1. Home
  2. Argeologie
  3. Daniël, Gabriël, Migael, Kores Die Grote En Ekbatana

Daniël, Gabriël, Migael, Kores Die Grote En Ekbatana

In die Bybel kry ons ‘n baie besondere insident wat oor gebed handel.
Elke keer wanneer ek Babilon besoek, dink ek aan alles wat hier met Daniël gebeur het.
Kan jy aan ‘n paar insidente in sy lewe dink?
Op ‘n keer het sy gebedslewe hom in ‘n leeukuil laat beland.
Op ‘n ander keer het hy die woorde Mene mene tekel Ufarsin vir koning Belsasar uitgelê en is toe as derde in bevel van Babilon aangestel. Eerstens was dit Nabonidus, na hom koning Belsasar en toe Daniël.
Hoe lank het hy hierdie ere pos beklee? Net ‘n paar uur.
AANSTELLING IN DIE MEDO-PERSIESE RYK
So Daniël ooit weer so ‘n hoë pos beklee? Sou hy ooit weer derde in bevel van ‘n koninkryk word? Ja. Kom ons lees dit.
Daniël 5:31; 6:1
Op hierdie stadium was Darius die Meder die primêre heerser van die Medo-Persiese Ryk. Kores die Grote was mede regeerder en Daniël as die eerste minister was derde in bevel.
PROBELEME MET DIE SAMARITANE
Daniël was baie ontsteld oor die nuus uit Jerusalem. Die Samaritane het alles probeer om die bouwerk aan die tempel te probeer verongeluk.
Vir drie weke het Daniël gevas en baie ernstig gebid dat die Here moes ingryp. Aan die einde van die derde week, op die Sabbat, het die antwoord gekom.
Gabriël, die engel wat die plek van Lucifer ingeneem het na sy skorsing uit die hemel, het vir Daniël nuus gebring.
Die duiwel het nie net die Samaritane opgestook om die werk aan die tempel te verongeluk nie, hy het ook vir Kores aangeval. Hy het probeer om hom verhoed om die Jode in die bouwerk te ondersteun.
KORES SE GEDAGTES
Deur die wonderwerk van Daniël in die leeukuil en die Bybelstudie wat hy vir Kores gegee het, het dit die koning diep getref. Die feit dat die Bybel sy naam byna 200 jaar voor sy geboorte genoem het, het Kores nader aan die God van Daniël getrek.

Die duiwel het gesien wat gebeur en hy en sy engele het Kores met al hulle mag aangeval.
Gabriël vertel vir Daniël hoe hy vir drie weke gespook het om die Sataniese
For three weeks Gabriel wrestled with the powers of darkness, seeking to counteract the influences at work on the mind of Cyrus; and before the contest closed, Christ Himself came to Gabriel’s aid. “The prince of the kingdom of Persia withstood me one and twenty days,” Gabriel declares; “but, lo, Michael, one of the chief princes, came to help me; and I remained there with the kings of Persia.” Daniel 10:13. All that heaven could do in behalf of the people of God was done. The victory was finally gained; the forces of the enemy were held in check all the days of Cyrus, and all the days of his son Cambyses, who reigned about seven and a half years. {PK 571.2}
EKBATANA
Terwyl ek hier by Ekbatana na die ruïnes kyk, dink ek aan Kores se dekreet oor die Jode se vrylating.
Ons kry dit in Esra hoofstuk vanaf vers 1 tot by vers 4.
In hoofstuk 6 vertel Esra dat die vrylatingsdokument in Ekbatana gevind is.
Vraag? Hoekom daar?
Die Perse het Ekbatana, die voormalige hoofstad van die Meders in die somer gebruik. Die rede is dat dit heerlik koel was in vergelyking met die ander hoofstede soos Babilon, Susan.
Weereens is die Bybel as betroubaar bevestig.
TROOS
Hierdie episode met Gabriël, Daniël, Kores en Satan is aangrypend. Niemand hoef die oorlog teen Satan se veroekings te verloor nie.
As die magtige engele nie daarin slaag om te wen nie, sal Jesus, die hemelse Migael self tot die geveg toetree en die oorwinning behaal mits ons Hom toelaat.

Was this article helpful?

Related Articles