1. Home
  2. Die Christelike Lewe
  3. Verbittering (Deel 1)

Verbittering (Deel 1)

Skriftuur: Kolossense 3:12-17.

Ek het al ‘n paar klappe in die lewe gekry wat ek verdien het. Dit was my verdiende loon. Maar daar was kere wat ek ‘n paar klappe gekry het wat ek regtig nie verdien het nie.

En jy is al geraps oor dinge wat jy verkeerd gedoen het. Maar jy is ookal geraps oor dinge waaraan jy geen skuld het nie.

SEUN VERMOOR

Ek besoek eenkeer ‘n tannie by Modderrivier in die Kimberley distrik. Dit wat met haar gebeur het, sal ek nooit vergeet nie. Hierdie seun van haar was haar trots. Hulle twee was baie na aan mekaar. En toe tref ‘n ramp hom. ‘n Paar mense rand hom in sy huis aan, en vermoor hom.

Dit was vir haar ‘n hartseer wat sy nie kan beskryf nie. Die saak het voorgekom en die man wat haar seun vermoor het, is vrygespreek.

Sy sien hom gereeld. As jy in haar plek was, hoe sou jy teenoor die moordenaar van jou kind gevoel het. Eers kom die hartseer en daarna ‘n verskriklike verbittering.

Is jy vanoggend verbitterd? Het daar sekere onregverdige dinge met jou gebeur wat jou eenvoudig platgeslaan het en ‘n bitterheid in jou binneste veroorsaak het.

In Hebreërs 12:15 lees ons die volgende woorde:

“Sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie. Sorg dat daar nie verbittering soos ‘n wortel uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie.”

Paulus sê vir ons dat verbittering soos ‘n boomwortel groei.

Hy sak dieper en dieper in die grond van jou wese. En hierdie wortel van verbittering stuur sywortels orals deur jou denke en emosies en verstrengel jou.

Bitterheid besmet mense wat met jou in aanraking kom.

Deur die jare het ek met verbitterde mense gepraat. En elke keer wanneer ek daar wegry, het ek besmet gevoel.

As iemand jou SOOS ‘N VARK behandel het, het ‘n vreeslike ramp wat jou getref het.

Maar as jy verbitterd geraak het, het die grootste ramp van alle rampe jou getref

Die duiwel sal alles doen om die Here se kinders verbitterd te maak. En as jy dink dat jy min of meer oor die grootste teleurstellings en rampe is, pasop.

Die vyand beplan reeds sy volgende aanval op jou.

Hy gaan alles doen om jou ‘n verbitterde mens te maak.

En as jy reeds verbitterd is, gaan hy hom daarop toelê om jou nog meer verbitterd te maak.

Hebreërs 12:15 “Sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie. Sorg dat daar nie verbittering soos ‘n wortel uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie.”

Dit is net die genade van die Here wat kan verhoed dat ‘n mens verbitterd raak. En dit is net die genade van die Here wat jou van hierdie ewig brandende hel kan verlos.

En dan waarsku Paulus ons ook in Efesiërs 4:31

“Moet nooit verbitter of opvlieënd wees of woedend word nie; moenie vloek of skel nie; moet niks doen wat sleg is nie.”

PAULUS EN BARNABAS

Kom ons kyk na twee goeie vriende wat by Antiogië op mekaar verbitterd geword het. Wat die saak baie erg maak, is die feit dat albei hierdie mense toegewyde Godsmanne was.

Hulle moes voorbeelde vir Christene van hulle dag wees en toe raak hulle verbitterd. Sal u omgee as ek hulle name vir u noem?

Die een was Paulus en die ander een Barnabas. En ek weet nie van twee toegewyder godsmanne in die hele Bybel as hulle nie.

Terwyl ek op hulle spore in klein Asië geloop het, het ek gedink:

“As dit met hulle kon gebeur, watter waarborg het ons dat ons en goeie vriende nie ook op mekaar verbitterd kan raak nie.”

Terwyl ek na die ruïnes van Antiogië in Pisidië gekyk het, het die volgende Bybelverhaal by my opgedoem:

Handelinge 15:36 ‘n Tydjie later het Paulus vir Barnabas gesê: Kom ons gaan kyk hoe gaan dit met die gelowiges in al die stede waar ons die woord van die Here verkondig het.

Verse 37,38 Barnabas wou vir Johannes, wat ook Markus genoem is, met hulle saamneem. Maar Paulus het gedink dit is nie reg om die man saam te neem wat hulle in Pamfilië verlaat het en nie enduit die werk saam met hulle gedoen het nie.

Verse 39-40 Hieroor het hulle so skerp verskil dat hulle van mekaar geskei het. Barnabas het toe vir Markus geneem en met ‘n skip na Siprus toe vertrek. Paulus het vir Silas gekies en vertrek, nadat hulle deur gelowiges aan die genade van die Here toevertrou is. Hy het deur Sirië en Silesië gereis en die gemeentes geestelik versterk.

Wat beteken dit om so skerp van mekaar te verskil dat daar skeiding kom?

Die ou vertaling stel dit soos volg: “Daar het toe verbittering ontstaan, sodat hulle van mekaar geskei het…”

Ek het die voorreg gehad om Antiogië in Seleukië te kon besoek waar die hartseer gebeurtenis afgespeel het. Kom ek vertel vir u wat deur my gedagtes gegaan het toe ek hierdie gedeelte die eerste keer in die Bybel gelees het. Ek het ek gedink die vertalers het die verskilletjie tussen Paulus en Barnabas ‘n bietjies te kras gestel.

Is dit regtig moontlik dat twee godsmanne soos Paulus en Barnabas op mekaar verbitterd kon raak?

Ek is toe na die grondteks toe om te kyk wat die Grieks sê. En weet jy wat? Dit is presies wat gebeur het. Paulus en Barnabas het baie definitief verbitterd geraak.

Die woord wat Lukas gebruik is PAROKSUSMOS. Die Afrikaanse taal het die woord opgeneem en ons praat van Paroksisme wat ‘n ander woord vir verbitterd is.

Ek staan hier in Antiogië waar hierdie hartseer gebeurtenis afgespeel het, en ek dink aan die woorde:

“Daar het toe verbittering ontstaan, sodat hulle van mekaar geskei het…”

En hierdie woorde het deur die eeue weergalm en tot by ons dag gekom. “Daar het toe verbittering ontstaan, sodat hulle van mekaar geskei het…”

Hoeveel mense ken u wat verbitterd geraak het en van mekaar geskei het? Verbittering besmet nie alleen mense met wie ons in aanraking kom nie, verbittering skei goeie vriende van mekaar.

PAROKSUSMOS

Die eerste gedeelte van die woord “para” beteken naby of intens. Die tweede gedeelte van die woord “susmos” beteken skerpmaak.

En weet u wat doen Paulus en Barnabas? Hulle gebruik skerp woorde, intense woorde om mekaar mee te steek en seer te maak.

Ek staan in die ou kerkie by Antiogië en ek dink aan ‘n baie kosbare teks in Handelinge. Dit noem die feit dat die woord Christen vir die eerste keer hier genoem is.

Kom ons hoor wat het daartoe aanleiding gegee:

Handeling 11:21 En die hand van die Here was met hulle, en ’n groot getal het gelowig geword en hulle tot die Here bekeer.

Antiogië is langs die Orontosrivier geleë. Dit was in Paulus se dag die “Koningin van die Ooste” genoem en het naas Rome en Alexandrië die derde metropolis van die Romeinse ryk geword.

Daar het destyds ongeveer 800,000 mense gewoon. En nou verstaan ‘n mens die volgende Bybelse inligting beter.

’n Groot getal het gelowig geword en hulle tot die Here bekeer. Handelinge 11:21

Kom ons hoor hoe die gelowiges in Jerusalem op die goeie nuus van bekeerlinge in Antiogië gereageer:

Handelinge 11:22 En die berig hiervan het die gemeente wat in Jerusalem was, ter ore gekom en hulle het Bárnabas afgestuur om die land deur te gaan tot by Antiochíë.

Dis ‘n baie groot voorreg om plekke soos Antiogië te besoek en oor die aangrypende geskiedenis te dink wat hier afgespeel het.

Verse 23,24 Toe hy daar kom en die genade van God sien, was hy bly en het almal vermaan om met hartlike voorneme aan die Here getrou te bly; want hy was ’n goeie man en vol van die Heilige Gees en geloof; en ’n aansienlike skare is aan die Here toegebring.

Toe ek Tarsus besoek het waar Paulus gebore is, het ek aan iets gedink wat Barnabas gedoen het:

Verse 25,26 Toe vertrek Bárnabas na Tarsus om Saulus te soek, en toe hy hom kry, het hy hom na Antiochíë gebring. En hulle het ’n hele jaar lank in die gemeente saam vergader en aan ’n aansienlike skare onderwys gegee; en die dissipels is in Antiochíë vir die eerste keer Christene genoem.

Terwyl ek Tarsus besoek, dink ek aan Paulus en Barnabas se pragtige vriendskap.

In my geestesoog kan ek sien hoe die saggeaarde Barnabas vir Paulus kom vra om saam met hom in Antiogië te kom werk.

Dis interessant om te kyk wat die argeoloë alles hier opgegrawe het. Paulus was miskien met nog ‘n Phd besig toe sy vriend Barnabas hom gevra het om saam te kom werk.

“Barrie. Baie dankie vir die uitnodiging. Kom ons gaan so gou as moontlik. Mag die Here ons vriendskap seën, en mag ons baie siele vir Sy koninkryk wen!”

In Antiogië het ek ‘n baie interessante museum besoek. Ek weet nie of daar nog ‘n plek is waar sulke reuse mosaïek kuns uitgestal word nie.

Ek staan en dink aan ‘n ander pragtige vriendskapmosaïek wat hier by Antiogië vertoon was. Die vriendskap tussen Paulus en Barnabas.

27. Maar toe gebeur iets en die mosaïek van liefde word ‘n mosaïek van verbittering.

Handeling 15:39 “Daar het toe verbittering ontstaan, sodat hulle van mekaar geskei het…”

In dieselfde museum het ek op antieke kleitablette afgekom. Die woorde spykerskrif woorde wat iemand lank gelede gelees het, het ‘n reaksie uitgelok – of negatief of positief.

Ek weet nie van iets wat seerder maak as genadelose woorde nie. Sekere dinge wat al jare gelede vir jou gesê is, maak nog steeds baie seer.

DIE REDE VIR DIE VERBITTERING

Daar is so ‘n paar lelike mosaïeke tussen die mooies in die museum van Antiogië. Ons wil weet wat aanleiding tot die verbittering tussen Paulus en Silas gegee het.

Dit is goed om die pragtige diep sielkundige lesse van die Bybelverhale te bestudeer. Dis vir jou en my geskrywe sodat ons belangrike lesse daaruit kan leer.

MARKUS

Net so ‘n endjie van Laodisea lê die reuse tel van Kolosse. Ons hoop dat die graaf van die argeoloog spoedig die skatte van hierdie Bybelstad gaan opgrawe.

Ons wil meer aangaande Markus leer. Dis baie belangrik.
Hy was die onderwerp van bespreking wat aanleiding tot die verbittering tussen Paulus en Silas gegee het.

Wat se inligting gee die Bybel ons van Markus, die man oor wie die verbittering ontstaan het?

Tweeduisend jaar gelede het ‘n brief van Paulus hier by Kolosse aangekom. Die naam van Markus en Barnabas word hier genoem:

Kolossense 4:10 Aristargos, wat hier saam met my gevange sit, stuur vir julle groete; ook Markus, die neef van Barnabas. Oor hom het julle reeds opdragte gekry: as hy daar by julle kom, moet julle hom gasvry ontvang.

Ek stap by Kolosse en ek dink aan hoe Barnabas oor sy neef moes voel. As Barnabas so erg oor Paulus was, was hy seker nog erger oor Markus want hy was bloedfamilie.

Nog ‘n vraag. Waar het Markus gewoon en wie was sy ma?

In Jerusalem kan mens naby die graf van Dawid ‘n baie interessante plek besoek. Volgens oorlewering was dit op hierdie plek waar Markus gewoon het.

Handelinge 12:12 Met dié gedagte is hy na die huis van Maria, die moeder van Johannes wat ook Markus genoem is, waar baie gelowiges saam was om te bid.

Die bovertrek in Maria se huis was die plek waar die gelowiges bymekaar gekom het.

Omdat die Bybel nêrens van sy pa praat nie, kan ons aanneem dat hy oorlede is.

Die ruïnes van Perge gaan ons vertel wat hier met Paulus, Barnabas en Markus gebeur het.

In my geestesoog sien ek die drie. Dis op hierdie einste plek waar die moeilikheid begin het en waar Markus uitgesak het.

Argeoloë het ‘n reliëf van soldate in Perge gevind. Ek wonder of Markus daarna gekyk het. Sy neef Barnabas het hom geroep om ‘n soldaat in die weermag van die hemel te word, maar helaas.

Markus het die slagveld van selfopofferende soldatediens vir die Here, by Perge verlaat.

Kry ‘n mens nog ‘n kans as jy die diens van die Here verlaat?

Ek het ‘n antieke baba se melkbottel in die museum by Perge ontdek. Markus het so iets ook raakgesien? Hy moes hom soos ‘n man gedra het, maar hy het homself soos ‘n baba gedra en na sy mamma teruggekeer.

Is daar hoop vir geestelike sussies. Sal die Here hulle ‘n tweede kans gee?

Heelwat van Perge se dapper helde word in die museum by Antalya uitgestal. Baie interessante leesstof.

Maar die Bybel se biografiëe is die pragtigste van alle biografiëe. Wanneer ons dit lees, verander dit ons lewens.

Het Markus die standbeeld van Alexander die Grote by Perge gesien? Op 33jarige leeftyd sterf hy nadat hy die antieke wêreld verower het.

Op 33 jarige leeftyd sterf Jesus nadat Hy sonde en dood van die hele wêreld kom verower het.

Jesus is die magtige Verlosser wat ons van ons gevalle toestand kan verlos. Kom ons laat Hom toe om dit vir ons te doen.

Was this article helpful?

Related Articles