1. Home
  2. Sabbat Wonderwerke
  3. Sabbat Wonderwerke 5 – Die Man Wat Blind Gebore Is

Sabbat Wonderwerke 5 – Die Man Wat Blind Gebore Is

(5)SABBATWONDERWERKE – DIE MAN WAT BLIND GEBORE IS

Skriftuur: Johannes 9:1-7

Sy was besig om babaleertjies vir die ou kleintjie te maak wat oor ‘n paar weke gebore sou word. Dit was lank voordat die sonar kon sê of dit ‘n seuntjie of ‘n dogtertjie gaan wees.

Die voornemende moeder het gewonder wat dit sou wees. Ag, eintlik het sy nie omgegee nie, solank dit net ‘n normale ou kindjie sou wees.

Die groot dag het aangebreek en ‘n klein mannetjie het sy
verskyning gemaak. Wat ‘n godgegewe geskenk. Maar toe kry hulle die skok van hulle lewe. Die ou seuntjie was blind. En daar was absoluut niks wat die dokters vir hom kon doen nie.

Dit was hartverskeurend om te sien hoe die mannetjie homself teen tafels en stoele vasgeloop en seergekry het.

Kan u sien hoe die ouers hom op ‘n Sabbat kerk toe neem? Hy moet aan sy handjie gelei word. Hy kon nie ‘n ambag soos ander jongmans gaan loop het nie. Met tye het sy donker wêreld vir hom eensaam geword. Dit mag ook wees dat hy emosies van verwerping ervaar het.

BOSE TEOLOGIE

Op ‘n keer toe hulle plaaslike priester kom huisbesoek doen het, het hy ‘n baie persoonlike vraag gevra:

“Priester Simon, sê vir my. Waarom is ek blind gebore? Al my vriende kan sien, terwyl my lewe in groot duisternis gehul is. En sê vir my priester Simon. Gee die Here ook vir ‘n blinde mens soos ek om?”

Miskien het jy ook ‘n paar vrae hier in jou binneste. Waarom is ek met sekere defekte gebore? Waarom is ek in ‘n gesin gebore waar my pa en ma ‘n drankprobleem gehad het? Waarom het daardie een vreeslike ramp ons gesin getref?

PRIESTER SE ANTWOORD

Simon priester antwoord: “Jy sien my broer, dit werk so. Wanneer jy gesondig het, straf die Here jou. En een van die metodes wat hy gebruik om boosheid te straf, is om mense met blindheid te slaan.”

“Maar priester Simon” vra die blinde man met ‘n verbaasde
hartseer uitdrukking op sy gesig, “Watter sonde kon ek gepleeg het voordat ek gebore is?”

My seun, volgens een van ons godsdienstige boeke, die Midrasj straf God jou omdat jy jouself nie in jou ma se baarmoeder kon gedra het nie.”

“Maar priester Simon, ek kan dan nie eers onthou of ek in my ma se baarmoeder geskop of iets leliks gedoen het nie.”

SONDE VAN DIE OUERS

“My ou seun, jy hou vir jou baie slim, maar kom ek vertel jou iets anders. Bo en behalwe jou voorgeboortelike sondes moes jou pa en ma ook nog iets vreesliks aangevang het en daarom het die Here jou met blindheid gestraf.

“Jy moet onthou dat die Here verskriklik streng is en as jy nog enige verdere sonde pleeg, mag dit Hom behaag om jou boonop met doofheid te slaan.”

Die pa en ma luister in die kombuis terwyl hulle seun en priester Simon oor die karakter van God gesels. Maria onthou die keer toe sy voor haar troue vir haar man gelieg het.

Is die Here so onverbiddelik dat Hy haar onskuldige kind vir daardie een sonde sal straf?

Ruben die pa dink aan die keer toe hy ‘n skaap van ‘n ryk
Fariseër gesteel het. Maar dit was ook voordat hy vir Maria ontmoet het. Sal die Here regtig hulle kind straf vir die sonde wat hy so lank gelede gepleeg het?

In die lig van wat priester Simon gesê het, het die blinde jongman en sy ouers ‘n skewe Godsbeeld ontwikkel.

GOD SE KARAKTER

Wat is jou indruk van die Here? Hoe versoen jy die onregverdige rampe wat jou getref het met die sogenaamde liefdevolle karakter van God?

Die Fariseërs van Jesus se dag het ‘n verwronge idee van die God se karakter gehad. Daardie selfde probleem bestaan nog steeds vandag. Daar is ‘n sekere valse leerstellings soos die hel wat ewig brand, wat God se karakter skaad.
Sommige mense sien Hom as ‘n onverbiddelike Regter wat gereed staan om jou vir die geringste oortreding te straf. Of, leer ander. God is te liefdevol om iemand vir sy sonde te straf.

PSEUDO SKULDGEVOELENS

Dis ontsettende swaar wanneer ‘n mens fisies ly. Maar wanneer jy onder die indruk verkeer dat God se straf op jou rus omdat jy iets verkeerds gedoen het, is dit baie erger.

Luister na hierdie gedagte uit die boek, “Die Koning van die Eeue” bl. 471.

“Satan, die vader van sonde en al sy gevolge, het mense onder die indruk gebring dat siekte en dood, as willekeurige straf vir sonde, van God afkomstig is. Gevolglik het iemand wat swaar geteister is nog boonop onder die las gebuk gegaan om as ‘n groot sondaar beskou te word.”

Hy probeer nog steeds om die karakter van God in ‘n slegte lig te stel.

DIE GESIN

Die arme gesin van hoofstuk 9. Hoe ouer hulle blinde kind geword het, hoe meer het hy gely. En hoe groter sy lyding, hoe groter hulle pyn en skuldgevoelens.

Hulle het hulle bes probeer om geen sonde te pleeg nie want hulle was so bang vir die God van Israel wat hulle met groter vloeke kon tref.

Hulle het toe nog nie van die goeie nuus gehoor dat die Vader Sy Seun gegee het om die straf van elke oorreding op Homself te neem nie. Hulle het nog nie gehoor dat God reeds die sondeprobleem met al sy konsekwensies in Jesus opgelos het nie.

Ek wonder waarom priester Simon die verhaal van Job opsetlik misgekyk het? Daar sien ‘n mens baie duidelik hoe die duiwel rampe en lyding oor die mens bring.

Onthou. Dit mag net wees dat die lyding wat ons nou ondergaan die werk van die duiwel kan wees.

Hou moed. Die God van liefde en geregtigheid gaan binnekort ons lot vir ewig ten goede verander.

DAWID

Ek wonder hoe kon priester Simon die geïnspireerde karakterskets van God in Psalm 103 miskyk? Kom ons lees verse 10-12:

“Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat Hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons af.”

MIGA

Ek het ‘n idee dat priester Simom die Bybel met ‘n verkeerde bril gelees het, en gevolglik die karakter van die Here verkeerd verstaan het.

Luister net na die volgende boodskap uit Miga 7:18:

“Wie is ‘n God soos U? U vergewe sonde, U straf nie die sonde van die wat uit u volk oorgebly het nie. U bly nie vir altyd kwaad nie, U betoon liefde.”

DIE BLINDE MAN

Een spesifieke sabbatoggend het ons blinde vriend sy wit stok gevat en na die pragtige tempel gestap wat hy nie kon sien nie.

Die Sabbat het nie eintlik vir hom iets beteken nie omdat hy nie die karakter van die God van Sabbat waardeer het nie. En tans is daar ook baie mense wat nie die Sabbat as bevrydingssimbool kan geniet nie, omdat hulle ‘n kwessie teen die Here van die Sabbat het.

En as jy vanoggend ongemaklik teenoor die Here voel, dan het ek goeie nuus vir jou. Hy verstaan. Hy wil vir ons opnuut vertel dat Hy ons tenspyte van ons moontlike negatiewe emosies teenoor Hom, ons nogtans ontsettend liefhet.

DIE VERHAAL

Johannes 9:1 “Terwyl Jesus wegstap, sien Hy ‘n man wat van sy geboorte af blind was.”

Ek is so bly dat Jesus op pad kerk toe ‘n blinde bedelaar langs die pad raakgesien het. Ek is so dankbaar dat Hy jou en my vandag raakgesien het. Sy oog is altyd op ‘n besondere manier op mense met behoeftes ingestel.
Vers 2 “Sy dissipels vra Hom toe:’Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is: sy eie of sy ouers s’n?'”

Kan u sien hoe die blinde man sy kop in die rigting van die gesprek draai? Hy weet wat priester Simon se antwoord sou wees. Dis hy en sy ouers se skuld. Maar daar het ‘n baie groot verrassing vir hom gewag. Hy het daardie sabbatoggend iets gehoor wat sy duisternis in lig verander het.

Vers 3 “En Jesus antwoord: ‘Dit is nie deur sy eie sonde nie en ook nie deur sy ouers s’n nie, maar hy is blind sodat die werke wat God doen, in hom gesien sal kan word.'”

Wat ‘n heerlike aankondiging! Vir jare het hy met ‘n verkeerde Godsbegrip gehad. En nou hoor hy dat God hom nie met blindheid geslaan het asgevolg van sonde wat hy of sy ouers gepleeg het nie.

Hy voel soos ‘n tipper lorrie waarvan die bak opgelig word en die swaar vrag klippe met ‘n spoed afrol.

Maar dis nie al nie. Hy hoor dat God iets in hom gaan doen wat deur almal gesien gaan word.

DIE WONDERWERK

Kan u sien hoe hierdie man sy kop in die rigting van die
vriendelike stem van Jesus draai? Sy lyftaal straal ‘n boodskap van versigtige opgewondenheid uit. Hy luister terwyl Jesus verder praat.

Verse 4,5 “So lank as dit nog dag is, moet ons die werk doen van Hom wat My gestuur het; die nag kom, wanneer niemand kan werk nie. Terwyl Ek in die wêreld is, is Ek die lig vir die wêreld.”

Die blinde man hoor woorde soos “nag”. Maar hy hoor ook Hoe Jesus sê dat Hy die “lig” van die wêreld is.

Daar ontstaan ‘n behoefte by die blinde om hierdie Jesus van lig in sy donker wêreld in te bring.

Vir ‘n oomblikkie hou Jesus op om te praat. Kom ons lees waarom:

Verse 6,7 “Nadat Hy dit gesê het, spoeg Hy op die grond en maak met die spoeg ‘n bietjie klei aan. Toe smeer Hy die klei aan die man se oë en sê vir hom:’Gaan was jou in die Siloambad.’ Siloam beteken Die een wat gestuur is…”

VOORKOMS – SOSIALE IMPLIKASIES

Kan u sien hoe Jesus langs hom hurk? Hy krap so ‘n bietjie van die wit sand van Jerusalem bymekaar.

Dit laat mens dink aan die skepping van Adam. Dan spoeg Hy op die sandjies en maak ‘n kleimengsel met sy vinger. Mense het destyds medisinale waarde aan speeksel geheg.

Die blinde man se ore is fyn ingestel. Hy tel elke geluidjie op. Hy kan agterkom wat aan die gang is.

Toe die kleimengsel na Jesus se mening gereed is, hou Hy die blinde man se kop met Sy linkerhand vas terwyl Hy die klei aan die man se twee oogholtes smeer.

Die blinde man sit doodstil. Vir hierdie man aan wie geen mens gevat het nie, was dit ‘n heerlike sensasie om liefdevolle, onselfsugtige hande op hom te voel.

Sê my, as jy daar gestaan het, hoe om hierdie man vir jou gelyk het? Ek dink Petrus het vir hom gelag. Die maskara moes baie snaaks gelyk het. Hy kon vir Jesus gesê het:

“Luister hier meneer. Ek mag miskien blind wees, maar ek besit darem nog ‘n mate van selfrespek Al die mense is op pad na die tempel vir die 11 uur erediens. As ek nou in die teenoorgestelde rigting na Siloam gaan stap, gaan hierdie mense my sien en ek gaan ‘n baie groot gek van myself maak.”

SOSIALE IMPLIKASIES

Terwyl ek oor hierdie sabbatwonderwerk gepeins het, het ek aan die sosiale prys gedink om Jesus te volg.

As hierdie blinde man gesond wou word, moes hy gewillig wees om Jesus te gehoorsaam – selfs al sou dit beteken dat hy ‘n publieke spektakel van homself moes maak.

Ek is so dankbaar dat die blinde man daardie sabbatoggend besluit het om Jesus te gehoorsaam – ten spyte van die sosiale konsekwensies van bespotting.

Jesus verwag nog steeds dat mense Hom sal gehoorsaam – tenspyte van die sosiale konsekwensies van bespotting.
Terwyl hy met sy wit kierie deur die strate loop, hoor hy hoe ‘n paar tieners verskriklik begin lag. Die ma raas en beveel hulle om dadelik op te lag, terwyl sy self dik van die lag is.

“Maar ma,” sê die oudste outjie, “die oom lyk dan so snaaks. Hoekom het hy modder op sy oë gesmeer?”

Tenspyte van die snedige opmerkings van mense, het hy aangehou loop totdat hy by Siloam gekom het.

DIE BAD VAN SILOAM

Voordat ons na die genesing van hierdie jongman se blindheid kyk, wil ek u net gou van die bad van Siloam vertel.

Die tempel was aan die een kant van Jerusalem en die bad van Siloam aan die anderkant. Die blinde man het ‘n hele end voel met sy kierie gestap voordat hy by hierdie water uitgekom het.

Siloam word tans deur die fonteinwater van Gihon gevoed. Hoe het dit gebeur?

In die jaar 690 v.C. het die Assiriese koning Sanherib opgeruk om Jerusalem te verwoes. Koning Hiskia het toe baie vinnig ‘n kanaal vanaf die Gihonfontein, net buite die stadsmuur, na Siloam binne die muur, laat grawe.

Daarna het hy die fontein gekamoefleer sodat die Assiriërs nie van die water sou kon kry nie.

Dit was my voorreg om deur hierdie ondergrondse watertonnel vanaf die Gihonfontein waar Salomo gekroon is, tot by Siloam te kon stap. Die water neem jou so halflyf op plekke.

GESTUUR

Terwyl ek by Siloam oor sy interessante geskiedenis gepeins het, het ek aan die blinde man gedink wat sy modderoë daar kom afspoel het.

Hy moes seker so ietsie van die geskiedenis van die bad van Siloam geweet het. Miskien het hy aan die interessante naam gedink “GESTUUR.”

Tydens die beleëring van Jerusalem deur die Assiriërs was hierdie water waarlik GESTUUR om die volk se dors te les.
En terwyl hy Siloam nader het hy miskien saggies in sy hart gebid:

“Ag Here, my hele lewe het ek in dorstige duisternis deurgebring. Soos wat U 700 jaar gelede water na Siloam gestuur het om mense se dors te les, so bid ek U, stuur vir my lig sodat my dors na sig geles kan word.”

DIE GENESING

Versigtig kom hy met die trappies af. Hy voel met sy wit kierie waar die water is. Dan buk hy langs die waters van Siloam. Gaan hy regtig sy sig kry as hy die modder met hiedie water afspoel?

Is daar genesende krag in die water wat nou met die modder op sy oë gaan kontak maak? Nee. Die genesende krag lê in gehoorsaamheid aan Jesus se bevel wat hom gestuur het om sy modderbesmeerde oë te gaan was.

Hy skep die water en was sy modderoë skoon. Skielik wyk die donker nag voor ‘n helder sabbatmore. Hy tuur die blou lug in. Hy sien hoe ‘n paar voëls verbyvlieg.

Sy honger oë kan nie genoeg van sien kry nie. Hy vergaap om aan alles rondom hom. En verdof dankbaarsheidstrane sy oë vir ‘n sekond of twee.

Vers 7 “…Hy het gegaan en hom gewas, en toe hy terugkom, kon hy sien.”

Dis Sabbat. Dit mag wees dat ek en jy in die nag van skuldgevoelens en ‘n verdraaide Godsbeeld rond tas. Jesus wil vanoggend langs ons hurk en goddelike klei van potensiële genesing op ons blinde oë smeer.

Hy vra ons om vir Sy onthalwe gewillig te wees om deur die strate van bespotting te loop. Maar Hy beloof dat ons aan die einde van hierdie pad,‘n nuwe visie en ‘n nuwe waardering van Hom sal ontvang.

Mag ons begeerte om van blindheid genees te word, ons sensitiwiteit oor wat mense oor die klei op ons oë sal sê transendeer. En mag ons saam met die geneesde blinde uitroep:

Vers 25 “…Een ding weet ek: ek was blind, en nou sien ek.”

Was this article helpful?

Related Articles