Eridu

ERIDU

Dis hoe ek vandag lyk, maar dis nie hoe ek baie eeue gelede gelyk het. As jy my geskiedenis op die kleitablette lees, sal jou mond oophang. Ek was ‘n paradys van ‘n stad.

‘n Klompie besoekers was onlangs by my om uit te vind of daar iets in my geskiedenis is wat ooreenstem met die Bybel.

Gelukkig het die Irakese regering ‘n naambord aangebring sodat hulle my kon kry.

Hulle sou natuurlik nie meer mense hier in my kry nie.

Wat hulle wel hierheen gevind het was kamele en militêre wrakke van die jongste Golfoorlog.

Dit was vir nogal groot oomblik toe die klompie manne hier na my vervalle ziggoerat aangestap gekom het.

Ek het gewonder wat alles deur hulle gedagtes geflits het.

GESKIEDENIS

Net so ietsie oor Eridu se geskiedenis voor ek ‘n Bybelse ooreenkoms met jou gaan deel.

Ninhursag was die eerste godin wat in my geheers het. Wat beteken haar naam? Voordat ons dit kan vasstel, moet ek eers vir julle ‘n paar Sumeriese woorde leer.

Nin is die woord vir vrou; Hur is die woord vir berg; en Sag is die woord vir heilig. Maw

Die godin van die heilige berg.

Indien jou wou weet hoe sy gelyk het, hier is sy:

Ek Eridu was ‘n godsdienstige hoofstad van lankgelede. Die oudste geboue en tempels in Sumer is deur die argeoloë in my gevind

Die museums het ‘n uitstalling van hoe groot en oud my tempels was.

Enki die god van wysheid en waters het my sy hoofsetel van aanbidding gemaak. Ek moet sê dat dit vir my groot status verleen het.

In die literatuur sal jy voorstellings kry van hoe ons gelyk het.

Jy sal opmerk dat ons nie gedrogte was wat in grotte gewoon het en diere gejag het nie.

Gudea een van die konings van Lagasj word in die Louvre in Parys uitgestel.

Sumeriese wiskundige tablette wat in die Irakese museum uitgestal word, het mense verstom.

Eeue voor Pytagoras met sy algebra gespog het, het ons dit ontwikkel.

DIE REDE VIR DIE KENNIS VAN DIE SUMERIëRS

Waarom het die Sumeriërs so lank geneem voordat hulle taal ontwikkel het?

Die mense wat voor die sondvloed geleef het, het nie feite neergeskryf nie. Hulle kon vir amper ‘n duisend jaar alles haarfyn onthou. Adam kon vir Eva gesê het: “Anthou jy daardie een pragtige boom wat ons 890 jaar gelede in die Paradys gesien het?”

Nieteenstaande die boosheid van die voorvloedse mense, was hulle nie oningeligde barbare soos sommige wil voorgee nie.

Met hulle hoë lewensverwagtinge kon hulle groot intelktuele hoogtes  bereik.

Met hulle enorme fisiese en verstandelike krag was die kans om wetenskaplike kennis op doen, ongeëwenaard.

Maar daar is nog iets wat ek vir hierdie besoekers wil vertel wat hulle nie geweet het nie.

Ek het hierdie inligting by die kinders van Sem gekry. Luister net hierna:

Die mense voor die vloed was sonder enige geskrewe verslae. Met hulle reuse fisiese en verstandelike vermoëns kon hulle alles begryp wat aan hulle oorgedra is en hulle kon dit perfekte akkuraatheid aan die nageslag oorvertel. Sewe geslagte het vir honderde jare saamgeleef en van die geleentheid gebruik gemaak om hulle kennis en lewenservarings met mekaar te deel. {PP 83.1}

UGHTASAR

Na die sondvloed het die ark op die gebergtes van Ararat in Armenië kom rus. Maar soos die tyd verbygeloop het, het hulle breinkrag afgeneem en toe moes hulle ‘n plan maak.

Heronie die groot geleerde van Armenië het gesê die eerste skrif na die sondvloed was op klip.

Volgens hom het dit in Armenië begin en later na die ander beskawings uitgekring.

Wanneer mens die plek besoek waar die ark kom rus het, kry jy hierdie ou geskrifte op klip.

Op een van hulle kry mens ‘n voorstelling van die sondeval.

NET TAAL

Toe die mense van Armenië weggetrek het, het hulle by Sinear, dis Babilon gekom en besluit om daar te vestig.

Na die sondvloed was daar net een taal.

Omdat hulle bang was dat daar weer ‘n vloed sou kom, het hulle ‘n toring gebou.

Dit was natuurlik ook ‘n rebellie teen God wat wou hê hulle moes oor die hele aarde versprei.

Ons kleitablette praat ook van die tyd toe daar net een taal was en dat een van die gode taalverwarring gestuur het.

Dis verbasend hoe van ons kleitablette dit wat die bybel noem, bevestig.

Terwyl hulle nog besig was om hierdie toring van rebellie te bou, het God ‘n taalverwarring gestuur. Van daardie dag het mense met dieselfde taal na verkillende dele van die antieke wêreld gaan woon.

Een van die tale was Sumeries en dis wat hulle hier by my in Eridu gepraat het.

Spykerskrif het ‘n paar honderd jaar geneem om tot die vlak te vorder wat ons nou het.

ENUMA ELISJ

Wat my besoekers ook hier gaan ontdek, is ons weergawe van hoe die skepping van die aarde tot stand gekom het. Ons noem dit die Enuma Elisj.

Maar dit is maar ‘n deurmekaarspul. Die Bybelverhaal is by verreweg die beste en die logieste.

DIE VLOEDVERHAAL

Ek dink nie al die besoekers wat hier vir my kuier het die Sumeriese vloedverhaal gelees nie. Dis ‘n baie lang en ingewikkelde verhaal.

Daar is ooreenkomste met die Bybel maar ons verhaal is baie verkillend. Die gode het gesê die mense raas te veel. Hulle moet ‘n vloed stuur om hulle ‘n les te leer.

Die besoekers se Bybel sê God moes ingryp want misdaad en korrupsie het ongekende afmetings aangeneem.

Sommige van die museums stal die kleitablette uit wat van die vloedverhaal vertel. Dit word die Gilgamesj epos genoem.

DANKBAAR

Waaroor my besoekers dankbaar is, is die feit dat daar darem van die skepping van die aarde en die vloedverhaal gepraat word

Op een van die kleitablette wat ontdek is, verwys dit na Enki wat Adapa waarsku om nie van Anu se kos te eet nie, anders sterf hy.

Dit stem gedeeltelik met God se waarskuwing ooreen waar God vir Adam waarsku om nie van die boom van kennis van goed en kwaad te eets nie.

GODSDIENS

Ons godsdiens was baie anders as die Christelike godsdiens. Ons noem ons godsdiens

Fatalistiese deterministies. Jy moet jouself oor ‘n mik werk om jou gode tevrede te stel.

Jou keuse bestaan nie. Die god het reeds vir jou besluit en daar is niks wat jy daaraan kan doen nie.

Die dood was iets vreesliks. Jy eet stof vir altyd. En dit maak nie saak of jy goed of sleg was nie, ‘n onmenslike dood is jou voorland.

WYSHEIDSLITERATUUR

Ons Sumeriërs was die eerste mense wat met skole begin het. Die kinders moes sagte klei vat en dan Sumeriese woordjies met ‘n stokkie daarop indrukke maak. Kan jy jou voorstel hoeveel kleitablette het die argeoloë van ons kinders hier ontdek.

Ons was ook die eerste mense wat ‘n liefdesgedig geskryf het.

In hierdie een vertel die vrou vir haar man dat sy presies weet hoe om hom te vertroos en hom aan te moedig.

Miskien kan meer modern vrouens ook sulke liefdesgedigte vir hulle mans skryf.

Luister na hierdie spreuk:

Hy wat baie silwer besit, mag miskien gelukkig wees.

Hy wat baie hawer besit, mag ook miskien gelukkig wees.

Maar hy wat niks besit nie, kan lekker slaap.

Prediker 5:12   Soet is die slaap van die arbeider, of hy min en of hy baie eet; maar die oorversadiging van die ryke laat hom nie toe om te slaap nie.

Op ‘n ander kleitablet sê dit jy moenie kwaad vir kwaad vergeld nie. Jy moet kwaad met die goeie oorwin.

En dis presies wat die Christene se Bybel ook sê:

Rom 12:19  Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn; want daar is geskrywe: Aan My kom die wraak toe, Ek sal vergeld, spreek die Here.

Rom 12:20  As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet; as hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop.

Rom 12:21  Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.

MEDIES

Jy sal die nie glo nie, maar ek het ook met ‘n mediese skool gespog. Jy kan dit op die kleitablette lees.

Ons was sulke uitblinkers op hierdie gebied dat die Assiriese konings by ons kom afstudeer het.

VOORVLOEDSE EN POSTVLOED OUDERDOMME

En nou kom ons by ‘n groot ontdekking wat die waarheid van die Bybel bevestig.

Dit was die ontdekking van die Sumeriese koningslys. Hierdie ontdekking het ons baie gehelp om die kronologie van ons geskiedenis te vertstaan.

Wat baie interessant is, is die feit dat die koning se regeringsjare nie noodwendig numeriese bereken is nie.

Die jaar word deur gebeure geïdentifiseer. ‘n Kind is gebore, daar was droogte, ‘n fees is gehou, ‘n geliefde het afgesterf.

Dit sal miskien goed wees as hierdie mense wat my besoek ook hulle jare aan gebeure kan Koppel. Die jaar wat ons getrou het, die geboorte van ons eerste kind. Die jaar waarin ek die Here ontmoet het.

Die Sumeriese koningslys wys daar is ‘n drastiese lewensduur (ouderdomme) verskil tussen mense wat voor die vloed geleef het en die wat na die vloed geleef het.

BYBEL

Kom ons hoor of die Bybel dit ook noem:

Génesis 11:10  Dit is die stamboom van Sem: Toe Sem honderd jaar oud was, het hy die vader van Arpagsad geword, twee jaar ná die vloed.

Gén 11:11  En Sem het ná die geboorte van Arpagsad nog vyf honderd jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.

Kom ons beweeg ‘n paar geslagte verder:

én 11:32  En die dae van Tera was twee honderd en vyf jaar, en Tera het in Haran gesterwe.

MOSES

Iewers in Sinai skryf Moses die volgende:

Psa 90:10  Die dae van ons jare—daarin is sewentig jaar, of as ons baie sterk is, tagtig jaar; en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet; want gou gaan dit verby, en ons vlieg daarheen.

Hoë Bybelse ouderdomme

In Genesis 5 word die volgende ouderdomme gegee:

Gen 5:5 Adam = 930 Gen 5:8 Set = 912 Gen 5:11 Enos = 905 Gen 5:14 Kenan = 910 Gen 5:17 Mahalálel = 895 Gen 5:20 Jered = 962 Gen 5:23 Henog = 365 (hy is nooit dood nie, maar het in die hemel opgevaar) Gen 5:27 Metúsalag = 969 Gen 5:31 Lameg = 777 Gen 9:29 Noag = 950

MUSIEK

Wanneer mens na hierdie verlatenheid kyk, kan jy nie die pragtige klanke van musiek was lankgelede hier gehoor.

Die woord vir “musiek” is nin-gufu, wat ook “vreugde” beteken. Musiek het ‘n belangrike plek in die daaglikse lewe ingeneem.

Daar was arbeids-, herders- en liefdesliedjies, liedere wat by feestelikhede aan die hof gesing is, oorwinningsliedere en natuurlik die godsdienstige musiek, waaroor byna alles bekend is.

BYBELSE SANG

Volgens die Bybel van die Christene gaan hulle ook eendag sing:

Opn 15:2  En ek het gesien iets soos ‘n see van glas, gemeng met vuur. En die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan, met siters van God.

Opn 15:3  En hulle het die lied gesing van Moses, die dienskneg van God, en die lied van die Lam, en gesê: Groot en wonderlik is u werke, Here God, Almagtige; regverdig en waaragtig is u weë, o Koning van die heiliges!

LANG LEWE

Ons hier by Eridu glo dat die mense voor die sondvloed baie lank gelewe het. Maar uiteindelik is hulle maar almal dood.

Die Bybel van die Christene sê vir my iets ongeloofliks:

Opn 21:3  En ek het ‘n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God.

Opn 21:4  En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan.

Ek Eridu groet julle. Mag dit wees dat daar mense uit my stof gaan verrys wanneer die God van die Christene Sy kinders gaan opwek.

Was this article helpful?

Related Articles