Daniël 2 (Deel 4)

DANIEL 2 – DEEL 4

Hoofstuk drie vertel vir ons van ‘n goue beeld wat hy opgerig het. Dit kan wees dat Nebukadnesar die beeld in 593 vC opgerig het, omdat hy die profesie van ‘n volgende koninkryk verwerp het.

Die ander rede kom van ‘n kleitablet wat in 1956 vertaal is. Dit vertel van ernstige muitery wat in 594 vC in sy weermag uitgebreek het. Ek lees vir u die inhoud: “Hy het baie van sy eie soldate om die lewe gebring. Sy eie hand het sy vyand verower.”

Daar is ‘n sterk moontlikheid dat die opstand teen die koning, die oprigting van die beeld ten gevolge gehad het. Elke liewe amptenaar moes voor die beeld kom aanbid en sodoende sy lojaliteit aan die koning kom bewys. U kyk hier na een van die oorspronklike bakstene waarop Nebukandnesar sy boodskappe laat skryf het.

Jeremia 51:59 sê dat ook koning Sedekia van Juda in die vierdie jaar van sy regering na Babilon ontbied is. Dit val saam met die jaar waarin die groot beeld in die dal van Dura opgerig is. Ongelukkig het Sedekia voor die beeld neergebuig.

Nebukadnesar het opdrag gegee dat almal voor die beeld moet kniel wanneer hulle die musiek hoor. Almal het gehoorsaam, behalwe Daniël se drie vriende. Die koning was woedend. Luister wat sê hulle vir hom toe hy hulle nog een kans wou gee:

Daniël 3:16,17 Sadrag, Mesag en Abednego het koning Nebukadnesar geantwoord: “Ons hoef u nie hierop te antwoord nie. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en Hy sal ons ook red uit u mag.

Vers 18 Selfs as Hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u god nie sal dien nie, die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie.”

Tot die koning se verbasing het die vuur geen uitwerking op die drie Godvresende Hebreërs gehad nie. Hy sien met sy eie oë hoe ‘n vierde persoon wat soos die Seun van God lyk, tussen hulle verskyn.

Vers 26 Toe het Nebukadnesar na die bek van die brandende oond toe gekom en geroep: “Sadrag, Mesag en Abednego, dienaars van die allerhoogste God, kom uit hierheen.” En Sadrag, Mesag en Abednego het uit die oond uitgekom.
Wanneer ek met my argeologiese studies besig is, en ek sien die naam Nebukadnesar, dink ek aan die Here se onbegryplike, aanhoudende bemoeienis met sondaars. Hy het vir Nebukadnesar ‘n tweede kans gegee. Luister hoe hy hierop gereageer het:

Daniel 3:28 Toe sê Nebukadnesar: “Aan die God van Sadrag, Mesag en Abednego kom die eer toe, Hy wat sy engel gestuur het en sy dienaars gered het. Hulle het op hulle God vertrou en het die koninklike bevel vertontagsaam en hulle was bereid om hulle lewe te verloor eerder as om enige god behalwe hulle God te dien of te aanbid.

DIE FINALE BEKERING

Elke keer wanneer ek op ‘n stukkie kleitablet vanaf Babilon afkom, wonder ek of dit nie miskien Nebukadnesar se outobiografie van sy bekering is nie.

Die hele hoofstuk 4 van die boek Daniël is ‘n outobiografie van die koning se bekering wat in 562 vC plaasgevind het. Gedurende sy 43 jarige regering het die rykdom van die antieke wêreld in sy hoofstad ingestroom.

Waar sy pa Nabopolasser net een paleis gehad het, het Nebukadnesar drie gehad. Een van hulle was die hangende tuine waarvan die dak met eksotiese plante versier was. Dit was een van die antieke wêreld se sewe wonders.

Dit was my voorreg om die bergagtige wêreld van Ekbana te kon besoek waar Nebukadnesar se vrou, Amuhea gewoon het. Toe sy begin kla oor die plat landskap van Babilon het haar man besluit dis goedkoper om die paleis van die hangende tuine te bou as om ‘n egskeiding aan te gaan.

Die verlate gebied waarna u kyk het vroeër met 53 tempels gespog. Dan was daar ook nog 955 kleiner heiligdomme en 384 straat altare.

In die middel van hierdie heiligdom wat die Esagila genoem is, het n tempeltoring van 300 meter gestaan. Die Etemenanki was die beroemdste sigurat in die Midde Ooste.

Die buite mure van die stad was met pragtige geel stene versier. Die hoofpoorte was in blou geglasier. Pragtige rooi geglasierde teëls het die paleise versier en die talle tempels was skitterend wit.

Die koning se mag en rykdom het na sy kop gegaan en hy het wreed en onbeskof begin raak. Daniël se vermanings dat die koning met sy sondes moes breek, het op dowe ore geval. Twaalf maande later spreek hy die volgende verwaande woorde Daniel 4:30 “Kyk net hoe groot is Babel! Deur my groot mag het ek daarvan ‘n koningstad gemaak, tot my eer en roem.”

Sy megalomanie of grootheidswaan het daartoe gelei dat hy heeltemaal die klits kwytgeraak het en vir sewe jaar gras soos ‘n bees begin eet het. Die siekte word boantrofie of die os-sindroom genoem.

As ons die horlosie kon terugdraai sou ons gesien het hoe die koning hier iewers langs die Eufraatrivier hande vier-voete in gras loop en wy. Wat ‘n tragiese verhaal.

‘n Kleitablet wat in 1975 vertaal is, sê die volgende van Nebukadnesar se siekte: “Sy lewe het vir hom waardeloos geword.” “Hy het nie liefde vir sy seun of dogter nie.” “Familie bestaan nie vir hom nie.” Dis interessant. Mal mense gee nie vir ander mense om nie. Verhoed malheid deur vir ander mense om te gee.

Ek wens ek kon sy bekering en sy genesing waarneem. Ek wens ek kon sy nederige houding sien toe hy weer op die beroemde prosessieweg gestap het.

 

Was this article helpful?

Related Articles