1. Home
  2. Bybelkarakters
  3. Stap Saam Met Paulus

Stap Saam Met Paulus

STAP SAAM MET PAULUS OP DIE PAAIE WAT HY GELOOP HET. KOM LEER DIE GROOT LESSE WAT HY MET ONS WIL DEEL

Dit was onlangs my voorreg om op die voetstappe van die grootste van alle apostels te kon loop.

By Tarsus het ek gaan kyk waar Paulus gebore is. Die tradisionele huis waar hy grootgeword het, is onder glas bewaar.

Vir so ‘n rukkie het ek na die oorblyfsels van die ruïnes van antieke Tarsus gekyk. Dit was ‘n stad met baie ryke geskiedenis. Die Assiriese koning Salmaneser III het op die beroemde swart obelisk ook na Tarsus verwys.

Terloops Salmaneser III het ook na koning Agab en Jehu van Israel verwys.

Gedurende die Griekse besetting van die stad, is die filosofiese skool van Tarsus gestig. Terwyl Paulus hier gewoon het was dit so beroemd dat net die skole van Atene en Alexandrië daarmee vergelyk kon word.

In die jaar 22 vC. het Tarsus die hoofstad van die provinsie van Silesië geword. Keiser het Augustus het dit toe na die status van ‘n metropolis verhef.

Toe Paulus hier gewoon het, het die inwoners begin om die keiser te aanbid.

En dan kan mens nog van die putwater drink wat Paulus gedrink het. Dit was ‘n groot belewenis om van hierdie water te kon drink.

Wanneer mens deur die geskiedenis van Tarsus blaai, kom jy op baie beroemde name af: Athenodorus die Stoïsyn, Keiser Augustus se leermeester. Hulle het in kalm berusting geglo.

Nestor die Platonis, die leermeester van Marcellus en nog baie ander beroemde groot geeste.

Terwyl ek hier besoek het, het ek aan die kennis gedink wat Paulus in Tarsus ingedrink het. Hy word deur baie geleerdes as een van die grootste breins van sy tyd beskou.

Behalwe vir die filosofiese, letterkundige en historiese kognitiewe water wat Paulus in die Universiteit van Tarsus ingedrink het, het hy nog ander kenniswater ingekry.

Sy vermoënde pa het besluit dat hy ook in Jerusalem moet gaan studeer. Hier het hy die kennis ingedrink wat Gamaliël vir hom ingeskink het.

Gamaliël was ‘n lid van die Sanhedrin en ‘n kleinseun van die beroemde rabbi Hillel. Gamaliël was die beroemde Hebreeuse geleerde en sy briljantste student was Paulus.

Gamaliël was die eerste Joodse geleerde wat die titel “Rabban” ontvang het. Dit beteken “Ons Meester” “Ons groot Een.”

Terwyl ek by die put staan waar Paulus heelwaarskynlik water gedrink het, dink ek aan die uitmuntende intellek- tuele vermoëns wat hierdie man besit het. Kom ons volg sy spoor.

In Damaskus kan mens die tradisionele plek besoek waar Paulus tot bekering gekom het. Terwyl ek hier aangedoen het, het ek aan hierdie besondere gebeurtenis gedink. Kom ons lees dit:

Handelinge 9:1-8 Intussen het Saulus soos ’n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoëpriester toe gegaan 2 en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra.Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, mans sowel as vrouens, gevange te neem en na Jerusalem toe te bring. Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik ’n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en ’n stem vir hom hoor sê: “Saul, Saul, waarom vervolg jy My?” “Wie is U, Here?” vra hy toe. “Ek is Jesus,” antwoord Hy. “Dit is vir My wat jy vervolg. 6 Maar staan op en gaan na die stad toe. Daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen.” Die mense wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan. Hulle het die stem gehoor maar niemand gesien nie. Toe Saulus van die grond af opstaan en sy oë oopmaak, kon hy nie sien nie. Hulle het sy hand gevat en hom na Damaskus toe gelei. Drie dae lank kon hy nie sien nie en het hy niks geëet of gedrink nie.

Wanneer mens hierdie tradisionele historiese plekke besoek, raak die verhaal van Paulus vir ‘n mens meer persoonlik. Jou verbeelding gryp die gebeure van sy bekering  intens aan.
Kom ons stap na die antieke sitadel van Damaskus. Ons wil weet wat verder met Paulus gebeur het.

Handelinge 9:10. In Damaskus was daar ’n sekere volgeling van Jesus met die naam Ananias. Die Here het hom in ’n gesig geroep: “Ananias!” “Hier is ek, Here,” het hy geantwoord.

Wanneer mens Damaskus besoek, neem die gids jou na ‘n baie interessante ou kerkie toe. Volgens oorlewering is dit hier waar Ananias gewoon het. Kom ons hoor wat volgende gebeur het:

Verse 11,12 En die Here sê vir hom: “Gaan dadelik na Reguitstraat toe en vra by Judas se huis na ’n man van Tarsus met die naam Saulus. Hy is besig om te bid 12 en hy het in ’n gesig ’n man met die naam Ananias sien inkom wat hom die hande oplê sodat hy weer kan sien.”

Nie te ver van Annanias se kerkie nie, kan mens Reguitstraat besoek. Groot gedagtes maal deur jou kop wanneer jy hier stap en aan die gebeure dink wat hier afgespeel het. Kom ons hoor hoe Ananias op Jesus se opdrag gereageer het:

Verse 13,14 Maar Ananias sê: “Here, ek het al by baie mense van hierdie man gehoor en van al die kwaad wat hy die mense wat in U glo, in Jerusalem aangedoen het. 14 En nou is hy hier met volmag van die priesterhoofde om almal gevange te neem wat u Naam aanroep.”

Terwyl ek Reguitstraat besoek het, het ek aan die mens se onwilligheid gedink om dadelik te doen wat die Here van ons verwag. Waarom moet ons altyd verskonings maak wanneer die Here ons vra om iets vir Hom te doen? Gelukkig is die Here baie genadig met ons. Luister hoe mooi het Hy met Ananias gewerk:

Verse 15,16 Toe sê die Here vir hom: “Gaan daarheen, want Ek het hom gekies as my werktuig om my Naam uit te dra onder die heidennasies en hulle konings en ook onder Israel. Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my Naam moet ly.”

Min het Ananias besef watter magtige werk die nuutgebore Paulus vir die Here se saak sou gaan doen. Pleks dat Paulus vir Ananias doodmaak, het Ananias nou vir die bekeerde vervolger gaan bid.

Verse 17-19 Ananias het toe gegaan en in daardie huis gekom. Hy het Saulus die hande opgelê en gesê: “Saul, broer, die Here Jesus wat aan jou verskyn het toe jy op pad hierheen was, het my na jou toe gestuur sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word.” Onmiddellik het daar iets soos skille van Saulus se oë afgeval en kon hy weer sien. Toe het hy opgestaan en hy is gedoop; en hy het geëet en sy kragte herwin.

Een van die interessante plekke wat ‘n mens in Damaskus kan besoek, is die Omayad moskee.

Voor ‘n mens hier instap, trek jy jou skoene uit. In die middel is daar ‘n groot kis. Volgens oorlewering is Johannes die Doper se kop hier begrawe.

‘n Mens wonder of die graf in Paulus se dag bestaan het. Indien dit wel die geval was, glo ek hy het ‘n draaitjie daar gemaak.

Dit mag wees dat hy vir die Here gevra het om vir hom net so ‘n magtige prediker soos Johannes die Doper te maak.

En is dit moontlik dat Paulus op ‘n keer na die woestynprofeet gaan luister het? Het hy tussen die ander Fariseërs gestaan terwyl Johannes mense in die Jordaanrivier gedoop het? Kom ons lees wat Paulus na sy doop gedoen het:

Verse 19,20 Saulus het ‘n paar dae daar by die gelowiges in Damaskus gebly en dadelik in die sinagoges begin verkondig dat Jesus die Seun van God is.

Dr. Lukas sê nie vir ons wat Paulus na die Damaskusondervinding gedoen het nie. Ons moet vir hom self vra wat toe gebeur het:

38. Galasiërs 1:15-17  Maar God het my al voor my geboorte vir Hom afgesonder, en Hy het my in sy genade geroep. Toe Hy in sy goedheid besluit het 16 om sy Seun aan my te openbaar sodat ek die evangelie oor Hom onder die heidennasies sou verkondig, het ek nie dadelik daarna mense geraadpleeg 17 of Jerusalem toe gegaan na dié wat voor my al apostels was nie. Nee, ek is Arabië toe, en daarvandaan het ek teruggekom Damaskus toe.

Waar is die Arabië geleë waarheen Paulus vir ongeveer drie jaar heen is? Sommige geleerdes verwys na hierdie gebied as die plek waar die Nabateërs gewoon het.

Is dit moontlik dat Paulus vir hierdie afsonderingstyd na Petra is? Daar is sommige bronne wat dit so wil hê. Daar is nie ‘n mooier plek in die Nabateense grondgebied as Petra nie. ‘n Mens kan ook die Nabateense stad van Avdad besoek, maar die plek kom nie naby Petra vir skoonheid nie.

In hierdie drie jaar het Paulus op ‘n baie intieme wyse met Gods Woord omgegaan.

Terwyl ek hierdie Nabateense stad besoek het, het ek aan die interessante parallel tussen die lewe van Paulus en Moses gedink.

MOSES IN DIE WOESTYN

Voordat Moses met sy groot verlossingstaak begin het, het hy ook ‘n tydjie in die woestyn deurgebring. Vir 40 jaar het Moses intiem kontak met die God van die univers gemaak.

Maar toe hy uit hierdie woestynondervinding uitkom, was hy gereed om groot dinge te doen. Dit was na die woestynondervinding dat Moses voor die magtige farao Tutmosis III kon staan.

Dit was na hierdie ondervinding dat hy vir die farao kon sê: Laat my volk trek. Dit was na hierdie ondervinding dat Moses deur God se krag, twee miljoen mense deur die rooi see na Kanaän kon lei.

JOHANNES DIE DOPER

Voordat Johannes die Doper met die grootste taak ooit kon begin het, is hy ook eers woestyn toe.

Dis hier waar hy met die God van die woestyn kennis gemaak het. Na sy woestynondervinding het hy met ‘n magtige stem die naderende koms van die Messias begin verkondig.

JESUS EN DIE WOESTYN

Die parallel tussen Jesus en Paulus se bediening is baie treffend. Nadat Paulus gedoop is, is hy woestyn toe.

En wat het met Jesus gebeur nadat Hy gedoop is? Hy is vir 40 dae na die Judese woestyn gelei. Kom ons lees dit:

Lukas 4:1 Jesus het vol van Heilige Gees van die Jordaan af teruggekom, en deur die Gees is Hy na die woestyn toe gelei.

ELIA

Kan jy aan nog iemand dink wat 40 dae in die woestyn deurgebring het?

Terwyl ek die ruïnes van antieke Berseba besoek het, het ek aan Elia gedink. Voordat hy sy werk kon voltooi, moes hy ook eers woestyn toe gaan. Hier in Berseba het hy sy dienskneg agtergelaat en die woestyn ingevlug.

Luister wat sê die Woord:

1 Konings 18:8 Toe staan hy op en hy eet, en deur die krag van die kos kon hy veertig dae en veertig nagte lank loop tot by Horeb.

Argeoloë het ‘n baie interessante plek in Jordanië geïdentifiseer. Dit word Jabal Mar Elias genoem. Daar word geglo dat Elia vanaf hierdie heuwel opgevaar het hemel toe.

Maar voordat dit kon gebeur, was dit nodig vir Elia om woestyn toe te gaan.

WOESTYNONDERVINDING

Miskien het ek en jy ‘n woestynondervinding nodig. Dit was in die woestyn dat die manna geval het. Dit was in die woestyn dat die wolk- en vuurkolom die Israeliete gely het.

Dis is in die woestyn se stilte dat ons die stem van God die duidelikste hoor. Dit is in die woestyn dat ons vir die wederkoms van Jesus kan voorberei.

KONING ARETAS IV

Indien Paulus in die woestynstad van Petra gaan woon het, het hy heelwaarskynlik met koning Aretas IV kennis gemaak of van hom gehoor.

PAULUS KEER TERUG NA DAMASKUS

Galasiërs 1:17 sê vir ons dat Paulus na die drie jaar se afsondering in die woestyn, terug is na Damaskus.

Dr. Lukas vertel vir ons verder:

Handelinge 9:22 Maar Saulus het al hoe kragtiger gepreek en die Jode wat in Damaskus woon, in die war gebring deur te bewys dat Jesus die Christus is.

Na die drie jaar in die woestyn het Paulus met nog groter ywer en kennis oor Jesus die Messias gepreek. Ek wens ek kon na sy preke oor Jesus geluister het.

Maar mense wil eintlik nie hoor dat jy deur iemand anders se meriete gered word nie. Die trotse hart van die mens wil ‘n deel hê aan sy eie redding.

Kom ons hoor hoe die Jode teenoor die goeie nuus van die evangelie gereageer het:

Verse 23-25 Na verloop van tyd het die Jode saamgesweer om Saulus te vermoor, maar hy het van hulle plan te hore gekom. Dag en nag was hulle by die stad se poorte op die uitkyk om hom dood te maak. Maar sy medegelowiges het hom een nag geneem en in ’n mandjie laat afsak deur ’n opening in die stadsmuur.

‘n Mens dink diep wanneer jy die antieke stadspoort van Damaskus besoek. In my verbeelding kan ek sien hoe die gelowiges wag totdat dit pikdonker en doodstil is.

In die museum by die stadsmuur kry mens ‘n voorbeeld van die mandjie waarmee Paulus ontsnap het. Ek dink hy was baie benoud.

Kom ons vra vir Paulus om self oor hierdie ondervinding te praat:

2 Korintiërs 11:32,33 Toe ek in Damaskus was, het die verteenwoordiger van koning Aretas die stad laat bewaak om my te vang. 33 Maar deur ’n venster in die muur is ek in ’n mandjie laat afsak en het ek aan sy hande ontkom.

Was daar werklik iemand soos Paulus en was daar werklik iemand soos koning Aretas wat hom wou laat doodmaak? Kan ek met vrymoedigheid glo dat al Paulus se briewe geïnspireerd is? Wat sê die argeologie?

Die argeoloë het vasgestel dat daar wel so ‘n koning in hierdie tyd oor Damaskus geregeer het. Sy dogter Huldu was met Herodus Antipas getroud. Na 25 jaar se getroude lewe het hy haar vir Herodias sy broer Philip se vrou gelos.

Ek eindig met een van die treffendste gedagtes uit die pen van Paulus:

Filipense 3:7-11 Maar wat eers vir my ’n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus, ja, nog meer: ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van Hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik sodat ek Christus as enigste bate kan verkry  en een met Hom kan wees: vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee omdat ’n mens in Hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan Hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood.

Mag ek jou nooi om diep te kom drink uit die fontein van Paulus se geïnspireerde boodskappe. Jy gaan Jesus se sondaarsliefde op ‘n baie unieke, stimulerende wyse ontdek.

Ons hoef nie met die Here of met mense te baklei omdat ons na die eiland van Patmos verban is nie. Soos wat die Eensame Jesus met Sy regterhand aan Johannes gevat het, so wil Hy vanoggend ook vir jou en my aanraak. Sy aanraking verban eensaamheid en verwerping. Sy aanraking bring nuwe moed.

Johannes kyk ver verby die eiland van Patmos en hy roep uit:

Openbaring 1:7 “Kyk, Hy kom met die wolke…”

Kom ons kyk ver verby ons Patmos van swaarkry. Kom ons sien met ons geloofsoog hoe Jesus binnekort met die wolke gaan.

e-pos Navrae na questions@amazingdiscoveries.co.za

Was this article helpful?

Related Articles