1. Home
  2. Argeologie
  3. Nebukadnesar II – Echmountempel – Deel 3

Nebukadnesar II – Echmountempel – Deel 3

Nebukadnesar – Bekering
Op ‘n keer was ek oppad na Amerika. Ek het by London oorgeslaap sodat ek ‘n baie bekende plek kon besoek.
Dit was my hartsbegeerte om saal 52 in die Britse Museum te besoek. Dis hier waar die kleitablette van Nebukadnesar uitgestal word.
Die saal was toe.
Hoe hanteer mens teleurstellings?
Met my terugvlug het ek weer na die Britsemuseum toe gegaan. Wat wou ek gaan sien?
Saal 51 met die uitstallings van die spykerskriftablette van Nebukadnesar.
En raai wat? Die saal was weer ‘n keer gesluit.
Wat maak mens as jy twee keer dieselfde teleurstelling moet deurworstel?
Ek bid: “Ag Here en wil baie graag hierdie inligting bekom. Help my asb.”
Wat maak jy as die Here nie jou gebede beantgwoord nie?
En wat maak jy as Hy jou gebede beantwoord.
DIE KURATER MAAK OOP
Ek stap na die groot man met die swart klere aan en vertel hom van my passie. En toe gebeur die wonderwerk. Hy sluit die deur oop, maak dit doen en laat my toe om net soveel af te neem as wat ek kan.
Niemand anders is daar toegelaat nie.
Die Here is goed. En deur die jare het ek meer en meer inligting oor die grootste bouer van alle tye nagevors.
ESEGIëL SE PROFESIE
Verlede keer het ons Esegiël se profesie oor Nebukadnesar bespreek. Kom ons gaan aan waar ons geëndig het:
Esg 26:11 Met die hoewe van sy perde sal hy al jou strate stof trap. Hy sal jou inwoners doodmaak en jou sterk pilare omgooi.

Hoe groot was Tirus se pilare?

Hoe volledig sou die verwoesting wees?

Esg 26:12 Hulle sal jou besittings plunder, jou handelsware buitmaak, jou mure afbreek, jou mooi huise verwoes en jou klippe, jou hout, selfs jou grond, in die see gooi.
Die antieke geskiedenis sê vir ons dat dit nie so maklik vir die magtige Nebukadnesar was om Tirus te verwoes nie.
Eintlik het die stad in twee dele bestaan. Die eilandgedeelte so ongeveer ‘n kilometer van die vasteland af, en dan die groot Tirus wat op die vasteland gebou is.
Die oorspronklike eiland het twee havens gehad; een noord en een suid. Die noordelike hawe was een van die beste in die oostelike Meditereense see.
Die suidelike hawe is met sand oorspoel maar die noordelike een is nog steeds in gebruik.
Mens kan die noordelike hawe nog steeds besoek.

Josefus sê die twee Tirusse het met tye interne verskille gehad maar die meeste van die tyd het hulle mekaar ondersteun asgevolg van die handel met ander lande.
TELL EL AMARNA
Wanneer ek oor hierdie stede navorsing doen, kyk ek gewoonlik na meer as een Bybelverwante feite.
Toe Josua die volk van Israel Kanaän binnegeval het, het die nuus van hulle verowering vrees by die naburige lande opgewek.
Tirus in Fenecië was een van hulle.
Hulle kontak Akenaten en vra vir beskerming teen die Habiru, die Hebreërs wat besig was om die land te verower.
DIE RIGTING VANWAAR NEBUKADNESAR TIRUS INGEVAL HET.
Dis so belangrik om tekse versigtig te lees. Baie keer is daar net iets wat nuwe betekenis aan die verhaal kan gee. Soos bv van watter rigting is Tirus aangeval.
Kom ons hoor:
Esegiël 26:7 Want so sê die Here HERE: Kyk, Ek laat Nebukadrésar, die koning van Babel, die koning van die konings, van die noorde af teen Tirus kom, met perde en strydwaens en ruiters en ‘n menigte en baie mense.
As dit die geval was, moes Nebukadnesar oor die antieke roete trek wat oor Baälbek gegaan het.
Terwyl ek na die reuse suile gekyk het, het ek gewonder wat Nebukadnesar van die struktuur van die plek gedink het. As dit die geval was, kon hy heelmoontlik wenke gekry het om sy tempels en paleise te gebou het.

ERIDU
Nebukadnesar was bewus van ‘n soortgelyke stad in Sumer met die naam van Eridu. Volgens die Sumeriesekoningslys was hy een van die vyf voorvloedse stede.
Ek wonder wat het Nubukadneser van die gewig van hierdie suile gedink. Geen moderne kraan kan hierdie reuse suile lig nie.
Miskien het Nebukadnesar meer van hierdie tegnieke geken as wat ons dink.
JONA
Hy het met sy weermag verby die plek masjeer waar die vis vir Jona uitgespoeg het.
Het Daniël hierdie aangrypende verhaal vir die koning vertel? Het hy miskien gemeld dat die Assiriese koning Adad-nirari III van politeïsme na monoteïsme bekeer het?

SIDON
Ons moet onthou dat Nebukadnesar reeds in 605 vC beheer van hierdie gebied oorgeneem het. Maar hy moes kort kort hierheen kom om sy oorwinning te konsolideer.
Tirus het met hom gesukkel en hy het Tirus kom regsien.
NEKROPOLIS
Ek stap hier by die Nekropolis van Tirus rond en ek wonder hoeveel mense van die bose Tirus destyds gesterf het.
DERTIENJAAR SE BELERING
Eers na dertien jaar se beleëring is Tirus op die vasteland totaal verwoes. Dis net puin en rommel wat oorgebly het.
Hy het twee hawens gehad. Een in die noorde en een in die suide. Dis hiervandaan waar die skepe van Tirus in die stede van die Middellandse See gaan handel dryf het.
Die eiland is nie verwoes soos die Tirus van die vasteland nie. Voor dit kon gebeur het hulle Babilon as hulle regmatige regeerder aanvaar.
ALEXANDER DIE GROTE
Esg 26:12 Hulle sal jou besittings plunder, jou handelsware buitmaak, jou mure afbreek, jou mooi huise verwoes en jou klippe, jou hout, selfs jou grond, in die see gooi.
Nebukadnesar het begin om hierdie profesie gedeelte te vervul. Toe hy daar weg is, het die puin van Tirus op die land gelê. Dit was nie in die see gegooi nie.
Mense het seker gewonder of Esegiël nie ‘n valse profeet was nie.
Miskien het hy dit met Daniël bespreek. Wat dink jy sou Daniël vir hom gesê het?
“Koning Nebukadnesar na jou sal daar ‘n ander koninkryk kom. As hulle nie die profesie vervul nie, sal die volgende koninkryk dit doen.”
As Nebukadnesar Tirus in 586 beleër het en 13 jaar gevat het om die stad te verwoes, waar staan die datum dan? 573 vC.
Wanneer het Kores die nuwe wêreldheerser geword? 539 vC.
Waarheen was hy na die verowering van Babilon terwyl sy oom Cyaxares II of Darius die Meder op die troon gaan sit het?
VEROWER FENECIë
Hy verdeel die gebied in vier vasale koninkryke: Sidon, Tirus, Arwad en Biblos.
Hierdie regeerders het ryk geword van die skepe wat hulle vir die Persiese konings moes bo.
Dit was ook in hierdie tyd dat die Medo-Persiese ryk ook heerser van die see geword het.
Hulle magtige vlood was onvernietigbaar – totdat die arms van goud moes plei maak vir die Koper van die Grieke.
Enige argeologiese bevestiging van die Persiese teenwoordigheid in hierdie gebied?
Kom saam met my na die Echmountempel in Libanon naby Sidon.
Langs die vervalle Babiloniese siggoerat van Nebukadneser sien ons hierdie reuse Persiese podium.
Die Bybel is waar.

WIE HET ESEGIEL SE PROFESIE VOLKOME VERVUL
Ons soek nog steeds na die volledige vervulling van die profesie:
Esegiel 26:12 En hulle sal jou rykdom buitmaak en jou koopware roof en jou mure afbreek en jou kosbare huise omgooi; en hulle sal jou klippe en jou houte en jou puin in die water slinger.
ALEXANDER DIE GROTE
Wanneer ons na die profesie van Daniël toe gaan, sien ons dat die Medo-Persiese Ryk ook tot ‘n einde gaan kom.
Wanneer het dit gebeur en wie was die nuwe wêreldheersers?
Die nuwe opkomende wêreldheerser was Alexander die Grote.
Nadat hy en sy weermag die grondgebied van die Medo-Persiese Ryk verower het, was Tirus sy volgedende teiken.
Hy wou ‘n vredesverdrag met hulle sluit, maar hulle weier. Hulle het sy onderhandelaars doodgemaak.
Hoe sou hy dit regkry om hierdie eiland stad van Tirus te verower?
Onthou daar het ‘n kilometer water tussen hom en die Eiland Tirus gelê.
As hy nie hierdie vyand verslaan nie, sou hy nie Egipte kon verower nie.
En toe vervul hy die profesie wat Esegiël mbt Nebukadnesar en Tirus gemaak het.
Hy neem die rommel van die Tirus wat Nebukadnesar verwoes het en begin vir hom ‘n brug na die eiland te bou.
Op Youtube kan jy die hele geveg sien. Dit was die langste wat Alexander die Grote gevat het om ‘n vyand te verslaan. Daar was tye dat die versoeking gekom het om tou op te gooi.
Maar dan het hy maar weer probeer en met bomenslike poging die stad op die eiland uiteindelik binnegeval.
Jy kan verseker wees dat hy ‘n swaar straf opgelê het.
Maar die Bybel het voorspel dat Tirus in die see sou verdwyn en dit het gebeur.
Elke keer wanneer ek hier besoek, praat die reuse suile in die see met my.
As God iets deur Sy profete voorspel het, gebeur dit.
VLOOT
Die vloot van Tirus was onoorwinlik. Alexander het die al die skepe van die verowerde nasies en al sy skepe van Griekeland laat kom. Toe hy die magtige gekombineerde vloot van die Perse en die mense van Tirus verslaan het, het die profesie van Daniël 2 in vervulling gegaan.

Voor ons hierdie baie belangrike stad verlaat, moet ons eers na ‘n baie belangrike vorm van Bybelstudie kyk. Ons noem dit…
TIPOLOGIE
My brein werk baie stadig. Ek het al gewens hy was so ‘n bietjie vinniger. Op keer toe ek hier besoek het, het ek weer die profesie van Esegiël gelees en op iets merkwaardigs afgekom.
Esg 28:1 Die woord van die Here het tot my gekom:
Esg 28:2 “Mens, sê vir die regeerder van Tirus: So sê die Here my God: In jou hooghartigheid het jy gesê: ‘Ek is ‘n god, ek woon op die woonplek van die gode, omring deur die see.’ Maar jy is ‘n mens, nie ‘n god nie. Jy het jou verbeel jy is ‘n god.
Hy verwys hier na die bose regeerder van Tirus.
Kyk nou na die oorgang van die regeerder van Tirus na ‘n ander naam:
sg 28:11 Die woord van die Here het tot my gekom:
Esg 28:12 “Mens, sing ‘n treurlied oor die koning van Tirus.
Kon jy die verskil agterkom? Eers verwys hy na die regeerder en nou verwys hy na die koning van Tirus.
Esg 28:2 “Mens, sê vir die regeerder van Tirus:
Esg 28:12 “Mens, sing ‘n treurlied oor die koning van Tirus.
Die bose regeerder van Tirus word ‘n tipe, ‘n voorbeeld van ‘n ander bose koning van ‘n ander Tirus.
Wie was hy? Kom ons hoor:
Esegiël 28:13 Jy was in Eden, die tuin van God; allerhande edelgesteentes was jou bedekking: karneool, topaas en jaspis, chrisoliet, oniks, sardoniks, saffier, karbonkel en smarag; en van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou; op die dag toe jy geskape is, is hulle berei.
Esg 28:14 Jy was ‘n gérub met uitgespreide vlerke wat beskut, en Ek het jou gestel op ‘n heilige berg; ‘n god was jy; jy het gewandel tussen vurige gesteentes.
Esg 28:15 Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is.
Esg 28:16 Weens die grootheid van jou koophandel het hulle jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondig; daarom het Ek jou as onheilige van die godeberg afgedrywe, en Ek het jou tussen die vurige gesteentes uit vernietig, o gérub wat beskut!
Esg 28:17 Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid; jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp, Ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle op jou neer kan sien.
Esg 28:18 Weens die menigte van jou ongeregtighede, deur die onreg van jou koophandel, het jy jou heiligdomme ontheilig; daarom het Ek ‘n vuur uit jou binneste laat uitgaan; dit het jou verteer, en Ek het jou tot as gemaak op die aarde voor die oë van almal wat jou gesien het.
Esg 28:19 Al jou bekendes onder die volke is ontsteld oor jou; jy het ‘n verskrikking geword en sal daar nie meer wees tot in ewigheid nie.
AAN NEBUKADNESAR VERDUIDELIK
Mens wonder of Daniël of Esegiël hierdie tipologie aan Nebukadnesar verduidelik het?
DIE KONING VAN BABILON
Is die moontlik dat Esegiël of Daniël hierdie inligting met Nebukadnesar bepreek het?
Ek glo hierdie man het baie inligting gesoek voordat hy homself volkome aan die God van Daniël oorgegee het.

KONING VAN BABEL
Maar dis nie net die konings van Tirus wat tipes van die Duiwel, die bose koning van ‘n ander Tirus was nie.
Kom ons hoor wat Jesus vir ons nagelaat het:
Jesaja 13:1 Godspraak oor Babel wat Jesaja, die seun van Amos, gesien het.
Hoofstuk 14 gaan voort met hierdie tema:
es 14:3 En op die dag as die HERE jou rus gee van jou smart en van jou onrus en van die harde diensbaarheid waarmee hulle jou laat dien het,
Jes 14:4 dan sal jy hierdie spotlied aanhef oor die koning van Babel en sê: Hoe het die drywer nou opgehou, opgehou die verdrukking!
Van watter koning praat Jesaja hier? Die tipe of die antetipe? Kom ons hoor wat sê die konteks:
Jes 14:12 Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad! Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies!

Tragies. Hy het die oorlog in die hemel verloor. Wat was sy sonde?

Jes 14:13 En jy het in jou hart gesê: Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die Noorde.
Jes 14:14 Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste!

Sy eindbestemming?

Jes 14:15 Ja, in die doderyk sal jy neergewerp word, in die diepste plekke van die kuil!
Jes 14:16 Die wat jou sien, beskou jou, hulle let op jou en sê: Is dit die man wat die aarde laat sidder het, koninkryke laat beef het?
Dis moontlik dat Daniël hierdie profesie ook met Nebukadnesar bespreek het. Ek is seker hy het vir hom van die groot stryd tussen Christus en Satan vertel.
Volgende keer gaan ons na die enigste argeologie kyk wat die vier koninkryke van Daniël bevestig.
Ons gaan ook plekke besoek waar Nebukadnesar boodskappe op klip geskryf het. kom luister watter waarhede hierdie klippe uitgeroep het.
Mag die Here met ons wees terwyl ons op die spore van een van die wêreld so grootste vegsman en grootste bouer van alle eeue wees.
Mag die Here se lankmoedigheid met hierdie harde trotse heerser vir ons ‘n aansporing wees om toe te laat dat die Here vir ons ‘n sagmoedige gees sal gee.

Was this article helpful?

Related Articles