Openbaring Deel 41 – Hoofstuk 21 (Deel 1)

OPENBARING 21 – DEEL 1
Tydens die wederkoms van Jesus is dit net die goddeloses wat vernietig word. Dit gaan ‘n dag van verlossing, nie net vir God se volk wees nie, maar vir die aarde.
“God created the earth to be man’s home. Here Adam dwelt in that garden of delight which the Creator Himself had beautified. Though sin has marred God’s work, yet the human race has not been abandoned by its Creator; nor His purpose for the earth set aside.
“To this earth angels have come, with the message of redemption, and its hills and valleys have echoed their songs of rejoicing. Its soil has been trodden by the feet of the Son of God. And for more than six thousand years, in its forms of beauty and gifts for sustenance, the earth has borne witness of the Creator’s love.
“This same earth, freed from the curse of sin, is to be man’s eternal home. Of the earth the Scripture says, that God ‘created it not in vain, He formed it to be inhabited.’ Isaiah 45:18. And ‘whatsoever God doeth, it shall be for ever.’ Ecclesiastes 3:14. So in the Sermon on the Mount the Saviour declared, ‘Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.’ Matthew 5:5.
“So the psalmist long before had written, “The meek shall inherit the earth; and shall delight themselves in the abundance of peace.” Psalm 37:11. With this agree the words of the Scripture, ‘The righteous shall be recompensed in the earth.’ They ‘shall inherit the land, and dwell therein for ever.’ Proverbs 11:31; Psalm 37:29.
“The fires of the last day are to destroy ‘the heavens and the earth, which are now;’ but there shall come forth “new heavens and a new earth.” 2 Peter 3:7, 13. The heavens and the earth will be made new. ‘Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love Him.’ 1 Corinthians 2:9.
”No human language can fully describe the reward of the righteous. It will be known only to those who behold it. We cannot comprehend the glory of the Paradise of God. Yet we have glimpses of that land even now; for ‘God hath revealed them unto us by His Spirit.’ 1 Corinthians 2:10.
Precious to our hearts are the pictures of that country which the Bible gives.” {SJ 184.7}
Openbaring 21:1 En ek het ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en die see was daar nie meer nie.
Hoe voel jy wanneer jy ‘n splinternuwe ding koop? Die reuk is so anders as jou ou kar se olieverbranding reuk. Die leersitplekke ruik so lekker.
Daar wag vir ons ‘n splinternuwe hemel en aarde. Wat se woord gebruik Johannes vir nuut in die Grieks?
Grieks kainos, “nuut” in gehalte teenoor dit wat verouderd is. Dis ‘n nuut wat ons nog nooit gesien het of van gedroom het nie.

Verbygegaan

In elke mens se lewe lê daar ‘n stuk trouma. Jy loop by ‘n begrafplaas verby en dit laat jou aan ‘n geliefde dink wat daar lê. Daar is baie negatiewe goed wat nie in hierdie lewe by jou sal verbygaan nie.

Hier is ‘n heerlike belofte dat die seer en kwaai herinnering is op pad uit – hulle het “verbygegaan”

En die see was daar nie meer nie

Het jy al amaper in die see verdrink? Ken jy mense wat op ‘n tragiese wyse in die see verdrink het? Wrede branders en storms sal nooit weer gesien word nie.

Ek weet nie hoeveel mense, goed of sleg het in die see verdrink het nie, maar dis derduisende.

Openbaring 20:13 En die see het die dode gegee wat daarin was

Kom ons hoor wat een van die profete oor water skryf:

Jesaja 33:21 Maar daar sal die HERE vir ons heerlik wees; dit sal ‘n plek van riviere wees, van breë strome; geen vloot van roeiskepe sal daarop vaar nie, en geen trotse skip sal daaroor gaan nie.

Dit lyk nie of Jesaja se visioen van ‘n see praat nie.

Iemand skryf:

No Engulfing Ocean.— The sea divides friends. It is a barrier between us and those whom we love. Our associations are broken up by the broad, fathomless ocean. In the new earth there will be no more sea, and there shall pass there “no galley with oars.” In the past many who have loved and served God have been bound by chains to their seats in galleys, compelled to serve the purpose of cruel, hardhearted men. The Lord has looked upon their suffering in sympathy and compassion. Thank God, in the earth made new there will be no fierce torrents, no engulfing ocean, no restless, murmuring waves (Manuscript 33, 1911).

Al wat ek weet is dat dit baie mooi en baie veilig en baie aangenaam in die hemel gaan wees.

Watter verruklike toneel gaan Johannes nou sien?

Vers 2 En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos ‘n bruid wat vir haar man versier is.
Wie is in hierdie stad? Wat ‘n ongelooflike ruimte reis!
Die ou Jerusalem het die tempel van God bevat waar God se teenwoordigheid was. Die stad was “heilig” genoem, maar dit het so sleg geword dat Jesus dit ‘n rowerspelonk genoem het (Matteus 21:13)
Nou word hy met die nuwe Jerusalem vervang – nuut in gehalte en nuut in tyd. Ons gaan materie sien wat nog nooit voorheen gesien is nie.
Toeberei

Die woord wat hier gebruik word dui daarop dat die voorbereiding in die verlede gedoen is en dat die stad nou vervolmaak is.

Versier. Grieks kosmeō, “om toe te rus,” “te versier,” Die woord kosmeties kom van kosmeo. Die Grieks verwys weereens dat die versiering in die verlede begin is, en nou volmaaktheid bereik het.

Wie is die bruid wat vir haar man versier is?

Die troudag is vir my so ‘n bemoedigende metafoor. Dis wanneer die bruid op haar mooiste lyk en wanneer die bruidegom baie deftig geklee is.

Tans is ons as die bruid bietjie lelik maar die Here die Bruidegom gaan ons mooi maak, baie baie mooi maak. Kosmeties hemels.

1 Johannes 3:2 Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is.
Hoe Hy hierdie lelike ou sondaar gaan mooi maak, weet ek nie. Maar Jesus die Bruidegom gaan beslis nie met ‘n lelike bruid in die huwelik tree nie.
Ek verlang na die dag wanneer ek net ‘n tienmiljoenste in karakter soos Jesus gaan wees.
Vers 3 En ek het ‘n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God.
Ek staan voor Buckinghampaleis en ek wonder hoe sal dit voel om daar te bly. Maar solank ek op hierdie aarde is, sal ek net buite die hek staan en wonder.

Maar nou sê ‘n groot stem uit die hemel dat ons Groot Koning by ons gaan kom bly.

By die mense.

Het jy mooi gelees. Hy gaan langs ons kom intrek as ek ‘n Afrikaanse idioom kan gebruik. Later in die vers word hierdie ongelooflike woord “by” twee keer herhaal. Die Here wil hê ons moet dit mooi verstaan dat Hy vir ewig by ons gaan kom bly.

Ek het die gewoonte om saans net voor ek gaan slap, buite toe te gaan en na die sterre aan die swart fluweel van die nag te kyk.

Dan wonder ek oor God. Hy is so ‘n ongelooflike Wese. Sy skeppingswonders verstom my.

En om te dink dat ons Hom eendag gaan sien, en dat Hy altyd by ons gaan kom bly.

“The work of redemption will be complete. In the place where sin abounded, God’s grace much more abounds. The earth itself, the very field that Satan claims as his, is to be not only ransomed but exalted. Our little world, under the curse of sin the one dark blot in His glorious creation, will be honored above all other worlds in the universe of God. Here, where the Son of God tabernacled in humanity; where the King of glory lived and suffered and died,–here, when He shall make all things new, the tabernacle of God shall be with men, ‘and He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself shall be with them, and be their God.’ And through endless ages as the redeemed walk in the light of the Lord, they will praise Him for His unspeakable Gift, Immanuel, ‘God with us.’ {DA 26.3}

Vers 4 En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan.
Hoeveel trane het jy al gestort? Jy het miskien al baie van jou hartseer vergeet, maar nie die Here nie.
Psalm 56:9 U het my omswerwinge getel; hou my trane in u kruik; is hulle nie in u boek nie?
Hy het saam met jou gehuil. Maar Hy gaan nooit weer saam met jou huil nie want in die hemel gaan niemand huil nie.
Dood.

Dit lees letterlik, “die dood sal daar nie meer wees nie.” Die lidwoord “die” is van belang. Johannes skryf van “die dood” —die beginsel van dood wat asgevolg van sonde gekom het.

Die lidwoord het die vors van ‘n aanwysende voornaamwoord. Johannes sê in effek, “hierdie dood, die een wat ons so baie goed ken en vrees, gaan vernietig word.”

Paulus stel dit baie kragtig: 1 Korintiërs 15:55,56 Die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning?
Vers 26 Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.

Miskien was jy ook by jou ouers se dood.

Toe ek hoor my pa is terminaal het ek opgevlieg en die hele nag by hom gewaak. Hy wou nie sterf nie maar “die dood”, die vyand was vir hom te sterk.
Ek sien nog die doodskleur op sy gesig. Hy het die stryd teen die magtige vyand verloor.
Vers 4 En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan.
Kom ons kyk vlugtig na droefheid, geween en moeite.
Op hierdie aarde hou droefheid nooit op nie. In die hemel sal daar nie rede wees om bedroef te wees nie.
Geween. Het jy al iemand se trane gedroog? Wat se liggaamlike interaksie is daar? Jy hou die persoon met jou linkerhand vas, en droog die trane versigtig met die regterhand af.
Nadat Jesus dit met ons gedoen het, sal ons nooit weer huil nie want daar sal nooit weer rede wees om te huil nie.
Moeite OV Pyn NV
Die woord ponos verwys ook na angs, swoeg en sukkel.
Die ellende van hierdie planeet gaan op ‘n einde kom. Ons het geen idee hoe salig dit in die hemel gaan wees nie.
Want die eerste dinge het verbygegaan
Ek kan myself nie in hierdie toestand indink nie. Hierdie goed, hierdie eerste ellendige dinge gaan nooit weer hulle kop uitsteek nie.
‘n Land sonder selfmoord, apteke, hospitale, tronke, sielkundige inrigtings, weermagte en polisie konstabels. Dis ‘n baie lang lys.
The Christian’s Summer. “This earth is the place of preparation for heaven. The time spent here is the Christian’s winter. Here the chilly winds of affliction blow upon us, and the waves of trouble roll against us. But in the near future, when Christ comes, sorrow and sighing will be forever ended. Then will be the Christian’s summer. All trials will be over, and there will be no more sickness or death. “God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying …: for the former things are passed away” (MS 28, 1886).

Vers 5 En Hy wat op die troon sit, het gesê: Kyk, Ek maak alles nuut. En Hy het aan my gesê: Skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar.
Vers 6 En Hy het vir my gesê: Dit is verby! Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde. Aan die dorstige sal Ek gee uit die fontein van die water van die lewe, verniet.
Vers 7 Hy wat oorwin, sal alles beërwe; en Ek sal vir hom ‘n God wees, en hy sal vir My ‘n seun wees.
Is jy ‘n oorwinnaar of val jy kort kort?
Die Grieks het goeie nuus. “Oorwin” is ‘n deelwoord. Dit beteken iemand wat in die voortdurende proses is om te oorwin.
Dis net Jesus wat volkome oorwin het, ons sal maar net moet aanhou ons self verloën, ons kruis opneem en Hom volg.
Ek sien jou in die hemel

Was this article helpful?

Related Articles