1. Home
  2. Jesus
  3. Gelykenisse Van Christus
  4. Anersoortige Talente – Gelykenis 38

Anersoortige Talente – Gelykenis 38

Wanneer ons Jesus se disippels word, gee ons onsself aan Hom oor met alles wat ons is en besit. Dan neem Hy hierdie gawes en reinig en veredel dit om ‘n seën vir ander mense te kan wees. Die Gees gee aan elkeen afsonderlik soos Hy wil. 1 Korintiërs 12:11.Hy wat die vermoë het om vyf talente te hanteer, kry vyf. So ook met die een wat twee talente ontvang. En die een wat net een talent goed kan gebruik, kry een. Niemand hoef sleg te voel as hy nie groter talente ontvang het nie.

Ons word dieselfe geëer wanneer ons ons talente verbeter. Die grote van die gawe is nie ter sake nie, die ontwikkelling wel. Die een wat vyf talente ontvang het, het groter verantwoordelikhede.

Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik ‘n gawe uitdeel soos Hy wil. 1 Korintiërs 12:11

In die geykenis sê dit dat  die een wat vyf goue muntstukke ontvang het, dadelik daarmee gaan werk en ‘n wins gemaak van nog vyf.  Matthew 25:14,15

Ons talente, hoe gering dit ookal mag wees, moet ontwikkel word. Dit het niks met hoeveel ek ontvang het nie, maar wat doen ek met dit wat ek ontvang het? Die verbetering van al ons kragte is vir die voordeel van God en ons medemens. Wat is jou talente?

Niemand wat nie daagliks in bruikbaarheid toeneem nie, is nie besig om sy doel in die lewe te verwesenlik nie. Wanneer ons ons geloof in die Here bely, onderneem ons om alles in ons vermoë te doen om baie hard vir ons Meester te werk. Ons moet elke vermoë ontwikkel sodat ons ons volle potensiaal kan bereik om die Here en ons medemens daarmee te kan dien.

Die Here het vir ons ‘n groot werk wat gedoen moet word. Hy sal die meeste in die toekomstige lewe aan diegene bemaak bemaak wat die gewilligste was om in hierdie lewe hulle uiterste bes vir Hom gedoen het.

In elke opregte poging om sy plan uit te werk, kies Hy sy werktuie, instumente, nie omdat hulle volmaak is nie, maar omdat hulle, deur ‘n verbintenis met Hom, volmaaktheid kan verkry.

God aanvaar net mense wat vasbeslote is om hoog te mik. Hy plaas ons onder omstandighede waar ons ons beste kan lewer. Geestelike groei word van almal verlang. Ons mag nooit die standaard van geregtigheid verlaag om by ons oorgeërfde of aangeleerde swakhede aan te pas nie.

Ons moet verstaan dat ‘n verwaarlose karakter nie vir God aanvaarbaar is nie.Alle regverdige karaktereienskappe  word in God as ‘n volmaakte harmonieuse geheel gevind. Elkeen wat Jesus as ‘n persoonlike Verlosser aanvaar, het die voorreg om hierdie geestelike skatte te besit.

Diegene wat werkers saam met God wil wees, moet streef na die ontwikkeling van die liggaam en die gedagtes.Ware opvoeding is die ontwikelling van die fisiese, die verstandelike en die morele kragte teneinde plig na te kom. Dit is die doel van hierdie drie om hemelse diens te verrig. Hierdie soort opvoeding sal deur die ewigheid bestaan.

Die Here verwag dat ons op elke gebied sal groei. Hy het ons met Sy bloed gekoop ten einde ons gewillige diens te verseker. Hy het vir ons ‘n voorbeeld gestel hoe om te werk en watter gesindheid ons moet openbaar.

Hy verlang dat ons navorsing sal doen om te kyk hoe ons Sy werk kan bevorder en Sy Naam kan verheerlik. Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Johannes 3:16

Jesus het nêrens gesê dat geestelike volwassenheid maklik gaan wees nie. ‘n Edel afgeronde karakter word nie oorgeërf nie. Dit word net deur deur persoonlike inspanning en die meriete en genade van Jesus moontlik gemaak.

Die Here skenk die talente, die verstandelike vermoëns en ons vorm die karakter.  Dit word net deur ontsettende stryd en disippline van ons gevalle natuur bereik. Konflik op konflik is nodig om teen oorgeërfde en aangeleerde swakhede te veg. Dit sal nodig wees om onsself baie kritiese te ondersoek en nie toe te laat dat die lelike karaktertrekke bly leef nie.

Jy mag nooit sê dat dit onmoontlik is om die oorwinning oor jou lelike natuur te behaal nie. As jy so gaan redeneer sal jy nooit die ewige lewe beërwe nie. Die onmoontlikheid bestaan net in jou eie wil. As jy nie wil nie, sal jy nie wen nie. Die eintlike probleem spruit uit ons onbekeerde harte en onwilligheid om ons aan God te onderwerp.

Baie van ons is deur God toegerus om baie te vermag maar dit gebeur nie omdat ons nie hard genoeg probeer nie. Duisende strompel doelloos deur die lewe sonder om vir iets te lewe en te strewe. Hulle het geen standaard wat hulle bereik nie. Diesulkes ontvang ‘n beloning na gelang die hoeveel werk hulle ingesit het of nie ingesit het nie.

Onthou jy sal nooit ‘n hoër standard bereik as die een wat jy self gestel het nie. Stel jou standard dan hoog, en beur tree vir tree vorentoe al is dit pynlik. Deur selfverloëning kan jy bo uitkom. My liewe vriend. Moenie dat enigiets jou terughou nie.

Die noodlot het nie sy web so stewig oor enige mens so stewig geweef dat hy vir altyd hulpeloos en in onsekerheid hoef te leef nie. Die moeilike omstandighede moet ons aanspoor om elkeen van hulle die hoof te bied. Die afbreek van een versperring sal ons help om die volgende ook af te breek. Beur vorentoe en omstandighede sal jou helpers en nie jou hindernisse word nie.

Wees ambisieus vir die Meester se eer om ‘n mooi karakter te bou.

In elke fase van karakterbou moet ons God behaag. 

Dit is moontlik want Henog het dit in daardie bose geslag reggerkry. En miskien is jy die Henog in hierdie bose geslag.

Maak Daniël jou voorbeeld wat nie toegelaat het dat korrupsie hom besoedel het nie. Moenie Hom teleurstel wat jou so liefgehad het dat Hy Sy lewe vir kom gee het om jou sondes te vergewe nie. Hy sê: “Sonder My kan julle niks doen nie.” Johannes 15:5. Onthou dit!

As jy groot foute gemaak het, kan jy die oorwinning behaal as jy uit jou foute geleer het. Sodoende verander jy mislukkings in oorwinnings. Jy stel Satan teleur en vereer jou Verlosser. ‘n Karakter wat in die goddelike gelykheid gevorm is. is die enigste skat wat ons van hierdie wêreld na die volgende kan neem.

Die hemel sal saam met jou werk wanneer jy met doelgerigte geloof daarna streef om volwassenheid van karakter te behaal.

Elkeen wat na hierdie geestelike hoogtes streef het die belofte dat Jesus jou regterhand styf gaan vashou.

Wanneer ons wil met die wil van God saamwerk, word dit onoorwinlik, onvernietigbaar. Wat ookal vir Hom gedoen moet word, kan in Sy krag gedoen word. Alles wat Hy bevel is moontlik. All His biddings are enablings.

VOLGENDE KEER

Verstandelikie vermoëns.

Die Here verwag dat ons ons verstand moet ontwikkel. Hy wil hê ons moet intelligenter en met beter onderskeidingsvermoëns as die wêreldling wees. En Hy is ongelukkig met mense wat te lui is om bekwame ingeligte werkers te wil wees.

Die Here moedig ons aan Hom met ons hele hart, siel, krag en verstand lief te hê.

Dit plaas op ons die verantwootdelikheid om die intellek tot volle kapasiteit te ontwikkel sodat ons Hom ten beste ons Skepper kan liefhê en Hom dien.

Was this article helpful?

Related Articles