Maria Magdalena (Deel 15)

MARIA MAGDALENA – Deel 15

Skriftuur: Matteus 27:55,57

Dis Woensdagoggend. Maria het sopas wakker geword. Daar is net een Persoon wat in haar kop rondmaal, en dis Jesus. So het agterkom dat die Joodse leiers Jesus gaan doodmaak.

Die Bybel gee nie vir ons enige inligting oor Jesus se doen en late op daardie spesifieke Woensdag nie. Persoonlik glo ek dat Hy die hele tyd in gebed deurgebring het.

Dis moontlik dat Maria vir Jesus gaan opsoek het met die oog om Hom te bemoedig het. Miskien het Marta vir hom kos gestuur. Ons weet nie.

DONDERDAG

Maar die inligting wat die Bybel vir ons gee oor Jesus se optrede die Donderdag, is enorm. Jare later kon Maria weer alles daaromtrent in die evangelies van Matteus, Markus, Lukas en Johannes lees.

Die Donderdagnag het Hy die pasga ingestel en Sy dissiepels se voete gewas. Op pad na Getsemane het Hy vir hulle die lesse van die ware wynstok geleer. Lesse van absolute afhanklikheid aan Hom.

Skyfie Nr. 1 (Getsemane se olyfbome)

In Getsemane het Jesus stoksiel alleen met die sondes van die wêreld begin worstel.

Net na middernag het Judas Jesus kom verraai. Ongeveer ‘n duisend mense, soldate, tempelpolisie, die gepeupel, skrifgeleerdes, Fariseërs en die Sanhedrin, het Jesus deur die Kidronvallei na die paleis van Kajafas, die Hoëpriester geneem.

Skyfie nr. 2. (trappies na die hoëpriester se paleis.)

Terwyl hulle Jesus met die trappies na die hoëpriester se paleis geneem is, het die lig van die honderde fakkels tot by Betanië geskyn. Het hierdie hartseer fakkellig deur Maria se kamervenster geskyn?

Was sy op daardie oomblik wakker?

Het sy gaan uitvind waar die lig vandaan kom? As sy dit wel gedoen het, sou sy Jesus in ‘n arestasie gesien het.

Skyfie nr. 3. (Kalaksies)

Hy wat kalaksies deur die kosmos lei word nou soos ‘n skaap na die slagpale gelei.

Skyfie nr. 4 (Jesus geboeid)

VOOR DIE JOODSE RAAD

Vanaf middernag tot dagbreek die Vrydagoggend, is Jesus vier keer verhoor en elke keer onregverdig geoordeel.

Dwarsdeur die nag is Hy bespot. Hy is deur die gesig geklap. Kort kort het iemand Hom in die gesig gespoeg.

Matteus 26:67 Toe het hulle in sy gesig gespoeg en Hom met die vuis geslaan. Hulle het Hom geklap en gesê:”Jy is mos ‘n profeet, Christus! Sê vir ons, wie het jou geslaan?”

Die Messiaanse Psalm 88 vertel vir ons hoe Hy in ‘n pikdonker sel opgesluit was.

Skyfie nr. 5. Vers 7 u het my onder in die put laat beland, in diepe duisternis.

VOOR PILATUS

Skyfie nr. 6. (Ruïnes)

Argeoloë het die pad opgegrawe wat vanaf Kajafas se paleis tot by die Sanhedrin geloop het.

Skyfie nr. 7 (Jesus voor Pilatus)

‘n Stukkendgeslaan Jesus is die Vrydagoggend na Pilatus se ampswoning gelei.

Maria volg Hom op ‘n afstand. Dit wat Jesus alles deurmaak, is onbeskryflik wreed. Sy sien dat haar Meester tot die dood toe moeg is.

Skyfie nr. 8. (Geseling)

Pilatus laat Hom gesel om te kyk of hy die skare se simpatie kan uitlok. Die gebruik was om 40 minus een hou toe te dien.
Maar toe die stukkendgeslaande Jesus voor die gepeupel verskyn, het dit hulle nie in die minste geraak nie.

Skyfie 9 (Jesus en Pilatus)

Dit lyk amper vir Maria of Pilatus weer ‘n keer probeer om vir Jesus te wil vrylaat. ‘n Sprankie hoop flits in haar binneste.

Matteus 27:15-18 Die goewerneur het die gewoonte gehad om elke paasfees vir die mense een gevangene van hulle eie keuse los te laat. In daardie tyd was daar ‘n berugte gevangene met die naam van Jesus Barabbas. Aangesien die mense tog bymekaar was, het Pilatus hulle gevra: “Wie wil julle hê moet ek vir julle loslaat: Jesus Barabbas of Jesus wat Christus genoem word?” Hy het geweet dat die priesterhoofde Hom uit afguns uitgelwer het.

Maria sien hoe die Joodse leiers die mense aanhits om vir Barabbas se vrylating te vra. Sy kan haar ore nie glo nie.

Barabas die skurk het al talle mense koelbloedig vermoor. Vir ‘n baie lank ruk het die polisie hom gesoek. En nou vra hulle vir sy vrylating.

Sy verneem ook dat Mev. Pilatus vir haar man ‘n briefie gestuur het om hom te vra om Jesus tog nie leed aan te doen nie.

Matteus 27:21 Die goewerneur vra hulle toe: “Watter een van die twee wil julle hê moet ek vir hulle loslaat?” “Barabbas!” antwoord hulle.

Maria kyk na die twee mans – Jesus en Barabbas. Wat ‘n skrille kontras. Die een wou haar red, die ander een wou haar vernietig.

Die God wat ‘n glanskleed van hemelse waardigheid gedra het, staan vernederd in ‘n spotgewaad met kolle gekoekte bloed daarop. Sy kop was eers met die lig van ‘n biljoen kalaksies gekroon. Nou dra Hy ‘n kroon met dorings wat pyn en bloed en skande voortbring.

Sy bolyf was kaal en oor Sy rug het die lang, wrede hale gelê waaruit die bloed geloop het.

Sy moeë, pynvertrekte gesig is met gestolde bloed bevlek. Maar tenspyte daarvan, straal iets hemels uit Sy gelaat.

Die boek, die Koning van die Eeue, sê vir ons wat Maria op Jesus se gesig gelees het:

Nog nooit het Hy so hemels mooi as op hierdie oomblik gelyk nie. Sy gesig was nie voor Sy vyand ontsier nie. Elke gelaatstrek het sagmoedigheid, kalme berusting en deernis vir Sy wrede vyande uitgestraal. Sy lyftaal het nie die geringste teken van swakheid en lafhartigheid weerspieël nie. Inteendeel. Hy het die dinamieka van die waardigheid van lankmoedigheid uitgestraal. Bld. 665.

Barabbas het net langs Jesus gestaan. Elkeen in daardie gehoorsaal kon die skrille kontras opmerk. Elke spiertjie en elke plooi op sy gesig vertel van sy kriminaliteit.

Terwyl die mense na die verskil tussen Jesus en Barabas kyk, begin hulle huil.

Skyfie nr. 10. (geseling skyfie wat reeds gebruik is.)

GEGESEL EN GEKRUISIG

Nadat Jesus vir ‘n tweede keer onmenslik gegesel is, is Hy weggeneem om gekruisig te word. Dit was die tweede sarsie katshoue – ‘n totaal van 78.

Matteus 27:55,56 “Daar was ook baie vroue wat op ‘n afstand gestaan en kyk het. Dit is hulle wat vir Jesus van Galilea af gevolg en vir Hom gesorg het. Onder hulle was Maria Magdalena…”

Skyfie nr. 11 (Jesus aan die kruis.)

Kom ons gaan staan vir so ‘n rukkie langs Maria Magdalena. Kom ons kyk saam met haar na dit wat daardie Vrydag op Golgota gebeur het.

Kom ons probeer haar emosies peil terwyl die een toneel na die ander homself voor haar oë afspeel.

Matteus 27:31 Nadat hulle Hom klaar bespot het, het hulle die mantel uitgetrek en weer sy eie klere vir Hom aangetrek. Toe lei hulle Hom weg om Hom te kruisig.

Maria sien hoe die kruis wat vir Barabbas bedoel was, op Jesus se skouers geplaas word. Hy probeer Sy bes om dit te dra, maar Hy val op die grond. Dit help nie dat die Romeinse soldate Hom skop en vloek nie. Hy het net nie die krag om orent te kom nie.

Daar is niemand wat gewillig is om Jesus se kruis vir Hom te dra nie. Wat gaan nou gebeur? Wonder Maria.

Vers 32 Toe hulle uitgaan, kry hulle ’n man van Sirene met die naam Simon, en hulle het hom gekommandeer om Jesus se kruis te dra.

Simon het toevallig daar aangekom. Hy hoor die geraas en uit nuuskierigheid stap hy nader. Toe hy die uitgeputte, beklboede Jesus onder die kruis sien lê, het hy sy meegevoet uitgespreek.

Toe hy nog so staan en kyk, gryp hulle hom en forseer hom om die kruis te dra.

Maria sien hoe Simon, Jesus en twee ander misdadigers na die plek van die teregstelling stap. Haar hart wil breek.

Skyfie nr. 12 (Spykers deur Sy voete)

Sy sien hoe sterk Romeinse soldate dik lang spykers deur Jesus se hande en voete slaan.

Die voete wat haar kom soek het, is nou aan ‘n vervloekte kruishout vasgenael. Die hande wat haar uit die modderpoel van sonde gelig het, is pynlik tussen hout en yster vasgeslaan.

Dit wat Maria die meeste skok en verstom, is die manier waarop die toeskouers en veral die Joodse geestelikes vir Jesus met minagting bejeën.

Matteus 27:39-44 Die mense wat daar verbygeloop het, het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud 40 en gesê: “Jy wat die tempel afbreek en in drie dae opbou! Red jouself as jy die Seun van God is, en kom van die kruis af!” 41 Net so het die priesterhoofde saam met die skrifgeleerdes en die familiehoofde ook gespot en gesê: 42 “Ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Hy is mos die koning van Israel! Laat hy nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. 43 Hy het op God vertrou; laat God hom nou red as Hy dan behae in hom het. Hy het immers gesê hy is die Seun van God!” 44 Op dieselfde manier het die rowers wat saam met Hom gekruisig is, Hom ook beledig.

Maria staan ‘n endjie van Jesus af. Dis moeilik om elke gelaatstrek te sien.

Vanaf nege uur daardie oggend het die minute stadig afgetik. Terwyl die mense Jesus spottend uitdaag om van die kruis af te kom, dink Maria.
“Wat sal gebeur as Jesus nou sou moes afkom? Hy sou al Sy moordenaars met een blik van Sy Godheid vernietig.”

Maar Jesus het nie gekom om Homself te red nie. Nee. Hy het gekom of Maria en ander soortgelyke sondaars te red.

Hy sal sterf, sodat ons kan leef. Hy sal verag word sodat ons geag kan word.

KOM VAN DIE KRUIS AF

Maria dink.

“So dikwels wil ek van die kruis van my seer verlos word. So dikwels wil ek van die kruis van veragting en verwerping afklim. Jesus het. So dikwels weier ek om aan die kruis van selfbeheersing te hang. Nie Jesus nie. Ek wil gedurig afklim na die gemak van selfbevrediging. Nie Jesus nie.”

Die horlosie het van nege uur tot by 12 uur aanbeweeg. Die pyn wat Jesus deurmaak, is onbeskryflik. Die gesigstrekkings van pyn, is iets waarna ‘n mens liewer nie wil kyk nie.

Die gewig van die Maria en die hele wêreld se sondes, was besig om Sy hart te breek. God se argwaan teen die wêreld se sonde word al hoe intenser deur Jesus gevoel. Hy ervaar ‘n onbeskryflike psigiese konsternasie

Die onttrekking van God se aangesig in die donkerste uur van Jesus se grootste angs, benoudheid en nood, het Sy hart met ‘n swaard van smart en pyn deursteek wat die menslike brein in der ewigheid nooit volkome sal begyp nie.

Die duiwel val Jesus met al sy mag aan. Die een golf duisternis na die ander breek oor Jesus. Dit word vir Hom so donker dat Hy nie meer deur die poorte van die dood kan sien nie. In daardie vreeslike oomblikke verdwyn die Sondagoggend opstanding uit Sy visie.

Hy het gevrees dat die sonde so weersinwekkend vir God is dat Hulle vir ewig geskei sou wees. Christus het die sielsangs deurgemaak wat die sondaar sal voel wanneer genade nie langer vir die sondige mensdom sal pleit nie.

Terwyl die skare met Jesus die spot dryf en terwyl Maria ‘n end daarvandaan staan en huil, het God besluit om iets drasties te doen.

Skyfie nr. 13 (Die drie kruise)

Hy skakel die hoofskakelaar van die son af. Skielik is dit stikduister. En nou kom staan God die Vader in die donkerte langs Sy seun. En die Vader se hart breek saam met die van Sy Seun.

Matteus 27:45 Van twaalfuur af het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot drie-uur geduur.

Eendag in die hemel sal ons na die verslag van die drie uur duisternis kan kyk.

Het Maria geweet dat God die Vader langs Jesus in hierdie donker tyd kom staan het? Nee. Het Jesus dit geweet? Nee.

Daar is oomblikke wanneer dit baie donker in ‘n mens se lewe word. Te donker om te hanteer. Die kruisgebeure sê dis dan wanneer God onsienlik langs ons kom staan.

DIE DUISTERNIS LIG

Die Vader het Jesus se lyding fyn gemonitor. Teen drie uur die middag het die duisternis sy wyk geneem. Behalwe by die kruis waarop Jesus gehang het.

Die kruis, simbool van angs, gruwel en afgryse het Sy slagoffer nog ‘n rukkie langer laat ly. Maria probeer tevergeefs om die donkerte te penetreer sodat sy Jesus kan sien.

Sy kan ook nie die die dieper duisternis van lyding wat Jesus se siel aankleef, penetreer nie. Nee. Dis te onbegryplik diep en donker.

Dit lyk of woedende weerligte na die donkerte blits waarin Jesus omhul is.

Vir die eerste keer na drie lang ure hoor Maria Jesus se stem. Op hierdie stadium kan Hy nog nie gesien word nie, net gehoor word.

Uit die duisternis kom die hartseerste woorde wat nog ooit gehoor is. Woorde waarvan die diepte pyn nooit gemeet sal kan word nie.

Matteus 27:46 Teen drie-uur het Jesus hard uitgeroep: “Eli, Eli, lemá sabagtani?” Dit is: My God, my God, waarom het U My verlaat?

Wat het alles deur Maria se gedagtes geflits toe sy hierdie woorde hoor? As God vir Jesus verlaat het, wat se hoop was daar vir haar en die ander sondaars wat diep geval het?

Terwyl Jesus se stem verstil, sien Maria hoe die duisternis nog donkerder en donkerder om Jesus saampak.

Het sy besef dat die loon van die sonde die dood is, die ewige dood, die tweede dood? Het sy op daardie oomblik besef dat Jesus in haar plek gesterf het?

Het sy besef dat sy, Maria op daardie oomblik saam met Jesus die straf van die tweede dood ontvang het?

Toe hulle haar die keer wou stenig, het Jesus haar vrygespreek. Maar wie moes die skuld vir owerspel betaal?
Jesus. Nou sterf Hy onder die klippe wat op haar moes reent.

DIE DUISTERNIS LIG

Net voor Jesus sterf, het die duisternis gelig. Maria kyk na haar Heiland. Hy is klaar. Hy gaan enige oomblik Sy laaste asem uitblaas.

Die Koning van die Eeue, bld. 684 gee vir ons die volgende aangrypende skets:

“Aan die kruis het die vlekkelose Seun van God gehang, Sy vleis deur die gesels geskeur; die hande wat so dikwels geseën het, aan dwasbalke genael; die voete wat so onvermoeid op liefdesarbei uit was, aan die hout gespyker; die koninklike hoof deur ‘n doringkroon deurprik; die bewende lippe in ‘n angskeet gevorm.”

Ek wonder watter reaksie die sterwende Heiland op die engele gehad het?

Ek wonder met watter emosies die ongevalle wesens op ander planete na die sterwenstoneel van Jesus gekyk het?

Die God wat tyd en ruimte transendeer is in die noute van hout en spykers op Golgota vasgevang. Die klousterfobie wat Hy in ons sondige, donker kleinlikheid ervaar, troumatiseer Hom so intens, dat Hy sterf.

Waarom bevry Hy Homself nie? Hy kan nie want dan sou Maria en ek en jy daar moes gaan hang. Wat ‘n manifestasie van onbegryplike goddelike sondaarsliefde!

Liefde vir jou en my het Jesus aan die kruis gehou totdat Hy gesterf het.

Lukas 23:46 Jesus het hard uitgeroep: “Vader, in u hande gee Ek my gees oor.” Na hierdie woorde het Hy die laaste asem uitgeblaas.

Skyfie nr. 14 (Gestorwe Jesus.)

Jesus se kop val op Sy bors. Die kleur van lewe word deur die kleur van die vervang. Dis verby.

Met die kruisgebeure helder in haar gedagtes stap Maria terug na haar huis in Betanië. Sy wonder oor Jesus.

Ek en jy stap ook nou huistoe en ons peins oor Jesus.

Hy is behandel soos ons verdien het, sodat ons behandel kan word soos Hy verdien het. Hy is veroordeel vir ons sondes waaraan hy geen deel gehad het nie, sodat ons geregverdig kan word deur Sy geregtigheid waarin ons geen deel gehad het nie. Hy het ons dood gesterf, sodat ons Sy lewe kan ontvang. Deur Sy wonde het daar vir ons genesing gekom.

Mag ons lank oor Hom peins. Mag ons Jesus peinsend saam met ons deur ons skuldgevoelens neem.

Mag ons Jesus peinsend deur ons teleurstellings neem.

Mag ons Jesus peinsend deur die versoekings van die lewe neem.

Mag ons Jesus peinsend deur ons omgang met mense neem.

Was this article helpful?

Related Articles