1. Home
  2. Jesus
  3. Gelykenisse Van Christus
  4. Die Verlore Skaap – Gelykenis 2

Die Verlore Skaap – Gelykenis 2

Tema: goddelike liefde, genade en geregtigheid.

Hierdie man ontvang sondaars. Hierdie gelykenis is op Lukas 15:1-10 gebaseer.

God se liefde vir sondaars wat besef hulle is verlore maar weet nie hoe om weer by God se veilige kraal van liefde uit te kom nie. God se weiering dat ons verlore moet gaan gryp mens aan.

En al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om na Hom te kom en na Hom te luister. En die Fariseërs en die skrifgeleerdes het baie gemurmureer en gesê: Hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Toe vertel Hy aan hulle hierdie gelykenis en sê: Lukas 15:1-3 

Watter man onder julle wat honderd skape het en een van hulle verloor, laat nie die nege en negentig in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verlore is totdat hy dit kry nie? En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. Lukas 15:4,5

En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle: Wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor nege en negentig regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. Lukas 15:6,7 

Voodat ons die dieptes van hierdie liefdes gelykenis bekyk, kyk ons net wat Matteus ook hieroor geskryf het:

Pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie; want Ek sê vir julle dat hulle engele in die hemele altyd die aangesig sien van my Vader wat in die hemele is. Want die Seun van die mens het gekom om te red wat verlore is. Matteus 18:10,11 

So is dit nie die wil van julle Vader wat in die hemele is, dat een van hierdie kleintjies verlore gaan nie. Matteus 18:14 

Matteus en Lukas verwys na twee versillende gehore by twee verskillende plekke. Maar die Gelykenis van die verlore is so belangrik dat dit meermale herhaal moet word.

Die rabbis was nie baie gelukkig toe hulle sien dat die tollenaars en sondaars om Jesus drom nie. ‘’Hierdie man ontvang sondaars,’’ sê hulle, ‘’en eet saam met hulle.’’ Lukas 15:2 

Wat dink jy? Wat wou hulle te kenne gee? Is Jesus se sosiale optrede polities korrek? Luister na die volgende twee tekse:

Watter man onder julle wat honderd skape het en een van hulle verloor, laat nie die nege en negentig in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verlore is totdat hy dit kry nie? Lukas 15:4

Wat dink julle? As iemand honderd skape het en een van hulle verdwaal, sal hy nie die nege en negentig laat staan en op die berge die verdwaalde een gaan soek nie?  Matteus 18:12 

Wat is die uitstaande vers in  altwee tekse? Gaan. Is dit nie pragtig nie!

Hier is ‘n groot booddskap. Toe ons in die tuin van Eden drooggemaak het, het ons self die sluise van ellende, pyn korrupsie en dood oopgemaak.

Maar ‘n liefdevolle God het die 99 veiliges in die hemel agtergelaat en met ‘n reddingsaksie op Golgota begin. Hy het nie in die hemel aangebly nie maar ons gaan red.

Hy het die sluise van Sy vergewende reddened bloed oogemaak en die stink vrot sondemodderslyk van ons kom afwas. Ons liederlike verslete toings is verwyder en ons is met Sy vlekkelose kleed van geregtigheid uitgedos.

Die verhaal van Sy liefde lê nie daarin dat ons Hom gaan soek het nie maar dat Hy ons kom soek het. Ons kan nie eers afsku vir ons afskuwelike gedrag genereer nie. Die Heilige Gees moet dit doen. As ons die werking van die Heilige Gees verwerp, sterf ons. As ons die pleitstem van die Heilige Gees in ons lewe toelaat, leef ons uiteidelik in ‘n staat van ewige geluk, veiligheid en dankbaarheid.

Mattheus 18:14 So is dit ook nie die wil van julle Vader in die hemel dat een van hierdie kleintjies verlore moet gaan nie. 

Wie is hierdie kleintjies? Behalwe letterlike kinders verwys Jesus primer na hulle wat nog nie ‘kinders’’ in die koninkryk van die hemel is nie. Die onvolwasse baba Christene.

Broers, ek kon met julle nie praat soos met mense wat hulle deur die Gees van God laat lei nie; ek moes praat soos met wêreldse mense, soos met kindertjies in die geloof in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste kos nie, want julle kon dit nog nie verteer nie. En julle kan dit ook nou nog nie verteer nie, 1 Korintiërs 3:1,2

Hebreërs 5:13  Iemand wat nog van melk lewe, kan nie saampraat oor wat reg of verkeerd is nie, want hy is nog ‘n kind. 

Jesus sê iets baie belangrik oor die werk wat die engele aan kinders bestee.

Matteus  18:10  Julle moet nooit een van hierdie kleintjies minag nie, want Ek verseker julle dat hulle engele in die hemel gedurigdeur by my hemelse Vader is. 

Kom ons tree met teerheid teen nuwe bekeerdes in die gemeente. Hulle struikel en val nog in hulle nuutgebore toestand. Kom ons tree met teerheid teenoor nuwe bekeerdes in die gemeente op. Hulle struikel en val nog in hulle nuutgebore toestand.

Engele van glans en glorie wat gereeld die aangesig van die Vader sien, versorg hierdie ‘’keintjies’’ (ek en jy) met vreugde. Die wankelrige mens met afstootlike karakterekke word met spesiale sorg deur die engele bejeën en versorg. Engele is altyd daar waar ons hulle die  nodigste het; waar ons onder ontmoedigende omstandighede met selfsug worstel. Die werk wat die engele vir ons doen, moet ons ook doen. Te veel mense het al met hulle self opgegee.

En al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om na Hom te kom en na Hom te luister. En die Fariseërs en die skrifgeleerdes het baie gemurmureer en gesê: Hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Toe vertel Hy aan hulle hierdie gelykenis en sê: Lukas 15:1-3 

Waarom het Hy wat so ‘n verhewe karakter gehad het nie met hulle gemeng en hulle kurikulum gevolg nie? Waarom het Hy op Sy gamak onder alle klasse van die samelewing gewerk? As Hy ‘n ware profeet was, het hulle gesê, sal Hy met hulle, die elite skakel en die tollenaars en sondaars met die veragting behandel wat hulle verdien.

Hierdie bewaarders van die waardes van die samelewing was briesend dat Jesus gedurig in konflik met hulle was. Tog het Sy rein lewe hulle  verstom en veroordeel. Hoe is dit moontlik dat hy met die uitvaagsels van die samelewing geheul het. Hulle het nie sy werkswyse goedgekeur nie. Hulle het hulle self as opgevoede, verfynde en by uitstek godsdienstiges beskou. Jesus se voorbeeld het hulle selfsug ontbloot. Dit was nie so lekker nie.

Die skrifgeleerdes en Fariseërs het in Sy heilige teenwoordigheid veroordeeld gevoel. Hoe was dit dan die tollenaars en sondaars aangetrokke tot Hom gevoel het? Hulle het nie besef dat die antwoord in hulle veragtende Woorde, ‘’Hierdie man ontvang sondaars’’ was nie.  Sondaars wat na Jesus gekom het, het aangevoel dat daar vir hulle verlossing beskikbaar was.

Die Fariseërs het nie een goeie woord vir hulle gehad nie. Jesus het hulle as die kinders van God beskou wat bietjie vervreemd van die Vaderhuis gedwaal het maar nie deur Hom vergeet was nie. Dit was juis asgevolg van hulle gevallenheid dat die Vader se hart na hulle utgegaan het. Hoe verder hulle van Hom afgedwaal het, hoe groter Sy verlange en opoffering om hulle te kom red.

Die wetsgeleerdes kon baie dinge in die heilige boekrolle lees waarvan hulle die trotse bewaarders en uitleërs was. Het Dawid dan nie geskryf: “Ek het gedwaal soos ‘n verlore skaap; soek u kneg, want u gebooie vergeet ek nie.” Psalm 119:176.

Miga 7:18,19  Wie is ‘n God soos U, wat die ongeregtigheid vergewe en by die oortreding van die oorblyfsel van sy erfdeel verbygaan? Hy hou toorn nie vir ewig vas nie, maar het ‘n welbehae in goedertierenheid. Hy sal Hom weer oor ons ontferm, ons ongeregtighede vertree; ja, U sal al hulle sondes in die dieptes van die see werp. 

In Edinburgh Scokland het ek die beroemde Royal Mile en kasteel besoek. Maar wat my die meeste beïndruk het was die standbeeld van die beroemde Greyfriars Bobby. Toe sy baas Old Jock dood is, het hy 14 jaar op sy graf die wag gehou. En toe sterf hy ook. (Hy jy al ‘n hond begrawe?)

Die beroemde liedskrywer Elizabeth Clephane het ook in Edinburgh gewoon. Jy kan haar graf in St Cuthberts se begrafplaas gaan besoek. Kom ons lees een van haar pragtige liedere.

1. Beneath the cross of Jesus I fain (gladly) would take my stand, the shadow of a mighty Rock within a weary land; a home within the wilderness, a rest upon the way, from the burning of the noontide heat and the burden of the day.

2. Upon the cross of Jesus mine eye at times can see the very dying form of One who suffered there for me: and from my stricken heart with tears, two wonders I confess, the wonders of redeeming love and my unworthiness.

3. I take, O cross, thy shadow for my abiding place: I ask no other sunshine than the sunshine of his face; content to let the world go by, to know no gain nor loss; my sinful self my only shame, my glory all the cross.

Sy rus maar haar liede leef voort. Die ander bekende lied, is die van die verlore skaap

1. There were ninety and nine that safely lay In the shelter of the fold. But one was out on the hills away, Far off from the gates of gold. Away on the mountains wild and bare. Away from the tender Shepherd’s care. Away from the tender Shepherd’s care.

2. “Lord, thou hast here thy ninety and nine; are they not enough for thee?” But the Shepherd made answer: “This of mine has wandered away from me, and although the road be rough and steep, I go to the desert to find my sheep, I go to the desert to find my sheep.”

3. But none of the ransomed ever knew how deep were the waters crossed; nor how dark was the night that the Lord passed thro’ ere he found his sheep that was lost. Out in the desert he heard its cry —sick and helpless, and ready to die, sick and helpless, and ready to die.

4. “Lord, whence are those blood-drops all the way that mark out the mountain’s track?” “They were shed for one who had gone astray ere the Shepherd could bring him back.” “Lord, whence are thy hands so rent and torn?” “They’re pierced tonight by many a thorn, they’re pierced tonight by many a thorn.”

5. But all thro’ the mountains, thunder-riv’n, and up from the rocky steep, there arose a glad cry to the gate of heav’n, “Rejoice! I have found my sheep!” And the angels echoed around the throne, “Rejoice, for the Lord brings back his own! Rejoice, for the Lord brings back his own!”

 Mag ek en jy binnekort na die pragtige koorsang van die engele luister.

My liewe vriend miskien hy asgevolg van jou sondes soos die verlore skaap verdwaal. Die wonde bloei op die pad van ongehoorsaamheid. Die woestyn van ongehoorsaamheid is wreed.

Miskien het jy by tye gevoel het het te ver van die Here afgedwaal en…Ons Goeie Herder is voordurend 24/7 op soek na verlore bloeiende blêrende afgewaalde skape. Laat Hom asb toe om jou te vind, op tel en te omhels. Kom luister na Sy hartsklop van liefde en vergifnis.

VOLGENDE KEER

Die verlore muntstuk. Jesus in die beroep om sondaars te red.

Was this article helpful?

Related Articles