1. Home
  2. Jesus
  3. Gelykenisse Van Christus
  4. Gelykenisse Van Christus 5 – Die Tien Maagde

Gelykenisse Van Christus 5 – Die Tien Maagde

DIE TIEN MAAGDE Matteus 25:1-13

Is dit moontlik vir iemand wat Jesus aangeneem het om verlore te gaan? Is dit moontlik vir iemand wat uitsien na die wederkoms van Jesus om verlore te gaan? Is dit moontlik dat mense wat baie lief is vir die waarheid, en wat graag met kinders van die Here wil vriende wees, om verlore te gaan?

Ek is so dankbaar vir die gelykenis van die tien maagde want dit vertel my dat daar ‘n gevaar lê dat ek verlore kan gaan terwyl ek uitsien na die wederkoms van Jesus. Kom ons bestudeer elke teks versigtig saam.

Vers 1 “Dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan soos met tien meisies wat hulle lampe gevat het om die bruidegom te gaan inwag.”

Wie verteenwoordig hierdie tien meisies? Wat is die betekenis van die lampe? Wat word bedoel met die inwag van die bruidegom?

TIEN MAAGDE

Die ou vertaling praat van tien maagde. Wat beteken dit om maagdelik rein te wees? Die antwoord vind ons in

Openbaring 14:4 Dit is hulle wat hulself met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein.

In Openbaring 17 lees ons van die hoer wat op ‘n dier sit. Die profeet Johannes sê dat sy die nasies van die wêreld dronk gemaak het met die wyn van haar onsedelikheid. Met ander woorde, haar leerstellings het die menigtes teologies dronk gemaak.

Maar die tien maagde wat vir die koms van die bruidegom wag het hulle nie met die valse leerstellings van die slegte vrou van Openbaring 17 besoedel nie. Hulle het nie geestelike owerspel met die leuen gepleeg nie.

Ek wil graag voorstel dat hierdie tien maagde lidmate van die oorblyfsel kerk is. Daar is geen besoedeling van leerstellings in hierdie kerk nie. Die leerstellings is maagdelik rein.

Maar pasop. En dit is die les wat hierdie gelykenis vir ons wil leer. Dit is moontlik om al die pragtige waarhede van Gods oorblyfsel kerk te ken en te bely en nogtans dwaas te wees en eendag verlore te gaan.
Dit is moontlik dat ek in die waarheid is maar dat die waarheid nie in my is nie. Dit is moontlik dat alhoewel ek vandag in die regte kerk sit, ek eendag op die verkeerde plek gaan uitkom.

LAMPE

Wat is hierdie lampe wat die tien maagde saam met hulle dra? Psalm 119:105 “U Woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad.”

Hierdie tien maagde stel mense voor wat die Bybel ken. As jy mooi na hulle kyk, sal jy sien dat hulle die Bybel goed bestudeer.

Wat maak hulle met hulle lampe, met hulle Bybels? Hulle neem dit om die bruidegom te gaan inwag. Hierdie mense is Adventiste wat op die wederkoms van Jesus wag. Ons kry hier ‘n prentjie van ons dag. Hierdie gelykenis praat van jou en my wat op hierdie oomblik leef.

JESUS SE BESKRYWING

Jesus het hierdie gelykenis aan Sy dissipels vertel terwyl hulle een middag laat met sononder op die Olyfberg gesit het. In een van die huise begin ‘n lig skyn. Hoe donkerder dit word, hoe helderder skyn die lig. Al hoe meer mense begin om die huis te drom. Dit is duidelik dat hulle met afwagting na die bruilofsoptog uitsien.

Gewoonlik het die bruidegom vanaf sy huis vertrek. Hy het dan sy bruid gaan haal, en sy en haar gevolg het met fakes weer terug geloop na die bruidegom se huis. Dit was die gebruik om met baie draaie na die bruilofsfees te stap sodat soveel mense as moontlik die paartjie kon gelukwens. Wat interessant is, is die feit dat almal welkom was om na die bruilof te kon kom.

Daar was ‘n Joodse gesegde wat gelui het: “Elkeen van ses tot sestig mag die geklank van die huwelikstromme volg”

Jesus en Sy dissipels sien hoe tien meisies met hulle brandende olielampies hier onder teen die Olyfberg op die verskyning van die bruidspaar wag. Kan jy in jou verbeelding sien hoe opgewonde hierdie tien meisies is? Dis ‘n baie groot iets om na die bruilof te gaan. Hulle het ‘n hele ruk vantevore van die troue gehoor en hulle wou dit vir niks in die wêreld misloop nie.

En nou wag hulle. Hulle praat opgewonde. Maar daar is ‘n vertraging en later is hulle uitgepraat.
Dit trek al hier na middernag toe en uiteindelik oorval die vaak hulle.

Vers 2 “Vyf van hulle was onverstandig en vyf verstandig.”

Ek wonder of Jesus en Sy dissipels die heel nag daar op die Olyfberg gesit het om die gebeure dop te hou? Dit lyk amper so. En nou sê Jesus vir Sy dissipels dat daar ‘n verskil tussen die meisies is wat daar onder vir die Bruidegom wag. Vyf was dwaas, onverstandig en vyf was verstandig.

Wat is die verskil tussen ‘n onverstandige en ‘n verstandige mens? En omdat Jesus van die kerk van ons dag praat, wil ek baie graag weet wat Hy bedoel met verstandig en onverstandig. Dis baie belangrik want die onverstandiges sal nie deel hê aan die bruilofsfees nie.

Verse 3,4 “Die onverstandiges het hulle lampe gevat maar nie ekstra olie met hulle saamgeneem nie, terwyl die verstandiges saam met hulle lampe ook nog olie in houers geneem het.”

OLIE

Die groot verskil tussen die twee groepe lê in die hoeveelheid olie wat hulle gehad het. Die met die baie olie, die ekstra olie word die verstandiges genoem, en die ander wat net die olie in hulle lampies gehad het, word die onverstandiges genoem.

Die een groep kon die bruilof bywoon, die ander groep nie. Die een klas word gered, die ander gaan vir ewig verlore.

VRAAG

Ek wil vir jou ‘n vraag vra. En ek wil vir myself ook ‘n vraag vra. Het ek genoeg olie om na die groot bruilofsfees van die Lam te gaan? Het jy genoeg olie?

BETEKENIS VAN OLIE

In Sagaria 4 kry ons ‘n pragtige verduideliking van wat olie beteken. Die profeet sien twee olyfbome wat goue olie met goue pypies na ‘n houer by ‘n kandelaar vervoer. Vanaf hierdie houer word die olie met ander pypies na die sewe lampe van die kandelaar vervoer. Die olie wat dan in hierdie lampies brand het lig in die heiligdom verskaf. Sagaria die profeet wou weet wat dit alles beteken. Ek lees die antwoord in vers 6:

“Toe sê hy vir my: Hier is die boodskap van die Here aan Serubbabel: Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my Gees, sê die Here die Almagtige.”

Die olie in die lampies van die tien maagde, is ‘n voorstelling van die Heilige Gees. Sagaria 4:6 sê dit is alleen deur die Heilige Gees in my lewe dat ek kan oorwin. In my krag sal ek nooit slaag nie, alleenlik deur die krag van die Heilige Gees in my lewe, sal ek slaag.

VRAAG

Ek wil weer dieselfde vraag vra. Hoeveel olie het jy? Hoeveel olie het ek? Hoe Gees-vervuld is ons?

Vers 5 “Toe die bruidegom lank wegbly, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak.”

Ons leef nou in die tyd net voor die koms van Jesus. Miskien het Hy ‘n bietjie langer weggebly as wat ons verwag het. Daar is baie in die graf wat geglo het dat Jesus in hulle dag sou kom, maar Hy het nog nie gekom nie.

Hoe lank wag ons nou al vir Sy koms? Het ons miskien vaak geword en aan die slaap geraak? Op hierdie stadium kan daar nie ‘n verskil gesien word tussen die vyf dwase maagde en die vyf wyse maagde nie. Ons almal slaap. Nie een is wakker genoeg soos wat ons moet wees nie. Ons is almal aan die slaap en ons besef nie hoe naby die wederkoms van die Bruidegom werklik is nie.

WEDERKOMS IS BAIE SEKER

Een iets wat hierdie gelykenis leer, is dat die Bruidegom wel gaan kom. Sommige sal gereed wees om saam met Hom die bruilof te vier, maar ander sal nie gereed wees nie. Sommige gaan ekstra olie hê, maar ander sal nie genoeg olie hê nie.

Vers 6 “In die middel van die nag was daar ‘n geroep: Hier kom die bruidegom! Gaan uit hom tegemoet!”

Wat dink jy word met hierdie “middel van die nag” gedagte bedoel? Dit verwys na die tydperk waarin ons nou leef. Dit is donkerder as wat dit nog ooit voorheen in die geskiedenis van die wêreld was. Dis middernag.
Enige tyd sal die goeie nuus aangekondig word dat die Bruidegom, Jesus Christus gaan kom.

Luister wat sê Openbaring 18:1-4 Hierna het ek ‘n ander enger uit die hemel uit sien afkom. Hy het groot gesag gehad, en die aarde is deur Sy heerlikheid verlig. Hy het met ‘n sterk stem uitgeroep: Geval, geval het die grote Babilon. Dit het die blyplek van duiwels geword, die skuilplek van alle bose geeste, die skuilplek van alle onrein roofvoëls en die skuilplek van alle onrein en afskuwelike diere, omdat al die nasies van die dwelmdrank van haar onsedelikheid gedrink het. Die konings van die aarde het onsedelik met haar verkeer, en die sakemanne van die aarde het ryk geword uit haar grenselose weelde. Toe het ek ‘n ander stem uit die hemel hoor sê: “Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie aan haar sondes deel kry en die plae wat oor haar kom, julle ook tref nie.”

VRAAG

Kan dit wees wanneer die laaste groot verkondiging van die boodskap dat Jesus kom, dat Babilon finaal geval het, daar dwase maagde onder ons sal wees, wat verlore sal gaan? Is dit moontlik dat wanneer die finale krisis oor ons losbars daar mense onder ons sal wees wat nie olie in hulle lampe sal hê nie? Kom ons lees wat met hulle voorraad olie gebeur het toe die luide geroep uitgegaan het dat die bruidegom kom:

Verse 6-8 “In die middel van die nag was daar ‘n geroep: Hier kom die bruidegom! Gaan uit hom tegemoet! Toe staan al die meisies op en maak hulle lampe reg. Die onverstandiges sê toe vir die verstandiges: Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood.”

TRAGEDIE

Wat ‘n tragedie. Hulle het lank gewag vir die bruidegom. En nou dat Hy kom, ontdek hulle dat hulle lampies se lig besig is om dood te gaan. Die olie het opgeraak.

Kan jy die paniek van hierdie vyf maagde sien? Hulle skrik skielik wakker toe hulle die geroep hoor dat die bruidegom kom. Hulle is net in die proses om op te staan en met hulle lampies die langverwagte bruidegom tegemoet te gaan, toe hulle sien hoe die ou vlammetjies besig is om uit te gaan.

En dis ook wat binnekort in die kerk gaan gebeur!

Kom ons lees hulle verdere reaksie:

Verse 8,9“Die onverstandiges sê toe vir die verstandiges: Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood. Maar die verstandiges antwoord: Nee, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liewer winkel toe en koop vir julle olie.”

Wat probeer Jesus hierdeur vir ons sê? Daar is een iets wat ons nie vir mekaar kan oordra nie, en dit is ons voorbereiding vir die koms van Jesus. Ek kan nie op jou rug hemel toe gaan nie, en jy kan nie op my rug hemel toe gaan nie.

As ek vir die wederkoms gereed wil wees, sal ek moet sorg dat ek deur biddende voorbereiding vir daardie dag gereed moet wees.

Ek praat eenkeer met ‘n man oor sekere waarhede. Weet jy wat sê hy vir my? “Ek gaan op wat my predikant sê. Hy het lank studeer. Dit is hy wat my hemel toe moet lei.”

NIE OORDRAAGBAAR NIE

Die gelykenis sê die olie is nie oordraagbaar nie. My godvresende moeder wat vir jare vir my bid se olie kan my nie in die hemel kry nie. My predikant kan my nie daar kry nie. Die kerk kan my nie daar kry nie. As die luide geroep binnekort uitgaan: “Daar kom die bruidegom en my olie is op, is ek verlore.

Vers 10 “Terwyl die onverstandiges olie gaan koop het, het die bruidegom gekom. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe, en die deur is gesluit.”

Het hulle besef dat die deur gesluit is? Het hulle besef dat dit te laat was, vir ewig te laat was? En wat word bedoel met die deur wat gesluit was?

Net soos die deur van die ark in Noag se dag deur ‘n onsigbare hand toegemaak is, net so gaan daar ‘n deur van genade binnekort toegemaak word.

Nadat die Here die ark se deur toegemaak het, het dit nog sewe dae geduur voordat die vloedwaters gekom het. Mense wat gered wou wees, moes voor die sluiting van die ark se deur ingegaan het.

Binnekort sal die bevel van Openbaring 22:11 uitgevaardig word:
“Wie kwaad doen, moet voortgaan om kwaad te doen, en wie vuil is, moet vuil bly; maar wie doen wat reg is, moet voortgaan om reg te doen, en wie heilig is, moet heilig bly.”

Vers 11 “Later kom die ander meisies ook daar aan en roep: Meneer, Meneer, maak vir ons oop! Maar die bruidegom antwoord: Ek sê vir julle: Ek ken julle nie!”

Kan julle die skok op daardie vyf meisies se gesigte sien. O die vreeslike verwyt. As hulle maar net olie gehad het sou hulle nie die bruilofsfees misgeloop het nie.

EIENSKAPPE VAN DIE DWASE MAAGDE

Kom ons kyk weer ‘n keer na die eienskappe van die vyf dwase maagde:

Hulle is nie huigelaars nie. Hulle het agting vir die waarheid. Hulle het selfs die waarheid verkondig. Hulle voel aangetrokke tot diegene wat die waarheid glo daarom is hulle saam met die vyf wyse maagde.

Maar ongelukkig het hulle nie genoeg olie gehad nie. Met hulle doop het hulle die belofte van die Heilige Gees ontvang en daar het dit gebly.

Die Heilige Gees wou hulle in die hele waarheid lei, maar hulle het die Heilige Gees bedroef. Elke keer wanneer die Heilige Gees met hulle oor verkeerde dinge in hulle lewe gepraat het, het hulle hulle harte verhard en die Gees bedroef. Die vlam van die Heilige Gees het dowwer en dowwer in hulle lewens begin brand.

Die vyf dwase meisies stel kerklidmate voor wat nie toelaat dat die Gees hulle lewe diep binne in verander nie. Hulle bly by ‘n oppervlakkige godsdiens.

Hulle stel mense voor wat die leerstellings ken, maar nie die Here van die leerstellings nie. Hulle laat na om die karakter van Jesus te bestudeer en om soete gemeenskap met Hom te hou.

Hulle godsdiens het in ‘n vorm ontaard. Iewers langs die pad het hulle die Here verloor.

DIE FUNKSIE VAN OLIE

Die olie wat in die kandelaar gebruik is, het pragtige lig gemaak. Die Heilige Gees wil dieselfde in ons lewens doen. Kom ek deel ‘n paar pragtige juwele oor die werking van die Heilige Gees in ons lewens:

“Na die harte van almal wat deur geloof met God verenig is, vloei die goue olie van liefde vryelik, om weer in goeie werke uit te straal, in egte, hartediens vir God.” GC 419

Iemand wat met die Gees gedoop is, se lewe wys dit.

Johannes 16:8 “En wanneer Hy kom, sal Hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, en dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het.”

Die eerste iets wat die Heilige Gees doen, is om die sondaar van sy sondes te oortuig. Wanneer ek Hom weerstaan, verminder ek die krag van die Gees in my lewe. Maar wanneer ek die Gees toelaat om my my ware toestand te wys, maak ek ruimte dat die Gees nog meer ten volle in my lewe werk.

Die tweede iets wat die Gees vir my doen, is om my te help om die geregtigheid van Jesus aan te neem. Hy kom na my en Hy bied my Jesus se volmaakte geregtigheid. Nie net om aan my toegereken te word nie, maar om in my lewe te begin werk. Wat ‘n gedagte. Die Gees vul my met Jesus se volheid.

En die derde iets wat Hy vir my doen, is om my van die komende oordeel bewus te maak. Net so seker as wat die mens bestem is om eenmaal te sterf, net so seker wag daar vir my ‘n oordeel. Ek is so dankbaar dat die Heilige Gees so gedurig met my werk. Mag die Here gee dat ons na Sy stem sal luister.

DOPING MET DIE HEILIGE GEES

Die term “Doping met die Heilige Gees” word dikwels gehoor. Wat beteken dit? Is dit ‘n emosionele ervaring, ‘n soort ekstase, ‘n gebrabbel in taal wat nie ‘n taal is nie? Nee. Om met die Gees gedoop te word, is om met Jesus gevul te word.

Hoe dink jy leef iemand wat met Jesus vervul is? Hoe het Jesus geleef? Hoe het Hy met mense gewerk?

Jesaja 58:7-10, vertel vir my hoe ek sal leef wanneer die goue olie van die Heilige Gees ‘n lig in my lewe maak:

“Is dit nie dat jy vir die wat honger is, van jou brood gee nie, dat jy aan die armes en die dakloses ‘n blyplek gee nie, dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir hom klere gee nie, dat jy jou medemens nie aan sy lot oorlaat nie?

Dan sal die lig vir jou deurbreek soos die rooidag, jy sal gou herstel. Hy wat jou red, sal voor jou uit gaan, die mag van die Here sal agter jou aankom. Dan sal jy roep, en die Here sal antwoord.”

Laat die olie van die Heilige Gees, die lig van naaste- diens uit my lewe skyn. Bring ek Jesus se lig na mense wat in duisternis lewe?

DIE RESULTAAT VAN DIE HEILIGE GEES IN MY LEWE

Dis baie donker. Dis middernag. Die luide geroep dat die Bruidegom kom, kan nou enige oomblik gehoor word. As daar olie in my lewe is, genoeg olie, die olie van die Heilige Gees, sal ek gereed wees om die Bruidegom te ontmoet. Maar as ek nie die olie van die Gees in my lewe het nie, is ek verlore.

Ek kan nie dan gaan olie soek nie. Ek moet dit nou hê.

Hoe lyk dit in jou lewe? Laat jy die Heilige Gees toe om u lewe skoon te maak? Laat jy toe dat Jesus deur die Heilige Gees in u lewe woon? Is daar vanoggend iets in u lewe wat nie daar mag wees nie?

Dis nou die tyd om dinge reg te maak. More kan vir ewig te laat wees. Wil jy nie opnuut vir die Here vra om die goue olie van Sy Gees in jou lewe uit te stort nie?

Was this article helpful?

Related Articles