1. Home
  2. Jesus
  3. Gelykenisse Van Christus
  4. Die Gelykenis Van Die Talente – Gelykenis 37

Die Gelykenis Van Die Talente – Gelykenis 37

Afdeling (G). Om goeie gebruik van talente en geleenthede te maak.

Verder gaan dit soos met ‘n man wat op reis wou gaan. Hy het sy slawe bymekaargeroep en sy besittings aan hulle toevertrou. Vir een het hy vyf goue muntstukke gegee, vir ‘n ander twee, en vir ‘n derde een. Hy het aan elkeen volgens sy bekwaamheid gegee en toe op reis gegaan. Die een wat vyf goue muntstukke ontvang het, het dadelik daarmee gaan werk en ‘n wins gemaak van nog vyf.  Matthew 25:14,15

So ook die een wat twee gekry het: hy het ‘n wins gemaak van nog twee. Maar die slaaf wat een gekry het, het ‘n gat in die grond gaan grawe en sy eienaar se geld daarin weggesteek. Na ‘n lang tyd het die eienaar van daardie slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra. Matteus 25:17-19

Die een wat vyf goue muntstukke ontvang het, kom toe en bring die ander vyf saam, en sê: ‘Meneer, vyf goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met vyf ander wat ek wins gemaak het.’ Toe sê sy eienaar vir hom: ‘Mooi so! Jy is ‘n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde!’ Matteus 25:20,21

Toe kom die een met die twee goue muntstukke en sê: ‘Meneer, twee goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met twee ander wat ek wins gemaak het.’ Sy eienaar sê toe vir hom: ‘Mooi so! Jy is ‘n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde!’ Matteus 25:22,23

Toe kom die een wat een goue muntstuk ontvang het, en sê: ‘Meneer, ek ken u en weet dat u ‘n harde man is, wat oes waar u nie gesaai het nie, en pluk waar u nie geplant het nie. Omdat ek bang was, het ek u muntstuk in die grond gaan begrawe. Hier het u u geld terug.’ Matteus 25:24,25

Toe sê sy eienaar vir hom: ‘Jy is ‘n slegte en ‘n lui slaaf! Jy het geweet dat ek oes waar ek nie gesaai het nie, en pluk waar ek nie geplant het nie. Dan moes jy my geld in die bank gesit het, en ek sou dit by my koms met rente teruggekry het. Vat die muntstuk van hom af weg en gee dit aan die een wat die tien het. Matteus 25:26-28

Aan elkeen wat het, sal meer gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar van hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het, weggevat word. En gooi die nuttelose slaaf uit in die diepste duisternis daarbuite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners.’ Matthew 25:29,30

Op die Olyfberg het Jesus met Sy disippels oor dIe wederkoms. Hy het na sekere tekens verwys wat op die nabyheid van Sy koms gewys het en Sy disippels gemaan om te waak en gereed te wees.

Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie. Matteus 25:13

Die tyd moes in nie in ‘n ydele gewag verweil word nie, maar in deeglike harde werk. Dit is die les wat Hy in die gelykenis van die talente geleer het.

Verder gaan dit soos met ‘n man wat op reis wou gaan. Hy het sy slawe bymekaargeroep en sy besittings aan hulle toevertrou. Vir een het hy vyf goue muntstukke gegee, vir ‘n ander twee, en vir ‘n derde een. Hy het aan elkeen volgens sy bekwaamheid gegee en toe op reis gegaan.  Wie dink jy is die man wat op reis gegaan het? Jesus. Toe Hy hierdie gelykenis vertel het sou Hy later die aarde vertlaat en hemel toe gaan. Matteus 25:14

Wie dink jy is die man wat op reis gegaan het? Jesus. Toe Hy hierdie gelykenis vertel het sou Hy later die aarde vertlaat en hemel toe gaan. Wie dink jy is die slawe?

Ek en jy is die slawe, ons die volgelinge van Jesus. Ons is nie ons eie nie Want julle is duur gekoop. 1 Korintiës 6:20,

Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos. 1 Petrus 1:18,19 

Omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het; en Hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir Hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is.  2 Korintiërs 5:15. Almal van ons is met hierdie oneindige prys gekoop.

Deur die skatte van die hemel op ons uit te stort, het God die Vader die wil, die liefde, die verstand, die siel, van elke mens gekoop. Of ons nou gelowig of ongelowig is, ons is almal die Here se eiendom. Almal word geroep om Hom te dien en almal sal op die groot oordeelsdag rekenskap moet gee.

Maar die gehoorsaamheid wat God vra, word nie deur almal uitgeleef nie. Dit is diegene wat voorgee dat hulle Jesus se diens aanvaar het wat in die gelykenis as Sy eie dienaars verteenwoordig word.

Jesus se volgelinge is verlos sodat hulle in Sy diens kan staan. Dit is waaroor alles gaan. Omdat Jesus self gedien het, Hy gee ook aan al Sy volgelinge die voorreg om Hom en ook die medemens te dien.

Hier het Jesus aan die wêreld ‘n dieper mensie met betrekking tot die lewe gegee. Ons moet lewe om ander te dien.  Dit bring ons nader aan Hom en bind ons ook aan ons medemens.

Maar die bewerings van God word nie deur almal erken nie. Dit is diegene wat beweer dat hulle Christus se diens aanvaar het wat in die gelykenis as Sy eie dienaars verteenwoordig word.

Jesus gee ons gawes wat vir Hom gebruik moet word Hy gee “aan elkeen sy werk”. Elkeen het sy plek in die ewige plan van die hemel. Elkeen van ons moet saam met Hom werk om siele te wen. Net soos wat daar ‘n plek in die Hemel vir ons is, so is daar ook ‘n werk wat ons op aarde moet verrig.

Die gawes wat Jesus aan ons toevertrou het, is dit wat die Heilige Gees gee om tot seëning van ons medemens moet wees.

Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word deur die Gees ‘n woord van wysheid gegee, en aan die ander ‘n woord van kennis vanweë dieselfde Gees; aan ‘n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees; aan ‘n ander werkinge van kragte, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander onderskeiding van die geeste, aan ‘n ander allerhande tale, aan ‘n ander uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos Hy wil. 1 Korintiërs 12:7-11

Nie almal ontvang dieselfde  gawes nie, maar daar is die belofte dat ons wel ‘n gawe van die Heilige Gees sal ontvang. Hoor net wat Jesus gedoen het net voordat Hy die disippels verlaat het.

En nadat Hy dit gesê het, blaas Hy op hulle en sê vir hulle: Ontvang die Heilige Gees.  Johannes  20:22 

Hy herhaal die Belofte: En kyk, Ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Lukas 24:49 

Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Efesiërs 4:7. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos Hy wil. 

1 Korintiërs 12:11.

Die gawes behoort alreeds aan ons in Jesus, maar die eintlike besit hang van ons aanvaarding van die Heilige Gees van God af.

Die belofte van die Gees word nie na regte waardeer nie.

Dit is die afwesigheid van die Gees wat die evangeliebediening so magteloos maak. Ons
kan geleerdheid, talente, welsprekendheid, elke natuurlike of aangeleerde gawes besit, maar sonder die teenwoordigheid van die Gees van God sal geen hart aangeraak word nie, geen sondaar vir Jesus gewen word nie.

Maar as ons met Christus verbind is, as die gawes van die Gees aan die armste en onkundigste van ons gegee word sal ons ‘n krag besit wat harte sal aanraak. God maak ons dan die kanaal van die grootste invloed in die heelal.

VOLGENDE KEER

Ander soort talente.

Die spesiale gawes van die Heilige Gees is nie die enigste wat in die gelykenis genoem word nie. Dit sluit alle gawes in, oorspronklik of aangeleer, natuurlik of geestelik. Almal moet in diens van Jesus gebruik word.

Wanneer ons Sy dissipels word, gee ons onsself aan Hom oor met alles wat ons besit. Hierdie gawes gee Hy weer aan ons om ons te reinig en te veredel en om vir Sy glorie en voordeel van die mensdom gebruik te word.

Was this article helpful?

Related Articles