1. Home
  2. Boeke Van Die Bybel
  3. Die Boek Rigters
  4. Hoofstuk 16 – Die Boek Van Rigters

Hoofstuk 16 – Die Boek Van Rigters

Rigters Hoofstuk 16

1 Simson ontsnap uit Gasa en neem die stadspoorte saam met hom. 4 Gemors met Delila 21 Filistyne steek sy oë uit. 22 Hy kry sy krag terug, stoot die pilare om en sterf saam met die Filistyne.

Vers 1 EN Simson het na Gasa gegaan en daar ’n hoer gesien en by haar ingegaan.

Ag nee Simson. Jy het ‘n fout gemaak toe jy as jongman met die verkeerde maats gemeng het. Jy het ‘n gemors van jou eerste huelik gemaak. Dink jy jou geluk lê in wellus? Jy maak ‘n groot fout my maat.

Vers 2 Toe die Gasiete die tyding kry: Simson het hier ingekom, omsingel hulle hom en lê hom die hele nag voor by die stadspoort, maar die hele nag het hulle hul stilgehou en gesê: Teen dagbreek sal ons hom doodmaak.

Simson is dit die manier waarop jy wil doodgaan? Kan jy  nie aan ‘n ander plan dink nie?

Simson was ‘n bietjie onverskillig om so iets in die vyand se kraal te waag.

Hulle was gereed om hom dood te maak maar was nie seker in watter huis hy tuisgegaan het nie. elkgeval hulle was reg vir hom.

Vroeg die more wanneer hy Gasa wil verlaat, gaan hulle hom vastrek en doodmaak.

Vers 3 En Simson het gelê tot middernag; maar teen middernag het hy opgestaan en die deure van die stadspoort en die twee deurposte gegryp en dié met grendel en al uitgeruk en op sy skouers gesit en dit opgedra na die top van die berg wat teenoor Hebron lê.

Waarom dink jy het hy daardie tyd van die nag opgestaan en geloop? Dis ongelooflike hoe lank die Here met ons as sondaars bemoeienis maak.

Toe hy by die poorte kom is hulle gesluit. Sal die Here vir Simson verlos al het hy hierdie groot sonde gepleeg?

Het jy al so sleg gevoel dat jy gewonder het of die Here nog na jou gebede luister?

Simson staan voor die reuse poorte. Hulle is te hoog om oor te klim. Hy moet gou maak want die wagte kan enige oomblik wakker word.

Hy gryp daardie reuse poort. Sy spiere bult. Hy ruk hom met grendel en al uit en begin met al daardie gewig te stap. Miskien was dit maanlig ander sou hy ‘n probleem gehad het.

Iewers vorentoe op pad na Hebron gooi hy hekke op ‘n koppie.

Vers 4 Daarna het hy ’n vrou in die dal Sorek liefgekry, wie se naam Delíla was.

Sorek was sowat 4 kilometers van Sora waar Simson grootgeword het.

Hy moes hierdie meisie wat so aanby aan hom gewoon het seker al ‘n hele paar keer gesien het. Hy was op haar verlief maar sy was nie op hom verlief nie.

Was Delila ‘n Filistyn? Gesien in die groot geldelik aanbod as sy vasstel waar Simson se krag lê, lyk dit nie so nie.

As sy ‘n Filistyn was sou hulle haar eenvoudig net gedreig het.

Vers 5 Toe kom die vorste van die Filistyne na haar op en sê vir haar: Haal hom oor en vind uit waardeur sy krag so groot is, en waardeur ons hom kan oorweldig en hom kan bind om hom te bedwing; dan sal ons jou elkeen elfhonderd sikkels silwer gee.

Hulle kon Simson nie deur fisiese mag oorrompel nie. Watter plan het hulle nou uitgedink. Hoe magtige is mag van omkoopgeld? Wat kan jy alles hiermee regkry?

Dit was deur omkoopgeld dat die sterkste man op aarde voor sy tyd gesterf het.

Sy groot krag. Alhoewel Simson groter en frisser as die gewone man was, het hy ‘n krag besit was ongelooflike sterk was.

Die Filistynse vorste het miskien gedink dat sy superkrag in een of ander geheime towerkuns gelê het.

Dit mag ook wees dat Simson op ‘n keer ‘n uitlating gemaak het dat daar ‘n geheim aan sy groot krag is.

Hom kan him. Hoekom hom nie doodmaak nie, hoekom hom net bind? Hule het hom te veel gehaat om hom it te doen.  Sy straf en hulle vreugde se rakleeftyd gaan baie kort wees.

Hulle wil hom in kettings sien en hom verag en spot so lank as wat hy lewe.

Elfhonderd sikkels silwer. Wat was die totale bedrag? Jy kon destyds 275 slawe met die 5,500 sjekkels silwer koop.

Dames hoeveel is jou man vir jou werd? Ek weet van vrouens wat iemand sal betaal om van hulle mans ontslae te raak.

Ek glo Delila het na afloop van hierdie oefening die rykste vrou in Palestina geword. Het daardie klomp geld vir haar ware geluk gebring?

Prediker 7:7 Afpersing maak van ’n verstandige mens ’n dwaas, ’n omkoopgeskenk vernietig die goeie oordeel.

Verse 6,7 Toe vra Delíla vir Simson: Vertel my tog waardeur jou krag so groot is, en waarmee jy gebind kan word om jou te bedwing. 7En Simson sê vir haar: As hulle my bind met sewe vars lyne wat nie uitgedroog is nie, dan sal ek swak word en wees soos ’n ander mens.

Dink jy Simson was suspisieus oor Delila se motiewe? En toe bedrieg hy haar met ‘n valse verklaring oor sy krag.

Sewe vars lyne. Hoekom noem hy die numeriese 7?

Waarin het Simson se krag gelê? In die Nasireër eed. Sy hare was die simbool daarvan. Hoeveel haarlokke was daar?

Simson was onbewustelik besig om die geheim van sy krag te verklap.

Verse 8,9 Daarop het die vorste van die Filistyne vir haar sewe vars lyne gebring wat nie uitgedroog was nie, en sy het hom daarmee gebind.

9En terwyl haar spioene in die kamer klaar sit, sê sy vir hom: Die Filistyne op jou, Simson! Toe verbreek hy die lyne soos ’n vlasdraad breek as dit vuur ruik; maar sy krag het nie bekend geword nie.

Delila het aangehou met haar gekskerdery kamstig of daar niks is nie.

Dit moet seker laat in die aand gewees het want hy het geslaap terwyl sy hom met die toue gebind het.

Sy skreeu hom wakker.

Simson, Simson. Die Filistyne op jou, Simson!

Dink jy Simson het agtergekom dat sy ’n komplot met die Filistyne gesmee het? Hoekom het hy nie met haar gebreek nie?

Verse 10-12 Toe sê Delíla vir Simson: Kyk, jy het my bedrieg en vir my leuens vertel; vertel my nou tog waarmee jy gebind kan word.

11En hy antwoord haar: As hulle my stewig vasbind met nuwe toue waarmee geen werk gedoen is nie, dan sal ek swak word en wees soos ’n ander mens.

Toe het Delíla nuwe toue geneem en hom daarmee gebind en vir hom gesê: Die Filistyne op jou, Simson! terwyl die spioene in die kamer klaarsit; maar hy het dit soos ’n draad van sy arms af verbreek.

Hierdie dame was slu. Ek dink die duiwel het een van sy beste agente gekry om ons ou maat te verwoes.

Nadat sy so ‘n ruk gewag het dat sy suspisie moes verdwyn, het sy op die regte oomblik met haar volgende verleiding gekom.

“Ag Sammie jy het my nie regtig lief nie want jy wil nie vir my sê wat die geheim van jou krag is nie. Hoe kan hierdie verhouding werk as daar geheime tussen ons is?”

“Lillie my skat maak my met nuwe toue vas, nie oues nie en dan is ek swak.”

Simson het gehoop het gehoop dat hierdie misleiding haar finaal van haar gekla oor sy geheime sou afsit. Maar hy het ‘n fout gemaak.

Daardie omkoopgeld was dag en nag in haar kop.

Verse 13 En Delíla sê vir Simson: Tot nou toe het jy my bedrieg en vir my leuens vertel; vertel my waarmee jy gebind kan word. En hy antwoord haar: As jy die sewe haarvlegsels van my hoof met die weefsel saam invleg.

Delila het haar mooiste rokkie aangehad en met haar vroulike lis vir Simson gevra waarmee hy nog gebind kon word.

Ag dis so lekker om haar vingers hier in sy kop en hare voel. Maar nou speel Simson met vuur. Hy kan nou nie meer sommer uit hierdie vrou se kloue ontsnap nie.

Vers 14 Sy druk dié toe vas met die pen en sê vir hom: Die Filistyne op jou, Simson! En hy het wakker geword uit sy slaap en die weefpen met die weefsel uitgeruk.

Dit moes seker baie snaaks gelyk het. Hy pluk die hele ou kontrespie uitmekaar en ‘n paar stukke materiaal wat sy geweef het, hang nog hier in sy hare.

Ek dink hy het boos boos daar weggestap. Hy het so ‘n gek van homself gemaak.

Vers 15 Toe sê sy vir hom: “Hoe kan jy sê jy het my lief as jy my nie vertrou nie? Jy het my nou al drie keer bedrieg en my nie vertel waarin jou groot krag lê nie.”

Weer het hier werktuig van die Satan ‘n hele ruk gewag toe sy weer met haar nonsens begin het. Haar gekarring oor die antuiging dat hy  haar nie liefhet nie, het hom malgemaak.

Vers 16 En omdat sy hom met haar woorde aldae gepers en by hom aangedring het, het hy so ongeduldig geword, dat hy kon sterf.

En die sterk man, die man van God laat toe dat wellus hom swak maak, baie swak.

Vers 17 En hy het sy hele hart aan haar bekend gemaak en aan haar gesê: Daar het nooit ’n skeermes oor my hoof gekom nie, want ek is ’n nasireër van God van my moeder se skoot af: as ek geskeer sou word, sou my krag van my wyk en ek swak word en wees soos al die mense.

En sy bely haar sonde, vertel hom van die omkoopgeld en beloof om niemand van die geheim te vertel. Sy onderneem ook om Simson se God as haar God aan te neem en hom in sy werk as Rigter te ondersteun.

Dit sou ‘n teken van ware liefde van haar kant gewees het.

Asgevolg van ‘n oomblik van sensuele genot verloor Simson sy krag.

Dit wat met Simson gebeur, gebeur nog steeds. As jy ‘n slagoffer van sensuele misleading is, vra die Here om jou daaruit te verlos.

Drie keer het hy sy ongelooflike bonatuurlike krag vertoon. Nou vir die vierde keer vertoon hy sy ongelooflike dwaasheid.

Die Here het vir hom ‘n glorieryke toekoms beplan maar sy wellus wat sy grootste prioriteit was het God se bloudruk vir sy lewe verwoes.

Vers 18 Toe Delíla sien dat hy sy hele hart aan haar bekend gemaak het, laat sy die vorste van die Filistyne roep en sê: Kom hierdie keer op, want hy het sy hele hart aan my bekend gemaak. Toe kom die vorste van die Filistyne na haar op en bring die geld met hulle saam.

Vers 19 En sy het hom op haar skoot aan die slaap gemaak en ’n man geroep en die sewe haarvlegsels van sy hoof afgeskeer. En sy het begin om hom te bedwing, en sy krag het van hom gewyk.

Die woord “bedwing” kan ook vertaal word dat sy hom op sy kop begin kap het. Sy hare was weg en nou verneder sy hom nog verder.

Vers 20 Toe sê sy: Die Filistyne op jou, Simson! En toe hy uit sy slaap wakker word, sê hy: Ek sal vry uitgaan soos die vorige kere en my losruk. Want hy het nie geweet dat die HERE van hom gewyk het nie.

Met haar gekap op sy kaalkop word hy wakker. Hy dink hy het nog krag, Maar dis weg. Die Here het hom verlaat.

En my liewe vriend wanneer die Here ons verlaat het, het ons nie meer  morele krag nie.

“When he had been shaven, Delilah began to annoy him and cause him pain, thus making a trial of his strength; for the Philistines dared not approach him till fully convinced that his power was gone. Then they seized him and, having put out both his eyes, they took him to Gaza. Here he was bound with fetters in their prison house and confined to hard labor.  {PP 566.1} 

Jesus sê as iemand agter Hom wil aankom moet hy iets doen. Wat is daardie iets?

“The love and service which God claims, Samson gave to this woman. This was idolatry. He lost all sense of the sacred character and work of God, and sacrificed honor, conscience, and every valuable interest, to base passion.” (ST July 1, 1903).

SIMBOLIEK VAN DIE HARE

“What a change to him who had been the judge and champion of Israel!–now weak, blind, imprisoned, degraded to the most menial service! Little by little he had violated the conditions of his sacred calling. God had borne long with him; but when he had so yielded himself to the power of sin as to betray his secret, the Lord departed from him. There was no virtue in his long hair merely, but it was a token of his loyalty to God; and when the symbol was sacrificed in the indulgence of passion, the blessings of which it was a token were also forfeited.”  {PP 566.2} 

Vers 21 Daarop het die Filistyne hom gegryp en sy oë uitgesteek en hom afgebring na Gasa en met koperkettings gebind, en hy moes maal in die gevangenis.

Waarom nou juis die verloor van sy sig? Het sy oë hom in die verlede dinge laat sien wat hom in die moeilikheid laat beland het?

Hy het nou die werk van ‘n os of donkies gedoen om die swaar meule te dra.

Is daar vir iemand soos Simson? Is daar hoop vir jou en my?

Gelukkig dien ons ‘n liefdevolle, genadige vergewende God.

Simson het meer van sy eie swakhede ontdek as ooit van te vore. Daardie vernedering het hom to bekering gelei. Hy het sy toewyding aan God hernu.

Vers 22 Maar die hare van sy hoof het weer begin groei sodra dit afgeskeer was.

Namate sy hare begin groei het, het sy krag ook geleidelik teruggekeer. Sy vyande was onbewus van wat nou met die hulpeloos bandiet gebeur het.

Verse 23,24 En die vorste van die Filistyne het vergader om ’n groot offer te bring aan hulle god Dagon en om vrolik te wees; en hulle het gesê: Ons god het ons vyand Simson in ons hand gegee. En toe die volk hom sien, prys hulle hul god; want hulle het gesê: Ons god het ons vyand en die rinneweerder van ons land, wat ook baie van ons laat sneuwel het, in ons hand gegee.

Dink jy hulle het toere na die tronk gereël sodat al die Filistyne na die verslaande reus kon kyk?

Verse 25-27 En toe hulle hart vrolik was, sê hulle: Roep Simson, dat hy vir ons speel; en hulle het Simson uit die gevangenis geroep; en hy het voor hulle gespeel, en hulle het hom tussen die pilare laat staan.

26 Daarop sê Simson aan die dienaar wat hom aan die hand hou: Laat my staan, en laat my die pilare betas waar die huis op rus, dat ek daarteen kan leun.

27 En die huis was vol manne en vroue, en al die vorste van die Filistyne was daar, en op die dak omtrent drieduisend manne en vroue wat kyk hoe Simson speel.

Dink jy hulle het gespot en karnuffel. Sy oë word vol trane en hy bid:

Verse 28-31 Toe roep Simson die HERE aan en sê: Here, HERE, dink tog aan my en versterk my tog net hierdie keer, o God, dat ek my oor een van my twee oë op die Filistyne kan wreek!

29 En Simson slaan sy arms om die twee middelste pilare waar die huis op gerus het, die een met sy regter- en die ander met sy linkerhand, en leun teen hulle aan.

30 En Simson sê: Laat my sterwe saam met die Filistyne! En hy buig hom met krag, sodat die huis inval op die vorste en op al die mense wat daarin was. So was dan die dooies wat hy by sy sterwe gedood het, meer as die wat hy in sy lewe gedood het.

31 Sy broers en sy hele familie het toe afgekom en hom opgeneem en opwaarts gebring en hom begrawe tussen Sórea en Estáol in die graf van sy vader Manóag. En hy het Israel twintig jaar lank gerig.

GOD SE NAME

Hoeveel van God se name het hy in sy gebed gebruik? ’Adonai, Yahweh, en ’Elohim

Dis die tweede opgetekende gebed. Waar het ons van die eerste een gelees? Toe hy van die dors wou sterf.

Terwyl die Filistynse god Dagon as die groot oorwinnaar besing word het daar ‘n drang by Simson ontstaan om God se Naam te laat geld.

Gaan Simson eendag in die hemel wees? Aqs jy na die gallery van die geestelike helde in Hebreërs 11 stap, sal jy sy skildery daar sien hang.

God se genade was groter as Simson se sonde. En God se genade is ook groter as jou sonde en my sonde.

Was this article helpful?

Related Articles