1. Home
  2. Boeke Van Die Bybel
  3. Die Boek Openbaring
  4. Openbaring Hoofstuk 1 tot 22
  5. Openbaring Deel 22 – Die Landdier (Deel 2) Die Merkteken Van Die Dier

Openbaring Deel 22 – Die Landdier (Deel 2) Die Merkteken Van Die Dier

LANDDIER-DEEL-2 DIE MERKTEKEN VAN DIE DIER

Kan jy nog onthou hoeveel kenmerke van die see dier stem ooreen met die kenmerke van die klein horinkie van Daniël 7? Wie is die nuwe bondgenoot wat die seedier kry om hom met die vervolging van die kinders van die Here te help?

Openbaring 13:11,12 EN uit die aarde het ek ’n ander dier sien opkom, en hy het twee horings gehad net soos ’n lam en het gepraat soos ’n draak.
12 En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is.

Verse 13,14 Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense.14 En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle ’n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het.

Verse 15,16 En dit is hom gegee om ’n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie.16 En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe ’n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word;

Verse 17,18 Sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het.18 Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van ’n mens; en sy getal is seshonderd-ses-en-sestig.

In ons studie van Openbaring 7 het ons ontdek dat die Sabbat die kenmerke van die seël van God bevat. Esegiël 20:20 sê die Sabbat is die teken tussen God en Sy volk.

Hy roep mense in hierdie laat uur om Hom as die Skepper en Herskepper te kom aanbid. Kom ons vra die Katolieke kerk of hulle die verandering van Sabbat na Sondag as die merkteken van hulle gesag beskou. Ek het ‘n groot skok vir jou.

“Natuurlik maak die Katolieke daarop aanspraak dat die verandering deur hom gemaak is…En die daad is ‘n MERKTEKEN van sy kerklike gesag.” Kardinaal Gibbons, deur Kanselier H. F. Thomas.

Die boek “The Thunder of Justice” is ‘n handleiding oor al die Maria verskynings. Ons wil weet of hierdie sogenaamde Maria Sondagheiliging propageer.

Bladsy 30 “Other local people, adults and children, saw visions of other saints and holy persons, such as Joan of Arc and Padre Pio. One evening, Our Lady appeared to a local farmer, Michael O’Donnell. She told him, ‘preserve Sunday for prayer.'”

Terwyl ek na die graf van Maria hier naby Efese kyk, net ‘n vraag: Wie is hierdie sogenaamde Maria wat mense aansê om Sondag te heilig? Op watter dag het sy aanbid toe Jesus op aarde was? Wat het met haar gebeur toe sy gesterf het? Sy slaap in die graf en wag vir die opstanding.

Johannes 5:28,29 Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom ’n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor 29 en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling.

As dit nie Maria is wat aan mense verskyn nie, wie is dit? Een van die gevaarlikste dinge wat ons in hierdie tyd kan doen, is om sintuie en pleks van die Bybel te glo.

Wanneer verpligte Sondagviering binnekort deur wetgewing op die wêreld afgedwing gaan word, gaan ons die grootste krisis van alle eeue beleef. Dit gaan die satan se laaste aanslag op God se gesag wees. Kom ons lees dit weer ‘n keer.

Openbaring 13:15,16 En dit is hom gegee om ‘n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe ‘n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word;

Verse 17,18 Sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het.18 Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van ’n mens; en sy getal is seshonderd-ses-en-sestig.

IMPLEMENTERING VAN DIE MERKTEKEN VAN DIE DIER

Voordat die merkteken van die dier op die wêreld afgedwing kan word, moet daar eers ‘n meganisme geskep word om dit te kan doen.
Hierdie meganisme word die beeld van die dier genoem. Wat presies is die beeld van die dier? Wat leer die geskiedenis? Die kerk wat vir die regering voorskryf.

Die kerk het die staat gedurende die middeleeue gebruik om ketters te vervolg. Die beeld wat die tweede dier, Amerika gaan oprig, sal presies dieselfde doen.

“Wanneer Amerika godsdienstige wette gaan maak wat sal neerkom op gehoorsaamheid aan die Roomse Katolieke Kerk, en die Protestantse wêreld kry om hom heelhartig hierin te volg, sodat vervolging en doodstraf uitgespreek gaan word teen diegene wat Amerika nie hierin volg nie, dan kan gesê word dat ‘n beeld vir die Pousdom opgerig is sodat hy daardeur al sy vroeëre magte herwin het.” Van Stryd tot Oorwinning, bld. 251

Dink jy dis moontlik dat ‘n vrye, demokratiese godsdienstige land soos Amerika mense sal vervolg wat Sabbat pleks van Sondag hou? Ja. Die profesie het dit baie duidelik voorspel. Kom ek lees ‘n paar lyntjies uit die boek The Roman Catechism, bladsy 473.

“Sanctifying Sundays and holy days requires a common effort. In spite of economic constraints, public authorities should ensure citizens a time intended for rest and divine worship. Employers have a similar obligation toward their employees.”

Die opmerking oor nr. 2187 laat mens diep dink.

“Public authorities are not church leaders – they are civil leaders, law makers, law enforcers. Here the Catechism states that civil authorities should ensure citizens a time for rest and worship. How could they do that? Only by passing a law!”

Dis net Amerika wat die mag het om dit te doen. Op die eiland van Patmos sien Johannes hoe die tweede dier, die VSA en afvallige Prostestantisme ‘n beeld vir die dier gaan maak.

En wat gaan hierdie beeld doen? Hy gaan die staat gebruik om Sondagwetgewing op mense af te dwing.

Pat Robertson skryf in sy boek The New World Order, b. 236
“Since exaltation and promised rewards came from one day of rest and worship, I determined to remake my Sundays according to the biblical model.”

Dieselfde tele-evangelis het ‘n baie interessante uitlating op ‘n konferensie van die “Christian Coalition Road to Victory Conference.” gemaak.
Hy het gesê hulle sal aanhou totdat hulle die mag in Amerika besit. Luister na sy uitlating oor mense wat die Christian Coalition opponeer. “We will hang them.” Kan jy hoor hoe die tweede dier soos die draak begin praat?

Op die eensame eiland van Patmos sien Johannes hoedat die tweede dier, nl. Amerika, ‘n beeld vir die dier, Katolisme oprig.

Die profeet sien hoe kerk en staat gaan saamwerk om die merkteken van die dier op die mensdom af te dwing.
30. Verpligte Sondagviering klink nie meer so onmoontlik nie. Luister wat Dr. Bascom Robins gesê het:

“Daar is ‘n klas mens in hierdie land wat Sondag nie sal hou tensy hy daartoe gedwing word nie; maar dit kan maklik gedoen word…

“As ons sou sê ons sal niks aan hulle verkoop en niks van hulle koop nie, dat ons nie vir hulle sal werk of hulle sal huur nie, sal hierdie ding uitgewis word, en die hele wêreld sal die Christelike Sondag hou.”

Vers 15 En dit is hom gegee om ‘n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie.

Wanneer het die veldtog vir Sondagheiliging begin?

Reeds in 1991 het die “Christian Herald” met hierdie voorblad opskrif uitgekom: DEFEND SUNDAY OR FAIL “Christian pro sunday agencies have warned the government that it faces defeat if it tries again to allow a shopping free for all in England and Wales on Sunday.”

Die artiekel sê daar is konsesus onder Christene dat verpligte Sondagsheiliging deur wetgewing afgedwing moet word. Hulle dring daarop aan dat Engeland so gou as moontlik Europa se voorbeeld volg en winkels op ‘n Sondag sluit.

Hierdie gedagte van “maak soos ek sê, of…” is nie meer so vreemd nie. Terwyl ek die VN besoek het, het ek aan die manier gedink waarop Amerika hierdie liggaam in die verlede gebruik het.

In 1990 het Amerika vir Irak gesê om uit Kuweit pad te gee. En wat gebeur? Sadam Husein waag dit om Amerika te ignoreer.

 

Blitsvinnig het Amerika die Veiligheidsraad bymekaar geroep en twee resolusies aanvaar. Eerstens dat ‘n ekonomiese boikot ingestel moet word om Irak te dwing om uit Kuweit pad te gee.

En as sanksies nie sou werk nie? Het jy die beeldmateriaal van die verwoesting van Irak en sy mense gesien? Tydens my besoeke aan Irak het ek gesien hoe die magtige Amerika hierdie land ekonomies verwoes het.

Al die meganismes vir die implimentering van Sondagwetgewing is in plek. Op 11 September 2001 het die geskiedenis van Amerika en die wêreld permanent verander.

Toe die Twin Towers van die World Trade Centre vernietig is, is die verdraagsaamheid van die land dier geëndig. Amerika het die wêreld saam met hom geneem in sy poging om die Taliban en internasionale terrorisme te beveg.

Hierdie militêre reus het meer as 1000 militêre basisse en militêre instellasies wêreldwyd. Gemiddeld vyf vir elke land ter wêreld.

Adding to the bases inside U.S. territory, the total land area occupied by US military bases domestically within the US and internationally is of the order of 2,202,735 hectares, which makes the Pentagon one of the largest landowners worldwide (Gelman, J., 2007).

Die magtige Amerika is die enigste supermoontheid wat vir die wêreld kan voorskryf. Byna 2000 jaar voor hierdie ekonomiese en militêre reus sy verskyning gemaak het, het die Bybel dit voorspel

VERPLIGTE SONDAGHEILIGING IN DIE WERELD

Dink jy dis moontlik dat ‘n Christelike land soos Amerika verpligte Sondagviering gaan implimenteer? Sal die afvallige Protestantse kerke hom in hierdie saak ondersteun?

“Wanneer Sondagviering deur die wet verpligtend gemaak word en die hele wêreld ingelig is aangaande die verpligting van die ware Sabbat, dan sal diegene wat Gods gebod oortree om ‘n gebod te gehoorsaam wat geen hoër gesag het as die van Rome nie, daardeur die pousdom bokant God vereer.

“Hulle sal daardeur hulde betoon aan Rome en aan die mag wat ‘n instelling wat deur Rome beveel is, verpligtend maak. Hulle sal besig wees om die dier en sy beeld te aanbid…

Ontvang mense nou al die merk van die dier?

“Dit is eers wanneer die saak duidelik onder die aandag van die volk gebring is en hulle voor die keuse gestel word om te kies tussen die gebooie van God en die gebooie van mense, dat diegene wat volhou met hulle oortreding, die merk van die dier sal ontvang.” Die Groot Stryd hoofstuk 25, par. 44.

Wat gebeur nadat die beeld van die dier gemaak is?

”When the Protestant churches shall unite with the secular power to sustain a false religion, for opposing which their ancestors endured the fiercest persecution; when the state shall use its power to enforce the decrees and sustain the institutions of the church—then will Protestant America have formed an image to the papacy, and there will be a national apostasy which will end only in national ruin.” (ST March 22, 1910).

DIE GETAL VAN DIE DIER

Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van ‘n mens; en sy getal is seshonderd ses en sestig. Openbaring 13:18.

Ek wonder of daar mense op hierdie planeet is wat nog nie van 666 gehoor het nie. Deur die jare het mense die getal van die dier, nl. 666 by verskillende mense gaan soek. Nero, Hilter en Lenin en baie ander.

In ons volgende lesing gaan ons na ‘n baie interessante studie oor die oorsprong van hierdie mistieke naam doen. Ons leef in ernstige tye en dis van die uiterste belang dat ons ‘n deeglike studie van Openbaring maak.

Was this article helpful?

Related Articles