1. Home
  2. Boeke Van Die Bybel
  3. Die Boek Openbaring
  4. Openbaring Hoofstuk 1 tot 22
  5. Openbaring Deel 3 – Briewe Aan Die 7 Gemeentes (Deel 1)

Openbaring Deel 3 – Briewe Aan Die 7 Gemeentes (Deel 1)

BRIEWE AAN DIE SEWE GEMEENTES – DEEL I EFESE

Kom seil saam met my na een van die mooiste van die tienduisend Griekse eilande. Sy naam is Patmos. Baie gedagtes het deur my kop geflits toe ek hier besoek het. Weet jy waarom? Dis hier waar Johannes die pragtige boek van Openbaring geskryf het.

Terwyl ek met hierdie kliptrappies na die klooster op die eiland opgestap het, het ek aan die volgende tekse uit die boek Openbaring gedink:

Openbaring 1:1-3 “Wat hier volg, is deur Jesus Christus geopenbaar. God het die openbaring oor wat binnekort moet gebeur, vir Hom gegee om aan sy dienaars bekend te maak. Jesus het toe sy engel gestuur om sy dienaar Johannes dit alles te laat sien. Johannes is die getuie van wat God gesê het en wat Jesus Christus bevestig het; hy getuig van alles wat hy gesien het. Geseënd is die een wat die woorde van hierdie profesie lees, en die mense wat dit hoor en wat ter harte neem wat daarin geskrywe staan.”

Wat ‘n pragtige belofte: Die Here spreek ‘n seën uit op mense wat die woorde van hierdie boek lees, dit hoor en dit ter harte neem.

Mag dit wees dat ek en jy daardie besondere seën sal ontvang terwyl ons die pragtige verlossingsboodskappe van Jesus Christus hierdie eindtyd boek gaan bestudeer.

Daar is mense wat sê dat die boek Openbaring ‘n geslote boek is. Maar dis nie die geval nie nie. By die ingang na die grot waar Johannes die boek geskrywe het, sien mens die Griekse woord “Apokalypsis” Dis die Griekse naam vir die boek, en dit beteken om “oop te maak.” Kom ons lees vir wie hierdie pragtige boek geskryf is?

Vers 4 “Van Johannes. Aan die sewe gemeentes in die provinsie Asië. Genade en vrede vir julle van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste voor sy troon.”

Dink jy die boodskappe wat Johannes vanaf Patmos uitgestuur het was net vir die sewe gemeentes van sy dag geskryf? Nee. Hy het jou en my ook in gedagte gehad. Kom ons lees verder.

Vers 5,6 “En van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons het Hy ons deur sy
bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan Hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen.”

‘n Mens kry die dierbaarste ou kerkies hier op Patmos. Jy kan nie die eiland besoek sonder om aan die boodskappe van die boek Openbaring te dink nie.

Een ou kerkie met die onbegryplike groot see in die agtergrond, het my en my kind wat my vergesel het aan die woorde laat dink wat God se onbegryplike genade beskryf:

Openbaring 1:6: “Uit liefde vir ons het Hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos.”

Ons het op iets afgekom wat die verlossingsplan pragtig mooi illustreer.

Dit was donkies wat vuilgoed opgetel het om dit in die dieptes van die see te gooi. En dis presies wat Jesus vir ons kom doen het. Hy neem die klomp rommel van skuldgevoelens, griewe en onvergewensgesindheid op Homself en werp dit in die groot oseaan van Sy vergifnis.

Hoe meer ‘n mens die boek Openbaring bestudeer, hoe pragtiger skitter Jesus se liefdevolle, verlossende karakter. Die boek Openbaring het opwindende nuus. Dit vertel dat die held van die sondaar, Jesus Christus, binnekort gaan kom om ons huis toe te neem.

By een plek op die eiland van Patmos het ons op ‘n kennisgewing afgekom wat sê dat die water onveilig vir menslike gebruik is.

Johannes skryf in die boek van Openbaring dat die water in die Nuwe Jerusalem, die water van die lewe genoem word. Binne-kort gaan ek en jy, as ons getrou bly, lewende water drink.

Verse 7,8 “Kyk, Hy kom met die wolke, en al die mense sal Hom sien, ook hulle wat Hom deurboor het; en al die volke van die aarde sal oor Hom in selfverwyt weeklaag. Ja, dit is seker! ‘Ek is die Alfa en die Omega,’ sê die Here God, Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.” Wat ‘n pragtige tema.

As jy soos Johannes na ‘n eiland van hartseer, teleurstelling en eensaamheid verban is, hou goeie moed. Jesus gaan ons binnekort kom verlos.

Kom ons lees die teks wat sê dat die boek vir alle tye geskryf is, ook vir ons tyd:

Openbaring 1:19 “Skrywe nou op wat jy gesien het, wat nou daar is en wat hierna gaan gebeur.”

Hoeveel tye kom in hierdie teks voor? Die verlede, die hede en die toekoms.

Wanneer ons by die aangrypende hoofstuk 12 kom, sal ons duidelik sien hoe die boek Openbaring die hele geskiedenis span. Die visioen neem ons terug na ‘n tydperk voor die skepping van die aarde en tot aan die einde van tyd.

DIE GROT

Kom saam met ons na die grot waar Johannes volgens oorlewering die boek Openbaring geskryf het. Dis ‘n groot oomblik wanneer jy saam met die ander toeriste hierdie besondere historiese plek nader.

Voor die ingang vind jy hierdie woorde:

Openbaring 1:9 “Ek was op die eiland van Patmos.”

Bokant die ingang na die grot kry mens hierdie stukkie mosaiek wat illustreer wat hier gebeur het. Jesus se verskyning aan Johannes.

Volgens oorlewering is dit hier waar Johannes al sy visioene oor die eindtyd ontvang het. Baie gedagtes en emosies het deur my wese geloop terwyl ek hier gestaan het. Om te dink dat die Here so bedagsaam was dat Hy vir ons die eindtyd senario gegee het.

Nadat Johannes sy briewe aan die sewe gemeentes voltooi het, het hy gereël dat die belangrike briewe per skip na die vasteland van Asië gestuur word.

Kom ons verlaat die pragtige eiland van Patmos en dan seil ons oor die waters na die interessante plekke waarheen Johannes se briewe geneem is.

DIE BRIEF AAN EFESE

Op ‘n dag het die boot wat vanaf Patmos gekom het, by die hawe van antieke Efese vasgemeer. Die pad wat mens hier sien het in Johannes se dag die hawe met die stad Efese verbind.

Waar jy ruïnes sien, het daar vroeër ‘n spog hawe stad gepronk. In my verbeelding sien ek hoe ‘n boodskapper met die belangrike brief aan die Efesiërs hier aangestap kom.

Omdat Keiser Arkadius hierdie pad in die vierde eeu nC. gerestoureer het, word dit tans Arkadiaweg genoem. Saans was hierdie 530 meter weg wat met suile geflank was, pragtige verlig.

Iewers in die stad het die engel of te wel die leraar van die gemeente van Efese gewoon. Die brief is aan hom afgelewer. Hy het dit oopgemaak en die volgende Sabbat aan sy gemeente voorgelees.

Gelukkig is die brief nie net vir die mense van daardie dag geskryf nie. Dit het ook ‘n boodskap vir mense van die vroeë Christelike tydperk tot ongeveer 100 n.C. gehad.

Hierdie tydperk stem ooreen met die tydperk van die witperd van die eerste seël. Maar wat van nog groter belang is, is die feit dat die brief ook vir jou en my geskryf is. Kom ons lees hierdie tydlose boodskap.

Openbaring 2:1 5. “Skryf aan die engel van die gemeente in Efese: Dit sê Hy wat die sewe sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die sewe goue kandelaars: Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie; en dat jy op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leuenaars bevind het; en dat jy verdra het en lydsaamheid besit, en ter wille van My Naam gearbei en nie moeg geword het nie. (Dit was die aanbevelings, en nou volg die bestraffing.)

“Maar Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom Ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie.”

AANBEVELINGS

Soos wat duisende toeriste Efese tans besoek, so het duisende ook in Johannes se dag die stad besoek. Die Christene wat aanvanklik hier gewoon het, was geestelik warm in die Here.

Stap saam met ons na die groot antieke amfiteater. In Paulus se dag het die Efesiërs op ‘n keer hier vergader en vir ongeveer twee ure geskreeu: “Groot is die Diana van die Efesiërs.” x 2.

Kan jy uself voorstel hoe die geskreeu so erg was dat die stadsklerk hier ingestap het en hulle kom stilmaak het. Maar wat was die rede hiervoor?

Christene van Efese het die evangelie so vurig verkondig dat die verkope van die afgodsbeeldjies van Diana drasties afgeneem het. Kom ek neem u gou na die ruïnes van die tempel van Artemis of Diana.

By ‘n eensame suil en verdwaalde stukke puin, het die magtige tempel van Artemis of te wel Diana gestaan. Hy was beskou as een van die sewe wonders van die antieke wêreld. Dit was die eerste gebou wat met 100% marmer gebou is. Hy was vier keer groter as die Partenon in Atene. Die tempel van Diana was die nr. een van die sewe wonders van die antieke wêreld.

Van die boumateriaal wat in die konstruksie van die magtige Hagia Sofia in Istanbul gebruik is, kom van die ruïnes van die tempel van Artemis in Efese.

Terwyl ons antieke Efese besoek, dink ek aan die verhaal in Handelinge 19. Omdat die Efesiërs Jesus as hulle verlosser aangeneem het, het die verkope van die beeld van Artemis geval.

‘n Silwersmid met die naam van Demetrius was woedend hieroor. Hy het toe die Efesiërs opgestook om ten gunste van die godin Diana te betoog.

Ons stap met Kuretesstraat in die biblioteek se rigting. Toe dit met die vroeë Christene baie goed gegaan het en hulle begin het om meer storieboeke as Bybel te lees, het hulle eerste liefde ongelukkig begin verkoel.

Pasop wat jy lees. Pasop waarna jy op TV kyk.

Die biblioteek van Celsus Julius is met groot sorg gebou. Die Here het destyds agtergekom dat sy kinders hier in Efese geestelike agteruitgegaan het. Wat het Hy daaromtrent gedoen?

Openbaring 2:4,5 “Maar Ek het dit teen julle: julle het My nie meer so lief soos in die begin nie. Dink daaraan hoe ver julle al agteruitgegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders, as julle julle nie bekeer nie, kom Ek na julle toe en sal Ek julle lamp van sy plek af wegvat.”

Soos die Here destyds Sy kinders hier in Efese oor hulle probleem aangespreek het, so spreek Hy ons nog steeds oor ons probleme aan.

Die brief aan die Efesiërs sê dat as daar op hierdie oomblik iets in jou lewe is wat verkeerd is en waaroor die Heilige Gees met jou praat, jy baie beslis die oorwinning kan behaal.

Op een van die strate naby die biblioteek van Celsus is daar ‘n baie interessante inskripsie op die rotspad.

Kom ek lees vir ‘n teks wat meer lig hierop sal werp.

Openbaring 2:6,7: “Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïete haat, wat Ek ook haat…”

Wie was hierdie Nikolaiëte? Waarom het die Efesiërs hulle werke gehaat? Wat kan die argeoloë ons van hierdie mense vertel?

In die tweede eeu n.C. het Ireneus, ‘n vroeë kerkleier wat hier in die omgewing van Efese grootgeword het, oor hulle geskryf. Hy sê dat hulle die Christelike geloof bely het, maar geglo het dat hulle vry was om owerspel te pleeg. Ek ken sulke mense.
Die opgrawings by Efese het aan die lig gebring dat hierdie mense nogal notisie van mooi dames geneem het. Hulle het bewyse van die bedrywighede van die Nikolaëte hier tussen die ruïnes gekry? Kom ek wys vir u.

Op die klip is ‘n advertensie van ‘n prostituut. Dis ‘n skets van die voetspoor wat die pad na haar huis aandui. Dan is daar ‘n gaatjie bokant haar hart, asook ‘n byekorf. Waarvoor dink u staan dit? Sy wil net vir voornemende kliënte sê: “No money, no honey.”

Die argeoloë sê vir ons die gaatjie bokant haar hart is ‘n aanduiding van haar tariewe. Die munstukkie wat daarin pas dui op haar tariewe.

By die antieke agora, die markplein het Paulus en die ander vroeë Christene met die mense van Efese gemeng het. Dis hier waar hulle hulle afkeur t.o.v. die standpunte van die Nikolaïte te kenne gegee het.

Volgens oorlewering is Maria, Jesus se moeder hier in Efese begrawe. Openbaring 2:6 sê vir ons dat die Here en die gemeente van Efese nie die Nikolaïte gehaat het nie, maar wel hulle werke. Ons mag nie mense haat nie. Maar ons moet wel die sonde wat hulle doen, met ‘n volkome haat haat.

In die gemeente van Efese was daar baie hartseer omdat die Nikolaïte geglo het dat geloof in Christus jou vrymaak van gehoorsaamheid aan die wet.

Terwyl ek na ‘n ander sketse in die klip kyk wat Jesus voorstel, het ek aan iets gedink wat Hy gesê het. Dit hou vir my verband met die Nikolaïete wat geglo het die genade jou vry maak om die wet van die Here te oortree.

Mattheus 7:22 “Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in U Naam geprofeteer en in U Naam duiwels uitgedrywe en in U Naam baie kragte gedoen nie?

“Dan sal ek openlik vir hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af, julle wat die wet oortree.” Mattheus 7:23.

‘n Mens leer net die Here waaragtiglik ken wanneer jy Hom gehoorsaam is. Ag mag Hy ons in hierdie saak help. Hy wil nie net ons Verlosser wees nie, Hy will ook ons Heer en ons Meester wees.

“Those who are teaching this doctrine today have much to say in regard to faith and the righteousness of Christ; but they pervert the truth, and make it serve the cause of error. They declare that we have only to believe on Jesus Christ, and that faith is all-sufficient: that the righteousness of Christ is to be the sinner’s credentials;

that this imputed righteousness fulfils the law for us, and that we are under no obligation to obey the law of God. This class claim that Christ came to save sinners, and that He has saved them. “I am saved,” they will repeat over and over again. But are they saved while transgressing the law of Jehovah?–No; for the garments of Christ’s righteousness are not a cloak for iniquity. Such teaching is a gross deception, and Christ becomes to these persons a stumbling block as He did to the Jews,–to the Jews, because they would not receive Him as their personal Saviour, to these professed believers in Christ, because they separate Christ and the law, and regard faith as a substitute for obedience. They separate the Father and the Son, the Saviour of the world. Virtually they teach, both by precept and example, that Christ, by His death, saves men in their transgressions.” {BEcho, February 8, 1897 par. 7}

”It is not yet too late to redeem the neglects of the past. Let there be a revival of the first love, the first ardor. Search out the ones you have driven away, bind up by confession the wounds you have made. Come close to the great Heart of pitying love, and let the current of that divine compassion flow into your heart and from you to the hearts of others. Let the tenderness and mercy that Jesus has revealed in His own precious life be an example to us of the manner in which we should treat our fellow beings, especially those who are our brethren in Christ.

“Many have fainted and become discouraged in the great struggle of life, whom one word of kindly cheer and courage would have strengthened to overcome. Never, never become heartless, cold, unsympathetic, and censorious. Never lose an opportunity to say a word to encourage and inspire hope. We cannot tell how far-reaching may be our tender words of kindness, our Christlike efforts to lighten some burden. The erring can be restored in no other way than in the spirit of meekness, gentleness, and tender love.” DA 504

Dis interessant om die antieke doopfont by Efese te besoek. Jy wonder hoeveel mense Paulus en Johannes hier gedoop het. ongelukkig het sommige van hulle teruggeval en die leer van die Nikolaïete aangehang. Die gevolg was dat hulle groot geestelik skade gely het.

Net soos vandag, was die Christene van destyds ook aan sensuele versoekings blootgestel. Aanbidding in die antieke tempels het gewoonlik met die sensuele gepaard gegaan.

Mens sien ook die standbeeld van die Efesiese godin met die naam Diana, die vrou met die baie boesems. Maar ten spyte van die sensuele omgewing, het die Here van hulle verwag om te oorwin. Hy verwag dit vandag ook van ons.

Dit was vir my ‘n baie aandoenlike oomblik toe ek saam met my kind die spesifieke basilika by Efese besoek het. Die hele kerk is ter ere van Johannes die Geliefde apostel opgerig. Dis ook hier waar hy begrawe is.

Nadat hy op Patmos ontban is, het hy hier na Efese toe gekom. In sy hoë ouderdom moes hulle hom elke sabbat kerk toe help. Aan die einde van die diens het hulle hom gevra of daar iets is wat hy vir hulle wou sê.

Dan het die bejaarde ou heilige elke keer opgestaan en die woorde van 1 Johannes 4:7 opgesê: “Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is ‘n kind van God en ken God.”

Dit was vir my ‘n groot oomblik toe ek in die antieke doopfont van Johannes se kerk gestaan het. Die laaste Sabbat van Johannes se lewe het aangebreek. Hy was weer in die kerk. Weer het hulle hom gevra of daar iets is wat hy wil sê. Vir die laaste maal het die apostel van liefde vir die gemeente gesê om mekaar lief te hê

Terwyl my kind in die doopfont staan, preek ek vir haar. Dis nie altyd so maklik om moeilike mense lief te hê nie. Dis nie so maklik om mense te vergewe nie, maar dis moontlik. Ons kan dit met die hulp van die Here regkry. Kom ons vra Hom ernstig om ons te help om mekaar lief te hê.

Johannes rus in sy graf maar sy woorde soek onverpoosd ‘n plek in elkeen van ons se harte. Sy boodskap voortleef.

Terwyl ek vir oulaas na die groot amfiteater kyk het ek aan die pragtige belofte van Openbaring 2:7 gedink.

“Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal Ek te ete gee van die boom van die lewe, wat in die paradys van God is.”

Mag die Here gee dat ek en jy binnekort van daardie vrugte sal eet, en vir ewig gelukkig sal leef.

Was this article helpful?

Related Articles