1. Home
  2. Bybelkarakters
  3. Petrus – Karaktertrekke Voor Sy Bekering

Petrus – Karaktertrekke Voor Sy Bekering

Skriftuur: 1 Petrus 3:8-11.

SOU JY VAN HOM GEHOU HET?

Hy het gewoonlik iets gesê wat ander mense seergemaak het. Hy het n manier gehad om mense te beledig.

Hy het ‘n vreeslike humeur aan hom gehad. Hy het hom vir die geringste ou dingetjie bloediglik vererg. Ken jy so iemand?

Jy het nooit geweet waar jy met hom staan nie. Hy was vandag so en more so. Hy het die wind op sy rugkant gesoek.  Sou jy van hom gehou het?

En dan het hy nogal ‘n taamlike opinie van homself gehad. Hy het hom verbeel dat hy die sterkste,die mooiste en beste mens op aarde was. Sou jy uit jou pad gegaan het om ‘n vriendskap met hom aan te knoop?

Hy het nooit ‘n saak goed deurdink nie. Gevolglik het hy gepraat voordat hy gedink het.

Hierdie rustelose mens het gedurig by ander mense die fout gesoek en hulle gekritiseer. Sou jy van hom gehou het?

Hy het voorgegee wat hy nie regtig was nie. Ons noem dit skynheiligheid. Sou jy van hom gehou het?

Wat sou jy maak as so ‘n lelike onaangename mens ‘n intieme verhouding met jou wil aanknoop?

JESUS EN PETRUS

Een van die aangrypendste studies in die Bybel is die studie van Jesus se hantering van moeilike, onaangename mense. Miskien mense soos ek en jy.

Kom ons kyk hoe Jesus teenoor die lelike Petrus opgetree het toe hy hom raakgeloop het.

Johannes 1:35-38 Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan, met twee van sy volgelinge by hom. Toe Jesus verbyloop, het Johannes stip na Hom gekyk en gesê: “Daar is die Lam van God!” Die twee het hom dit hoor sê en hulle het Jesus gevolg. Toe Jesus omkyk en sien dat hulle Hom volg, vra Hy vir hulle: “Wat soek julle?” en hulle het Hom geantwoord:“Rabbi” – dit beteken leermeester – “waar gaan U tuis?”

Verse 39-41 Hy sê toe vir hulle: “Kom saam, dan sal julle sien.” Hulle het toe gegaan en gesien waar Hy tuisgaan. Dit was omtrent tienuur die môre, en hulle het daardie hele dag by Hom gebly.  Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die twee wat dit van Johannes gehoor en Jesus  gevolg het. Daarna het hy eers sy broer Simon gaan soek en vir hom gesê:“Ons het die Messias gekry!” Messias beteken Christus.

Vers 42 Hy het hom na Jesus gebring. Jesus het stip na hom gekyk en gesê: “Jy is Simon seun van Johannes; jy sal Sefas genoem word.” Sefas beteken dieselfde as Petrus.

Petros=klip (Grieks) Sefas=Kefa (Aramees).

WAT HET JESUS IN PETRUS GESIEN?

Wat dink jy het Jesus alles in Petrus gesien toe Hy diep in sy oë gekyk het?

Hy het een van die swakste karakters in die hele Galilea raakgesien. Hy het gesien hoe Petrus Hom in die skande gaan steek. Hy het gesien hoe Petrus Hom later met vloeke gaan verloën.

En weet jy wat? Jesus roep hierdie slegte Petrus om een van Sy
dissipels te wees. En weet jy wat?

Jesus kyk dwarsdeur ons en roep ons nogtans om Sy spesiale dissipels te wees.

Hy kyk nie so seer hoe ons nou lyk nie, maar hoe ons eendag deur Sy genade sal lyk.

Dis die wonder, die prag van die evangelie. Dis hoe Jesus na my kyk. Hoe kyk ek na mense?

PETRUS EN DIE KINDERTJIES

Kom ons lees aangaande ‘n insident waar Petrus met klein kindertjies betrokke was.

Matteus 19:13. Die mense het kindertjies na Hom toe gebring dat Hy hulle die hande moet oplê en vir hulle moet bid. Sy dissipels het met hulle daaroor geraas.

Wie dink julle was die voorbok raser?  Natuurlik was dit Petrus. Ontaktvol, onbeskof en vol aggressie jaag hy die ouers met die kindertjies weg.

‘n Mens moet darem baie hard wees om so iets te doen. Ek wonder of Petrus kinders van sy eie gehad het. Ek glo nie.

JESUS SE OPTREDE

Hoe dink julle het Jesus teenoor Petrus en die ander dissipels opgetree?  Hy het vir hulle die mooi manier van dinge doen gewys.

Vers 14 Maar Jesus het gesê: “Laat staan die kindertjies en moet hulle nie verhinder om na My toe te kom nie, want die koninkryk van die hemel is juis vir mense soos hulle.”

“Petrus, my dierbare ou vriend. Dis nie hoe ‘n mens met ouers en hulle ou kindertjies werk nie. Sien jy daardie ou maer vroutjie. Sy het die hele ent pad van Nasaret tot hier geloop dat ek my hande op haar ou seuntjie moet plaas. Die mannetjie het koliek en huil dag en nag.

“Petrus, kyk net hoe moeg lyk daardie ma se oë. Kyk net vir ‘n oomblik na die gesiggie van die ou seuntjie. Petrus. Jy mag nooit iemand wegwys wat vir hulp kom soek nie.”

Vers 15 Nadat Hy hulle die hande opgelê het, het Hy daarvandaan weggegaan.

Petrus sien hoe die ou seuntjie met koliek op Jesus se skoot sit. Die traantjies loop nie meer oor sy wangetjies nie. Hy is tjoepstil. Met stralende oë kyk hierdie klein mannetjie na die liefdevolle oom Jesus.

Petrus sien ‘n onbeskryflike blydskap in die oë van die ma. ‘n Oomblik van te vore nog het die kind gehuil en was die ma deur Petrus vernederd. Nou straal sy.

Wat ‘n toneel! Die aarde sit op die skoot van die hemel.  Ongelukkigheid sit op die Skoot van geluk. Siekte sit op die Skoot van Gesondheid.

Onbenulligheid sit op die skoot van Waardigheid. ‘n Klein seuntjie sit op die skoot van Hom wat miljoene galaksies en Kwasars gemaak het.

En die onbeskofte, ontaktvolle, aggressiewe Petrus kyk na ‘n toneel wat hy nooit weer uit sy brein kon vee nie. Die belangrike Jesus maak tyd vir ‘n onbelangrike ou seuntjie en sy ma.

Die besige Jesus is nie te besig om tyd te maak vir die eenvoudigste mens en sy behoeftes nie.

Petrus wat nie ‘n kontak mens is nie, kyk na Jesus die Kontak God.

KLEINSERIGE SELFBEJAMMERING

Hoe kan ‘n mens agterkom dat iemand kleinserig is en homself bejammer? Hy skram nie net weg vir sy eie swaarkry nie. Hy wil ook nie hê sy geliefdes moet swaarkry nie.

Petrus het ‘n kleinserige selfbejammerings-probleem. Klink dit vir jou bekend?  Kom ons lees daarvan:

Matteus 16:21. Van toe af het Jesus dit vir sy dissipels duidelik begin stel dat Hy Jerusalem toe moet gaan en baie moet ly onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, en dat Hy doodgemaak moet word, en die derde dag uit die dood opgewek moet word.

Onthou. Iemand wat kleinserig is en homself bejammer vermy pyn so ver as moontlik. Iemand wat homself bejammer wil ook verhoed dat iemand anders seerkry.

Kom ons hoor hoe Petrus op Jesus se toekomstige lyding gaan reageer:

Vers 22 Petrus het Hom toe opsy geneem en Hom begin berispe:  “Mag God dit verhoed, Here! Dit sal beslis nie met U gebeur nie.”

Petrus was bang dat Jesus se toekomstige pyn, sy pyn kan word; dat Jesus se toekomstige vernedering ook sy vernedering kan word.

En Petrus begin homself baie jammer kry. Selfs meer as vir Jesus.

Petrus se kleinserige selfbejammering het teruggedeins en wou nie gemeenskap met Christus in Sy lyding hê nie.

JESUS SE OPTREDE?

Ek is so dankbaar dat Jesus die sondaar neem net soos hy is, maar dat Hy hom nie los soos hy is nie. Versigtig, geduldig, liefdevol, taktvol het Jesus met Petrus gewerk.

Hy het hierdie verwarde mens met sy duisend komplekse nie afgeskryf en weggejaag nie.

Jesus het nie gekom om mense af te skryf en te veroordeel nie. Hy het gekom om te soek en te red wat verlore is.

DIE VERKYKER

Dis ‘n groot oomblik vir ‘n oupa en ‘n ouma wanneer kleinkinders kom kuier. As oupas en oumas maar die liefde vir alle mense het wat hulle vir hulle kleinkinders het, sal dit ‘n baie gelukkig planeet wees.

Ek onthou nog die eerste keer toe Jacquekie ‘n verkyker hanteer het. Pleks dat hy sy ogies op die klein lensie plaas, het hy dit op die groot lense geplaas.

En pleks dat die verkyker die voëls wat daar ver is vergroot en nader bring, het hy die voëls nog verder weggeneem en klein gemaak.

Wanneer ‘n mens ‘n verkyker agterstevoor gebruik, sal jy nooit die mooi kleure van visvanger raaksien nie.

Baie keer kyk ons met ‘n verkeerde persepsie, ‘n agterstevoor verkyker na mense en hulle word vir ons kleiner en onbelangriker.

Ons het nodig om ons geestelike persepsiele verkykers reg te gebruik sodat ons die kleurvolheid van elke mens kan ontdek.

Wanneer ek sien hoe Jesus met skynbare hopelose gevalle gewerk het, kry ek so skaam vir die manier waarop ek somtyds met mense werk.

Pleks om net die lelik in mense te sien en hulle te kritiseer, moet ons eerder hulle behoeftes probeer ontdek.

Die jongmens wat een oorbel en snaakse klere dra het ‘n behoefte. Wat is daardie behoefte?

SELFBEJAMMERING

Wat was Petrus se probleem? Kleinserige selfbejammering. Wat was Jesus se oplossing vir hierdie probleem?

Matteus 16:24,25. Toe sê Jesus vir sy dissipels: “As iemand agter My aan wil kom, moet hu homself verloën, sy kruis dra en My volg, want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor; maar wie sy lewe ter wille van My verloor, sal dit terugkry.”

Petrus kyk na die mooiste, reinste lewe ooit, die lewe van Jesus. En terwyl hy kyk, sien hy geen sweem van kleinserige selfbejammering nie.

Die beste raad vir kleinserige selfbejammering is selfverloëning

Petrus kyk hoe mense vir Jesus afkraak en beledig. Hy hoor hoe Jesus sê dat Hy uiteindelik aan ‘n kruis gaan sterf. Maar Petrus hoor geen klanke van selfbejammering nie.

En Petrus aanskou die mooiste, die reinste, die onselfsugtigste lewe ooit, en hy staan verstom.

VOOR OP DIE WA

Ken jy mense wat altyd voor op die wa wil wees?  Hulle is altyd eerste om te praat. En omdat hulle so baie praat, is daar nie altyd genoeg tyd vir die brein om versigtig oor die inhoud van hulle woorde te dink nie.

Ons is seker almal tot ‘n meerdere of ‘n mindere mate aan hierdie swakheid skuldig.

Kom ons vra vir Petrus om hierdie swakheid vir ons te illustreer:

Matteus 17:1 4. Ses dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en sy broer Johannes saamgeneem en hulle op ‘n hoë berg gebring waar hulle alleen was. Daar het sy voorkoms voor hulle oë verander; sy gesig het begin straal soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig. Skielik het Moses en Elia aan hulle verskyn en met Jesus gepraat. Toe sê Petrus vir Jesus: Here, dit is goed dat ons hier is. As U wil, sal ek hier drie hutte bou: een vir U, een vir Moses en een vir Elia.

Die berg Tabor of die berg van verheerliking lê nie ver van Nasaret af nie. Volgens oorlewering is dit die plek waar Moses en Elia aan Jesus verskyn het.

Terwyl ek op ‘n keer hierdie historiese plek besoek het, het ek aan Petrus gedink. Dit was so ‘n plegtige oomblik. Die gewyde atmosfeer het vir gewyde woorde gevra. Maar hier kom Petrus en hy praat die grootste klomp onsin.

Waar sou hy die boumateriaal vandaan gekry het om drie hutte te bou?  Wie sê vir hom dat Jesus, Elia en Moses in drie hutte op die berg sou wou bly?

Luister wat sê die geleerde Dr. Lukas van Petrus se opmerking:

Lukas 9:33 Hy het nie geweet wat hy sê nie.

En dis waar. Petrus het regtig nie geweet wat hy sê nie. Ek wonder hoe lank ek met Petrus sou kon uithou. En wonder hoe lank jy met Petrus sou kon uithou.

Weet jy wat sou ek vir Petrus gesê het. “Man Petrus. Jy praat nou suiwer onsin. Bly liewer stil.” Of so iets.

Maar die Here se genade en geduld het nie met Petrus opgeraak nie. Dit het gelukkig ook nog nie met ons opgeraak nie. Kom ons probeer mense behandel soos die Here ons behandel.

Luister net hoe God die Vader, God die Seun, Elia en Moses opgetree het:

Verse 5,6 Terwyl hy nog praat, het ‘n helderligte wolk skielik sy skaduwee oor hulle gegooi, en ‘n stem uit die wolk het gesê: Dit is my geliefde Seun oor wie Ek My verheug. Luister na Hom. Toe sy dissipels dit hoor, het hulle baie bang geword en op die grond neergeval. Maar Jesus het na hulle toe gekom, hulle aangeraak en gesê: Staan op en moenie bang wees nie.

Jesus het nie vir Petrus oor sy onsinnige opmerking gekritiseer nie. Nee Hy het sy behoefte aangespreek.

Wat was Petrus se probleem en wat was die oplossing vir daardie probleem. Petrus was bang. En wat was die oplossing vir daardie probleem? ‘n Persoonlik versekering van Jesus dat Petrus nie bang hoef te wees nie.

Ek dink diep in Petrus se hart het hy vir homself gesê: “Man Petrus, jy het weer net ‘n klomp nonsens gepraat. Kan jy nie maar net jou mond hou nie.”

En Petrus staan weereens verstom oor die wyse waarop Jesus sy probleem hanteer.

Vers 8 Toe hulle opkyk, het hulle niemand gesien nie, net Jesus alleen.

Petrus kyk verby al sy tekortkominge en hy sien net vir Jesus. Wat ‘n toneel. Jesus skitter nie alleen in Sy goddelike glans nie. Nee. Jesus skitter ook in Sy hantering van Petrus met al sy swakhede en al sy tekortkominge.

Dis so belangrik vir my, hierdie Petrus, en my ander Petrus kolleges om net vir Jesus raak te sien.

Kom ons kyk na Jesus se groot geduld met sondaars soos ek en jy.

Kom ons kyk na Sy begeerte om ons in Sy beeld te herskep.

Kom ons kyk na Sy bereidwilligheid om ons van al ons sondes te reinig.

Toe ek stadig teen die hange van die berg Tabor afgestap het, het hierdie teks in my geheue bly maal. Dis so ‘n pragtige teks.
Kom ons lees dit weer:

Matteus 17:8 Toe hulle opkyk, het hulle niemand gesien nie, net Jesus alleen.

FOUTVINDER

Petrus het nog ‘n ander groot swakheid gehad. Hy het gedurig fout gevind? Ken jy sulke mense? Jy weet nooit of jy goed genoeg is nie. Jy weet nooit wanneer daardie persoon jou weer gaan kritiseer nie. So was Petrus.

3″Voor sy val het Petrus altyd onbesonne dinge in die drif van die oomblik gesê. Hy was altyd gereed om andere op hulle foute te wys en om sy mening uit te spreek nog voordat hy ‘n duidelike begrip gehad het van homself of van wat hy moes sê.”
Die Koning van die Eeue bladsy 812

JOU KEUSE

As jy ‘n dissipel moes kies, sou jy iemand soos Petrus in jou groep toegelaat het? Waarom het Jesus hom as dissipel aangeneem?

“Petrus was vinnig en vurig in sy optrede, vrypostig en onbuigsaam. Christus het materiaal in Petrus gesien wat van groot waarde vir die kerk kon wees. Hy het Petrus met Homself verbind sodat Hy sy goeie en waardevolle kwaliteite kon beskerm. Jesus wou deur Sy voorbeeld en lewenslesse die krapperigheid in Petrus se geaardheid mooi maak en sy hardheid in hom sag maak.” 4T488

SOOS JESUS MET PETRUS GEWERK HET SO WIL HY MET ONS WERK

Soos wat Jesus met Petrus gewerk het, so wil Hy ook met jou en met my werk. As jy ‘n Petrus is, en miskien al moed opgegee het met jou self, wil ek net sê: Skep moed. Jesus is nog nie klaar met jou en my nie.

Sy lankmoedigheid is baie groter as ons probleme. Hy sal ons nie opgee nie. Hy sal aanhou probeer om Sy beeld in ons lewens te herstel.

Eers wanneer ek en jy besef hoe genadig die Here regtig teenoor ons is, sal ons begin om genadig teenoor ons medemens te wees.

VRAAG

Met watter oë kyk ons na moeilike mense? Wat sien ons in ander mense? Sien ons dinge wat ons afsit, of sien ons mooi moontlikhede in hulle? Mag die Heilige Gees ons oë salf sodat ons die mooi potensiaal in mense sien wat Jesus in hulle sien.

Volgende keer gaan ons sien hoe Jesus vir Petrus opgehelp het toe hy geval het. Ons gaan Jesus se reddende genade sien skitter.

e-pos Navrae na questions@amazingdiscoveries.co.za

Was this article helpful?

Related Articles