1. Home
  2. Jesus
  3. Gelykenisse Van Christus
  4. Dinge Nuut En Oud 2 – Gelykenis 49

Dinge Nuut En Oud 2 – Gelykenis 49

Kennis van ou waarhede; flink om nuwes te ontdek

Pas waarheid by die behoeftes van mense aan. Nuwe en ou skatte.

Jesus sê vir hulle: Het julle ál hierdie dinge verstaan? Hulle antwoord Hom: Ja, Here! Toe sê Hy vir hulle: Daarom is elke skrifgeleerde wat ‘n leerling geword het in die koninkryk van die hemele, soos ‘n huisheer wat uit sy skat nuwe en ou dinge te voorskyn bring. Matteus 13:51,52

Verlede keer het ons na die volgende pragtige gedagtes gekyk:

As ons die Bybel in alle nederigheid van hart ondersoek, sal die verhewe en heerlike tema van verlossing vir ons begin oopgaan.

Namate ons dit aanskou, sal die glans toeneem. Ons sal God se liefde vir ons, meer en meer waardeer. As ons die Here altyd voor oë hou en Hom in dankbarheid loof en prys, sal ons ‘n voortdurende verfrissende geestelike ervaring geniet. Ons gebede sal meer die vorm van ‘n gesprek aanneem en ons sal in eerbied met Hom verkeer soos met ‘n aardse vriend.

Hy sal Sy verborgenhede persoonlik aan ons bekendmaak. Ons sal dikwels ‘n vreugdevolle oomblik van Jesus se soete teenwoordigheid in ons lewens ervaar.Ons harte sal dikwels vreugde ervaar wanneer Jesus met ons kom verkeer soos wat Hy lank gelede met Henog verkeer het.

Luister na die volgende kardinale waarhede wat Jesus geleer het:

Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in My en Ek in hom. Soos die lewende Vader My gestuur het, en Ek deur die Vader lewe, so sal hy wat My eet, ook deur My lewe.  Johannes 6:54-57

Wat verstaan jy uit hierdie tekse wat oor die opstanding praat?

Dít is die brood wat uit die hemel neergedaal het—nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie; wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Hierdie dinge het Hy gesê in die sinagoge toe Hy in Kapérnaüm onderrig gegee het. En baie van sy dissipels het gesê toe hulle dit hoor: Hierdie woord is hard, wie kan daarna luister? Verse 58-60

En Jesus het in Homself geweet dat sy dissipels hieroor murmureer, en Hy sê vir hulle: Is dit julle tot ‘n aanstoot? Hoe dan as julle die Seun van die mens daarheen sien opvaar waar Hy tevore was? Verse 61,62

Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe. Maar daar is sommige van julle wat nie glo nie. Want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was wat nie glo nie, en wie hy was wat Hom sou verraai. Verse 63,64

Wanneer ons Jesus se vlees eet en sy bloed drink (Hom aanneem) sal die element van die ewige lewe in ons bediening deurbreek. Die holrug geryde gesegdes en droë preke sal nie neer die hoorders verveel nie. Die ou waarhede sal aangebied word, maar hulle sal in nuwe lig gesien word. Die hoorders sal die waarheid in ‘n pragtige nuwe lig sien.

Mense wat aan so ‘n bediening blootgestel word, sal vatbaar wees vir dit wat die Heilige Gees in hulle lewens wil doen. Die vuur van God se liefde sal in hulle aangesteek word. Hulle waarnemingsvermoëns sal verskerp word sodat hulle die prag, die skoonheid en majesteit van die waarheid in al sy veruklike dimensies sal kan sien.

Die getroue huisheer is ‘n voorbeeld van wat elkeen wat kinders en jongmense onderrig, behoort te wees. As hy die Woord van God sy kosbare skat maak, sal hy gedurig nuwe skoonheid en waarheid uitstraal. Wanneer die onderwyser in gebed op God staatmaak, sal die Gees van die Here oor hom kom sodat hy ander kan ondersteun.

Die Heilige  Gees vul die gedagtes en die hart met soete vertroue en moed en Bybelwaarhede aan die onderwyser om dit aan die jeug oor te dra. Die fontein van hemelse vreugde en vrede sal die woorde van die onderwyser inspireer. Dit sal soos ‘n rivier van seëning na mense vloei met wie hy in kontak sal kom. Die Bybel sal nie vir die student ‘n las wees nie, maar ‘n heerlike seën.

Onder leiding van ‘n knap instrukteur sal die Bybel graag gelees wil word. Dit sal die brood van die lewe word en altyd nuut en vars wees. Die varsheid en prag van die Bybel sal soos ‘n magneet die jongmense aantrek. Die Bybel sal soos die son wees wat voortdurende sy lig uitstraal en nooit ‘n end kry nie.

God se Gees wat ons verlig, is in Sy Woord. ‘n Kosbare nuwe lig straal uit elke bladsy van die Bybel.Waarheid word daarin openbaar en op ‘n baie gepasde wyse word die Woord van God na mense oorgedra.

Die Heilige Gees skep behae daarin om ons jongmense met die skatte en die skoonheid van Sy Woord te bekoor.Die beloftes van die Groot Leermeester sal die aandag van die jeug aangryp en hulle met nuwe geestelike energie bemagtig. Die jeug se kennis van die Bybel sal toeneem en dit sal  hulle in staat stel om nie vir versoekings toe te gee nie.

Die woorde van waarheid sal in belangrikheid toeneem. Dit sal vir ons nuwe geestelike insig en dieptes gee wat ons gaan verstom. Begrippe oor God se liefde vir ons waarvan ons nog nooit gedroom het nie wag vir ons. Die prag en rykdom van die Woord verander lewens. Die glans van hemelse liefde bring nuwe lewensvreugde.

Namate ons die pragtige Woord van God bestudeer, word ons bewondering daarvoor net groter en groter. Dis onmoontlik om die oneindige wysheid en God se lie

Allesomvattende waarhede word in die rites en simbole versteek. Die net die evangeliesleutel wat die prag van die verlossingsboodskappe vir ons kan ontsluit. Meer as wat ons ooit kan besef is dit ons voorreg om die pragtige lewegewende temas deur studie van die Woord te kan verstaan. Ons moet ons daarop toelê om God se reddingsliefde vir ons te begryp.

Engele begeer om na die waarhede te kyk waarna berouvolle mense in die Bybel soek. Hulle delf na die lengte en breedte, die diepte en hoogte van Sy kennis wat net die Hy alleen kan gee. Terwyl ons die einde van die wêreld se geskiedenis nader, moet ons lees wat die profete vir ons ons oor hierdie tyd geskryf het.

Satan het ons verblind en nou maak ons verskonings waarom ons nie die boek Openbaring kan verstaan nie. Naar Jesus het deur sy dienskneg Johannes vir ons vertel wat in hierdie laat uur gaan gebeur. Hy skryf:

Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. ” Openbaring 1:3.

“En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het. John 17:3. Duisende het al uit die fonteine van die water van die lewe geskep en dit het nog nooit opgedroog nie.

Duisende het die Here voor hulle gestel en deur aanskouing van Sy beeld verander. Hulle is brandende wanneer hulle van Sy karakter praat en wat Jesus vir hulle beteken en wat hulle vir Hom beteken.

Waarom besef ons nie die waarde van hierdie kennis nie? Waarom gloei hierdie waarhede nie in ons harte en op ons lippe nie? Deur Sy Woord het Hy ons ‘n instrument gegee om ons te leer wat noodsaaklik vir ons redding is.

Duisende het al uit die fonteine van die water van die lewe geskep en dit het nog nooit opgedroog nie. Duisende het die Here voor hulle gestel en deur aanskouing van Sy beeld, verander. Hulle is brandende wanneer hulle van Sy karakter praat en wat Jesus vir hulle beteken en wat hulle vir Hom beteken. Hierdie Bybelstudente het nog nie naastenby die verhewe hemelse temas uitgeput nie.

Nog meer duisende gaan trag om die dieptes van die verlossingsplan na te vors. Terwyl ons oor die lewe van Jesus en die aard van Sy sending peins, sal strale van lig ons binneste begin verlig en die waarheid vir ons oopbreek.  Elke nuwe soektog sal waarhede openbaar wat nog heerliker as die voriges sal weess. Die onderwerpe is net verstommend onuitputlik.

Die studie van die vleeswor-ding van Jesus, Sy soenoffer en middelaarswerk sal die gedagte van die vlytigste student tot in ewigheid besig hou.

En, onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot: 1 Timoteus 3:16.

In die ewigheid sal nuwe feite met betrekking tot die volmaaktheid en heerliheid van Jesus openbaar gemaak word.

Deur die eindelose eeue sal die getroue Huisheer uit Sy skatte, nuwe en ou dinge te voorskyn bring. Ek kan nie wag om te sien wat dit alles gaan behels nie.

VOLGENDE KEER

Die gelykenis van die getroue dienskneg.

Was this article helpful?

Related Articles