1. Home
  2. Boeke Van Die Bybel
  3. Die Boek Daniël
  4. Daniël 3 (Deel 1) – 666 In Die Boek Daniël

Daniël 3 (Deel 1) – 666 In Die Boek Daniël

666 IN DIE BOEK DANIEL

Meer as 3500 jaar gelede het ‘n koning van ‘n geweldige groot beeld gedroom. Dit was baie meer indrukwekkend as die beelde van Bel en Marduk wat hy by die Esagila in Babilon aanbid het.

Toe hy die volgende oggend wakker word, het hy vergeet dat die kop van goud, die arms en bors van silwer, die heupe van koper en die bene van yster was. Hy kon ook nie die klei en yster voete van die beeld onthou nie.

In die aangrypende hoofstuk 2 van die boek Daniël lees ons hoedat die profeet die droom uitlê. Koning Nebukadnesar het met entoesiasme ontdek dat hy die kop van goud voorgestel het.

DIE KLIP

Die klimaks van die droom het in die klip gelê wat die beeld verwoes en die hele aarde gevul het.

Daniël 2:44 “In die tyd van daardie konings sal die God van die hemel ‘n koninkryk oprig wat nooit vernietig sal word nie. Hierdie koninkryk sal nie deur ‘n ander vervang word nie. Dit sal die ander koninkryke plat trap en vernietig, maar self sal dit vir altyd bestaan.

Vers 45 En dat u ‘n klip uit ‘n rots sien losbreek het sonder dat ‘n hand daaraan geraak het en dit die yster, die brons, die klei, die silwer en die goud verpletter het: God wat magtig is, het aan u bekend gemaak wat in die toekoms gaan gebeur. Die droom is waar en oor die uitleg is daar geen twyfel nie.”

DIE KONING SE REAKSIE

Hoe sou jy gereageer het as jy die koning was? Om te dink dat die God van hemel en aarde vir jou die onbekende toekoms geopenbaar het. Dis oorweldigend. En om te dink dat jy die goeie nuus gehoor het dat God aan die einde van tyd ‘n ewige koninkryk sou kom oprig. Dit was amper te goed om waar te wees.

Daniël 2:46,47 “Toe het koning Nebukadnesar diep voor Daniël gebuig, en hom eer betoon en opdrag gegee dat daar ‘n graanoffer en ‘n wierookoffer aan hom geoffer moet word. Die koning het vir Daniël gesê: Werklik, julle God is die grootste van al die gode, Hy heers oor die konings en Hy openbaar geheime, want jy kon hierdie geheim bekend maak.”

DIE GOD VAN DIE HEBREERS AANBID

Dit mag wees dat die koning ‘n paar Bybelstudies saam met Daniël en sy vriende gedoen het. Ek glo dat Daniël ook aan die koning van die komende Messias vertel het wat eendag vir die sondes van die wêreld sou kom sterf.

Vir ‘n ruk het die koning opgehou om met die prosessieweg na die Esagila te stap om daar te aanbid. Vir ‘n ruk het hy opgehou om die trappies van die Etemenanki te bestyg en die goue beeld van Marduk op die sewende verdieping te aanbid.

Dit moes sy geleerdes baie ontstel het. En die duiwel was nie baie gelukkig oor die koning se aanbidding van die ware God nie.

VOORSPOED

Die leërs van die briljante koning Nebukadnesar het voortgegaan om die een nasie na die ander te verower. En soos wat die skatte in die staatskoffers gevloei het, het hy dit aangewend om Babilon die mooiste stad van die antieke wêreld te maak.

En toe sy stad uiteindelik asemrowend mooi was, het hy verskriklik trots op homself begin raak. Sukses kan partykeer so gevaarlik wees, dat dit ons heeltemaal kan vernietig.

Hoe hanteer jy sukses? Raak jy trots op jouself as jy presteer? Is dit verkeerd om trots te raak op jou prestasies? Moet ‘n mens nie eerder dankbaar wees as die Here jou gehelp het om iets te bereik nie.

Wanneer jou prestasies jou tot selfverheffing lei, beweeg jy weg van die Here af. Wanneer prestasies jou dankbaar nederig maak, beweeg jy nader aan die Here.
GEVAAR VAN SELFVERHEFFING

Selfverheffing het daartoe gelei dat die koning die vrede verloor het wat hy geniet het toe hy die God van Daniël aanbid het.

Niks is vir die Here so afstootlik of vir die mens self so gevaarlik as hoogmoed en selfvoldaanheid nie. Van al die sondes is dit die hopeloosste, die ongeneeslikste.

DIE VERSOEKING

Vroeg een oggend in die jaar 597 vC. het die koning se leerowerste die volgende opwindende nuus aangekondig: “U majesteit. Ek bring u die goeie nuus dat ons sopas Jerusalem verower. Geen ander nasie voor ons kon dit regkry nie. Ons het die heilige voorwerpe van daardie tempel saamgebring om in die tempels van die gode van Babilon te sit.

“U majesteit. Ons god Marduk het vir ons die oorwinning oor die Israeliete gegee. Hy het ons gebede beantwoord. U majesteit. Ek wil nog iets sê. Daar is nie nog so ‘n magtige en bekwame koning soos u nie. Met u leiding is ons besig om die grootste wêreldmoontheid in die geskiedenis van die mensdom te word. U majesteit. Ek nooi u om saam met my na die Esagila te stap en ‘n dankoffer vir ons grote god Marduk te bring.”

DIE BESLUIT

Die versoeking was daar om op te hou om die God van Israel te aanbid en Marduk te gaan aanbid wat teen Nebukadnesar se beter wete ingedruis het. Hy moes ‘n besluit neem.

Wanneer laas moes jy tussen reg en verkeerd kies?

Wanneer jy die verkeerde kies, word jy gewoonlik oombliklik beloon en jou selfsugtige natuur word dadelik bevredig. Die generaals is besig om hulle koning al die lof toe te swaai. Dit is strelend vir sy gevalle natuur. As hy in hierdie afgodsdiens gaan deelneem, gaan hy onmiddellik nog meer van die goedgesindheid van sy onderdane ontvang.

As hy die regte besluit neem en weier om Marduk te aanbid, kan hy miskien sy troon verloor. Hoe kan hy aanhou om die God van die Hebreërs te dien as hulle stad sopas verwoes is?
Nebukadnesar stoot die uitleg van die droom van die beeld uit sy gedagtes uit. “Generaal Usur. Bring die offers vir Marduk en reël dat die orkes vir ons speel. Kry die dapperste Babiloniese soldate en kom ons stap met prosessieweg na die Esagila. Kom ons gaan aanbid vir Marduk, die god van die Babiloniërs!”

DIE OPRIG VAN DIE BEELD

Die wyse manne van Babilon was verheugd dat die koning weer begin het om die gode van Babilon te aanbid. Terwyl hy die God van Israel aanbid het, het hulle vernedered gevoel.

“U majesteit” sê generaal Usur. “Die wyse manne van Babilon het ‘n briljante voorstel. In die droom oor die beeld wat Daniël uitgelê het, was net sy kop van goud. Ons verwerp die gedagte dat Babilon net vir ‘n tydperk die wêreldheerser sal wees. Babilon moet vir ewig regeer.”

Iets hier in die koning se binneste hou van wat hy hoor. Daar is niks wat jou ego so streel soos ‘n kompliment nie. “Ons stel voor dat daar ‘n beeld gemaak word. Hy moet van kop tot tone van suiwer goud wees. Die beeld moet Babilon as ‘n ewige koninkryk voorstel.”

Hoofstuk drie vertel vir ons van ‘n goue beeld wat hy opgerig het. Dit kan wees dat hy die beeld in 593 vC opgerig het, omdat hy die profesie van ‘n volgende koninkryk verwerp het.

Die ander rede kom van ‘n kleitablet wat in 1956 vertaal is. Dit vertel van ernstige muitery wat in 594 vC in sy weermag uitgebreek het. Ek lees vir u die inhoud: “Hy het baie van sy eie soldate om die lewe gebring. Sy eie hand het sy vyand verower.”

Daar is ‘n sterk moontlikheid dat die opstand teen die koning, die oprigting van die beeld ten gevolge gehad het. Elke liewe amptenaar moes voor die beeld kom aanbid en sodoende sy lojaliteit aan die koning kom bewys.

Ek het na een van die oorspronklike bakstene gekyk waarop Nebukandnesar sy boodskappe laat skryf het. Hoe het hy sy godsdiens op die werêld afgedwing? Deur wetgewing. Die boek Daniël is vir die eindtyd geskryf.

Hier luister ons na Eskatologiese klanke.

Jeremia 51:59 sê dat ook koning Sedekia van Juda in die vierdie jaar van sy regering na Babilon ontbied is.

Dit val saam met die jaar waarin die groot beeld in die dal van Dura opgerig is. Ongelukkig het Sedekia voor die beeld neergebuig.

“Through Daniel and others of the Hebrew captives, the Babylonian monarch had been made acquainted with the power and supreme authority of the true God; and when Zedekiah once more solemnly promised to remain loyal, Nebuchadnezzar required him to swear to this promise in the name of the Lord God of Israel. Had Zedekiah respected this renewal of his covenant oath, his loyalty would have had a profound influence on the minds of many who were watching the conduct of those who claimed to reverence the name and to cherish the honor of the God of the Hebrews. But Judah’s king lost sight of his high privilege of bringing honor to the name of the living God. Of Zedekiah it is recorded: “He did that which was evil in the sight of the Lord his God, and humbled not himself before Jeremiah the prophet speaking from the mouth of the Lord. And he also rebelled against King Nebuchadnezzar, who had made him swear by God: but he stiffened his neck, and hardened his heart from turning unto the Lord God of Israel.” 2 Chronicles 36:12, 13. {PK 447.2}

Nebukadnesar het het opdrag gegee dat almal voor die beeld van goud moet kniel wanneer die musiek speel.Almal het gehoorsaam behalwe Daniël se drie vriende.Hoe het die koning gereageer?

Wat het die getroue jongmans gesê toe die koning hulle ‘n tweede kans wou gee? Kom ons lees die verhaal versigtig deur:

Daniël 3:1 “Koning Nebukadnesar het ‘n beeld van goud gemaak; sy hoogte was sestig el, sy breedte ses el; hy het dit opgerig in die dal Dura, in die provinsie Babel.”

Kan u ‘n sekere numeriese getal hier agterkom?

BETEKENIS VAN 6

Die Babiloniërs die eerste mense wat met die sestallige stelsel begin werk het.

Dink maar net hoeveel deelsomme met die getal 60 gedoen word.

BEL MARDUK

Hy was die uiteindelik die hoofgod van die Babiloniërs. Hulle het hom ‘n numeriese waarde toegeken. Kan jy raai wat dit was? 60. Argeologie bevestig die betroubaarheid van die Bybel.

EENHEID

Maar dis nie al nie. In die Babiloniese kultuur het 60 ook ‘n nasie van eenheid voorgestel. Wat wou Nebukadnesar hierdeur propageer? Hy wou een wêreldkoninkryk met een wêreldgodsdiens tot stand bring.

Dit wys terug op die toring van Babel. Dis presies wat hulle wou doen. it wys ook vooruit na die eindtyd vervolging waarvan ons in Openbaring lees.

OKKULT

Die getal 6 het ook okkultiese konnotasies soos boosheid en en seks gehad.

Hex is die Griekse woord vir ses en sex is die Latynse woord vir ses.

Wanneer mens die Bybel lees, merk jy dat ses dikwels in teenstelling met sewe genoem word. Ses is die mens s’n, sewe is God s’n. Ses staan vir die mens, sewe vir God. Selfsug versus onselfsugtigheid.

In die boek Openbaring kom die woord “Babilon” in ses tekse voor. (14:8, 16:19, 17:5, 18:2,18:10, 18:21). En dan is daar ook ‘n teks wat spesifiek van 666 praat. Weet u waar dit staan?

Openbaring 13:18 “Hier is die wysheid nodig. Wie verstand het, kan die getal van die dier ontsyfer, want dit is ‘n mens se getal. Sy getal is ses honderd ses en sestig.”

‘n Ander naam vir hierdie dier is “Babilon”. En Babilon staan vir selfgesentreerdheid.

WAARSKUWING

Die verhaal van die oprig van die beeld met sy menslike dimensies van sesse, maan ons om baie versigtig te wees hoe ons ons eie lewens bou.

As ons boumateriaal van selfsug gebruik, die sesse, gaan ons onsself verwoes. Kom ons bou ons lewens met die “7” van God se karakter.

ARGEOLOGIE EN DIE BEELD

Kan die Bybel se stelling van Nebukadnesar
En sy reuse beeld deur argeologie bevestig word?

In Libanon het ek op ‘n ongelooflike inskripsie afgekom. Die plek word Wadi Brisa genoem.

Nebukadnesar vertel hier hoe hy ‘n reuse beeld van himself opgerig het. Kom ons lees dit:

“In order that nobody might do any harm to them I erected there a stela showing me as everlasting king of this region and built … I,myself … established (four lines destroyed) people … towards the entrance of the mountain…Beside my statue as king…I wrote an inscription mentioning my name,…I erected for posterity. Anet 307

Toe Nebukadnesar Jerusalem in 587 vC. Verwoes, het hy dit
Hier en op Wadi Brisa op skrif kom vertel.

Op hierdie selfde inskripsie vertel hy watter groot en belangrike man hy is. Die woorde stem amper 100% met sy grootpraat in Daniël 5.

“From the Upper Sea to the Lower Sea (one line
destroyed)… which Marduk, my lord, has enstrusted to me,
I have made … the city of Babylon to the foremost among all
the countries and every human habitation; its name I have
elevated to the most worthy of praise among the sacred
cities.”

DEKREET IS GODSDIENSTIG UNIVERSEEL

Daniël 3:2 “Daarna het koning Nebukadnesar die landvoogde, die bevelhebbers en die goewerneurs, die raadsmanne, die skatmeesters, die regters, die hoofamptenare en al die bestuurders van die provinsies laat versamel, dat hulle moes kom na die inwyding van die beeld wat koning Nebukadnesar opgerig het.”

DIE OMVANG VAN DIE DEKREET

Wanneer ‘n mens die boek Daniël lees, moet jy in gedagte hou dat hy ‘n eindtyd boodskap verkondig. Dit wat destyds in antieke Babilon gebeur het, gaan weer gebeur wanneer mistieke Babilon ook ‘n dekreet gaan uitvaardig.

Hoe omvangryk was hierdie dekreet? Wat sê die teks?

DIE DEKREET WAS UNIVERSEEL

Kan ons aanneem dat die eindtyd dekreet van Babilon ook universeel gaan wees? Beslis.

Daniël 3:4,5. “‘n Aankondiger het hard geroep: ‘Alle volke, nasies en taalgroepe, julle word beveel: Wanneer julle die geluid hoor van trompet, fluit, siter, lier, harp, ‘n ander blaas- of musiekinstrument, moet julle buig voor die goue beeld wat koning Nebukadnesar laat oprig het, en dit aanbid.”

Wat sou u sê was die aard van hierdie byeenkoms volgens die teks?

DIE DEKREET WAS GODSDIENSTIG VAN AARD

Dis ‘n baie belangrike punt om te onthou. Kan ons aanvaar dat die eindtyd dekreet wat mistieke Babilon gaan uitvaardig ook godsdienstig van aard sal wees? Baie beslis.

Met watter stel godsdienstige reëls het die Babiloniese dekreet gebots? Met die tien gebooie.

Exodus 20:3-5 “Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie…”

Die stryd in die Babiloniese dal van Dura het oor aanbidding gegaan. Of ek gehoorsaam ‘n menslike dekreet of ek gehoorsaamheid die heilige wet van God.

Die eindstryd sal weer oor aanbidding gaan. Of ek gehoorsaam menslike gebooie wat in botsing met God se wet is, of ek gehoorsaam God se wet wat in botsing met menslike gebooie is.

Soos wat die antieke wêreld deur wetgewing gedwing is om ‘n Babiloniese wet te gehoorsaam, so gaan ons ook binnekort deur wetgewing gedwing word om mensgemaakte gebooie te gehoorsaam.

Ons is besig om op die grootste godsdienstige konfrontasie van alle tye af te stuur. Soos nog nooit van te vore nie, moet ons ‘n verhouding met die God van Daniël en sy drie vriende aanknoop.

Was this article helpful?

Related Articles