonlike uitnodiging van Jesus gekry om Hom te volg.

Met sy talente en Jesus se onderrig kon hy een van die evangelies geskryf het. Hy moes eintlik Judas se plek ingeneem het.

Na die verwoesting van Jerusalem deur Titus, het ek verneem dat hy in die beleëring omgekom het.

Dink ‘n bietjie. Wat het hy alles verloor.

Ek sal die woorde van Jesus nooit vergeet nie: “Net een ding kom jy kort.”

My liewe vriend as die liefdevolle Velosser vir jou sê dat daar net een ding is wat jy kortkom, luister na Hom en laat Hom jou die krag gee om die oorwinning daaroor te behaal

    Christ was drawn to this young man. He knew him to be sincere in his assertion, “All these things have I kept from my youth.” The Redeemer longed to create in him that discernment which would enable him to see the necessity of heart devotion and Christian goodness. He longed to see in him a humble and contrite heart, conscious of the supreme love to be given to God, and hiding its lack in the perfection of Christ.  {DA 519.2} 

          “One thing thou lackest,” Jesus said. “If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come and follow Me.” Christ read the ruler’s heart. Only one thing he lacked, but that was a vital principle. He needed the love of God in the soul. This lack, unless supplied, would prove fatal to him; his whole nature would become corrupted. By indulgence, selfishness would strengthen. That he might receive the love of God, his supreme love of self must be surrendered.  {DA 519.4} 

     Christ gave this man a test. He called upon him to choose between the heavenly treasure and worldly greatness. The heavenly treasure was assured him if he would follow Christ. But self must yield; his will must be given into Christ’s control. The very holiness of God was

                                                                           520

offered to the young ruler. He had the privilege of becoming a son of God, and a coheir with Christ to the heavenly treasure. But he must take up the cross, and follow the Saviour in the path of self-denial.  {DA 519.5} 

23 En Jesus sê vir sy dissipels: Voorwaar Ek sê vir julle dat ’n ryk man beswaarlik in die koninkryk van die hemele sal ingaan.

24 En verder sê Ek vir julle, dit is makliker vir ’n kameel om deur die oog van ’n naald te gaan as vir ’n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan.

25 Toe sy dissipels dit hoor, was hulle baie verslae en sê: Wie kan dan gered word?

26 Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê: By mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik.

27 Daarop antwoord Petrus en sê vir Hom: Kyk, ons het alles verlaat en U gevolg. Wat sal daar dan vir ons wees?

28 En Jesus sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle dat julle wat My gevolg het, in die wedergeboorte wanneer die Seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, julle ook op twaalf trone sal sit en die twaalf stamme van Israel sal oordeel.

29 En elkeen wat huise of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van my Naam verlaat het, sal honderd maal soveel ontvang en die ewige lewe beërwe.

30 Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste.

[1]


[1] Die Bybel : Ou Vertaling. 2nd edition. Suffolk, England : Bybelgenootskap van Suid-Afrika, 1954, S. Mt 19:16

Was this article helpful?

Related Articles