Vuilgoed In Die Tuin – Deel 3

DIE VUILGOED IN MY TUIN – DEEL 3a

Hoe lyk dit in die tuin van jou hart? Is daar vuilgoed wat uitgetrek moet word?

Wat van jou kinders? Kan mens hulle van vuilgoed uittrek leer?

“If possible, the home should be out of the city, where the children can have ground to cultivate. Let them each have a piece of ground of their own; and as you teach them how to make a garden, how to prepare the soil for seed, and the importance of keeping all the weeds pulled out, teach them also how important it is to keep unsightly, injurious practices out of the life. Teach them to keep down wrong habits as they keep down the weeds in their gardens. It will take time to teach these lessons, but it will pay, greatly pay.” {AH 146.1}

Toe Paulus tot bekering gekom het, het hy al die vuilgoed uit sy lewe verwyder.

Sou daar later weer vuilgoed in hierdie heilige man se lewe uitkom?

Handelinge 15:39 Daar het toe ’n verbittering ontstaan, sodat hulle van mekaar geskei het; en Bárnabas het Markus saamgeneem en na Ciprus uitgeseil.

Ag Paulus jy het dan onder inspirasie geskryf dat die liefde nie verbitterd raak nie.

Paulus ek het gedink verbittering kom net onder gewone mense soos ons voor?

Miskien het Paulus die volgende sitaat gelees:

“Those who are engaged in the great and solemn work of warning the world should not only have an individual experience in the things of God, but they should cultivate love for one another, and should labor to be of one mind, of one judgment, to see eye-to-eye. The absence of this love greatly pleases our wily foe. He is the author of envy, jealousy, hatred, and dissension; and he rejoices to see these vile weeds choke out love, that tender plant of heavenly growth.” LHU 225

Hoe lank het dit vir Paulus geneem om hierdie onkruid van bitterheid uit te trek?

2 Timoteus 4:11 Lukas is alleen by my. Markus moet jy gaan haal en saam met jou bring, want hy kan my baie tot diens wees

Dit lyk nogal of Paulus ‘n hele rukkie met hierdie vuilgoed gesukkel het. Wat sou gebeur het as hy dit nie uitgetrek het nie?

“The garden of the heart must be cultivated. The soil must be broken up by deep repentance for sin. Poisonous, Satanic plants must be uprooted. The soil once overgrown by thorns can be reclaimed only by diligent labour. So the evil tendencies of the natural heart can be overcome only by earnest effort in the name and strength of Jesus.” CSA 23

Solank as wat ons leef, gaan die vuilgoed van verbittering in ons harte probeer wortel skiet.

Solank as wat ons leef, sal ons moet bossies uittrek.

1 Corintians 15:54 So when this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written: “Death is swallowed up in victory.”

Ek verlang na daardie dag wanneer onkruid in my tuin nooit weer sal opkom nie. Intussentyd wens ek jou sterkte toe met bossies uit trek

“One has only to answer for his or her wrongs; and while so narrowly watching to pull the weeds from the garden of his brethren, the poisonous weeds are growing strong and rank in his own. Let each labour to keep his own soul and to possess a happy, cheerful, forbearing spirit at home, and all will be well.” 2MCP 633

Was this article helpful?

Related Articles