Openbaring Deel 43 – Hoofstuk 22 (Deel 1)

OPENBARING 22 – DEEL 1
Iemand skryf:
No one needs to be deceived if they will make the word of God their study. How little is the book of revelation studied. It is a hidden mystery to the religious world; and why? Because the events not pleasant for their consideration, are so faithfully traced by the prophetic pen; and people who are in any way troubled about the matter are soothed with the statement from their shepherds that the Revelation cannot be understood.
“But it especially concerns us who are living in these last days. ‘Blessed is he that readeth and they that hear the words of this prophecy, and keep those things that are written therein; for the time is at hand.’ Read the last chapter of Revelation carefully and prayerfully. What significance there is in the statements of this chapter. ‘I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.’ ‘Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. ‘I Jesus have sent mine angels to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star.’ {1888 1489.1}
Openbaring 22:1 En hy het my getoon ‘n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam.
Die engel het vir Johannes die buitekant van die stad gewys. Nou wys hy vir hom hoe dit binne-in lyk. Kom ons hoor Esegiël die rivier beskryf wat ou Israel sou geniet het as hulle gehoorsaam was:
Esegiël 47:1 Daarna het hy my teruggebring na die ingang van die huis, en kyk, daar het waters uitgestroom onder die drumpel van die huis uit, na die ooste toe; want die voorkant van die huis was na die ooste toe; en die waters het weggevloei onder die regtersymuur van die huis uit, suid van die altaar.
“Inasmuch as these predictions never were fulfilled in their original intent, they will have a measure of fulfillment in the Christian church.
“It is John the revelator who picks up the imagery of these chapters and explains what features of them will be fulfilled in the new earth.”
Ou Israel sou genoeg water gehad het om hulle hele land dag vir dag te kon besproei. Dit sou in ‘n paradys verander het.
Hierdie plan het misluk. Maar God sal sorg dat daar weer ‘n rivier sal wees wat vir ewig sal vloei.
DIE AARD VAN DIE WATER
Ek weet nie hoe suiwer die water van jou naaste rivier is nie. Dis so erg dat baie van die organisme besig is om te sterf.
In die Kruger Wildtuin kry hulle met tye seekoeie en krokkedille wat van besoedelde water gevrek het.
Openbaring 22:1 En hy het my getoon ‘n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam.
Dis ‘n suiwer rivier. Grieks lampros, “briljant,” “helder.”
Die tekse in die Bybel waar lampros, suiwer gebruik word, praat van die blink van engele.
Met ander woorde die rivier gaan nie gesuiwerd wees nie, hy gaan ‘n goddelike glans afgee.
Wat is die bron van die suiwer, blinkende rivier?
Wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam.
My dierbare medereisiger in die dor woestyn van ellende en trane, daar wag vir ons iets onbeskryfliks.
In ons verbeelding besoek ons die glansryke troon van God. Dis iets wat geen taal kan beskryf nie. Die glorie is meer as glorieryk.
“Christ, the heavenly Teacher, will lead His people to the tree of life that grows on either side of the river of life, and He will explain to them the truths they could not in this life understand. In that future life His people will gain the higher education in its completeness. Those who enter the city of God will have the golden crowns placed upon their heads. That will be a joyful scene that none of us can afford to miss.

“We shall cast our crowns at the feet of Jesus, and again and again we will give Him the glory and praise His holy name.
Angels will unite in the songs of triumph. Touching their golden harps, they will fill all heaven with rich music and songs to the Lamb.” (Manuscript 31, 1909).
Die uitnodiging van eeue gelede eggo deur die ruimtes na waar ons staan
Jesaja 55:1 Almal wat dors het, kom na die waters

Met jubellende harte val ons neer langs die rivier en drink en drink die heerlikste goddelike water wat ons nog ooit gedrink het.
En dan roep ons uit: “Dankie ons Groot en heerlike Vader dat U die grootste Dorslesser in die heeal is.”
Johannes was ‘n kenner van die Ou Testament. Luister na hierdie pragtige teks:
Sagaria 14:8 En in dié dag sal daar lewende waters uit Jerusalem uitvloei, die een helfte daarvan na die Oostelike en die ander helfte daarvan na die Westelike See; somer en winter sal dit so wees.
Kom ons luister na ‘n verdure beskrywing van hierdie rivier:
Openbaring 22:2 In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat twaalf maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies.
Iemand skryf:
“The tree of life is a representation of the preserving care of Christ for His children. As Adam and Eve ate of this tree, they acknowledged their dependence upon God. The tree of life possessed the power to perpetuate life, and as long as they ate of it, they could not die. The lives of the antediluvians were protracted because of the life-giving power of this tree, which was transmitted to them from Adam and Eve.” (RH Jan 26, 1897).

Kom ons hoor net eers wat die profeet Esegiël oor die boom geskryf het:
Esegiël 47:7 Terwyl ek teruggaan, kyk, toe het ek aan die kant van die stroom ‘n menigte bome gesien, aan altwee kante.
Vers 12 En by die stroom sal aan altwee kante allerhande bome groei om van te eet, waarvan die blare nie sal verdor en die vrugte nie sal opraak nie; elke maand sal hulle nuwe vrugte dra; want die waters waar hulle aan staan—uit die heiligdom stroom hulle; en hulle vrugte sal wees om te eet en hulle blare om te genees.
Dit is hoe gesond letterlike Israel sou wees, as hulle net gehoorsaam sou wees.
As ek en jy gehoorsaam is sal ons van die vrugte van die boom van die lewe in die Nuwe Jerusalem eet.
Kom ons gaan nog verder terug in die geskiedenis. Waar lees ons vir die eerste keer van die boom van die lewe?
Genesis 2:9 En die HERE God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet; ook die boom van die lewe in die middel van die tuin
Sal dit nie lekker wees as ons weer van so ‘n boom se vrugte kan eet en vir ewig gelukkig kan leef nie!
“The fruit of the tree of life in the Garden of Eden possessed supernatural virtue. To eat of it was to live forever. Its fruit was the antidote of death. Its leaves were for the sustaining of life and immortality. But through man’s disobedience, death entered the world. Adam ate of the tree of the knowledge of good and evil, the fruit of which he had been forbidden to touch. His transgression opened the floodgates of woe upon our race.

“After the entrance of sin, the heavenly Husbandman transplanted the tree of life to the Paradise above; but its branches hang over the wall to the lower world. Through the redemption purchased by the blood of Christ, we may still eat of its life-giving fruit.

“Of Christ it is written, ‘In him was life; and the life was the light of men.’ He is the fountain of life. Obedience to Him is the life-giving power that gladdens the soul. Christ declares: ‘I am the bread of life; he that cometh to me shall never hunger; and he that believeth on me shall never thirst.’ [John 6:35, 63; Rev. 2:7, last part, quoted] (ST March 31, 1909).

Hoe dink jy – gaan daar genoeg vrugte aan die boom van die lewe groei?
Openbaring 22:2 In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat twaalf maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies.
Genesing. Grieks therapeia, “diens,” “heling”. Hoekom gaan ons die blare eet? Vir die genesing van die nasies.

Wat se liefde sien jy onder die nasies vandag? Ons is almal ‘n bietjie bevooroordeeld.

Ek weet nie hoe lank gaan ons aan daardie blare eet nie, maar uiteindelik gaan ons die prag van elke nasie onder die son geniet.

Vers 3 En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God en van die Lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal Hom dien.
Waar God en Jesus is, kan daar ontmoontlik geen vloeke wees nie. Ek kan nie glo dat ons deur die ewigheid geen vloeke sal ondervind nie. Ek wil daar wees.
“Christ is the truth of all that we find in the Father. The definition of heaven is the presence of Christ.” (Und. MS 58).

Waarom sal daar nie ‘n vervloeking wees nie? Want die definisie van “hemel” is die teenwoordigheid van Christus.

En sy diensknegte sal Hom dien.
Grieks latreuō, “te dien,” “om te aanbid,” “om diens te lewer.”
Die woord verwys na normale, natuurlike, spontane diens. Dit verskil van leitourgeō, wat vir amptelike diens gebruik word.
O dit gaan so lekker wees om Hom te dien wat ons op aarde kom bedien het.
Vers 4 En hulle sal sy aangesig sien, en sy Naam sal op hulle voorhoofde wees.
Wat sou jy sê behels hierdie aangesig sien?
Tot op hierdie oomblik kon geen mens Sy aangesig gesien het nie. My liewe mede gelowige, ons gaan Hom sien. Ek het geen idee hoe dit gaan wees nie. Al wat ek weet dit dui op ‘n intieme verhouding en daar sal wedersydse hemelse vertroue wees.
“Jesus the very thought of Thee, with sweetness fills my breast; But sweeter far Thy faced to see, and in Thy presence rest.”
Sy Naam sal op hulle voorhoofde wees.

Die goddelike naam op hulle voorhoofde is ‘n simbool van eienaarskap en die bekragtiging daarfvan. Die heiliges se algehele toewyding in ‘n lewe van aanbidding word baie sterk beklemtoon.

Vers 5 En nag sal daar nie wees nie; en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Here God hulle verlig; en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid.
Hoekom sal dit nie donker wees in die nuwe Jerusalem nie?
Ek kan my nie in die Here se glansende heerlikheid indink wat elke hoekie van die stad gaan verlig nie.
En wanneer ons Hom groter plek in ons lewens gee? Baie van die donkerte sal verdwyn.
Openbaring 21:23 En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp.
Wat ‘n gedagte! Hy gaan ons verlig. Waar ons ookal heengaan, sal die lig wat Hy ons mee verilig het, met ons wees.

Op die nuwe aarde wat Hy skep, sal ons die nag kan binnestap, en met Sy lig, ons pad verlig.

Vers 6 En hy het vir my gesê: Hierdie woorde is betroubaar en waaragtig; en die Here, die God van die heilige profete, het sy engel gestuur om sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur.
Dis so belangrik dat ons die Bybel bidden bestudeer sodat ons weet hoe die eindtyd-tonele gaan afspeel.
Vers 7 Kyk, Ek kom gou. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar.
Hoeveelste “salig” is hierdie een?
Is daar iets in Openbaring wat jou aangespreek het? Maak dit dadelik reg sodat jy hierdie ongeloioflike ewige saligheid by die wederkoms kan ervaar.
Waar het ons hierdie woorde vir die eerste keer gelees?
Openbaring 1:3 Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby.
Die boek begin met ‘n oproep tot gehoorsaamheid en hy eindig met ‘n oproep tot gehoorsaamheid.
Dink jy die Here is magtig genoeg om ons te help om met sonde te breek, en ons gehoorsame kinders van Hom te maak?
Vers 8 En dit is ek, Johannes, wat dit gesien en gehoor het; en toe ek dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel wat my hierdie dinge getoon het.
Terwyl ek die eiland Patmos besoek het, het ek aan Johannes gedink wat hierdie ongelooflike openbaringe van ons toekomstige ontmoeting met God gesien het.
Hy val voor die voete van die engel neer. Die engel het Jesus aangehaal asof Hy self gepraat het.
Wat gaan die engel maak? Die aanbidding vir vir himself aanneem? Neem ons met tye die lof van mense aan wat eintlik net aan God behoort?
Vers 9 Toe sê hy vir my: Moenie! want ek is ‘n mededienskneg van jou en van jou broeders, die profete, en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar. Aanbid God.
Die boek openbaring focus baie op aanbidding. Of ek aanbid die dier en sy beeld of ek aanbid Hom, die Skepper wat alles in ses dae geskape het.
Mag die Here ons help om God alleen te aanbid en niemand anders nie.
Vers 10 En hy het vir my gesê: Moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby.
Verseël nie

Wat is die verskil tussen Daniël wat sy visioene moes versël en Johannes wat dit nie moes doen nie?

Hoe naby is einde? Miskien vir ons ‘n bietjie lank maar vir die Here nie. Die boodskap van die boek Openbaring moe wyd en suid verkondig word.

Vers 11 Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen; en wie vuil is, laat hom nog vuiler word; en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word.
Die teks sê eintlik dat die regverdiges regverdig bly en die onregverdiges onregverdig bly.
Wat plegtige aankondiging. Iewers vorentoe gaan die genade deur sluit en dan is elkeen se uiteindelike ewige lot beslis.
Waar gaan ek en jy staan?
“All who would have their names retained in the book of life, should now, in the few remaining days of their probation, afflict their souls before God by sorrow for sin, and true repentance. There must be deep, faithful searching of heart.
“Solemn are the scenes connected with the closing work of the atonement. Momentous are the interests involved therein. The judgment is now passing in the sanctuary above. . . . In the awful presence of God our lives are to come up in review. . . .
“When the work of the investigative judgment closes, the destiny of all will have been decided for life or death. Probation is ended a short time before the appearing of the Lord in the clouds of heaven
“Silently, unnoticed as the midnight thief, will come the decisive hour which marks the fixing of every man’s destiny, the final withdrawal of mercy’s offer to guilty men…

“While the man of business is absorbed in the pursuit of gain, while the pleasure-lover is seeking indulgence, while the daughter of fashion is arranging her adornments,–it may be in that hour the Judge of all the earth will pronounce the sentence, ‘Thou art weighed in the balance, and art found wanting.’” {SD 355.3}

Was this article helpful?

Related Articles