1. Home
  2. Boeke Van Die Bybel
  3. Die Boek Rigters
  4. Hoofstuk 14 – Die Boek Van Rigters

Hoofstuk 14 – Die Boek Van Rigters

Rigters Hoofstuk 14

1 Simson soek ‘n Filistynse meisie om me te trou. 5  Op pad meek hy ‘n leeu dood. 8 Op die volgende reis ontdek hy heuning in die karkas. 10 Sy bruilofsfees. 12 Sy vrou verklap die geheim van sy raise.l 19 Hy hanteer 30 Filistyne. 20 Sy vrou trou met iemand anders.

Vers 1 Toe Simson afgegaan het na Timna, sien hy in Timna ‘n vrou uit die dogters van die Filistyne; 

Hierdie letterlike afgaan het uiteindelik sy geestelike afdraende geword.

Timna het aan die stam van Juda behoort en toe weer onder die beheer van die goddelose Filistyne.

Die dame op hy verlief geraak het, was ‘n volwasse vrou en moontlik ‘n geskeide vrou of ‘n weduwee een.

Of die naam “vrou” kan ook met afsku gebruik word. 

Baie insidente in die lewe van Samson het met sy verhoudings met dames te doen. Alhoewel hy ‘n fisiese reus was, was hy ‘n morele dwergie met byna geen selfbeheersing.

Sy vroeë komtak met afgodsdienaars het die vestings van sy siel afgebreek. Hy het die waarskuwing om nie met die inwoners van die land te trou nie, net eenvoudig geignoreer.

Is hier ‘n les vir jou en my?

Vers 2 en hy het opgegaan en dit aan sy vader en sy moeder vertel en gesê: Ek het ‘n vrou uit die dogters van die Filistyne in Timna gesien; neem haar dan nou as vrou vir my.

Hy het die saak met sy ouers bespreek omdat dit die gebruik was nie omdat hy enige raad van hulle verlang het nie.

Vers 3 Maar sy vader en sy moeder sê vir hom: Is daar onder die dogters van jou broers en onder my hele volk nie ‘n vrou, dat jy heengaan om ‘n vrou uit die Filistyne, die onbesnedenes, te neem nie? En Simson sê aan sy vader: Neem haar vir my, want sy geval my. 

“Ag my kind”, sê sy pa “het jy al na die mooi goeie Israelitiese meisies gekyk. Wat jy doen is ‘n baie gevaarlike iets.”

Dit moes vir die ouers ‘n baie hartseer saak gewees het aangesien hy die verlosser van sy volk moes word.

Die Here het Simson gebruik omdat niemand anders op daardie tydstip was nie. Ongelukkig het hy die Here net ‘n beperkte toegang tot sy lewe gegee.

My liewe vriende as julle kinders aan trou dink, gee tog vir hulle die goeie raad dat hulle nie met iemand moet trou wat ongelowig is nie.

.

Neem haar vir my.

In die Hebreeus word groot klem of die “haar” geplaas.

Simson ignorer die besware van sy ouers. Hy sal geen inmenging vir sy huwelikskeuse duld nie. Hy ignoreer die ouerlike en die goddelike raad.

Dis so jammer dat so baie jongmense nie die raad van hulle ouers in hierdie verband wil oorweeg nie.

Miskien is jy ‘n ouer wat op hierdie gebied met groot hartseer sit.

Daar is natuurlik ook gevaar dat ons die kinders oorheersend wil behandel. Die Here pleit met die mens om die regte besluite te neem maar Hy verhoed hulle nie as hulle anders besluit nie.

Ek dink Simson se ouers was meer op hulle knieë as baie ander ouers in daardie tyd.

Neem haar vir my, want sy geval my. 

As ons dit letterlik moes vertaal sou dit so gelees het: “Sy is reg vir my oog.” In sy dolverliefdheid het hy nie daaraan gedink hoe sy hom as leier in Israel sou kan ondersteun nie.

Hy moes met die mense van Famsa in Sora oor die basiese resep vir ‘n lewenslange verhouding gaan praat het.

Vers 4 Maar sy vader en sy moeder het nie geweet dat dit van die HERE kom nie; want hy het rede gesoek teen die Filistyne; in dié tyd naamlik het die Filistyne oor Israel geheers. 

Van die Here kom.

Ek is so bly dat selfs wanneer ons foute maak die Here ons nie los nie maar iets goeds daaruit kan bring.

Rede gesoek teen die Filistyne 

Letterlik “‘n ontmoeting.” Hy het na ‘n geleentheid gesoek om hulle to provokeer, kwaad te maak.

Dit mag ook wees dat Simson nagelaat het om op die regte tyd met sy lewenstaak te begin toe die tyd ryp was. Nou het hy ‘n geleentheid gesoek om lomp lomp te begin om die Filistyne ‘n les of twee te begin leer.

God het dit wat by die troue gebeur het, gebruik om daardie “geleentheid” te skep.

Verse 5 En Simson het met sy vader en sy moeder afgegaan na Timna; en toe hulle by die wingerde van Timna kom, storm daar ‘n jong leeu brullende op hom af. 

Hoewel die troue teen hulle goedkeuring plaasvind het hulle tog bygewoon. Hulle het ook gegaan om met die reëlings van die troue te help.

Die woord kephir dui op ‘n jong leeu in die fleur van sy lewe. Daar is ook ‘n ander woord gur, wat ‘n welpie beskryf wat nog nie volgroeid was nie.

Leeus was ‘n algemene iets veral in die Jordaanvallei en in die woestyne suid van Juda.

Verse 6 Maar die Gees van die HERE het oor hom vaardig geword; en hy het dit verskeur soos ‘n mens ‘n bokkie verskeur sonder dat daar iets in sy hand was; maar hy het sy vader en sy moeder nie vertel wat hy gedoen het nie. 

Die Heilige Gees deel verskillende begaafdhede uit. (Eksodus 31:2–5; 1 Korintiërs 12).Dit wat Simson ontvang het, was bonatuurlike krag.

Die antieke relewieë wys hoe die agterpote uitmekaar geskeur word. Daar is ook ‘n voorstelling van mistiese held Enkidu wat dit met ‘n leeu doen.

Dawid (1 Sam. 17:34–37) en Benaja (2 Sam. 23:20) het jare later dieselfde kraguitstallings gedoen.

Simson het die leeu kaalhande gepak. Hoekom? Omdat die Filistyne Israel verbied het om enige wapen met hulle saam te dra. (1 Sam. 13:19–22).

Die feit dat hy nie sy ouers van die heldedaad vertel het nie, wys dat hy op hierdie stadium na grootpraterig was nie.

Sou jy jou ouers vertel het as jy Simson was?

Vers 7 Toe gaan hy af en praat met die vrou; en sy het Simson geval. 

Geenmelding word van sy ouers gemaak nie. Miskien het hulle gevoel hulle nie verder met iets betrokke te wees waarmee hulle nie saamgestem het nie.

Vers 8 En ‘n tyd daarna het hy teruggegaan om haar te gaan haal; en toe hy uitdraai om na die dooie leeu te kyk, was daar ‘n swerm bye in die dooie liggaam van die leeu, en heuning. 

Ons weet nie hoe lank hy weg was nie want die verlowingstyd kon ook oor ‘n hele jaar strek.

Voordat die bye in die karkas van die leeu gaan heuning maak het, moes die jakkalse en die aasvoeëls eers al die vleis verorbe het.

Vers 9 En hy het dit uitgehaal in sy hande en aldeur geloop en eet, en na sy vader en sy moeder gegaan en aan hulle gegee; en hulle het geëet, maar dat hy die heuning uit die dooie liggaam van die leeu uitgehaal het, vertel hy hulle nie. 

Die Nasireërseed verbied die eet van onrein kos. Omdat die heuning uit ‘n dooie kaskas gekom het, is dit as onrein beskou. (13:7).

Verse 10 Daarop gaan sy vader na die vrou toe af, en Simson het daar ‘n maaltyd berei; want so het die jongmanne gewoonlik gedoen. 

Hierdie fees was letterlik “’n geleentheid om te drink”. Hierdie term “fees” was gebruik omdat die hoofaantrekking oor ‘n suipery gegaan het wat vir sewe dae aangehou het.

Die Nasarener eed het die gebruik van sterkdrank verbied.

Maar nadat Simson met die wêreld begin meng het, was dit makliker om nog ‘n tree in die verkeerde rigting te gee. 

Die enigste deel van die Nasirenereed wat Simson gehiu het was sy ongesnyde hare. Dis vir my verbasend hoe die Here selfs die geringste stukkie gehoorsaamheid waardeer.

Vers 11 En toe hulle hom sien, neem hulle dertig vriende om by hom te wees.

Wat kan dit beteken? In die eerste plek kan dit beteken “Toe hulle sien hoe sterk hy was”. Sommige Giekse vertalings sê dat die 30 manne daar was “Omdat hulle vir hom bang was.”

Hierdie dertig man wat die troue bygewoon het was eintlik daar om die Filistyne teen die Hebreërs te beskerm. Die rede? Daar was ‘n gees van opstandigheid omdat hulle onderdruk was.

Gewoonlik het die bruidegom self die strooijonkers voorsien maar in hierdie geval was Simson in ‘n vreemde stad. Sy eie men mense het die huwelik afgekeer en daarom het die Filistyne die veiligheidspolisie voorsien.

So as die sterk buidegom sou moeilikheid maak, sou die 30 manne hom kon regsien.

Vers 12 En Simson sê aan hulle: Laat my tog vir julle ‘n raaisel opgee; as julle dit vir my reg uitlê gedurende die sewe dae van die maaltyd en dit uitvind, dan sal ek julle dertig hemde en dertig stel klere gee; 

Om raaisels by feeste te gebruik was ‘n gunsteling vermaak. Dikwels is groot somme geld aan die een beloof wat die raaisel kon verduidelik. Dit het tot die vrolikheid van die fees bygedra.

Vers 12 Hy het vir hulle gesê: “Laat ek julle ‘n raaisel vra. As julle my die raaisel se antwoord binne die sewe feesdae kan gee, sal ek vir julle dertig linnehemde en dertig stelle klere gee, (NV)

“Let me tell you a riddle,” Samson said to the companions. “The dinner will last for seven days. Give me the answer to the riddle before the dinner ends. If you do, I’ll give you 30 linen shirts. I’ll also give you 30 sets of clothes. 

Dit was groot vierkantige stukke fyn linne wat bedags as ‘n bokleed gedien het. Salomo verwys ook na hierdie material.

Spreuke 31:24 Sy maak klere en verkoop dit, sy lewer gordels aan die handelaars. 

Die steile klere verwys na feesklere. Genesis 45:22 verwys ook na hierdie sort klere:

Hy het vir elkeen nuwe klere gegee, maar vir Benjamin het hy vyf stelle nuwe klere en nog drie en ‘n half kilogram silwer gegee. 

Maar nou kom Simson met ‘n ander voorstel:

Vers 13 as julle dit nie kan doen nie, moet julle vir my dertig linnehemde en dertig stelle klere gee.” Hulle het hom geantwoord: “Gee jou raaisel! Ons wil dit hoor!” 

Ek dink dit was ‘n regverdige ooreenkoms. Maar nou kom die raaisel:

Verse 14 Simson sê toe: “Uit ‘n eter kom daar iets te ete, uit ‘n sterke kom daar iets soets.” Die derde dag kon hulle nog nie die antwoord gee nie. 

Sou jy dit kon uitlê?

Vers 15  Die sewende dag sê hulle toe vir Simson se vrou: “Haal jou man oor om die antwoord op die raaisel aan ons bekend te maak, anders verbrand ons jou en jou familie. Het jy ons hierheen genooi om ons kaal uit te trek?” 

Hierdie teks wys vir on swatter wrede brutale nasie die Filistyne was. Hulle het nie net gedreig nie. Later het hulle dit uitgevoer.

Vers 16  Simson se vrou het by hom gehuil en gesê: “Jy haat my. Jy het my nie lief nie. Jy het my mense ‘n raaisel gevra sonder om vir my te sê wat dit beteken.” Hy het vir haar gesê: “Hoe sou ek dit vir jou vertel? Ek het dit selfs nie vir my ouers vertel nie.” 

Skielik is die feestelike atmosfeer van die troue weg. ‘n Somber atmosfeer het nou geheers.

Die gehuil van die bruid en die dikbek gaste moes vir Simson ‘n waarskuwing wees dat ‘n Filistynse troue net ongelukkigheid inhou.

Verse 17,18 Sy het die hele sewe dae van die fees by hom geneul en op die sewende dag het hy dit vir haar vertel, want sy het hom bly lastig val. Sy het toe die antwoord op die raaisel vir haar mense gegee. 

Op die sewende dag, net voor sononder, sê die mense van die stad toe vir Simson: “Wat is soeter as heuning? Wat is sterker as ‘n leeu?” Hy sê toe vir hulle: “Julle het met my kalf geploeg anders sou julle nie die antwoord op my raaisel gevind het nie!” 

Net om die spanning so ‘n bietjie op te laai het hulle tot op die laaste sekond gewag om die antwoord te gee wat hulle uit sy vrou getrek het.

Wat ‘n skok! Sy vrou het hom eintlik in die rug gaan steek. Weg is die romanse.

As die dertig manne nie oneerlik was nie, sou hulle nooit die raaisel kan regkry nie.

Waar gaan Simson nou al die klere vandaan kry?

Verse 19 Die Gees van die Here het vir Simson sterk gemaak, en hy is af Askelon toe. Daar het hy dertig man doodgeslaan en hulle klere gevat en vir die mans gegee wat die raaisel uitgelê het. Hy was baie kwaad en is na sy pa se huis toe. 

Op ‘n baie eienaardige wyse het die Heilige Gees hom gelei om met die werk van verlossing te begin waartoe hy geroep is.

Askelon was 37 kilometers weg en dit moes hom tenminste 8 ure geneem het om daar uit te kom. Hy vermoor 30 Filistyne, trek self hulle klere uit en bring dit na die fees.

Dink jy hierdie daad was simbolies van die verlossingswerk wat hy moes doen? Hierdie bose mense moes van hulle trots ontneem word en hulle klere van waardigheid verloor. 

Hy was vir sy vrou en vir die Filistyne kwaad. Nadat hy die klere oorhandig het, is hy huistoe.

Wat dink jy het met die bruid gebeur toe haar man daar wegstap?

Vers 20 Simson se vrou is toe aan die vriend gegee wat sy strooijonker was.

Een van die dertig Filistyne mans het haar as vrou gekry.

Behalwe vir haar verraad het sy boonop nog owerspel gepleeg.

Die mooi vrou wat hom bekoor het, het hom nou gewalg. Dis ooglopend dat sy hom in die eerste plek nie eers liefgehad het nie. 

Sonde is onbekostig duur. Dit verwoes en vervreem mense van mekaar.

As daar op hierdie oomblik sonde in jou lewe is, breek so gou as moontlik daarmee.

Dink net hoe die Here vir Simson kon gebruik het as hy deur hierdie teleurstelling na die Here teruggekeer het!

Hier sien ons weer die ongelooflike liefde van God. Hy het aangehou om Simson te bruik namate Simson Hom toegelaat het om dit te dien.

Die verhaal van Simson leer ons dat die Here ons nie verlaat as ons in sonde geval het nie.

Hy gebruik ons nog steeds al is ons nie aan al Sy vereistes gehoorsaam nie.

Omdat nie een van ons foutloos is nie sou die Here niemand in Sy diens kon gebruik nie.

En my liewe vriend onthou net as God jou seën is dit ‘n bewys dat God al jou dade goedkeur nie.

Was this article helpful?

Related Articles