1. Home
  2. Doopgedagtes
  3. Die Rus Van God

Die Rus Van God

DIE RUS VAN GOD

Skriftuur: Hebreërs 4:9-11

Baie lank gelede het ek Sunetjie, my kleinkind na die Pretoria dieretuin geneem. Sy het van hok na hok gehardloop en haar aan al die diere vergaap wat sy nog nooit tevore in haar lewe gesien het nie.

Terwyl ons so in die warm son loop, het ek gewonder hoe lank haar ou beentjies dit gaan hou. ‘n Rukkie later hoor ek ‘n patetiese, selfbejammerende stemmetjie wat pleitend met my praat:

“Oupa my beentjies is moeg. Oupa. Ek kan nie meer loop nie. Oupa. Peppa my asseblief.”

DIE VOORREG VAN PEPPA

Kan jy besef watter voorreg dit vir hierdie oupa was om daardie bondeltjie vreugde op my rug te kon gooi en styf teen my te kon vasdruk.

GOD DIE VADER DRA ONS

Terwyl ek met hierdie vraggie vreugde op my rug stap, dink ek aan my eie situasie. So dikwels in die verlede moes ek vir my hemelse Vader sê dat ek te moeg is om verder te loop.

Daar was kere dat die skroeiende son van beproewing my kragte heeltemaal uitgeput het. Daar was kere dat my geestelike bene te moeg geword het om verder te stap.

Dit was tydens hierdie tye van geestelike uitputting en verleentheid wat ek die Here gevra het om my asseblief verder te dra.

Nog nooit het die Here my weggewys wanneer ek met die skande van my magteloosheid em moegheid na Hom toe gekom het nie.

En vir doopkandidate net hierdie versekering gee:

Wanneer jy op pad hemeltoe is, gaan jy moeg word, maar die Here sal jou optel en verder dra.

Jesaja 46:4 Ook tot in julle ouderdom is Ek die Here, tot in julle grysheid sal Ek julle dra. Ek het julle gemaak en Ek sal julle vashou, julle dra en julle red.

Ons dien ‘n vashouende, draende, reddende Verlosser.

Die sinloosheid van die lewe maak ons moeg. Die onophoudelike konflik wat in ons gedagtes woed, maak ons moeg. Die strewe om te oorwin en om goed genoeg en aannneemlik in die oë van mense en van God te wees, maak ons moeg. Die Here ken ons vermoeiende worstelstryd. En daarom sê Hy:

Psalm 68:20 Geloofd sy die Here! Dag na dag dra hy ons! God is ons hulp!

INSTELLINGS WAT VIR ONS AAN GOD SE EWIGE RUS HERINNER

Daar is twee pragtige instellings wat ons aan die verlossingsrus herinner wat daar in Jesus is. Die een is die Sabbat, die ander die doop.

DIE SABBAT

Die grootste verlossing ooit, het op 17 Maart 1450 v.C. plaasgevind. Sonder om ‘n enkele pyl te skiet, en sonder om ‘n enkele slingervel te swaai, het die Here bykans twee miljoen slawe uit Egipte verlos.

Die magtige farao Tutmosis III, die Napoleon van Egiptiese geskiedenis kon God se verlossing van Sy volk nie keer nie. Kom ons hoor hoe die verlosde Israeliete hulle onver- diende verlossingsdaad moes vier:

Deuteronomium 5:15 Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte ‘n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou.

DIE SABBAT IS SIMBOOL VAN RUS

Solank ons aan die Here se onverdiende verlossing gaan dink, so lank word ons uitgenooi om hierdie mooi gedagte op die Sabbat te kom vier. Die Sabbat nooi ons om in die Here se onbeskryflike, onverdiende verlossing vir sondaars te kom rus.

So dikwels maak die duiwel jou onrustig oor jou verlossing. Hy wil jou oor die Here se onverdiende verlossing laat twyfel.

Die Sabbat nooi elke moeë, twyfellende, onsekere sondaar om in die Here se groot dubbelbed van verlossende genade te kom te kom rus.

Die Sabbat nooi ons om die Here se gemaklike kussing van onverdiende vergifnis onder ons kop te sit, en in Sy kommerloosheid aan die slaap te raak – die slaap van Christus se voltooide verlossing.

Die Sabbat sê vir elke berouvolle sondaar dat hy of sy deur geloof in Jesus se prestasies, goed genoeg is om hemel toe te gaan.

DIE DOOP SE BOODSKAP VAN RUS

Die boodskap van rus wat die sabbat verkondig, is onlosmakend van die boodskap van rus wat ons in die doop vind. Kom ons lees watter verstommende uitspraak God die Vader by Jesus se doop gemaak het:

En onthou: dit wat die Vader aangaande Jesus gesê het, sê Hy ook vir jou en my.

Lukas 3:21,22 Toe al die mense hulle laat doop het, is Jesus ook gedoop, en terwyl Hy staan en bid, het die hemel oopgegaan en het die Heilige Gees in sigbare gestalte soos ’n duif op Hom neergedaal. Daar was ook ‘n stem uit die hemel: “Jy is my geliefde Seun. Oor Jou verheug Ek My.”

VERHEUG – WELBEHAE (EUDOKEOU)

Wat sou jy sê, word met die Vader se stelling bedoel: “Jy is my geliefde Seun. Oor jou verheug Ek My”?

Die Ou Vertaling lui: “U is my geliefde Seun, in U het Ek ‘n welbehae.” In watter opsig dink u het die Vader ‘n “welbehae” in Jesus?

EUDOKEOU

Die Griekse woord wat hier gebruik word, is “eudokeou”. Dis ‘n woord wat uit twee ander woorde saamgestel is: “eu” wat goed beteken; en “dokeou” wat dink beteken.

Met ander woorde die Vader sê vir Jesus tydens Sy doopdiens dat Hy baie goed van Hom dink. Wat Hy eintlik vir die Seun sê is dat Hy so ‘n geweldige opinie van Hom het dat Hy nie op Sy opinie kan verbeter nie.“U is my geliefde Seun; in U het Ek ‘n welbehae.”

DIE VREUGDE VAN WELBEHAE

Een van die heerlikste vreugdes van hierdie lewe, is die positiewe opinie wat mense van ons het.

Ons wil tog nie hê hulle moet sleg van ons dink nie. Dis so heerlik wanneer iemand vir jou sê hy of sy “hou” van jou.

DIE VADER SE OPINIE VAN JOU

Baie mense het aanvanklik ‘n goeie opinie van jou en my gehad. En toe op ‘n dag het ons iets gedoen wat daardie mense se opinie van ons verander het. Wat dink God die Vader van jou en my omdat omdat ons in die verlede geval het? Wat se opinie het jy van jouself omdat jy jouself, ander mense en die Here teleurgestel het?

KORPORATIEWE IDENTITEIT

Ek het verstommende goeie nuus vir jou! Dis nie wat die Vader van jou en my dink nie, maar wat Hy van Jesus ons Verteenwoordiger dink, wat werklik saak maak.

En nou mag jy dink: “Maar hoe raak dit my?” Wanneer mens die konsep van “korporatiewe identiteit” in die Bybel ontdek, gaan daar vir jou nuwe reddende waarhede oop.

Korporatiewe identiteit is twee groot woorde wat sê dat een mens staan vir baie. Romeine 5:12 leer vir ons dat Adam die verteenwoordiger van die hele menslike ras is. En toe hy geval het, het ons almal saam met hom geval.

“Verder nog dit: Deur een mens het die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die dood, en so het die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal gesondig het.”

Die oomblik toe Adam die vrug uit Eva se hand neem en dit eet, het ons almal saam met hom geëet en almal saam het hom gesondig. Maar gelukkig bring Paulus vir Jesus in hierdie prentjie. Luister wat sê hy in vers 18:

“Soos een oortreding gelei het tot veroordeling vir alle mense, so het een daad van gehoorsaamheid dus ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal.

JESUS SE GEBOORTE

Toe Jesus in Bethlehem gebore is, is ek en jy in Hom gebore. Vir 4000 jaar het die hemel gewag dat ‘n nuwe mensheid op die toneel moet verskyn, en toe kom Jesus.

Vir duisende jare het die heelal gewag om te sien of daar weer ‘n mens soos Adam voor sy val op die toneel sou verskyn. En toe kom die oorwinnende Jesus.

Vir duisende jare is die straf van Adam se oortreding uitgestel. Vir duisende jare is die straf van al Adam se afstammelinge uitgestel.

En toe op ‘n dag kom Jesus en Hy neem die hele mensdom se straf op Hom en Hy sterf aan ‘n wrede kruis. Kom ons lees dit:

2 Korinthiërs 5:14,15 Want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het…”

Toe Jesus daardie Vrydagmiddag die tweede dood sterf, het ek en jy ook saam met Hom gesterf. Ons straf, die straf van die tweede dood, is reeds betaal.

Paulus sê in Galasiërs 2:20 “Ek is met Christus gekruisig…”

JESUS SE DOOP

Toe Jesus in die Jordaanrivier instap om deur Johannes gedoop te word, het die woestynprediker gehuiwer. Nog nooit het Hy so ‘n rein en heilige wese soos Jesus gesien nie. Luister hoe Jesus hom geantwoord het:

Matteus 3:15 Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê: Laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy Hom toegelaat.

JESUS WORD AS DIE VERTEENWOORDIGER VAN DIE MENS GEDOOP

Toe Jesus daardie spesifieke dag gedoop is, is Hy as die verteenwoordiger van die hele mensdom gedoop. En toe God die Vader tydens die doopdiens vir Jesus gesê het dat Hy ‘n welbehae in Hom het, het Hy eintlik vir elke doopkandidaat gesê:

Jy is my geliefde Seun. Ek het ‘n welbahae in jou. Ek dink die wêreld van jou.”

KOM RUS

Die instelling van die doop, net soos die Sabbat, het ‘n pragtige boodskap van rus.

Die doop nooi elke berouvolle sondaar om op die hangmat van God se aanvaarding van die mens te kom rus.

Die doop nooi elke boetvaardige sondaar om in God se opinie van Jesus te kom rus.

Want dit is nie belangrik wat die Vader van my dink nie, maar wat Hy van Jesus my Verteenwoordiger dink.

Word jy deur die swak opinies wat mense van jou het geteister? Die doop nooi jou om in die hangmat van die Vader se opinie van Jesus te kom rus. Word jy deur jou eie swak opinie van jouself geteister? Kom rus in die hangmat van God se opinie van Jesus Sy Seun.

Mattheus 11:28 Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.

WENS VIR DIE KANDIDATE

My wens vir doopkandidate is dat hulle altyd by Jesus sal gaan rus soek vir hulle menslike rusteloosheid.

En as jy nog nie die volle rus van die Here binnegegaan het nie, wil ek jou uitnooi om hierdie onbeskryflike heerlike, kalmerende, verlossende rus binne te gaan.

Was this article helpful?

Related Articles