1. Home
  2. Jesus
  3. Gelykenisse Van Christus
  4. Die Gelykenis Van Die Mosterdsaad – Gelykenis 7

Die Gelykenis Van Die Mosterdsaad – Gelykenis 7

AFDELING B. DIE VERLOSSINGSPLAN

 Dit handel oor die uitgebreide, kwantitatiewe groei van die koninkryk van goddelike genade, die kerk. Die Here begin op ‘n klein skaal teneinde groot resultate te lewer.

Terwyl ons ons tyd met die gelykenisse van Jesus deurbring, word ons uitgenooi om ons eie lewens en gesindhede te ondersoek.

Hoe weeg ons op met die standaarde van die burgerskap waarheen Hy ons nooi om deel te wees? Mag die gelykenisse ons aanmoedig en uitdaag om verandering ten goede in ons lewens te maak. Die uitbreiding van die koninkryk van genade, die kerk, begin klein maar lewer groot resultate op soos ons sal sien.

Hy het nog ‘n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê: “Die koninkryk van die hemel is soos ‘n mosterdsaadjie wat iemand gevat en in sy land geplant het. Dit is die kleinste van al die soorte saad, maar as dit uitgegroei het, is dit groter as die tuinplante en word dit ‘n boom, sodat die voëls in sy takke kom nes maak.” Matteus 13:31,32

Onder skare wat na Jesus kom luister het, was daar baie Fariseërs. Met minagting het hulle na die ou paar mensies gekyk wat Hom as die Messias aanvaar het. Hulle het hulleself afgevra hoe hierdie beskeie leermeester Israel tot ‘n universiële moontheid kan verhef. Hoe sou Hy sonder rykdom, mag aansien die nuwe koninkryk tot stand bring?   Jesus het hulle gedagtes gelees en hulle geantwoord:

Die kiem in die saad groei deur die lewensbeginsel wat God daarin geplaas het. Sy ontwikkelling is nie van menslike krag afhanlik nie. So ook in die Koninkryk van Jesus. Dis ‘n nuwe skepping.

Die beginsel van God se koninkryk verskil so ‘n bietje van die van die aardse koninkryke. Hulle heers met geweld, politiek en die weermag. Maar die Stigter van die nuwe koninkryk is ‘n Prins van vrede. Die Heilige Gees stel aardse koninkryke met verskeurende diere voor. Maar Jesus is die “Lam van God wat die sondes van wêreld wegneem.’’ Johannes 1:29. In Sy regering word daar nie van mag gebruik gemaak om mense te dwing om iets te doen nie.

Die Jode het na die koninkryk van God uitgesien as een wat op dieselfde beginsels as die koninkryke van die aarde geskoei is. Ten einde geregtigheid te promofeer en te vestig, het hulle van eksterne maatreëls gebruik gemaak.

Maar Jesus het met die bewapening van sekere beginsels gekom waar Dis hoe die koninkryk van Christus in die begin gelyk het. Nederig en onbelangrik. In vergelyking met die aardse koninkryke het dit soos die mosterdsaadjie gelyk. Die regeerdes van die wêreld het Jesus se aanspraak as Koning met veragting en bespotting verwerp.

Tog het die kragtige waarhede wat Sy volgelinge ontvang het, goddelike lewe besit.  Die vangeliesaad het soos blitsvinnig gegroei en sy invloed was universeel. Toe Jesus hierdie gelykenis gegee het was daar net ‘n paar arm Galileërs wat die koninkryk voorgestel het. Hulle armoede en getalle is oor en oor gebruik om mense te ontmoedig om nie by hierdie eenvoudige, dommerige vistermanne se kerk aan te sluit wat Jesus gevolg het nie. Wanneer die aardse koninkryke wie se glorie destyds mense se harte gevul het, sou val, sou die koninkryk van Christus as kragtige en verreikende mag bly staan.

Die werk van genade in ons harte is in die begin baie klein. ‘n Woord word gespreek, ‘n lig begin in ‘n hart te brand. Invloed word word gevoel en ‘n nuwe geestelike begin. Die resultate kan nie gemeet word nie. Die groei van Christus se koninkryk word nie net deur die mostersaad geïllustreer nie. In elke stadium van groei word die ondervinding van die gelykenis herhaal. In elke geslag het God ‘n spesiale waarheid en ‘n spesiale werk vir sy kerk. Dit word net groter en mooier en dit vermeerder.

Die waarheid wat vir die wêreldse wyse en slimmes verborge is, word aan die kinderlike en nederige geopenbaar. Dit vra vir selfverloëning,ooloë wat geveg en oorwin moet word. In die begin is daar min geestelike soldate. Hulle word deur wêreldleiers en afvallige Christene ge-opponeer en verag en vervolg.

Hoe onindrukwekkend het die sending van Paulus en Silas, die twee tentmakers, voorgekom toe hulle saam met hulle metgeselle die skip na Troas na Filippi geseil. Hoe duister, hoe hopeloos, het die sending van Paulus en Silas, die twee tentmakers, gelyk toe hulle saam met hulle metgeselle die skip na Troas na Filippi geneem het. Kyk na Martin Luther waar hy stand teen die magtige kerk van Rome inneem en sy 93 stellings teen die kerkdeur vasspyker. Kyk hoe staan hy op God se Woord teen keiser en pous, met die verklaring: “Hier staan ek. Ek kan nie anders nie. Mag God my helper wees.”

Kyk na John Wesley waar hy  Christus se geregtigheid in ‘n tyd van vormgodsdiens, owerspel en ongeloof verkondig. Iemand met ‘n las vir die heidene brand om God se boodskap aan hulle te verkondig. Luister na die antwoord: “Sit maar jongman. Wanneer God die heidene wil bekeer, sal Hy dit sonder jou en my hulp kan doen.’’

Die ou opmerking word herhaal. Ons weet dat God met Moses gepraat het  [Christus in die boodskap wat Hy stuur], maar hierdie man – ons weet nie waar hy vandaan kom nie nie.” Johannes 9:29.

Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit ‘n aanstoot en vir die ander is dit onsin, maar vir dié wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. 1 Korintiërs 1:22-24.

Wat vir die wêreld die onsin van God is, is groter wysheid as die wysheid van mense, en wat vir die wêreld die swakheid van God is, is groter krag as die krag van mense. Dink maar net, broers, aan wat julle was toe julle geroep is. Volgens die opvatting van mense was daar nie baie geleerdes of baie invloedrykes of baie mense van aansien onder julle nie. 1 Korintiërs 1:25,26

En tog, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam; wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam, en wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis is, ja, wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is, tot niet te maak. Voor God het geen mens dus iets om op te roem nie. 1 Korintiërs 1:27-29

Aan God is dit te danke dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom: die vryspraak, die heiliging en die verlossing. Daarom, soos daar geskrywe staan: “Dié wat wil roem, moet in die Here roem.” 1 Korintiërs 1:30,31

Wat my betref, broers, toe ek na julle toe gekom het om die geheimnisvolle waarheid van God aan julle te verkondig, het ek nie met hoë woorde of groot geleerdheid gekom nie. Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus, en wel oor Hom as die gekruisigde. 1 Korintiërs 2:1,2

Bewus van my swakheid, en met groot angs en huiwering, het ek na julle toe gekom. Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dus is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. 1 Korintiërs 2:3-5

Ook in hierdie eindtyd sal die gelykenis van die mosterdsaad onmiskenbaar en triomfantelik vervul word. Die klein saadjie sal ‘n boom word. Die laaste waarskuwingsboodskap van genade sal na ‘’alle nasies en stamme tale’’ gaan ‘’om ‘n volk uit die heidene vir sy Naam te neem’’ en die aarde sal deur Sy heerlikheid verlig word.

Laat die Heilige in jou lewe toe om jou mosterdsaadjie te laat groei.

VOLGENDE KEER

DIE GELYKENIS VAN DIE ONKRUID

Was this article helpful?

Related Articles