1. Home
  2. Boeke Van Die Bybel
  3. Die Boek Daniël
  4. Daniël 2 (Deel 2) – Griekse Re-Inkarnasie In Babilon

Daniël 2 (Deel 2) – Griekse Re-Inkarnasie In Babilon

GRIEKSE RE-INKARNASIE IN BABILON

In ons vorige lesing het ons tot by Daniël se pragtige gebed gekom. Die Here het aan hom die presiese droom gegee wat Hy koning Nebukadnesar vergeet het.Kom ons lees dit weer ‘n keer:

Vers 22 Hy openbaar ondeur- grondelike en verborge dinge; Hy weet wat in die duister is, en die lig woon by Hom

Met die Hubbleteleskoop ontdek ons al hoe meer van God se wonders. Met die teleskoop van die boek Daniël ontdek ons God se alwetentenheid op ‘n baie unieke wyse

Vers 23 U, God van my vaders, loof en prys ek, want U het my wysheid en krag verleen, en nou het U my bekend gemaak wat ons van U afgesmeek het, want die saak van die koning het U ons bekend gemaak

Wat het die Here alles aan Daniël in ‘n droom bekendgemaak? Wat het die Here alles aan Daniël in ‘n droom bekendgemaak?

Vers 24 Daarom het Daniël ingegaan na Ariog, wat die koning aangestel het om die wyse manne van Babel om te bring; hy het gegaan en vir hom Só gesê: Moenie die wyse manne van Babel ombring nie; bring my in voor diekoning, dan sal ek aan die koning die uitlegging te kenne gee

Wat leer jy uit Daniëlse gesindheid?

From the beginning God has wrought through His people to bring blessing to the world. To the ancient Egyptian nation God made Joseph a fountain of life. Through the integrity of Joseph the life of that whole people was preserved.

Het hierdie tipe ‘n antitiepe?

Through Daniel God saved the life of all the wise men of Babylon. And these deliverances are as object lessons; they illustrate the spiritual blessings offered to the world through connection with the God whom Joseph and Daniel worshiped

Everyone in whose heart Christ abides, everyone who will show forth His love to the world, is a worker together with God for the blessing of humanity. As he receives from the Saviour grace to impart to others, from his whole being flows forth the tide of spiritual life.” AA 13

Verse 25,26 Toe het Ariog Daniël haastig voor die koning ingebring en so vir hom gesê: Ek het ’n man onder die ballinge van Juda gevind wat die koning die uitlegging bekend sal maak. Die koning het geantwoord en aan Daniël, wie se naam Béltsasar was, gesê: Is jy in staat om aan my die droom wat ek gesien het, en sy uitlegging bekend te maak?

Kan jy in jou verbeelding sien hoe Daniël op die prosessieweg na die koning se palies stap. Hy is verskriklik opgewonde want hy gaan vir die koning presies vertel wat hy gedroom het, en boonop die droom vir hom uitlê.

Vers 26 Die koning het toe vir Daniël, wat Beltsasar genoem is, gevra: “Kan jy vir my sê wat die droom is wat ek gehad het en wat sy uitleg is?”

Het Nebukadnesar rede tot kommer gehad?

Hoe dink jy het ek gevoel toe ek hier in Babilon gestap en oor Daniël en sy God gepeins het? Dis ook hier iewers waar sy vriende in ‘n vuuroond gegooi is en hy in ’n leeukuil

Daniël 2:27,28 Daniël het in teenwoordigheid van die koning geantwoord en gesê: Die geheim waarna die koning vra, kan die wyse manne, die besweerders, die geleerdes, die waarsêers nie aan die koning te kenne gee nie. Maar daar is ’n God in die hemel wat geheime openbaar, en Hy het koning Nebukadnésar bekend gemaak wat aan die einde van die dae sal gebeur. U droom en die gesigte van u hoof op u bed was dit:

Vers 29 “Toe u gaan slaap het, het u gedink oor wat in die toekoms sal gebeur, en Hy wat geheime kan openbaar, het aan u bekend gemaak wat gaan gebeur.”

Het Nebukadnesar rede tot kommer gehad? Wanneer jy die politiek van die jaar 603 vC bestudeer, kan jy die koning se kommer oor die toekoms waardeer.

Alhoewel hy Sirië en Palestina in 605 vC verower het, moes hy sy nuwe koninkryk nog stabiliseer. Egipte was besig met voorbereiding om Babilon aan te val.

1“Gaan Egipte, my vyand my verslaan?” het die magtige
koning gewonder. Wat van ons vyande? Gaan hulle ons verslaan?

Terwyl ek deur die gerestoureerde suidelike paleis van Nebukadnesar stap, dink ek: Daniël se uitleg van Nebuknesar se droom ego nog steeds deur hierdie leë sale in Babilon

Vers 29 “Toe u gaan slaap het, het u gedink oor wat in die toekoms sal gebeur, en Hy wat geheime kan openbaar, het aan u bekend gemaak wat gaan gebeur.”

Dit was destyds die vraag. Dit is vandag nog die vraag.

In die troonkamer het Daniël vir die Nebukadnesar ‘n scenario van die toekoms gegee.. Hy het vir die koning van ‘n koninkryk van vrede vertel waar daar nooit weer ‘n traan gestort sal word nie.

Maar die uitleg van die droom het nie net troos vir die bekommerde Nebukadnesar gebring nie. Daar is ook ‘n boodskap van bemoediging vir ons wat in hierdie eindtyd lewe.

Terwyl ek hier by Bab-ilu staan waar die koning sy droom gehad het, dink ek aan die bedagsame manier waarop God met ons as mense omgaan. Hy het die profetiese droom vir die heidense koning gegee net soos wat Hy dit vir Sy godvresende profete gegee het. God is nie eksklusief nie, Hy is inklusief. Hy sluit almal in Sy verlossingsplan in.

Luister na Daniël se beskrywing van die koning se droom:

Vers 31 “U het ‘n visioen gehad. Daar was ‘n groot beeld. Dit was hoog en het baie geblink. Dit het voor u gestaan, iets skrikwekkends.”

Wat leer die argeologie ons oor die voorkoms van ‘n menslike beeld?

Ancient Middle Eastern culture often used the stature of a human being to represent the world’s destiny. Egyptian astrologers particularly employed it. Moreover, the number 4 was significant, since the ancients used it to symbolize the territorial Dimensions. Doukhan 29

Die droom wat die profeet uitlê, is die presiese droom wat die koning gehad het. Terwyl Daniël die droom in detail beskryf, doem die hele visioen weer ‘n keer voor die koning se geestesoog op.

“Daniël, dis die einste droom wat ek gehad het.” Kom ons luister hoe die jong profeet verder verduidelik:

Verse 32,33 “Die beeld se kop was van suiwer goud, sy bors en sy arms van silwer, sy maag en sy heupe van brons. Sy bene was van yster en sy voete deels van yster en deels van klei.”

Die woord “Kop” in Aramees en Hebreeus beteken “Begin” of “Eerste”

Die beeld en sy metale van goud, silwer, koper en yster waarvan die koning gedroom het, was nie vir hom heeltemal onbekend nie.

Die Griekse mitologie het geleer dat die lewe tydens geboorte met goud begin, daarna die silwer periode, die jeug, dan kom die volwasse koperstadium wat deur die yster van ouderdom gevolg word.

Dan herhaal die hele siklus homself en jy word weer in die goud van ‘n nuwe begin gebore. ‘n Soort re-inkernasie. Jy moet weer deur al die trouma van die lewe worstel.

Dink jy die koning was baie opgewonde oor die sieklike Griekse siening van Re-inkarnasie? Het Daniël beter toekomsnuus gehad?

Maar Daniël verduidelik vir die koning dat daar nie ‘n oneindige siklus van pyn en dood in God se plan is nie. Jy leef net een keer en dan kom die dood.

Jy leef genadiglik net een keer en dan slaap jy in die dood
totdat die opstanding vir ons‘n pynlose bestaan inlui

Ons gaan sien hoe die verskillende metale die opkoms en val van die koninkryke vanaf Nebukadnesar se tyd tot op ons dag voorstel.

Dit stel terselfdertyd ook die eindelose mislukkings van die mensdom voor. Gelukkig openbaar die Here in hierdie profesie dat Hy vir ons baie meer as net ‘n eindelose siklus van lewe en dood in gedagte het.

Luister na hierdie heerlike aankondiging wat die finale verbanning van pyn, teleurstelling, siekte en dood aankondig:

Vers 34 “Toe u nog so kyk, breek daar ‘n klip los sonder dat ‘n hand daaraan geraak het en dit tref die beeld teen die voete van yster en klei en verpletter dit.”

Wat ‘n vriendelike bo-menslike Rots. Hy gaan ‘n einde aan die menslike fenomeen van ellende maak. Ons wil net weet tot watter mate gaan sonde en sy gevolge uitgewis word? Daniël praat:

Vers 35 “Die yster, die klei, die brons, die silwer en die goud is alles fyn gestamp en het geword soos kaf op die dorsvloere wat in die oestyd deur die wind weggewaai word, sodat geen spoor daarvan oorbly nie. Die klip waardeur die beeld getref is, het ‘n groot rots geword en het die hele aarde bedek.”
Hoe vertaal die Engels die rots?

Daniel 2:35 and the stone that smote the image became a great mountain, and filled the whole earth.

Hoe het Nebukadnesar oor die “berg” die “groot rots” gevoel

Die Babiloniërs het ‘n berg as die blyplek van die gode gesien. Veral Enlil, die Hoofgod wat in die hemel gewoon het. Hoe het Daniël die betekenis van die klip en die rots verstaan?

Jesaja 8:14 Die Here is ‘n klip en ‘n rots

Die profesie verklaar dat die Here, die Rots binnekort ‘n einde aan al ons pyn en teleurstellings gaan maak

Jesus die Rots gaan binnekort ‘n einde aan ons pyn
kom maak. Tot watter mate gaan sonde en sy gevolge uitgewis word?

Wanneer die Here die besoedeling van hierdie planeet gaan verwyder, sal daar nie die geringste spoor van besmetting gevind word nie.

Die profeet Jesaja stem eenhonderd persent saam met Daniël:

Jesaja 65:17 Ek gaan ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde skep; aan die wat daar nou is, sal daar nie meer gedink word nie, hulle sal nie onthou word nie.

Wat ‘n werk van reiniging! Ons sal nie eers een ongelukkige insident of sonde wat ons gepleeg het, onthou nie. Ek sien baie uit na daardie dag. Wat van jou?

Ek wens ek kon koning Nebukadnesar se gesigsuitdrukking sien toe Daniël die profetiese droom vir hom uitlê. Hy was daarvan oortuig dat die God van Daniël op ‘n baie besondere wyse met hom gepraat het.

Ek vertrou van harte dat jy ook op hierdie stadium sal besef dat die Here op ‘n baie besondere wyse deur die profetiese woord tot jou hart spreek.

Die verskillende metale soos ons sal sien, stel die opkoms en val van die antieke beskawings voor

Verse 37, 38 “U is die groot koning; die God van die hemel het aan u die heerskappy, die krag en die mag en die eer gegee. Hy het die hele bewoonde wêreld, die mense, die wilde diere en die voëls in u mag gegee en u die heerser oor hulle almal gemaak. U is die kop van goud.”

Die skatte van die antieke wêreld het deur die poorte van die stad gestroom. Die koning moes hierdie gedeelte van die uitleg van die goue kop baie waardeer het.

Daniël het geweet dat die silwer metaal uiteindelik die goud gaan vervang. Indien hy dit vir die koning vertel, mag hy dalk sy lewe verloor. Daniël het altyd gedoen wat reg was, en die gevolge vir die Here gelaat. Hy praat:

Vers 39 “Na u sal ‘n ander koninkryk na vore kom wat nie so belangrik as die van u sal wees nie. En daarna ‘n derde, die een van brons wat oor die hele wêreld heerskappy sal voer.

Eeue voordat die silwerkoninkryk die goue Babiloniërs sou verslaan, het Daniël dit voorspel. In 539 vC. vervul die Meders en Perse die profesie toe hulle Babilon verower het.

Silwer is ‘n gepaste voorstelling van die Medo-Persiese ryk. Volgens Herodotus moes alle belasting in silwer betaal word. Die Bybel is darem ‘n fantastiese betroubare historiese bron!

Vers 39 Na u sal ‘n ander koninkryk na vore kom wat nie so belangrik as die van u sal wees nie. En daarna ‘n derde, die een van brons wat oor die hele wêreld heerskappy sal voer.

Wie was hierdie koninkryk?

Esegiël 27:13 Griekeland, Tubal en Mesek was agente vir jou; hulle het jou goedere verruil vir slawe en koperware.

Alle Griekse wapentuig was ook van koper gemaak.

Daniël 2:40 Die vierde koninkryk sal so sterk wees soos yster. Yster vergruis alles en stamp dit fyn. Soos yster wat alles vergruis, so sal dié koninkryk die ander fyn stamp en vergruis.

Wie was hierdie wrede koninkryk? Dit was Julius Ceasar wat gesê het: “Veni, vidi, vici”. Die verwoesing van Jerusalem en ander stede getuig van die wreedheid van die Romeinse ysterkoninkryk

Vers 41 En dat die voete en die tone, soos u gesien het, deels van pottebakkersklei en deels van yster was – dit sal ’n verdeelde koninkryk wees, en van die hardheid van die yster sal daarin wees, omdat u die yster met kleigrond gemeng gesien het.

Verse 42,43 En dat die tone van die voete deels van yster en deels van klei is – ’n gedeelte van die koninkryk sal hard en ’n gedeelte sal bros wees. Dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het – hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aanmekaar vasklewe nie, net soos yster nie met klei meng nie.

Waarom word daar meer aandag aan die voete gegee? Moenie die volgende lesing misloop nie. In die samestelling van yster en klei, kry ons ‘n tipe van die eindtydse antitiepe kerkstaat toestand van die laaste dae.

Wanneer ons by die kleinhorinkie van Daniël 7 kom, sal die profeet Daniël vir ons meer inligting oor die klei komponent gee. Ons gaan hoor wat die vroeë hervormers hieroor geskryf het

Wanneer ons by die seedier van Openbaring 13 kom, sal ons sien hoe die eindtyd gebeure binnekort gaan afspeel. Die Bybel is die merkwaardigste Boek ter wêreld.

 

Was this article helpful?

Related Articles