Daniël 7 (Deel 4)

DANIEL 7 (DEEL 4)

‘n Oorlog tussen Christus en die satan wat in die gryse verlede in die hemel begin het, gaan binnekort finaal op die slagveld van ons harte beslis word.

Ons sal moet kies aan wie ons ons lojaliteit gaan bewys: Aan die Satan of aan Christus. Gehoorsaamheid aan God se wet of aan die wet van die antichris.

Om te verhoed dat ons ‘n fout maak met die identifisering van die horinkie, gee die profeet vir ons tien kenmerke.

ENMERKE VAN DIE KLEIN HORINKIE PUNT I

(1) Hoofstuk 7:8 sê hy kom tussen die ander horings op.

“Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar ‘n ander horinkie tussen hulle op…” Watter mag het rondom 476 n.C. sy verskyning tussen die vroeë Europese nasies gemaak het?

“To the succession of the Ceasars came the succession of the Pontiffs in Rome. When Constantine left Rome he gave his seat to the Pontif.” Lebanca, history prof. University Rome.

Die Roomse Katolieke kerk maak sy verskyning in Italië op Europese grondgebied. Nou weet ons wie die klein horinkie is.

PUNT 2. Daniël 7:24 sê vir ons die klein horinkie maak sy verskyning eers na die verbrokkeling van die Romeinse ryk.

“En die tien konings uit daardie koninkryk sal tien konings opstaan, en ‘n ander een sal na hulle opstaan…” Kom hoor of die Roomse Katolieke kerk hierdie profetiese feit bevestig:

American Catholic Quarterly Review, April 1911. “Eeue gelede, toe die nalatige Westerse keisers Rome aan die genade van die barbaarse hordes oorgelaat het, het die Romeine hulle na een man gewend vir hulp en beskerming, en vir hom gevra om oor hulle te heers.

So het die burgerlike heerskappy van die pouse begin. Die plaasvervanger van Christus het die troon van die keiser bestyg en die septer opgeneem waarvoor Europese keisers en konings eerbiedig deur soveel eeue heen sou buig.” Pouslike Rome is beslis die klein horinkie.

Terwyl ek na die lang lys name van pouse kyk wat deur die eeue geleef het, dink ek aan die betroubaarheid van die profesie. Die profeet het voorspel dat pouslike Rome na die verbrokkeling van die Romeinse ryk sou verskyn, en dit was net so.

PUNT 3. Die derde karaktertrek van die klein horinkie is sy ontworteling of verowering van drie van die destydse tien Europese nasies. Kom ons lees wat Daniël 7:8 hieroor sê:

“Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar ‘n ander horinkie tussen hulle op, en drie van die vorige horings is daarvoor ontwortel…”

In 493 n.C. verower hy die Heruli, in 534 n.C. die Vandale en in 538 n.C. die Oos Gote. Pouslike Rome voldoen aan al die kenmerke van die klein horinkie.

Waarom dink jy het Rome hulle uitgewis?

Edwin de Kock in sy boek “Christ and Antichrist in Prophecy and History, haal ‘n baie interessante bron aan:

“It is a fact that formerly those who dwelt in the east were accustomed as a church to santify the Sabbath…It is, therefore, possible for the Goths to have thought, as pupils of the discipline of the Greeks, that they should santify the Sabbath after the manner of the Greeks.” Sidonius Apollinaris, as quoted in Wilkinson’s book Truth Triumphant: The Chruch in the Wilderness, p 143,144

Wat leer die tipologie?

As ek en jy nalaat om die Bybel te studeer en Jesus ten volle te gehoorsaam, sal ons deur die antchris mislei word.

PUNT 4. Daniël 7:24 sê vir ons dat hy verskillend van die ander koninkryke sou wees. Kom ons lees dit:

“En die tien horings uit daardie koninkryk sal tien konings opstaan, en ‘n ander een sal na hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges en drie konings neerwerp.”

Switserse wagte by St. Peters beskerm die Vatikan. Gedurende die Middeleeue was al die ander nasies sekulêre magte. Maar die Roomse kerk was anders in die opsig dat hy ‘n godsdienstig sekulêre mag was.

PUNT 5. Die vyfde kenmerk wat die profeet noem, is die feit dat die klein horinkie toonaangewend sou wees. Met ander woorde hy sal diktatoriale magte aanneem.

Vers 20 “En die ander een wat opgekom het en waarvoor drie geval het, naamlik hierdie horing wat oë en ‘n mond gehad het wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as van die ander.”

Weet u wat vir my so fantasties is van Bybelprofesie? Geskiedenis bevestig alles wat voorspel is. Luister na hierdie sitaat oor die mag van die pousdom gedurende die middel eeue.

“Die Plaasvervanger van die Seun van God, gesalfde hoëpriester en opperste heerser op tydelike gebied (die pous) het op sy troon gesit om onpartydig te oordeel tussen volk en volk, tussen vors en vors, tussen heerser en onderdaan.” Henry Cardinal Manning, “The Temporal Power of the Vicar of Jesus Christ (1862), bl. 46.

Elke keer wanneer ek hier by St. Peters in Rome besoek, dink ek aan die akkurate vervulling van die profesie van Daniël 7. Konings het deur die eeue voor die kerk van Rome gesidder. Vir eeue het die kerk die vorste van Europe gehiet en gebied.

PUNT 6. Die volgende kenmerk is skokkend. Daniël 7:25 sê: “En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste…”

Wat sou u sê beteken hierdie uitdrukking? Dit klink amper soos godslastering. Maar kom ons hoor wat die Bybel daarvan sê.

In Openbaring 13 lees ons van ‘n luiperd agtige dier met 7 koppe en 10 horings wat ook sy verskyning uit die see maak. Hy besit al die kenmerke van die vier diere van Daniël 7. Johannes sê vir ons dat hierdie dier groot woorde spreek wat “godslastering” beteken. Kom ons lees dit:

Openbaring 13:5 “En ‘n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit twee en veertig maande lank te doen.”

Voordat ons die Katolieke bronne oor hierdie ernstige aantuiging van godslastering raadpleeg, moet ons eers vasstel wat die definisie daarvan is. Wie gaan dit vir ons vertel?

Johannes 10:33 “Die Jode antwoord Hom en sê: Dit is nie oor ‘n goeie werk dat ons U stenig nie, maar oor godslastering, en omdat U wat ‘n mens is, Uself God maak.” Maak Rome hom aan hierdie verskriklike sonde skuldig? Ja.

“Ons beklee op hierdie aarde die plek van God Almagtig.” “The Great Encyclical Letters of Pope Leo XIII”, omgaande brief van 20 Junie 1894. Hierdie sitaat laat my aan die ernstige waarskuwing van 2 Thessalonicense 2:3,4 dink. Kom ons lees dit:

“Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God sal sit en voorgee dat hy God is.”

Die Griekse preposisie “anti” beteken ook “in die plek van.” Die klein-horinkie is ‘n valse godsdienstige mag wat homself in die plek van Christus plaas. Mag die Here jou en my van die sonde bewaar om die plek van Jesus te wil inneem.

Ek lees vir u wat in 1512 tydens die Vyfde Lateraanse konsilie in die kerk van St. John Lateraan in Rome besluit is:

“Want u (die pous) is die herder, u is die geneesheer, u is die bestuurder, u is die landman; u is werklik ‘n ander God op aarde.” Christopher Marcellus op die vyfde Lateraanse Konsilie, 1512. Wat ‘n skokkende vervulling van Bybelprofesie.

Kom ons luister ook wat Markus 2:5 7 aangaande godslastering sê:

“En toe Jesus hulle geloof sien, sê Hy vir die verlamde: Seun, jou sondes is jou vergewe! En sommige van die skrifgeleerdes het daar gesit en in hulle harte geredeneer: Waarom praat hierdie man so godslasterlik? Wie kan sondes vergewe behalwe Een, naamlik God?”

Wanneer mens St. Peters besoek, merk jy dat hulle hierdie hokkies het waar mense hulle sondes teenoor ‘n priester kan bely. Maar ons wil weet of hierdie kerk daarop aanspraak maak dat hulle sondes kan vergewe. Kom ons hoor:
“Die regterlike gesag sal selfs die mag insluit om sonde te vergewe.” “Catholic Encyclopedia, boek 12, art. POUS, bl. 265.

SEWENDE PUNT. Daniël voorspel dat die klein horinkie, die Roomse Katolieke kerk mense gaan vervolg. Wat leer die geskiedenis?

Terwyl ek na hierdie voorstelling van vervolging by hierdie Jesuïtiese kerk kyk, dink ek aan Daniël 7:25: “En hy sal…die heiliges van die Allerhoogste mishandel.”

Sommige geskiedskrywers sê vir ons dat die kerk van Rome ongeveer 150 miljoen mense ‘n marteldood laat sterf het. Apologie gemaak

Die gevierde Katoliek, Thomas Aquinas, het verklaar dat ketters wat skuldig bevind is, net soos ander misdadigers doodgemaak moet word, aangesien hulle vervalsers is. Maar wat van jou en my? Hoe tree ons teenoor mense op wat met ons verskil? Het ek die gesindheid van Jesus of het ek die gesindheid van die Antichris?

PUNT 8. Die volgende kenmerk van die klein horinkie is sy aanslag op die heilige wet van die Here.

Daniël 7:25 “…En hy sal probeer om tye en wet te verander…” Kon so ‘n skokkende iets werklik gebeur het?

“Die pous kan goddelike wet wysig.” Prompta Bibliotheca, PAPA, art. 2. Het u dit gehoor? Dis verskriklik! Dis ‘n direkte aanval op die konstitusie van die hemel. Dis vir God so ‘n verskriklike sonde dat die profesie van Daniël 7:25 dit ‘n duisend jaar voor dit gebeur het, voorspel het en hier sien u die vervulling daarvan.

Voor ek te krities teenoor Rome raak, moet ek na my eie lewe kyk. Hoe dikwels kap ons die Here se gebooie met die beitel van rebelse ongehoorsaamheid stukkend? En elke keer wanneer ek dit gedoen het, was ek ‘n verloorder.

Kom ek wys vir u wat die klein horinkie met die wet gedoen het.

As mens vinnig na die Katolieke katkisasie boek kyk, sien jy nie ‘n probleem nie, maar as jy versigtig lees, kom jy agter dat hulle die tweede gebod uitgehaal het. Wat leer daardie gebod? Jy mag nie gesnede beelde maak en voor hulle neerkniel nie. Die laaste gebod het hulle in twee verdeel om weer tien te kry. Die vierde gebod word die derde een.
By ‘n kerk met die naam van Aracoeli het ek gesien hoe ‘n groep nonne voor Bambino kniel. Dis nie vir hulle ‘n probleem nie want hulle kerk het hierdie gebod uit die wet gehaal.

Toe die heidense keiser Konstantyn ‘n kompromie met die kerk aangegaan het, is daar ooreengekom dat die heidense gode behoue sou bly maar dat hulle Christelike name sou kry.

Bv. Die argeoloë gaan haal die oorsprong van die moeder kind aanbidding by die Hetiete, Babiloniërs, Egiptenare, Perse, Grieke en Romeine. En weet u wat? Die moeder het telkemale meer aandag as die kind gekry. En dis presies wat tans in Rome gebeur.

Die beeld van Petrus in Rome is vroeër as die heidense afgod Jupiter aanbid. Die kerk skraap die gebod wat sê jy mag nie gesnede beelde maak en voor hulle neerbuig nie en miljoene mense oortree daagliks hierdie heilige gebod.

Terloops, voordat die Katolieke hierdie tone kon wegsoen, het heidene alreeds hierdie Jupiterbeeld se tone weggesoen.

Daniël 7:25 het voorspel dat die klein horinkie, die Antichris aan die heilige wet van die Here sou peuter, en geskiedenis bevestig hierdie gruweldaad. Maar dis nie al nie.

Op 7 Maart in die jaar 321 n.C. proklameer Keiser Konstantyn die eerste Sondagwet vir die Romeinse ryk. Die wet verbied dorpsbewoners om op die eerbiedwaardig dag van die son te werk.

Kom saam met my na die ruïnes van antieke Laodicea. Dis hier waar die Middeleeuse kerk, in navolging van Konstantyn, Sondag as amptelike rusdag ingestel het.

‘n Endjie hiervandaan is die beroemde warmwaterbronne van Pumakale met hulle kleurvolle sedimente. Waarom het Rome die Sabbat van Here na Sondag, die dag van die heidene verander?

Op bladsy 50 “The Convert’s Cathechism of Catholic Doctrine” staan die volgende: Vraag. Watter is die Sabbatdag? Antwoord. Saterdag is die Sabbatdag. Vraag. Waarom hou ons Sondag plaas van Saterdag? Antwoord. Ons hou Sondag in plaas van Saterdag omdat die Katolieke Kerk by die Konsilie van Laodicea (336 n.C.) die plegtigheid van Saterdag na Sondag oorgeplaas het.

Die probleem van die Katolieke kerk wat die Sabbat by Laodisea verander het, en die probleem van die toeriste wat hier besoek, en jou en my probleem is maar een en dieselfde. Ons besit ‘n gevalle sondige natuur wat van nature ongehoorsaam is. Kan die Here ons help met ons probleem? Ja. Romeine 8:4 sê vir ons die Heilige Gees gee ons die krag om die gebooie van die Here te gehoorsaam.

PUNT 9. Daniël 7:25 vertel ons van die tydperk wat die klein horinkie sal regeer: “…En hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende ‘n tyd en tye en die helfte van ‘n tyd.”

Hierdie tydsuitdrukking kom sewe keer in Daniël en Openbaring voor. Elke keer word dit konsekwent met Rome gekoppel.

Die woord vir TYD is Idan en dit staan vir 360 dae. TYE is meervoud, 720 dae. ‘n HALWE TYD is gelyk aan 180 dae. Wanneer mens alles bymekaar tel kry jy 1260 dae of 1260 letterlike jare.

In ‘n profetiese konteks staan een dag altyd vir een jaar. Kom ons lees twee tekse waar profete hierdie beginsel toepas. Numeri 14:34 “Volgens die getal dae dat julle die land verken het, veertig dae, vir elke dag een jaar…veertig jaar lank.” Esegiël 4:6 “Vir elke jaar lê Ek jou een dag op.”

By Istanbul loop mens op die spore van keiser Justinianus. In 536 nC. vaardig hy ‘n dekreet uit waarin hy die biskop van Rome as hoof van die Katolieke kerk aangestel het. Dit het amptelik in 538 nC. in werking getree.

As jy 1260 by 538 tel, kom jy by 1798 uit. Wat het in die jaar 1798 gebeur? Geskiedenis sê vir ons dit was die jaar dat Napoleon die pous gevange geneem het. Toe die groot profetiese horlosie in 1798 slaan, tree Daniël 7:25 in vervulling en ontvang die pousdom ‘n dodelike wond. En nou vertel Daniël 7:26 vir ons van ‘n hemelse gebeurtenis wat net hierna gaan plaasvind.

PUNT 10. “Maar die gereg sal sit, en hulle sal hom die heerskappy ontneem om dit vir goed te verdelg en te vernietig.”

In 1617 het ‘n hervormer met die naam van Leonard Kern Daniël se vier diere in pragtige beeldhouwerk vir ewig. Die verbygangers moes weet dat die klein horinkie of te wel die Antichris Rome is. Die hervormers sê vir ons dat die vertolking van die profesie van Daniël 7 wat hulle uit klip gebeitel het, net so onveranderlik soos die tien gebooie is wat ook uit klip gekap is.

Het u geweet dat al die hervormers geleer het dat die klein horinkie die pousdom of die Antichris is? Ek haal net vlugtig vir Calvyn aan:

“Daniël en Paulus het voorspel dat die Antichris in die tempel van God sal sit. Sover dit ons aangaan, maak ons die Roomse Pous die leier en vaandeldraer van daardie goddelose en gruwelike koninkryk.” Institutes of Christian Religion” Bk. IV, hf. 2, afdeling 12.

Iets skokkend het die afgelope tyd gebeur. Die Protestante waarsku nie meer die wêreld aangaande die Roomse gevaar nie. Die boodskap van die hervormingsmuur by Geneva word geïgnoreer. Skielik het die hele wêreld pro Rooms geword. Het die profesie so ‘n dramatiese wending voorspel? Baie beslis.

Die profesie van Openbaring 13:3 wat die opkoms van die pousdom voorspel, word op ‘n dramaties wyse voor ons oë vervul.

“En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die hele wêreld het verwonderd agter hom aangegaan.”

Nog nooit in die geskiedenis van die wêreld het die Roomse katolieke kerk soveel aansien en mag gehad as in ons dag nie. Wêreldleiers raadpleeg hom. Amerika ondersteun hom.

Wat gaan hy met sy nuwe magsposisie in die wêreld maak? U mag die volgende paar lesings nie misloop nie.

Die “Basilica of the national shrine of the immaculate conception.” is die grootste Katolieke kerk in Amerika en is aan Maria opgedra.

Maria verskynings neem eksponensieel toe. Eers het mense skepties gestaan en gedink dis hallusinasies. Nie meer nie.

Wie is hierdie sogenaamde Maria wat aan derduisende mense verskyn? Wat is haar boodskap? Hoe beïnvloed dit die Katolieke kerk se aansien in die wêreld? Binne in die kerk was daar ‘n uitstalling van Ted en Maureen Flynn se boek “The Thunder of Justice” Op die agterblad skryf Michael Brown die volgende oor die Maria verskynings: “A roadmap to the near future.”

Deur wie gaan jy jou laat lei? Deur die profetiese woord of deur die Antichris? Daar is groot en gewigte besluite wat elke mens binne kort sal moet neem.

Ons het aan die einde van die lang pad van hierdie planeet se hartseer geskiedenis gekom. Jesus se koms is voor die deur. Kom ons maak gereed. Kom ons bestudeer die profesieë soos nog nooit van te vore nie.

‘n Konfrontasie met Jesus die rots is onvermydelik. Of ek val met die hardheid van my sondige natuur op Hom en word gered, of ek word binnekort saam met die sondige planeet uitgewis. Ag, mag die Here gee dat ek en jy daagliks op Jesus die Rots met ons groot behoeftes val, en daagliks deur Hom gered word.

Was this article helpful?

Related Articles