Daniël 7 (Deel 2)

DIE BEER

Die tweede dier wat Daniël uit die see sien opkom, lyk soos ‘n beer. Watter metaal het op die goud van die beeld gevolg het? Silwer. En wie stel dit voor? Die Medo-Persiese ryk. Luister wat die profeet oor die beer sê:

Daniël 7:5 En kyk, ‘n ander dier, ‘n tweede, het gelyk soos ‘n beer, en is aan die een kant opgerig; en drie ribbes was in sy bek tussen sy tande; en so het hulle vir hom gesê: Staan op, eet baie vleis.

Die Bybel is fantasties akkuraat. Gedurende die negende, agste en sewende eeue voor Christus, was die Meders so ‘n magtige beskawing dat hulle ‘n bedreiging vir die Assiriërs was.

Maar in die sesde eeu vC het die Persiese koninkryk onder aanvoering van Kores die Meders verslaan. Daarna het die twee in die nuwe Medo-Persiese koninkryk saamgesmelt.

Ester 1:1-3 IN in die dae van Ahasvéros – dit is die Ahasvéros wat geregeer het van Indië af tot by Kus, honderd-sewen-en-twintig provinsies -2 in dié dae toe koning Ahasvéros op sy koninklike troon in die vesting Susan gesit het,3 in die derde jaar van sy regering, het hy ’n maaltyd berei vir al sy vorste en sy dienaars; die leërmag van Persië en Medië, die vername manne en die vorste van die provinsies was voor hom;

Wie word eerste genoem?

Kan u nog onthou hoeveel ribbes daar in die beer se bek is? Drie. In die natuur sou hierdie verskynsel daarop dui dat hierdie dier ander diere opgevreet het. In ‘n profetiese konteks beteken dit dat hy drie ander koninkryke verslaan het. Wie was hulle?

Die stukkie gebreekte erde werk wat ek vashou, is sopas deur argeoloë opgegrawe. Die plek is Sardis in Anatolia in Turkye. Vroeër was dit klein Asië genoem. Die geskiedenis sê vir ons dat Kores vir Lidië in 547 v.C. verower het. Dis een van die drie ribbes.

Wie is die tweede koninkryk wat die Medo-Perse verower het? Die aand van 12 Oktober 539 v.C. word Babilon die tweede rib in die beer se bek.

Dis vir my baie betekenisvol wanneer ek die antieke beskawings besoek. Ek soek vir meer as net hulle vervloë glorie. Ek soek na die vervulling van Bybelprofesie. In 525 vC. Verower die Medo-Persiese soldate die magtige Egipte. Die profesie van die derde ribbebeen in die bek van die beer is vervul.

In Daniël 8:20 word Medo-Persië deur ‘n skaapram voorgestel. Hy het na die westekant, na die noordekant en na suide gestoot. Watter beskawings het in hierdie rigtings gelê? Lidië was noord van Persië; Babilon wes en Egipte suid. Die Bybel is fantasties betroubaar.

Daar is nog ‘n interessante aspek tov van bere waarop ons moet let. Hulle is diere wat in bergagtige dele woon. Media was op die hoë plato van Iran geleë. Ten einde Medo-Persië te bereik moes die magte van Assirië en Babilon teen die Zagrosberge uitklim.

Die rede waarom Nebukadnesar die hangende tuine van Babilon gebou het, was omdat sy vrou Amuhea van Medië gekom het en die pragtige berge van haar vaderland verlang het. Sy kon nie aan die plat wêreld van Babilon gewoond raak nie.

Toe ek die halfvoltooide hangende tuine van die gerestoureerde Babilon besoek het, het ek aan die akkurate beskrywing van die profesie gedink. Geen ander dier kon die Medo-Persiese ryk so paslik voorstel, as juis die beer nie.

DIE DERDE DIER

Kan jy nog onthou hoeveel vlerke die leeu gehad het? Twee. Waarvoor staan vlerke? Spoed. Daniël sien hoe ‘n derde dier soos ‘n luiperd sy verskyning uit die see van die volkere maak. Pleks van twee vlerke, het die luiperd vier.

Met ander woorde hierdie moondheid gaan die wêreld met ‘n geweldige spoed verower. Kom lees wat die Bybel oor hom skryf.

Daniël 7:6 Daarna het ek gesien, en kyk, daar was ‘n ander een soos ‘n luiperd, en dit het vier vlerke van ‘n voël op sy rug gehad, en aan hom is heerskappy gegee.

Hoe gaan ons vasstel wie die derde dier of koninkryk is? Ons moet die derde dier-koninkryk met die derde metaal- koninkryk van die groot beeld vergelyk. Kan u nog onthou wie die koper koninkryk was? Die Grieke.

 

Kom ons kontroleer die spoedaspek van die Griekse wêreldverowering net vlugtig met Daniël se visioen van die bokram.

Daniël 8:5 Terwyl ek nog hieraan aandag gee, kom daar uit die weste ‘n bokram aan wat so vinnig oor die aarde beweeg dat hy nie grond raak nie… Vers 21 sê dat harige bok Griekeland voorstel.

Kan die geskiedenis die blits verowering van die antieke wêreld deur Alexander die Grote bevestig? Baie beslis! Dis fenomenaal.

Dit het die magtige Babiloniese ryk ook drie jaar geneem om Jerusalem te verower (589-586 vC.) Die Grieke onder aanvoering van Alexander die Grote het die hele antieke Nabye Ooste, van Egipte tot by die Indusvallei in Indië in dieselfde tydperk verower – drie jaar.

Dis fyn Bybelse detail soos hierdie wat deur die geskiedenis en die argeologie bevestig word, wat my agting vir die Woord van die Here laat toeneem. Hy is ‘n God wat in klein dingetjies belangstel. Hy stel ook in jou en in my belang. Selfs ons hare en ons trane.

Daniël 7:6 sê vir ons dat die derde dier, die luiperd dier, die Griekse ryk vier koppe het. Kan ons na ‘n ooreenkoms in die visioen van die harige bok van Daniël 8 gaan soek? Baie beslis.

Dit sê vir ons in Daniël 8:21,22 dat die eerste horing, Alexander die Grote afgebreek gaan word en vier horings of vier koninkryke in sy plek sal verskyn.

Dis wat die profesie sê. Kan die geskiedenis dit bevestig? Inderdaad. Na Alexander se dood het sy generaals die Griekse ryk in vier dele verdeel. Cassander – Lysimagus – Ptolomie – Seleucus.

Ek het na die oorblyfsels van hierdie vier verdelings gaan soek, en interessante ontdekkings gemaak. Kom stap saam met my deur die ruïnes van Dura Europos in Sirië.

Dis ‘n groot belewenis om hierdie historiese plekke te besoek en te besef dat dit ‘n vervulling van profesie is. Ek wonder of die Jode wat hier aanbid het, die profesie van Daniël 7 bestudeer het?

Watter indruk het die boek die profetiese boek van Daniël op hierdie aanbidders gehad? Terwyl ons hier stap, lees ek wat Wikepedia van Dura Europos skryf:
It was founded in 303 BC by the Seleucids on the intersection of an east-west trade route and the trade route along the Euphrates. The new city, commemorating the birthplace of Alexander’s successor Seleucus I Nicator, controlled the river crossing on the route between his newly founded cities of Antioch and Seleucia on the Tigris.
Its rebuilding as a great city built after the Hippodamian model, with rectangular blocks defined by cross-streets ranged round a large central agora, was formally laid out in the 2nd century BC. The traditional view of Dura-Europos as a great caravan city is becoming nuanced by the discoveries of locally made manufactures and traces of close ties with Palmyra (James).
During the later second century BC it came under Parthian control[5] and in the first century BC, it served as a frontier fortress of the Arsacid Parthian Empire, with a multicultural population, as inscriptions in Greek, Latin, Aramaic, Hebrew, Syriac, Hatrian, Palmyrenean, Middle Persian and Safaitic Pahlavi testify.[6]
It was captured by the Romans in 165 and abandoned after a Sassanian siege in 256-257. After it was abandoned, it was covered by sand and mud and disappeared from sight.
Wat my baie aangegryp het by Duro Europos was die huiskerk. Vroeë Christene het hier naby die Sinagoge die Here van die Nuwe Testament gedien.
There was also the earliest identified Christian house church, located by the 17th tower and preserved by the same defensive fill that saved the synagogue. “Their evidently open and tolerated presence in the middle of a major Roman garrison town reveals that the history of the early Church was not simply a story of pagan persecution”.[8].
The building consists of a house conjoined to a separate hall-like room, which functioned as the meeting room for the church. The surviving frescoes of the baptistry room are probably the most ancient Christian paintings.

We can see the “Good Shepherd” (this iconography had a very long history in the Classical world), the “Healing of the paralytic” and “Christ and Peter walking on the water”. These earliest depictions of Jesus Christ ever found anywhere date back to 235 A.D.
Argeoloë het muntstukke ontdek waarop die naam van Cassander voorkom. Die ander generaal, Lysimagus kan ook argeologies opgespoor word. Munstukke van hom getuig van die betroubaarheid van die profesie.

2 Petrus 1:19 En ons het die profetiese woord wat baie vas, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donkerplek skyn, totdat die dag aanbreek en die morester opgaan in julle harte.

Van watter dag dink u praat dit hier? Van die wederkoms. En wat sal gebeur wanneer ons die profesie aanhou bestudeer? Jesus sal met nuwe glans in ons harte skyn. En nou kyk ons na die opwindende inligting oor die volgende dier.

DIE VIERDE SKRIKWEKKENDE DIER

Die vierde dier was baie verskillend van die vorige drie. Hy was so anders dat Daniël nie ‘n naam vir hom kon kry nie. Luister versigtig hoe die profeet hom beskryf.

Vers 7 Daarna het ek in die naggesigte gesien, en kyk, daar was ‘n vierde dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad; dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap; en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het tien horings gehad.

Die vorige drie diere word by name in die Bybel genoem, maar nie die vierde dier nie. Hier kan ons uitsluitlik op die geskiedenis staat maak om vir ons die naam van die koninkryk te gee wat die Grieke verslaan het. Al die bronne is daarmee eens dat dit Rome was.

Na afloop van die tweede wêreld oorlog het die grootste militêre verhoor in die geskiedenis van die mensdom hier in Nurenberg plaasgevind. Ek glo die Here het dit so beskik.

 

 

As u saam met my na die Rathaus toe gaan, sal u sien waarom ek so glo. Die hervormers het vir Nebukadnesar langs die leeu geplaas. Hoekom? Om te wys dat die leeu Babilon voorstel. Langs die beer het hulle vir Kores geplaas om te wys dat die beer die Medo-Persiese ryk voorstel.

Langs die luiperd met die vier koppe het hulle Alexander die Grote uitgebeeld om te wys dat die derde dier die Griekse ryk voorstel.

Langs die vierde dier sien mens vir Julius Ceasar. Die hervormers wou seker maak dat die denkers, die regters, en die nuusmakers moes weet wie die vier diere van Daniël 7 was.

In ons volgende lesing gaan ons na die dramatiese onthulling van die klein horinkie kyk wat tussen die ander tien horing op die dier se kop uitgekom het.

 

 

36. Daniël hoofstuk 7 praat nie net van verskeurende diere en oorlog nie. Die profeet vertel vir ons van ‘n dag wanneer wrede heersers en die onregverdigheid van die hierdie lewe vir ewig sal verbygaan. Luister na die pragtige toekoms wat daar vir die kind van die Here wag:

96. Daniël 7:18 En die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koningskap in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid.

Mag die Heilige Gees ons gedagtes met betrekking tot hierdie heerlike vooruitsigte verlig terwyl ons die profetiese Woord biddend bestudeer.

Was this article helpful?

Related Articles